Quyết định 277/QĐ-UBDT chuyển nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học về dân tộc thiểu số

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 277/QĐ-UBDT

Quyết định 277/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc chuyển danh mục nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030", mã số CTDT/16-20 điều chỉnh, bổ sung thành nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:277/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Sơn Hải
Ngày ban hành:10/06/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phê duyệt 01 nhiệm vụ đặt hàng để giao trực tiếp thực hiện từ năm 2021

Ngày 10/6/2020, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 277/QĐ-UBDT về việc chuyển danh mục nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030", mã số CTDT/16-20 điều chỉnh, bổ sung thành nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2021.

Theo đó, Ủy ban Dân tộc phê duyệt nhiệm vụ xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam đặt hàng để giao trực tiếp thực hiện từ năm 2021. Nhiệm vụ gồm 04 hợp phần là: xây dựng Cơ sở dữ liệu về các dân tộc thiểu số, xây dựng Cơ sở dữ liệu về chính sách dân tộc, xây dựng Cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc, tổ chức không gian địa lý GIS và xây dựng phần mềm quản trị tất cả các cơ sở dữ liệu nói trên.

Các hợp phần nói trên được giao trực tiếp cho Viện Công nghệ phần mềm và nội dung số Việt Nam - Bộ Thông tin Truyền thông chủ trì thực hiện. Sau khi thực hiện nhiệm vụ, có khoảng 200 cán bộ thuộc Ủy ban Dân tộc, cán bộ ngành và địa phương được tập huấn về khai thác, sử dụng GIS, sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu để khai thác dữ liệu; 30 nhân viên kỹ thuật được tập huấn đề quản trị, vân hành hệ thống và cập nhật thông tin.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 277/QĐ-UBDT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
_______

Số: 277/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Chuyển danh mục nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030, mã số CTDT/16-20 điều chỉnh, bổ sung thành nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đặt hàng giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2021

_______

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP, ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-UBDT, ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc Hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-UBDT ngày 24/02/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ đợt II năm 2016 của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030’’ đặt hàng để giao trực tiếp;

Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-UBDT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030 ”;

Căn cứ Quyết định số 631/QĐ-UBDT ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, thời gian và kinh phí thực hiện đề tài khoa học bắt đầu thực hiện từ năm 2016 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030’’ Mã số CTDT/16-20;

Căn cứ Quyét định số 255/QĐ-UBDT ngày 10/5/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia;

Căn cứ Văn bản số 1438/BKHCN-XNT ngày 21/5/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ý kiến nhiệm vụ trong Chương trình CTDT/16-20;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Tờ trình số 70/TTr-KHCN ngày 13/5/2020 của Vụ Tổng hợp về việc tiếp tục triển khai nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đặt hàng để giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2021 (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Vụ Tổng hợp thông báo và triển khai thực hiện giao trực tiếp cho tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4

- Bộ trưởng, CN UBDT (để b/c);

- Các TT,PCNUBDT;

- Vụ KH-TC, Ủy ban Dân tộc;

- Cổng TTĐT UBDT;

- Lưu VT,TH(6 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Lê Sơn Hải

 

 

 

 

DANH MỤC NHIỆM VỤ

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, đặt hàng để giao trực tiếp

(Kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBDT, ngày 10/6/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

Tên nhiệm vụ

Hợp phần

Mục tiêu

Yêu cầu đối với kết quả

Phương thức tổ chức thực hiện

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

Xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Hợp phần 1

Xây dựng Cơ sở dữ liệu về các dân tộc thiểu số

Xây dựng CSDL các dân tộc thiểu số như một cơ sở dữ liệu thành phần trong hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

1.1. Yêu cầu đối với nội dung của sản phẩm:

Thu thập, xử lý, hệ thống hóa, lưu trữ, tích hợp, chia sẻ và cung cấp thông tin, dữ liệu chủ yếu, chính xác, có hệ thống về các dân tộc thiểu số Việt Nam theo các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa (phong tục, tập quán, tín ngưỡng...)

- Tích hợp trong Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

1.2. Yêu cầu về áp dụng kết quả:

Xác định rõ địa chỉ và hình thức sử dụng của cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan liên quan.

1.3. Yêu cầu chuyển giao kết quả:

- Bộ tài liệu hướng dẫn xây dựng, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về các dân tộc thiểu số được biên soạn.

- Khoảng 200 cán bộ thuộc Ủy ban Dân tộc, các bộ ngành và địa phương được tập huấn về khai thác cơ sở dữ liệu các dân tộc thiểu số.

 • 30 nhân viên kĩ thuật được tập huấn để quản trị, vận hành hệ thống và cập nhật thông tin thường xuyên.

Giao trực tiếp. Đơn vị chủ trì: Viện Công nghệ phần mềm và nội dung số Việt Nam, Bộ Thông tin Truyền thông

 

Hợp phần 2

Xây dựng Cơ sở dữ liệu về chính sách dân tộc

Xây dựng CSDL về chính sách dân tộc như một cơ sở dữ liệu thành phần trong Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

2.1. Yêu cầu đối với nội dung của sản phẩm:

- Thu thập, xử lý, hệ thống hóa, lưu trữ, tích hợp, chia sẻ và cung cấp thông tin, dữ liệu chính xác, có hệ thống về chính sách dân tộc, gồm: văn kiện chỉ đạo của Đảng và Nhà nước (Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết Quốc hội, văn bản chính sách dân tộc do Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương ban hành); các chương trình, dự án phát triển KTXH vùng dân tộc, hoạt động hỗ trợ phát triển của các tổ chức phi chính phủ...tại vùng dân tộc.

- Tích hợp trong Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

2.2. Yêu cầu về áp dụng kết quả:

Xác định rõ địa chỉ và hình thức sử dụng của cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan liên quan.

3.3. Yêu cầu chuyển giao kết quả:

- Bộ tài liệu hướng dẫn xây dựng, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về các chính sách dân tộc được biên soạn.

- Khoảng 200 cán bộ thuộc Ủy ban Dân tộc, các bộ ngành và địa phương được tập huấn về khai thác cơ sở dữ liệu về các chính sách dân tộc.

- 30 nhân viên kĩ thuật được tập huấn để quản trị, vận hành hệ thống và cập nhật thông tin thường xuyên.

Giao trực tiếp. Đơn vị chủ trì: Viện Công nghệ phần mềm và nội dung số Việt Nam, Bộ Thông tin Truyền thông

 

Hợp phần 3

Xây dựng Cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc

Xây dựng CSDL về các hoạt động KH&CN liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc như một cơ sở dữ liệu thành phần trong Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam.

3.1. Yêu cầu đối với nội dung của sản phẩm:

- Thu thập, xử lý, hệ thống hóa, lưu trữ, tích hợp, chia sẻ và cung cấp thông tin, dữ liệu chủ yếu, chính xác, có hệ thống về khoa học và công nghệ vùng dân tộc, bao gồm: thông tin và dữ liệu về các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước; chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực công tác dân tộc; trí thức người dân tộc; cơ sở nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ ở vùng dân tộc.

- Tích hợp trong Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

3.2. Yêu cầu về áp dụng kết quả:

Xác định rõ địa chỉ và hình thức sử dụng của cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan liên quan.

3.3. Yêu cầu chuyển giao kết quả:

- Bộ tài liệu hướng dẫn xây dựng, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về KH&CN được biên soạn.

- Khoảng 200 cán bộ thuộc Ủy ban Dân tộc, các bộ ngành, địa phương được tập huấn về khai thác cơ sở dữ liệu về KH&CN.

- 30 nhân viên kĩ thuật được tập huấn để quản trị, vận hành hệ thống và cập nhật thông tin thường xuyên.

Giao trực tiếp. Đơn vị chủ trì: Viện Công nghệ phần mềm và nội dung số Việt Nam, Bộ Thông tin Truyền thông

 

Hợp phần 4

Tổ chức không gian địa ly GIS và xây dựng phần mềm quản trị tất cả các cơ sở dữ liệu trên

- Xây dựng không gian- địa lý (GIS) các CSDL trên

- Xây dựng một hệ thống phần mềm tin học, quản trị, gắn kết tất cả các cơ sở dữ liệu thành phần.

4.1. Yêu cầu đối với nội dung của sản phẩm:

- Tổng hợp, GIS hóa 3 cơ sở dữ liệu dân tộc thiểu số, chính sách dân tộc, KH&CN (Các cơ sở dữ liệu được biểu diễn dựa trên công nghệ GIS). Thu thập, xử lý, hệ thống hóa, lưu trữ, tìm kiếm, tích hợp, chia sẻ và cung cấp thông tin, dữ liệu về các DTTS, bao gồm: các lớp dữ liệu chủ yếu về dân tộc thiểu số, chính sách dân tộc, KH&CN

- Phần mềm Quản trị cơ sở dữ liệu cho hệ thống chính sách dân tộc trên được thực hiện trên Internet phải thuận tiện, dễ sử dụng, kết nối liên thông, kết suất thông tin từ các cơ sở dữ liệu đã xây dựng một cách khoa học, chính xác, đảm bảo an toàn thông tin.

4.2. Yêu cầu về áp dụng kết quả:

Xác định rõ địa chỉ và hình thức sử dụng của cơ quan quản lý nhà nước và các

4.3. Yêu cầu chuyển giao kết quả:

- Bộ tài liệu hướng dẫn xây dựng, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu GIS và phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu.

- Khoảng 200 cán bộ thuộc Ủy ban Dân tộc, các bộ ngành và địa phương được tập huấn về khai thác, sử dụng GIS; sử dụng phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu.

- 30 nhân viên kĩ thuật được tập huấn để quản trị, vận hành hệ thống và cập nhật thông tin thường xuyên.

Giao trực tiếp. Đơn vị chủ trì: Viện Công nghệ phần mềm và nội dung số Việt Nam, Bộ Thông tin Truyền thông

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi