Quyết định 229/2005/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 229/2005/QĐ-TTG
NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 2005 BAN HÀNH QUY CHẾ NHẬP CẢNH,
XUẤT CẢNH CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
TẠI ĐẢO PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 4 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại tờ trình số 787-TTr/NG-LS  ngày 31 tháng 3 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Bộ trưởng các Bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
QUY CHẾ
NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI ĐẢO PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 229/2005/QĐ-TTg ngày 16 tháng  9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)
CHƯƠNG I NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH ĐẢO PHÚ QUỐC
Điều 1. Đảo Phú Quốc (trừ các khu vực được quy hoạch riêng cho mục đích an ninh, quốc phòng) được hưởng các ưu đãi về nhập cảnh, xuất cảnh theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới.
Điều 2. Người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài (sau đây gọi chung là người nước ngoài) nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại đảo Phú Quốc được miễn thị thực với thời gian tạm trú không quá 15 ngày; trường hợp người nước ngoài vào một cửa khẩu quốc tế của Việt Nam, lưu lại khu vực quá cảnh ở cửa khẩu đó, rồi chuyển tiếp đi đảo Phú Quốc cũng được miễn thị thực theo Quy chế này.
Đối với công dân các nước được miễn thị thực, thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 3.
1. Người nước ngoài nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Phú Quốc bằng đường biển làm thủ tục nhập cảnh với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh ngay tại cửa khẩu; người nước ngoài nhập cảnh đảo Phú Quốc bằng đường hàng không làm thủ tục nhập cảnh tại các sân bay quốc tế của Việt Nam; sau đó lưu tại khu vực quá cảnh của sân bay trong khi chờ chuyển sang đường bay nội địa đi đảo Phú Quốc.
2. Khi nhập cảnh, khách phải xuất trình Hộ chiếu còn giá trị ít nhất 45 ngày.
Điều 4. Trường hợp sau khi đến đảo Phú Quốc, khách muốn đi các địa phương khác thì cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét cấp thị thực tại đảo Phú Quốc; trường hợp muốn lưu trú tại đảo Phú Quốc quá 15 ngày thì cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét gia hạn tạm trú.
Điều 5. Thuyền viên mang sổ thuyền viên hoặc hộ chiếu thuyền viên nước ngoài còn giá trị được ra vào, lưu trú tại đảo Phú Quốc trong thời gian tàu neo đậu tại đảo Phú Quốc.
Điều 6. Kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực, Bộ Quốc phòng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc khoanh định các khu vực được quy hoạch sử dụng riêng cho mục đích an ninh, quốc phòng trên đảo Phú Quốc sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và tiến hành thông báo công khai, lập biển chỉ dẫn, biển cấm cụ thể đối với từng khu vực.
CHƯƠNG II CƯ TRÚ TẠI ĐẢO PHÚ QUỐC
Điều 7. Người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Phú Quốc được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu với thời hạn tạm trú phù hợp với thời hạn được miễn thị thực; người nước ngoài đang tạm trú hợp pháp tại Việt Nam đến đảo Phú Quốc không phải làm thủ tục chứng nhận tạm trú, mà chỉ trình báo tạm trú theo quy định hiện hành.
Điều 8. Người nước ngoài đến đảo Phú Quốc được tự do cư trú, đi lại trên đảo phù hợp với mục đích nhập cảnh đã đăng ký, trừ khu vực cấm và các khu vực được quy hoạch riêng cho mục đích an ninh, quốc phòng; nếu muốn vào khu vực đó phải được phép của cơ quan có thẩm quyền, theo quy định tại Quyết định số 160/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm.
Điều 9. Người nước ngoài có yêu cầu gia hạn tạm trú, chuyển đổi mục đích tạm trú đã đăng ký, cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, cấp thẻ tạm trú, thẻ thường trú thì thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc trực tiếp làm thủ tục với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an Phú Quốc. Trình tự, thủ tục và thời gian thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định số 21/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
CHƯƠNG III NÂNG CẤP CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH PHÚ QUỐC
Điều 10. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ nâng cấp cửa khẩu sân bay Phú Quốc thành cửa khẩu sân bay Quốc tế Phú Quốc; cảng An Thới thành cửa khẩu cảng biển Quốc tế Phú Quốc. Bộ Công an bố trí lực lượng và phương tiện để thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh tại hai cửa khẩu Quốc tế Phú Quốc. Trước mắt, lực lượng quản lý nhập xuất cảnh Bộ Công an và các ngành liên quan ở địa phương bố trí lực lượng, phương tiện để thực hiện việc giải quyết thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh cho người nước ngoài như quy định đối với cửa khẩu Quốc tế.
Điều 11. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đầu tư cơ sở vật chất, cung cấp kinh phí cho công tác quản lý xuất nhập cảnh nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu nhập xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại đảo Phú Quốc.
CHƯƠNG IV CƠ CHẾ PHỐI HỢP, QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Điều 12. Bộ Công an chịu trách nhiệm chủ trì hướng dẫn thực hiện Quy chế này; phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện Quy chế.
Điều 13. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm giải quyết thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh đảo Phú Quốc cho người nước ngoài đi bằng đường biển; bảo đảm an ninh quốc phòng cho đảo Phú Quốc.
Điều 14. Tổng cục Du lịch có trách nhiệm chỉ đạo, quản lý chuyên ngành du lịch các công ty tổ chức du lịch tới đảo Phú Quốc; các công ty này chịu trách nhiệm quản lý khách du lịch, bảo đảm khách nhập cảnh với thời hạn cư trú và mục đích cho phép, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến khách du lịch.
Điều 15. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Kiên Giang thực hiện quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại đảo Phú Quốc.
Điều 16. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh khách vào Phú Quốc có trách nhiệm bảo đảm khách nhập cảnh với thời hạn cư trú và mục đích cho phép; bảo đảm tài chính và cộng tác với các cơ quan nhà nước giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến khách nhập cảnh .

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng đã ký

thuộc tính Quyết định 229/2005/QĐ-TTg

Quyết định 229/2005/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:229/2005/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:16/09/2005Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Xuất nhập cảnh - Ngày 16/9/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 229/2005/QĐ-TTg ban hành Quy chế nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Theo đó, người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại đảo Phú Quốc được miễn thị thực với thời gian tạm trú không quá 15 ngày... Trường hợp người nước ngoài vào một cửa khẩu quốc tế của Việt Nam, lưu lại khu vực quá cảnh ở cửa khẩu đó, rồi chuyển tiếp đi đảo Phú Quốc cũng được miễn thị thực... Đối với trường hợp sau khi đến đảo Phú Quốc, khách muốn đi các địa phương khác thìsẽđượccấp thị thực tại đảo Phú Quốc.Nếu muốnlưu trú tại đảo quá 15 ngày, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét gia hạn tạm trú... Về cư trú tại đảo, người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu Phú Quốc được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu. Thời hạn tạm trú phù hợp với thời hạn được miễn thị thực. Người nước ngoài đang tạm trú hợp pháp tại Việt Nam đến đảo Phú Quốc không phải làm thủ tục chứng nhận tạm trú, mà chỉ trình báo tạm trú theo quy định hiện hành... Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Quyết định 229/2005/QĐ-TTg tại đây

tải Quyết định 229/2005/QĐ-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 229/2005/QĐ-TTG
NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 2005 BAN HÀNH QUY CHẾ NHẬP CẢNH,
XUẤT CẢNH CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
TẠI ĐẢO PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 4 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại tờ trình số 787-TTr/NG-LS ngày 31 tháng 3 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng các Bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


QUY CHẾ

NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
TẠI ĐẢO PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 229/2005/QĐ-TTg
ngày 16 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

 

CHƯƠNG I
NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH ĐẢO PHÚ QUỐC

 

Điều 1. Đảo Phú Quốc (trừ các khu vực được quy hoạch riêng cho mục đích an ninh, quốc phòng) được hưởng các ưu đãi về nhập cảnh, xuất cảnh theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới.

 

Điều 2. Người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài (sau đây gọi chung là người nước ngoài) nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại đảo Phú Quốc được miễn thị thực với thời gian tạm trú không quá 15 ngày; trường hợp người nước ngoài vào một cửa khẩu quốc tế của Việt Nam, lưu lại khu vực quá cảnh ở cửa khẩu đó, rồi chuyển tiếp đi đảo Phú Quốc cũng được miễn thị thực theo Quy chế này.

Đối với công dân các nước được miễn thị thực, thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3.

1. Người nước ngoài nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Phú Quốc bằng đường biển làm thủ tục nhập cảnh với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh ngay tại cửa khẩu; người nước ngoài nhập cảnh đảo Phú Quốc bằng đường hàng không làm thủ tục nhập cảnh tại các sân bay quốc tế của Việt Nam; sau đó lưu tại khu vực quá cảnh của sân bay trong khi chờ chuyển sang đường bay nội địa đi đảo Phú Quốc.

2. Khi nhập cảnh, khách phải xuất trình Hộ chiếu còn giá trị ít nhất 45 ngày.

 

Điều 4. Trường hợp sau khi đến đảo Phú Quốc, khách muốn đi các địa phương khác thì cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét cấp thị thực tại đảo Phú Quốc; trường hợp muốn lưu trú tại đảo Phú Quốc quá 15 ngày thì cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét gia hạn tạm trú.

 

Điều 5. Thuyền viên mang sổ thuyền viên hoặc hộ chiếu thuyền viên nước ngoài còn giá trị được ra vào, lưu trú tại đảo Phú Quốc trong thời gian tàu neo đậu tại đảo Phú Quốc.

 

Điều 6. Kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực, Bộ Quốc phòng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc khoanh định các khu vực được quy hoạch sử dụng riêng cho mục đích an ninh, quốc phòng trên đảo Phú Quốc sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và tiến hành thông báo công khai, lập biển chỉ dẫn, biển cấm cụ thể đối với từng khu vực.

 

CHƯƠNG II
CƯ TRÚ TẠI ĐẢO PHÚ QUỐC

 

Điều 7. Người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Phú Quốc được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu với thời hạn tạm trú phù hợp với thời hạn được miễn thị thực; người nước ngoài đang tạm trú hợp pháp tại Việt Nam đến đảo Phú Quốc không phải làm thủ tục chứng nhận tạm trú, mà chỉ trình báo tạm trú theo quy định hiện hành.

 

Điều 8. Người nước ngoài đến đảo Phú Quốc được tự do cư trú, đi lại trên đảo phù hợp với mục đích nhập cảnh đã đăng ký, trừ khu vực cấm và các khu vực được quy hoạch riêng cho mục đích an ninh, quốc phòng; nếu muốn vào khu vực đó phải được phép của cơ quan có thẩm quyền, theo quy định tại Quyết định số 160/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm.

 

Điều 9. Người nước ngoài có yêu cầu gia hạn tạm trú, chuyển đổi mục đích tạm trú đã đăng ký, cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, cấp thẻ tạm trú, thẻ thường trú thì thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc trực tiếp làm thủ tục với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an Phú Quốc. Trình tự, thủ tục và thời gian thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định số 21/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

 

CHƯƠNG III
NÂNG CẤP CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG
NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH PHÚ QUỐC

 

Điều 10. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ nâng cấp cửa khẩu sân bay Phú Quốc thành cửa khẩu sân bay Quốc tế Phú Quốc; cảng An Thới thành cửa khẩu cảng biển Quốc tế Phú Quốc. Bộ Công an bố trí lực lượng và phương tiện để thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh tại hai cửa khẩu Quốc tế Phú Quốc. Trước mắt, lực lượng quản lý nhập xuất cảnh Bộ Công an và các ngành liên quan ở địa phương bố trí lực lượng, phương tiện để thực hiện việc giải quyết thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh cho người nước ngoài như quy định đối với cửa khẩu Quốc tế.

 

Điều 11. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đầu tư cơ sở vật chất, cung cấp kinh phí cho công tác quản lý xuất nhập cảnh nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu nhập xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại đảo Phú Quốc.

 

CHƯƠNG IV
CƠ CHẾ PHỐI HỢP, QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 

Điều 12. Bộ Công an chịu trách nhiệm chủ trì hướng dẫn thực hiện Quy chế này; phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện Quy chế.

 

Điều 13. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm giải quyết thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh đảo Phú Quốc cho người nước ngoài đi bằng đường biển; bảo đảm an ninh quốc phòng cho đảo Phú Quốc.

 

Điều 14. Tổng cục Du lịch có trách nhiệm chỉ đạo, quản lý chuyên ngành du lịch các công ty tổ chức du lịch tới đảo Phú Quốc; các công ty này chịu trách nhiệm quản lý khách du lịch, bảo đảm khách nhập cảnh với thời hạn cư trú và mục đích cho phép, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến khách du lịch.

 

Điều 15. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Kiên Giang thực hiện quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại đảo Phú Quốc.

 

Điều 16. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh khách vào Phú Quốc có trách nhiệm bảo đảm khách nhập cảnh với thời hạn cư trú và mục đích cho phép; bảo đảm tài chính và cộng tác với các cơ quan nhà nước giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến khách nhập cảnh .

 

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng đã ký

 

 

 

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom- Happiness
No. 229/2005/QD-TTg
Ha Noi, September 16th , 2005
 
DECISION
PROMULGATING THE REGULATION ON FOREIGNERS ENTRY INTO, EXIT FROM, AND RESIDENCE IN, PHU QUOC ISLAND, KIEN GIANG PROVINCE.
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the December 25, 2001-Law on Organization of the Government;
Pursuant to Ordinance No. 24/2000/PL-UBTVQH 10 of April 28, 2000, on Entry, Exit and Residence of Foreigners in Vietnam;
Pursuant to the Governments' Decree No. 21/2001/ND CP of May 28, 2001, detailing the implementation of the Ordinance on Entry, Exit and Residence of Foreigners in Vietnam;
At the proposal of the Minister of. Foreign Affairs in Report No. 787-TTr/NG-LS of March 31, 2005
DECIDES:
Article 1. To issue together with this. Decision the Regulation on foreigners' entry into, exit from, and residence in, Phu Quoc island, Kien Giang province.
Article 2. This Decision takes effect 15 after its publication in "CONG BAO."
The Ministers of Public Security; Defense; and Foreign Affairs, heads of ministerial-level agencies and Government-attached agencies, and the president of the People's Committee of Kien Giang province shall have to implement this Decision.

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
 
 
 
 
 
Nguyen Tan Dung
 
REGULATION
ON FOREIGNERS' ENTRY INTO, EXIT FROM, AND RESIDENCEN, IN PHU QUOC PROVINCE, KIEN GIANG PROVINCE.
(Issued together with The Prime Minister Decision No. No. 229/2005/QD-TTg of September 16, 2005)
Chapter I
ENTRY INTO, AND EXIT FROM, PHU QUOC ISLAND
Article 1. Phu Quoc island (excluding areas exclusively planned for public security or defense purposes) shall be eligible for entry and exit preferences specifled in Clause 1, Article 3 of the Prime Minister's/ Decision No. 53/2001/QD-TTg of April 19, 2001, on policies toward border-gate economic zones.
Click Download to see full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 229/2005/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi