Quyết định 712/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc thời kỳ 1996 - 2010

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 712/TTg NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 1997 PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Xà HỘI VÙNG TÂY BẮC THỜI KỲ 1996 - 2010

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1708/NN-KH/CV ngày 23 tháng 5 năm 1997 và đề nghị của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư tại Công văn số 4544/HĐTĐ ngày 25 tháng 7 năm 1997,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.- Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc thời kỳ 1996 - 2010 với những nội dung chủ yếu sau:

 

I. ĐỊNH HƯỚNG CHUNG:

 

Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc theo hướng:

- Khai thác hiệu quả các thế mạnh nông, lâm nghiệp, tài nguyên, khoáng sản, du lịch, nhằm tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoá, tăng nguồn thu ngân sách của từng địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc;

- Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, dưới sự quản lý của Nhà nước, đảm bảo cơ cấu kinh tế hợp lý, nhằm tạo ra thị trường ở các địa phương trong vùng gắn liền với thị trường trong nước và xuất khẩu;

- Bảo tồn và phát huy truyền thống, bản sắc của các dân tộc, nâng cao nguồn lực và dân trí của đồng bào các dân tộc;

- Phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với việc bảo đảm môi trường sinh thái. Bảo vệ và giữ gìn cảnh quan môi trường, bảo vệ và phát triển rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc nhằm hạn chế những thiệt hại do lũ lụt gây ra;

- Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường an ninh quốc phòng trong vùng.

 

 

 

II. NHỮNG MỤC TIÊU CƠ BẢN

 

1. Về kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ nay đến năm 2000 là 9%, phấn đấu tăng lên 11% thời kỳ 2001 - 2010.

Phấn đấu đến năm 2000, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 230 USD và năm 2010 đạt khoảng 518 USD, với cơ cấu phát triển đến năm 2000 công nghiệp chiếm 35,4%, dịch vụ 23,9% nông nghiệp 29,9%, xây dựng chiếm 10,8% và đến năm 2010 công nghiệp đạt 40,7%; dịch vụ chiếm 31,2% nông lâm nghiệp chiếm 18% và xây dựng chiếm 10,1%.

Giá trị xuất khẩu bình quân đầu người thời kỳ 1996 - 2000 là 11,0 USD, thời kỳ 2001 -2010 là 64,0 USD.

Tới năm 2000 cơ bản xoá xong hộ đói và giảm xuống còn 10% hộ nghèo vào năm 2010.

2. Về xã hội: Bước đầu sắp xếp lại ổn định dân cư, giảm tỷ lệ tăng dân số xuống dưới 2,5% vào năm 2000 và dưới 2,2% vào năm 2010; phấn đấu đến năm 2010 có 70 - 80% dân số được dùng nước sạch, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng từ 42% hiện nay xuống còn 8% vào năm 2010; vào năm 2000, 80% dân số được nghe đài phát thanh quốc gia và 45% dân số được xem truyền hình; đến năm 2010, 100% dân số được nghe đài phát thanh quốc gia và 80% dân số được xem truyền hình Trung ương; xoá mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, tiến tới phổ cập văn hoá cấp II và một phần cấp III cho người lao động dưới 35 tuổi ở thị xã, khu công nghiệp; phổ cấp nghề cho người lao động để tạo nguồn nhân lực; đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; xoá bỏ các bệnh tật như bướu cổ, sốt rét và các tệ nạn xã hội.

3. Về môi trường:

Xây dựng hệ thống rừng phòng hộ; nâng độ che phủ chung lên 40% vào năm 2010; chống xói mòn, lũ lụt, hạn hán; bảo vệ môi trường về rừng, đất, nước.

4. Về an ninh quốc phòng:

Xây dựng hành lang biên giới, gắn việc củng cố, tăng cường an ninh quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội.

 

III. NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN NGÀNH:

 

1. Về phát triển cơ sở hạ tầng:

Nâng cấp quốc lộ 6, trước mắt nâng cấp đoạn từ thị xã Hoà Bình đi thị xã Điện Biên - Lai Châu và các quốc lộ 37, 4D, 279, 12. Nâng cấp các trục đường tỉnh, đường huyết mạch quan trọng. Phát triển giao thông nông thôn, đến năm 2010 phấn đấu 100% số xã có điều kiện mở được đường ô tô thì mở đường vào trung tâm xã, những xã quá khó khăn thì mở đường để ngựa và xe thồ có thể đi lại dễ dàng.

Cải tạo đường thuỷ, nâng cấp các cảng sông chuyên dùng như Vạn Yên, Tà Hộc, Sơn La.

Cải tạo và nâng cấp các dân bay hiện có.

Về bưu điện: Phát triển với tốc độ cao và hiện đại. Từ nay đến năm 2000 nâng cấp hệ thống truyền dẫn hiện có sang mạch số hoá, đủ dung lượng, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc trong và ngoài vùng thuận lợi, chính xác.

Về lưới điện: đến năm 2010 phấn đấu 100% số xã có lưới điện quốc gia, kết hợp giữa phát triển lưới điện quốc gia với phát triển thuỷ điện vừa và nhỏ, cực nhỏ theo quy mô bản, hộ gia đình, phấn đấu đến năm 2010 có 70% số dân được dùng điện.

Về thuỷ lợi, cấp nước. Khôi phục nhanh rừng đầu nguồn, bảo vệ các nguồn nước trên các hồ, đầm, ao, sông, suối. Sửa chữa và xây dựng mới một số đập thuỷ lợi để chủ động nước tưới cho lúa, các cây công nghiệp, cây ăn quả, tiến tới 100% số dân đô thị và 70% số dân nông thôn được dùng nước sạch.

2. Về công nghiệp: Hướng phát triển mạnh vào các ngành chủ yếu như công nghiệp điện (thuỷ điện lớn, vừa và nhỏ); công nghiệp chế biến lâm sản, công nghiệp khai thác khoáng sản; công nghiệp vật liệu xây dựng; công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và tiểu thủ công nghiệp ở các khu đô thị và nông thôn. Cần nâng cấp cải tạo các xí nghiệp hiện có và từng bước xây dựng thêm các xí nghiệp mới theo hướng hiện đại hoá để sản phẩm có sức cạnh tranh, tạo thị trường tiêu thụ ổn định.

3. Về nông, lâm nghiệp:

Kết hợp giữa thâm canh tăng vụ và mở rộng diện tích. Tập trung vào thâm canh lúa nước, ngô giống mới, giảm dần diện tích nương rẫy; cây công nghiệp tập trung vào các loại như đậu tương, chè, cà phê, bông, dâu tằm. Chăn nuôi gia súc tập trung vào trâu, bò sữa, lợn. Trong lâm nghiệp: thực hiện giữ rừng, bảo vệ rừng hiện có và trồng rừng mới. Tận dụng các diện tích mặt nước để phát triển nuôi trồng thuỷ sản, tạo việc làm cho người lao động.

4. Về thương mại và dịch vụ.

Phát triển các trung tâm thương mại ở các cửa khẩu, phát triển các chợ nông thôn ở cụm xã, củng cố thương nghiệp quốc doanh và khuyến khích các thành phần kinh tế khác trong các hoạt động thương nghiệp. Phát triển các dịch vụ như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm xã hội... để huy động vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy tiềm năng du lịch sẵn có của từng địa phương, tôn tạo mở rộng các khu di tích lịch sử để thu hút ngày càng nhiều khách du lịch.

5. Về giáo dục - đào tạo: củng cố và phát triển thêm trường nội trú để thu hút con em các dân tộc ít người, nghiên cứu để thành lập trường Đại học đa ngành ở Sơn La, mở đại học tại chức và trường dạy nghề ở các tỉnh.

6. Về y tế: nâng cấp bệnh viện tỉnh, huyện, các trạm đa khoa khu vực và các trạm xá của các cơ quan, các xã. Tăng cường cán bộ y tế; thiết bị và dụng cụ y tế cho các huyện; tổ chức các đội y tế lưu động để đủ sức khám và chữa bệnh cho đồng bào.

7. Về văn hoá thể thao: Duy trì và bảo tồn văn hoá cổ truyền của các dân tộc, xây dựng văn hoá cộng đồng làng, bản, xã lành mạnh. Tổ chức phong trào thể dục, thể thao truyền thống, quần chúng, lựa chọn môn thể thao đặc thù của từng vùng để phát triển.

 

IV. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

 

Để thực hiện quy hoạch phải có hệ thống biện pháp đồng bộ nhằm huy động mọi nguồn lực trong nước và ngoài nước, các tỉnh vùng Tây Bắc phải thể hiện và cụ thể hoá các phương hướng phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của quy hoạch vùng và quy hoạch của từng tỉnh trong các kế hoạch 5 năm, hàng năm bằng các chương trình, các dự án cụ thể. Ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng (đặc biệt là giao thông), tiếp đến là đầu tư giáo dục nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết những vấn đề cấp bách trong lĩnh vực xã hội.

Cụ thể hoá các giải pháp về vốn, nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ và môi trường... bằng cơ chế chính sách phù hợp với từng tỉnh nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nêu trong quy hoạch.

 

Điều 2.- Các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh vùng Tây Bắc phải có kế hoạch, biện pháp cụ thể 5 năm và hàng năm để tổ chức chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển trên địa bàn lãnh thổ từng tỉnh. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh vùng Tây Bắc phải có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình và các dự án.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan thường xuyên nắm tình hình, theo dõi, nghiên cứu điều chỉnh nội dung quy hoạch này cho phù hợp với thực tiễn hàng năm.

 

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 712/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc thời kỳ 1996 - 2010
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 712/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 30/08/1997 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No. 712/TTg
Hanoi, August 30, 1997

 
DECISION
RATIFYING THE 1996-2010 OVERALL PLANNING FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH-WESTERN REGION
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposal of the Minister of Agriculture and Rural Development in Presentation No.1708/NN-KH/CV of May 23, 1997, and the proposal of the Chairman of the State Council for Evaluation of Investment Projects in Official Dispatch No.4544/HDTD of July 25, 1997,
DECIDES:
Article 1.- To ratify the 1996-2010 overall planning for the socio-economic development of the north-western region with the following principal contents:
I. GENERAL ORIENTATION:
The socio-economic development of the north-western region shall be carried out along the following directions:
- Efficiently exploiting agricultural and forestrial potentials, natural resources, mineral and tourist resources in order to produce more goods, increase the budget revenues of each locality and raise the standards of material and spiritual life of the people of ethnic minorities;
- Developing a multi-sector commodity economy under the State management and ensuring a rational economic structure in order to create local markets in various localities in the region which are closely linked to the domestic market and export market;
- Preserving and promoting the cultural tradition and identity of the ethnic minorities and raise the capabilities and intellectual level of the people of ethnic minorities;
- Linking socio-economic development with the protection of ecological environment in order to protect and preserve the surrounding environment, protect and develop forests and re-green unused land and bare hills so as to diminish the damage caused by floods;
- Ensuring the political security, social order and safety and strengthening the security and national defense in the region.
II. PRINCIPAL OBJECTIVES:
1. Economically:
To attain an average economic growth rate of 9% for the period from now to the year 2000 and up to 11% for the period of 2001-2010.
To strive to achieve an average per-capita GDP of about 230 USD by the year 2000 and about 518 USD by the year 2010 and achieve a development structure of 35.4% for industry, 23.9% for service, 29.9% for agriculture and 10.8% for construction by the year 2000, then 40.7%, 31.2%, 18% and 10.1% respectively for industry, service, agriculture-forestry and construction by the year 2010.
To achieve an average per-capita export value of 11 USD in the 1996-2000 period and 64 USD in the 2001-2010 period.
To basically eliminate hungry households by the year 2000 and reduce the number of poor households to 10% by the year 2010.
2. Socially: To initially re-distribute and stabilize the population, reduce the population growth rate to below 2.5% by the year 2000 and below 2.2% by the year 2010; to strive to supply clean water for 70-80% of the population by the year 2010 and reduce the malnutrition rate from 42 % at present to 8% by the year 2010; to broadcast the national radio to 80% and the national television to 45% of the population by the year 2000, which will rise to 100% and 80% respectively by the year 2010; to eliminate the illiteracy and universalize primary education, then proceed to universalize junior-high school education to laborers of under 35 years old in provincial capitals and industrial zones; and senior-high school education to a portion of such people; to provide vocational training to laborers in order to develop human resources; to ensure stable employment and incomes for laborers; to eradicate such diseases as goiter and malaria and social evils.
3. Environmentally:
To build the system of preventive forests; to raise the total foliage coverage to 40% by the year 2010; to combat the land erosion, floods and drought; to protect the forest, land and water environment.
4. On the national defense and security:
To establish the border corridors and link the consolidation and enhancement of the national defense and security with the socio-economic development.
III. THE BRANCH DEVELOPMENT TASKS:
1. On the infrastructure development:
To upgrade the national highway No. 6, first of all, the section from Hoa Binh provincial capital to Dien Bien provincial capital, Lai Chau province and national highways No. 37, 4D, 279 and 12. To upgrade provincial roads and lifeline routes. With regard to the rural communication development, to strive to build by the year 2010 motorcar roads to the centers of 100% of communes and roads for horse-drawn carts and pack-bikes in communes meeting with extra difficult conditions.
To improve waterways, upgrade such specialized river ports as Van Yen, Ta Hoc and Son La.
To improve and upgrade the existing airports.
With regard to the postal services: This sector will be developed in a rapid and modern manner. From now to the year 2000, to upgrade the existing communication network into a digital circuit system capable of ensuring the convenient and accurate communication inside and outside the region.
With regard to the electricity grid: To expand, by the year 2010, the national electricity grid to 100% of communes, to combine the development of the national electricity grid with the development of hydroelectric power stations of medium-size, small-size and micro-size on hamlet and family scales, to ensure that 70% of the population will be supplied with electricity by the year 2010.
With regard to the irrigation and water supply: To quickly restore the headwaters forests, protect water sources in lakes, ponds, pools, rivers and streams. To renovate and construct new irrigation dams to sufficiently supply water for rice fields, industrial plants and fruit trees, and supply clean water to 100% of urban people and 70% of rural people.
2. Regarding industry: To strongly develop key industries, such as power generation, (large-, medium- and small-size hydroelectric power stations); forest product processing; mining, construction materials production, consumer goods production, as well as small industry and handicrafts in urban centers and rural areas. To upgrade and renovate the existing enterprises and gradually establish new enterprises along the direction of modernization in order to raise the competitiveness of products and create a stable consumption market.
3. Regarding agriculture and forestry:
To combine the intensive cultivation and crop-multiplation with the expansion of cultivated land area. To focus on the intensive cultivation of wet rice, new maize varieties, gradually reduce the area of slash-and-burn fields; focus on such industrial plants as soya bean, tea, coffee, cotton and mulberry and focus on the husbandry of such domestic animals as buffalos, milk cows and pigs. In forestry: to preserve and protect the existing and newly planted forests. To make full use of water surface areas to develop the aquaculture and create jobs for laborers.
4. On trade and tourism.
To develop border-gate trade centers, develop rural markets at the commune clusters, consolidate the State trade service and encourage other economic sectors in trade activities. To develop financial, banking and social insurance services to mobilize the investment capital for socio-economic development. To bring into full play the existing tourist potentials of each locality, renovate and broaden historical sites to attract more tourists.
5. On education and training: To consolidate and build more boarding schools so as to attract children of ethnic minorities, to study the establishment of a polytechnic university in Son La, set up in-service colleges and vocational training schools in provinces.
6. On the public health: To upgrade provincial and district hospitals, local polyclinics and agency and commune medical stations. To supply more medical personnel, equipment and instruments to districts; as well as to organize mobile medical teams capable of providing examination and treatment for people.
7. On culture and sports: To maintain and preserve the traditional cultures of ethnic minorities, to promote fine community-based culture in villages, hamlets and communes. To organize traditional games and sport activities among the people, select and develop a typical sport of each region.
IV. THE MAIN SOLUTIONS:
To implement this planning, there should be a system of coordinated measures to mobilize all resources inside and outside the country, the Northwestern provinces shall express and specify the principal socio-economic development orientations of their regional and provincial planning in their five-year and annual plans by drawing up specific programs and projects. Priority should be given to infrastructure development (especially communications), investment in education to raise the people�s intellectual level, training of human resources and the solution of urgent social issues.
The solutions to matters relating to capital, human resources, science and technology and environment, etc., shall be realized through mechanisms and policies suitable to each province in order to achieve the socio-economic development objectives set forth in the plans.
Article 2.- The ministries, branches and People�s Committees of the Northwestern provinces shall devise specific five-year and annual plans and measures for organizing and directing the implementation of development objectives in the territorial area of each province.
The Presidents of the People�s Committees of the Northwestern provinces shall closely coordinate with the ministries and central branches in drawing up and organizing the implementation of such programs and projects.
The Ministry of Agriculture and Rural Development shall direct the plan-making body to coordinate with the Ministry of Planning and Investment and other concerned ministries and branches in regularly reviewing the situation, monitoring and readjusting the contents of this planning to make it suitable to the annual reality.
Article 3.- This Decision takes effect 15 days after its signing. The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government and the Presidents of the People�s Committees of Hoa Binh, Son La and Lai Chau provinces shall implement this Decision.
 

 
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!