Quyết định 518/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 518/QĐ-TTg

Quyết định 518/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:518/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:08/04/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------
Số: 518/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIAO DỰ TOÁN CHI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH
MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2011
--------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội khóa XII số 52/2010/QH12 ngày 10 tháng 11 năm 2010 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2011;
Căn cứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011;
Căn cứ Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011;
Căn cứ Công văn số 416/UBTVQH12 ngày 15 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 và chuẩn bị Danh mục Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015;
Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Điều chỉnh giao dự toán chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế năm 2011 như sau:
1. Giao dự toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm (Dự án vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm) năm 2011 cho Ngân hàng Chính sách Xã hội là 280 tỷ đồng.
Điều chỉnh giảm dự toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm (vốn đầu tư phát triển) năm 2011 đã giao cho các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 196/QĐ-TTg) là 280 tỷ đồng (theo Phụ lục I đính kèm).
2. Điều chỉnh giảm dự toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế năm 2011 đã giao cho Bộ Y tế theo Quyết định số 196/QĐ-TTg là 5,4 tỷ đồng.
Giao bổ sung dự toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế (Dự án an toàn truyền máu) năm 2011 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 5,4 tỷ đồng (theo Phụ lục II đính kèm).
Điều 2.
1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo mục tiêu, nhiệm vụ và vốn của từng Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 (bao gồm vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp) cho các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở Quyết định số 196/QĐ-TTg và Quyết định này trước ngày 14 tháng 4 năm 2011.
2. Giao Bộ Tài chính thông báo dự toán chi các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 cho các Bộ, cơ quan Trung ương (theo từng dự án và nguồn vốn); cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (theo nguồn vốn và các dự án cần được ưu tiên) trên cơ sở Quyết định số 196/QĐ-TTg và Quyết định này trước ngày 14 tháng 4 năm 2011.
3. Các Bộ, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  thực hiện phân bổ và giao dự toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trước ngày 20 tháng 4 năm 2011.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận
- Ban Bí thư Trung ương Đảng
- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Đoàn ĐB Quốc hội các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KGVX, KTN, ĐP;
- Lưu: Văn thư, KTTH (8b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 
PHỤ LỤC I
ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VIỆC LÀM NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 518/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)
Đơn vị tính: Triệu đồng

TT
CƠ QUAN THỰC HIỆN
THÀNH TIỀN
 
Tổng cộng
280 000
A
CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
265 500
I
VÙNG MIỀN NÚI PHÍA BẮC
72 000
1
Hà Giang
5 500
2
Tuyên Quang
5 500
3
Cao Bằng
5 000
4
Lạng Sơn
5 500
5
Lào Cai
5 500
6
Yên Bái
5 500
7
Thái Nguyên
4 500
8
Bắc Kạn
5 500
9
Phú Thọ
4 500
10
Bắc Giang
4 500
11
Hòa Bình
4 500
12
Sơn La
5 000
13
Lai Châu
5 500
14
Điện Biên
5 500
II
ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
31 500
15
Hà Nội
1 500
16
Hải Phòng
2 000
17
Quảng Ninh
3 500
18
Hải Dương
2 500
19
Hưng Yên
3 000
20
Vĩnh Phúc
3 000
21
Bắc Ninh
3 000
22
Hà Nam
3 500
23
Nam Định
3 000
24
Ninh Bình
3 500
25
Thái Bình
3 000
III
MIỀN TRUNG
60 500
26
Thanh Hóa
6 000
27
Nghệ An
6 000
28
Hà Tĩnh
4 000
29
Quảng Bình
4 500
30
Quảng Trị
4 000
31
Thừa Thiên Huế
3 500
32
Đà Nẵng
2 000
33
Quảng Nam
4 500
34
Quảng Ngãi
4 000
35
Bình Định
3 500
36
Phú Yên
4 500
37
Khánh Hòa
4 500
38
Ninh Thuận
5 000
39
Bình Thuận
4 500
IV
TÂY NGUYÊN
26 500
40
Đăk Lăk
5 500
41
Đăk Nông
5 500
42
Gia Lai
5 500
43
Kon Tum
5 500
44
Lâm Đồng
4 500
V
ĐÔNG NAM BỘ
14 000
45
Hồ Chí Minh
1 500
46
Đồng Nai
1 500
47
Bình Dương
2 000
48
Bình Phước
3 500
49
Tây Ninh
4 000
50
Bà Rịa - Vũng Tàu
1 500
VI
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
61 000
51
Long An
4 000
52
Tiền Giang
4 500
53
Bến Tre
4 500
54
Trà Vinh
4 500
55
Vĩnh Long
4 500
56
Cần Thơ
4 500
57
Hậu Giang
5 000
58
Sóc Trăng
5 000
59
An Giang
5 000
60
Đồng Tháp
4 500
61
Kiên Giang
5 000
62
Bạc Liêu
5 000
63
Cà Mau
5 000
B
CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG
14 500
1
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
1 500
2
Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
3 500
3
Trung ương Hội liên hệp Phụ nữ Việt Nam
2 000
4
Hội Nông dân Việt Nam
2 000
5
Hội Cựu chiến binh Việt Nam
1 500
6
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
2 000
7
Hội Người mù Việt Nam
2 000

 
PHỤ LỤC II
ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI TIÊU THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA Y TẾ NĂM 2011 (DỰ ÁN AN TOÀN TRUYỀN MÁU)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 518/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)
Đơn vị tính: Triệu đồng

TT
CƠ QUAN THỰC HIỆN
THÀNH TIỀN
 
Tổng cộng
5 400
I
VÙNG MIỀN NÚI PHÍA BẮC
1 440
1
Thái Nguyên
180
2
Bắc Kạn
360
3
Phú Thọ
180
4
Lai Châu
360
5
Điện Biên
360
II
ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
1 440
6
Hà Nội
180
7
Quảng Ninh
360
8
Hưng Yên
360
9
Vĩnh Phúc
180
10
Ninh Bình
360
III
MIỀN TRUNG
1 620
11
Thanh Hóa
180
12
Nghệ An
180
13
Quảng Bình
180
14
Thừa Thiên Huế
180
15
Đà Nẵng
180
16
Quảng Ngãi
360
17
Ninh Thuận
360
IV
TÂY NGUYÊN
540
18
Lâm Đồng
540
V
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
360
19
Bạc Liêu
360

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi