Quyết định 3068/QÐ-BVHTTD lập BTC Lớp tập huấn về phổ biến pháp luật cho cán bộ văn hóa xã

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

________

Số: 3068/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Tổ chức Lớp tập huấn về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ văn hóa xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo tại tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2020

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2550/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Lớp tập huấn về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ văn hóa xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo tại tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2020;

Căn cứ Công văn số 962/SVHTTDL-XDNSVH&GD ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc về việc cử thành viên Ban Tổ chức lớp tập huấn tại tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Lớp tập huấn tại tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2020 gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban;

2. Bà Trần Thị Bích Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban;

3. Bà Trần Minh Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Trưởng ban;

4. Ông Trần Trí Công, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

5. Bà Nguyễn Thị Hồng, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

6. Ông Vũ Mạnh Hồng, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên;

7. Ông Quảng Đức Hạnh, Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên;

8. Bà Trần Thị Thu Hương, Chuyên viên Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên;

9. Ông Đỗ Quốc Trọng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên;

10. Ông Lưu Văn Hải, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên;

11. Bà Quản Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đạo Trù, tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên.

Điều 2. Ban Tổ chức có trách nhiệm:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tổ chức: Lớp tập huấn về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ văn hóa xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo tại tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2020.

- Ban Tổ chức giải thể ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức trích từ kinh phí tổ chức Lớp tập huấn về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ văn hóa xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo tại tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2020.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;

- Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc (để phối hợp);

- UBND, P.VHTT huyện Tam Đảo (để phối hợp);

- Lưu: VT, Vụ VHDT, C (19).

BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 3068/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức Lớp tập huấn về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ văn hóa xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo tại tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2020
Cơ quan ban hành:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:3068/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:27/10/2020Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Cơ cấu tổ chức , Chính sách
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!