Quyết định 151/QĐ-UBDT 2018 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Vụ Hợp tác Quốc tế

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 151/QĐ-UBDT

Quyết định 151/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Vụ Hợp tác Quốc tế
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:151/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Văn Hùng
Ngày ban hành:21/03/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Vụ Hợp tác Quốc tế: Kế hoạch công tác năm 2018

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc đã ra Quyết định 151/QĐ-UBDT ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Vụ Hợp tác Quốc tế ngày 21/03/2018.

Cụ thể:

- Quý II: Đoàn công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đi thăm và làm việc với UBTWMT Lào xây dựng đất nước và Bộ Nội vụ Lào;

- Quý III: Tổ chức Diễn đàn xúc tiến đầu tư hàng năm theo Quyết định 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

- Quý IV: Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 151/QĐ-UBDT tại đây

tải Quyết định 151/QĐ-UBDT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

Số: 151/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

------------------------------

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP, ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-UBDT ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác Quốc tế;

Quyết định số 64/QĐ-UBDT, ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2018;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Vụ Hợp tác Quốc tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT;
- Các TT, PCN UBDT;
- Các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT;
- Cổng TT
ĐT UBDT;
- Lưu: VT, Vụ HTQT (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

Phan Văn Hùng

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 151/QĐ-UBDT ngày 21 tháng 03 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

TT

Nội dung công việc

Lãnh đạo ph trách

Chuyên viên thực hiện

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành trình BT, CN

A

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN GIAO

I

Tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài, đón các đoàn nước ngoài vào Việt Nam theo thỏa thuận hợp tác

Hà Việt Quân

Tập thể Vụ HTQH

 

 

1

Đoàn đi công tác nước ngoài

 

 

 

 

1.1

Đoàn công tác của Lãnh đạo Ủy ban đi Thái Lan

Hoàng Văn Bình

Hoàng Tùng Lâm

Nguyễn Kiên Trung

Báo cáo KQ

Phụ thuộc lịch của LĐUB và khả năng đón bên nước Bạn

1.2

Đoàn công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đi thăm và làm việc với UBTWMT Lào xây dựng đất nước và Bộ Nội vụ Lào

Hà Việt Quân

Nguyễn Quang Tiến

Báo cáo Thủ tướng CP

Quý II

1.3

Đoàn giảng viên đi tập huấn về công tác dân tộc cho cán bộ của Ủy ban TWMT Lào XDĐN

Hà Việt Quân

Nguyễn Quang Tiến

Báo cáo KQ

Phụ thuộc thời gian tập huấn bên nước Bạn

2

Đón các đoàn vào

 

 

 

 

2.1

Đón đoàn Bộ các vấn đề về biên giới Myanmar

Trần Nữ Ngọc Anh

Hoàng Tùng Lâm

Báo cáo Thủ tướng CP

Quý I

2.2

Đón đoàn Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc

Hoàng Văn Bình

Nguyễn Kiên Trung

Báo cáo KQ

Phụ thuộc thời gian bên nước Bạn

2.3

Đón đoàn Bộ Nội vụ Lào

Hà Việt Quân

Nguyễn Quang Tiến

Báo cáo KQ

Phụ thuộc thời gian bên nước Bạn

2.4

Đón đoàn UBTWMT Lào xây dựng đất nước

Hoàng Văn Bình

Nguyễn Quang Tiến

Báo cáo KQ

Phụ thuộc thời gian bên nước Bạn

2.5

Đón đoàn Bộ Lễ nghi và tôn giáo Campuchia

Trần Nữ Ngọc Anh

Trần Thu Hà

Hoàng Tùng Lâm

Báo cáo KQ

Phụ thuộc thời gian bên nước Bạn

II

Thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng về “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS”

Hoàng Văn Bình

 

 

 

2.1

Khảo sát tình hình triển khai Đề án tại địa phương

Hoàng Văn Bình

Các Chuyên viên phụ trách theo dõi

Báo cáo KQ

Quý III

2.2

Tổ chức Diễn đàn xúc tiến đầu tư hàng năm theo Quyết Định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS

Hà Việt Quân

Các Chuyên viên phụ trách theo dõi

Báo cáo KQ

Quý III

2.3

Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết Định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS

Hoàng Văn Bình

Trần Thu Hà

Nguyễn Quang Tiến

Trần Hoàng Bách

Báo cáo sơ kết

Quý IV

III

Công tác Nhân quyền và thực hiện Công ước, Điều ước, Pháp luật quốc tế

Trần Nữ Ngọc Anh

 

 

 

3.1

Hội thảo xin ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo quốc gia CERD tại 3 miền Bắc, Trung và Nam.

Trần Nữ Ngọc Anh

Trần Thu Hà

Trần Ngọc Lan Phương

Dự thảo báo cáo CERD

Thường xuyên

3.2

Họp kỹ thuật hoàn thiện Báo cáo quốc gia CERD

Trần Nữ Ngọc Anh

Hoàng Tùng Lâm

Báo cáo CERD

Quý IV

3.3

Xây dựng Báo cáo bán chuyên trách tổng hợp tình hình triển khai công tác nhân quyền định kỳ hàng tháng, quý và năm của Ủy ban Dân tc

Trần Nữ Ngọc Anh

Lại Quỳnh Hoa

Báo cáo định kỳ

Thường xuyên

3.4

Chuẩn bị nội dung các phiên đối thoại Nhân quyền với các nước, các khu vực, tổ chức quốc tế theo yêu cầu của B Ngoi giao và Ban chỉ đo Nhân quyền

Trần Nữ Ngọc Anh

Trần Thu Hà

Hoàng Tùng Lâm

Lại Quỳnh Hoa

Báo cáo

Thường xuyên

3.5

Phối hợp các bộ, ngành có liên quan cung cấp thông tin và xây dựng báo cáo thực hiện các Điều ước, Công ước và Pháp luật quốc tế

Trần Nữ Ngọc Anh

Trần Thu Hà

Hoàng Tùng Lâm

Trần Ngọc Lan Phương

Lại Quỳnh Hoa

Báo cáo

Thường xuyên

IV

Cuộc thi tìm kiếm “Ý tưởng Khi nghiệp”

Hà Việt Quân

Trần Ngọc Lan Phương

Trần Thị Hà My

Báo cáo kết quả cuộc thi

Thường xuyên

V

Diễn đàn dân tộc thiểu s2018 tại Quảng Nam

Hà Việt Quân

Các Chuyên viên phụ trách theo dõi

Báo cáo kết quả diễn đàn

 

B - THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN THEO CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

1

Thực hiện công tác QLNN về các hoạt động đối ngoại

Hà Việt Quân

Tập thể Vụ HTQH

Báo cáo

Thường xuyên

2

Phối hợp tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng về công tác dân tộc cho Lào theo Thỏa thuận hợp tác

Hoàng Văn Bình

Nguyễn Quang Tiến

Báo cáo

Thường xuyên

3

Phối hợp tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng về công tác dân tộc cho Campuchia theo Thỏa thuận hp tác

Trần Nữ Ngọc Anh

Trần Thu Hà

Hoàng Tùng Lâm

 

 

4

Phối hợp Trung tâm Thông tin xây dựng chuyên trang tiếng Anh trên Cng thông tin điện tử phục vụ công tác đối ngoại của Ủy ban Dân tc

Hoàng Văn Bình

Nguyễn Kiên Trung

Báo cáo

Thường xuyên

5

Tham gia Tổ soạn thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2014/TT-UBDT ngày 01/12/2014 của Ủy ban Dân tộc

Hoàng Văn Bình

 

Báo cáo

Thường xuyên

6

Phối hợp Vụ Tuyên truyền thực hiện công tác thông tin đối ngoại của Ủy ban Dân tộc

Hà Việt Quân

Nguyễn Kiên Trung

Báo cáo

Thường xuyên

7

Nghiên cứu vấn đề dân tộc, công tác dân tộc, chính sách dân tộc ở một số nước, nhm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dân tộc

Hà Việt Quân

Hoàng Văn Bình

Trần Nữ Ngọc Anh

Tập thể Vụ HTQH

Báo cáo

Thường xuyên

8

Tham mưu Lãnh đạo Ủy ban tiếp và làm việc với các cá nhân, tổ chức quốc tế nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS

Hà Việt Quân

Tập thể Vụ HTQH

Kế hoạch, báo cáo

Thường xuyên

9

Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, nhiệm vụ cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Lãnh đo Ủy ban giao

Trần Nữ Ngọc Anh

Trần Thu Hà

Lại Quỳnh Hoa

Báo cáo

Thường xuyên

10

Báo cáo tình hình thực hiện, triển khai kế hoạch công tác định kỳ tuần, tháng, quý và năm của Vụ

Hà Việt Quân

Trần Thị Hà My

Báo cáo định kỳ

Thường xuyên

11

Công tác xây dựng kế hoạch, theo dõi tình hình giải ngân sử dụng kinh phí NSNN của Vụ

Hà Việt Quân

Trần Ngọc Lan Phương

Báo cáo định kỳ

Thường xuyên

12

Thực hiện các nhiệm v khác do Lãnh đo Ủy ban phân công

Hà Việt Quân

Tập thể Vụ HTQH

Báo cáo

Theo chỉ đạo LĐUB

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi