Quyết định 3486/QĐ-BNN-KH 2016 về thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP phiên họp Chính phủ tháng 7/2016

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3486/QĐ-BNN-KH

Quyết định 3486/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 05/08/2016 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2016
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3486/QĐ-BNN-KHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành:23/08/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
Số: 3486/QĐ-BNN-KH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 71/NQ-CP NGÀY 05/8/2016 VỀ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 7 NĂM 2016
-------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 05/8/2016 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2016;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 05/8/2016 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2016.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch & Đầu tư;
- Lãnh đạo Bộ;
- Cổng TTĐT Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VT, KT(150).
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Cường

 
 
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 71/NQ-CP NGÀY 05/8/2016 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
3486/QĐ-BNN-KH ngày 23/8/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)
 
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 05/8/2016 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch hành động với những nội dung cụ thể sau:
1. MỤC TIÊU
Toàn ngành Nông nghiệp và PTNT nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nguồn lực, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 71/NQ-CP và hoàn thành thắng lợi Mục tiêu kế hoạch phát triển ngành đã đề ra, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội của đất nước.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh. Tập trung xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương, phát huy dân chủ trong từng cơ quan, đơn vị của Bộ và ngành Nông nghiệp và PTNT.
- Đổi mới mạnh mẽ, cải tiến lề lối làm việc, hành động bằng những việc làm cụ thể, tạo chuyển biến và hiệu quả rõ rệt trong công tác quản lý nhà nước của Bộ. Đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức. Phân công đúng người, đúng việc, tạo môi trường công tác tốt để phát huy năng lực, sở trường của cán bộ, công chức.
- Tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hành Tiết kiệm, chống lãng phí.
2. Khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Bộ triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ: số 64/NQ-CP ngày 22/7/2016 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó thể hiện rõ nội dung, nhiệm vụ, thời hạn, xác định rõ cá nhân, đơn vị chịu trách nhiệm.
3. Xây dựng Quy chế làm việc của Bộ Nông nghiệp và PTNT, trong đó quy định rõ ràng, minh bạch quy trình, trách nhiệm, thời hạn xử lý công việc ở từng khâu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc.
4. Khẩn trương hoàn thành rà soát các Đề án/Kế hoạch tái cơ cấu các chuyên ngành, lĩnh vực để Điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu mới của tái cơ cấu ngành và tái cấu trúc nền kinh tế. Hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; hoàn thành báo cáo khả thi, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 3 Chương trình Mục tiêu: (i) Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phòng chống thiên tai và ổn định đời sống dân cư; (ii) Phát triển kinh tế thủy sản bền vững; (iii) Phát triển lâm nghiệp bền vững và các đề án lớn theo Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.
5. Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
6. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh: Rà soát, đánh giá nội dung của pháp luật chuyên ngành liên quan đến đầu tư, kinh doanh để đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung vào Luật sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh.
Chủ động tham gia ý kiến đối với dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và dự án Luật Quy hoạch.
7. Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT (ban hành kèm theo Quyết định số 207/QĐ-BNN-KH ngày 19/01/2016) thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, Điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Trong đó, tập trung khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các Mục tiêu tăng trưởng ngành đã đề ra; sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong và ngoài nước; tháo gỡ rào cản, vướng mắc, tạo mọi Điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất kinh doanh của ngành và doanh nghiệp.
- Tập trung nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; sớm khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn ở miền Trung, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long; khắc phục hậu quả cơn bão số 01, số 02 và nhanh chóng khôi phục sản xuất, đời sống của nhân dân; quyết liệt phát triển trồng trọt, chăn nuôi để lấy lại đà tăng trưởng ngành năm 2016. Thực hiện các giải pháp cụ thể giảm chi phí đầu vào cho sản xuất về giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc trừ sâu, phân bón... Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời Tiết, chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đê Điều, hồ đập, nhất là trong mùa mưa bão.
- Phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển hoàn thành Đề án và thực hiện triển khai bồi thường cho người dân bị thiệt hại công khai, minh bạch, đúng đối tượng, sớm ổn định sản xuất và đời sống cho người dân.
8. Thành lập Tổ công tác rà soát, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ Bộ giao cho các cơ quan, đơn vị, các Sở Nông nghiệp và PTNT trong Chương trình/Kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ: số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, Điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020; số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016; số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử.
9. Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ ngày 08/7/2016 và Chỉ thị số 6023/CT-BNN-XD ngày 15/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.
10. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch hành động của Bộ (phê duyệt tại Quyết định số 2484/QĐ-BNN-QLDN ngày 20/6/2016) thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ: số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 và số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Trong đó, tập trung thực hiện tốt các nhóm giải pháp khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực và thị trường và nhóm giải pháp cải cách hành chính.
III. T CHC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty, Giám đốc các doanh nghiệp thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, căn cứ vào Kế hoạch hành động này để xây dựng, trình duyệt kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện.
2. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và cuối năm các đơn vị tiến hành rà soát, báo cáo Bộ (qua Vụ Kế hoạch) kết quả thực hiện trong đó nêu rõ: Việc đã hoàn thành, việc chưa hoàn thành và nguyên nhân. Báo cáo gửi qua đường công văn và qua thư điện tử: [email protected] trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ.
3. Giao Vụ Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng của Bộ.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi