Quyết định 131/QĐ-BTP 2016 chương trình triển khai dự tháo ngân sách Nhà nước 2016

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 131/QĐ-BTP

Quyết định 131/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:131/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Hùng Cường
Ngày ban hành:28/01/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH

Ngày 28/01/2016, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định số 131/QĐ-BTP ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.
Theo đó, trong tháng 01/2016, sẽ xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự Kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính; Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội về triển khai thi hành Bộ luật hình sự (sửa đổi). Tháng 02/2016, xây dựng Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tháng 08/2016, xây dựng Luật ban hành quyết định hành chính...
Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng Tổ chức Pháp chế các cơ quan thuộc Chính phủ; Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Kếhoạch; đồng thời, định kỳ hàng quý, 6 tháng và 01 năm báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp kết quả thực hiện (gửi qua Văn phòng Bộ) để theo dõi, tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung, báo cáo Chính phủ.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

 

Xem chi tiết Quyết định 131/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-----------
Số: 131/QĐ-BTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
-------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng Tổ chức Pháp chế các cơ quan thuộc Chính phủ; Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Quyết định này; định kỳ hàng quý, 6 tháng và 01 năm báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp kết quả thực hiện (gửi qua Văn phòng Bộ) để theo dõi, tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung, báo cáo Chính phủ.
Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quyết định này.
Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định này, kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết để bảo đảm Quyết định được thực hiện đầy đủ, hiệu quả, đồng bộ và đúng tiến độ./.
 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);
- Ủy ban thường vụ Quốc hội (để báo cáo);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg CP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Ban Nội chính Trung ương (để phối hợp);
- Văn phòng Trung ương Đảng (để phối hợp);
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (để phối hợp);
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (để phối hợp);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Các Thứ trưởng (để biết, chỉ đạo thực hiện);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để thực hiện);
- Sở Tư pháp, Cục THADS các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Thường vụ Đảng uỷ, Người đứng đầu các đoàn thể cơ quan Bộ (để phối hợp);
- Cục CNTT (để đăng lên Cổng thông tin điện tử);
- Lưu: VT, VP (TH, BTK);
BỘ TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Hà Hùng Cường

 

BỘ TƯ PHÁP
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
Phụ lục:
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 07/01/2016 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-BTP
ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
 
A. NHIỆM VỤ CỦA BỘ TƯ PHÁP
 

STT
Nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra
Thời hạn
thực hiện
Đơn vị chủ trì
I. Công tác triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013
1.      
Theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện có chất lượng, hiệu quả Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp
Năm 2016
Vụ Pháp luật hình sự - hành chính
2.      
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp
Năm 2016
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
3.      
Triển khai kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với quy định của Hiến pháp
Sau khi Chính phủ có chỉ đạo
Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Vụ Pháp luật quốc tế; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
II. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
4.    
Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân sự (sửa đổi)
Tháng 01/2016
Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế
 
5.    
Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội về triển khai thi hành Bộ luật hình sự (sửa đổi)
Tháng 01/2016
Vụ Pháp luật hình sự - hành chính
6.    
Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự
Tháng 01/2016
 
Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế
 
7.    
Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng hình sự
Tháng 01/2016
Vụ Pháp luật hình sự - hành chính
8.    
Kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính
Tháng 01/2016
Tổng cục Thi hành án dân sự
9.    
Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Tháng 02/2016
Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
 
10. 
Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và khóa XIII
Tháng 03/2016
11. 
Phối hợp chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật tiếp cận thông tin
Quý I/2016
Vụ Pháp luật hình sự - hành chính
 
12. 
Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin
Tháng 5/2016
13. 
Luật ban hành quyết định hành chính
Tháng 8/2016
14. 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017
Tháng 9/2016
Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
 
15. 
Theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016
Năm 2016
16. 
Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
Sau khi có Kết luận của Bộ Chính trị
17. 
Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020
Sau khi có Kết luận của Bộ Chính trị
Viện Khoa học pháp lý
18. 
Tiếp tục tổ chức các cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định để cho ý kiến đối với các dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp
Năm 2016
Vụ Pháp luật hình sự - hành chính
19. 
Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh
Năm 2016
Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
20. 
Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung hoặc thay thế Pháp lệnh hợp nhất VBQPPL và Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL
Năm 2016
Cục Kiểm tra VBQPPL
III. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính
21. 
Kế hoạch triển khai thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền
Tháng 2/2016
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
22. 
Xây dựng, triển khai thực hiện cơ chế liên thông trong việc công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế
Tháng 4/2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
 
23. 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính
Tháng 9/2016
24. 
Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước
Tháng 9/2016
25. 
Nghị định của Chính phủ về quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền
Tháng 12/2016
26. 
Theo dõi, đôn đốc triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đai để cải thiện môi trường kinh doanh
Năm 2016
27. 
Triển khai thực hiện Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Năm 2016
28. 
Tiếp tục tổ chức thực hiện có kết quả Đề án Tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020
Năm 2016
29. 
Nghiên cứu, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới trong thực hiện cải cách TTHC trên phạm vi toàn quốc
Năm 2016
IV. Công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
30. 
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Tháng 02/2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cục QLXLVPHC và TDTHPL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cục QLXLVPHC và TDTHPL
 
31. 
Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai
Tháng 02/2016
32. 
Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
Tháng 3/2016
33. 
Nghị địnhsửa đổi, bổsungmộtsố điềucủaNghị địnhsố 81/2013/NĐ-CPngày 19/7/2013 củaChínhphủquy địnhchitiếtmộtsố điềuvà biệnphápthihànhLuậtxửlý viphạmhànhchính
Tháng 8/2016
34. 
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Tháng 10/2016
35. 
Nghị định về công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra, xử lý trách nhiệm trong việc thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Tháng 12/2016
36. 
Rà soát, đề xuất sửa đổi và hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến áp dụng biện pháp xử lý hành chính
Năm 2016
37. 
Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thống nhất, đồng bộ các quy định của pháp luật liên quan đến biện pháp xử lý vi phạm hành chính, nhất là đối với người chưa thành niên
Năm 2016
V. Công tác thi hành án dân sự (THADS)
38. 
Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết về thực hiện chế định thừa phát lại
Tháng 01/2016
Tổng cục Thi hành án dân sự
 
39. 
Tập trung chỉ đạo xử lý các vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài; giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng
Năm 2016
Tổng cục Thi hành án dân sự
 
40. 
Tổ chức thi hành các nghị quyết của Quốc hội liên quan đến công tác thi hành án dân sự, phấn đấu đạt hoặc vượt các chỉ tiêu do Quốc hội giao
Năm 2016
41. 
Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức làm công tác THADS đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng
Năm 2016
42. 
Đề án về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ quan THADS giai đoạn 2017-2020
Quý IV/2016
43. 
Đề án rà soát, đào tạo đội ngũ công chức trẻ có năng lực, trình độ, tạo nguồn bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục THADS
Quý IV/2016
VI. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở
44. 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ Tiêu chí tiếp cận pháp luật (thay thế Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ)
Tháng 6/2016
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
 
45. 
Ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016
Tháng 12/2016
46. 
Sơ kết 03 năm thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
Quý IV/2016
47. 
Tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III
Tháng 12/2016
48. 
Đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản mới điều chỉnh về công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại cơ sở
Năm 2016
49. 
Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; Đề án Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về những nội dung cơ bản của Công ước và pháp luật về các quyền dân sự, chính trị...
Năm 2016
VII. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; lý lịch tư pháp, nuôi con nuôi và bồi thường nhà nước
50. 
Luật Chứng thực
Tháng 6/2016
Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
 
51. 
Tiếp tục triển khai Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn chi tiết Luật
Năm 2016
52. 
Triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch (giai đoạn 2015 - 2024)
Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
53. 
Triển khai Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc; tiếp tục triển khai thí điểm trên diện rộng phần mềm đăng ký hộ tịch theo Luật hộ tịch.
Năm 2016
54. 
Thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về hộ tịch, chứng thực tại địa phương
Quý II-IV/2016
55. 
Tổng kết 5 năm thi hành Luật nuôi con nuôi và 4 năm triển khai thực hiện Công ước La Hay năm 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.
Tháng 8/2016
Cục Con nuôi
 
56. 
Triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành giữa Bộ Tư pháp và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trong công tác giải quyết việc nuôi con nuôi và Đề án hỗ trợ trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài tìm về cội nguồn
Năm 2016
57. 
Nghiên cứu xây dựng Luật Lý lịch tư pháp (sửa đổi)
Năm 2016
Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia
 
58. 
Tổng kết 5 nămthihànhLuậtlý lịchtư pháp 
Tháng 3/2016
59. 
Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, nghiên cứu, đề xuất việc thực hiện chính thức trên phạm vi toàn quốc.
Năm 2016
60. 
Tổ chức tổng kết 05 năm thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Tháng 01/2016
Cục Bồi thường nhà nước
 
61. 
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)
Tháng 7/2016
62. 
Giải quyết các vụ việc bồi thường còn tồn đọng
Năm 2016
VIII. Công tác bổ trợ tư pháp; đăng ký giao dịch bảo đảm và trợ giúp pháp lý
63. 
Nghị định của Chính phủ quy định về hòa giải thương mại
Tháng 02
Cục Bổ trợ tư pháp
 
64. 
Kế hoạch triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản
Tháng 12
65. 
Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
Quý I/Năm 2016
66. 
Phối hợp chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật đấu giá tài sản
Quý I/Năm 2016
67. 
Triển khai thực hiện có hiệu quả nghị định hướng dẫn thi hành Luật phá sản, nhất là hoặt động của Quản tài viên và doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
Năm 2016
68. 
Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng Luật về thừa phát lại.
Năm 2016
Cục Bổ trợ tư pháp
 
69. 
Nghị định về biện pháp bảo đảm (thay thế Nghị định số 163/2009/N Đ-CP ngày 29/01/2009)
Tháng 7/2016
Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
 
70. 
Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm (thay thế Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm)
Tháng 12/2016
71. 
Đề án thí điểm đăng ký trực tuyến thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Tháng 12/2016
72. 
Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm
Năm 2016
73. 
Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động các trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản.
Năm 2016
74. 
Triển khai áp dụng đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công cấp độ 4
Năm 2016
75. 
Nghiên cứu xây dựng dự án Luật Đăng ký tài sản
Năm 2016
76. 
Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)
Tháng 7/2016
Cục Trợ giúp pháp lý
 
77. 
Tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý
Năm 2016
IX. Công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật
78. 
Báo cáo nghiên cứu toàn diện về việc giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài trong lĩnh vực đầu tư của Tòa án và trọng tài thương mại
Tháng 3/2016
Vụ Pháp luật quốc tế
 
79. 
Đề án triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ cơ quan đầu mối quốc gia theo dõi thi hành Công ước Niu - ước 1958
Tháng 6/2016
80. 
Nghị quyết của Chính phủ về việc Việt Nam gia nhập tổ chức luật phát triển (IDLO)
Tháng 4/2016
81. 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Công ước tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại
Tháng 7/2016
82. 
Đề án của Bộ Tư pháp thực hiện Công ước tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại
Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Công ước tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại
Vụ Pháp luật quốc tế
 
83. 
Báo cáo tiếp tục thực hiện đánh giá tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đến hệ thống pháp luật Việt Nam
Tháng 12/2016
84. 
Kế hoạch của Chính phủ thực hiện cơ chế giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu
Sau khi kết thúc đàm phán toàn bộ Hiệp định và lời văn của Hiệp định được công bố chính thức
85. 
Hoàn thành các thủ tục gia nhập Tổ chức quốc tế về Luật phát triển (IDLO)
QuýII/Năm 2016
Vụ Hợp tác quốc tế
 
86. 
Kế hoạch triển khai Đề án nghiên cứu khả năng gia nhập UNIDROIT đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chuẩn bị cho việc gia nhập Tổ chức quốc tế về nhất thể hóa pháp luật tư vào năm 2018
QuýII/Năm 2016
87. 
Phối hợp Bộ Ngoại giao hoàn tất hồ sơ, thủ tục gia nhập Tổ chức tư vấn pháp luật Á - phi (ALLCO)
Quý I/Năm 2016
88. 
Tiếp tục triển khai thi hành hiệu quả Nghị định số 113/2014/NĐ-CP về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật, nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong công tác hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật
Năm 2016
X. Các nhiệm vụ công tác khác
89. 
Chiến lược phát triển ngành Tư pháp
Tháng 6/2016
Viện Khoa học pháp lý
90. 
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
Tháng 11/2016
Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
91. 
Đề án về các giải pháp tổng thể kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân lực ngành Tư pháp
Tháng 11/2016
Vụ Tổ chức cán bộ
 
92. 
Nghị định thay thế Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
Tháng 12/2016
93. 
Tập trung thực hiện hiệu quả Kế hoạch triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
Năm 2016
94. 
Thông tư quy định tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tư pháp
Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước
Vụ Tổ chức cán bộ
 
95. 
Quy chế phối hợp trong việc đưa cán bộ, giảng viên và học viên của các cơ sở đào tạo thuộc Bộ đi thực tế tại UBND cấp xã, Phòng Tư pháp cấp huyện và cơ quan thi hành án dân sự
Quý I/Năm 2016
96. 
Tổ chức thực hiện Đề án vị trí việc làm sau khi được phê duyệt
Năm 2016
97. 
Đề án tinh giản biên chế của Bộ Tư pháp giai đoạn 2015-2021
Quý I/2016
98. 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tư pháp năm 2016
Tháng 3/2016
99. 
Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ và giữa Bộ với các cơ quan tư pháp địa phương
Năm 2016
100.               
Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị thuộc Bộ và của địa phương
Quý II-III/2016
101.               
Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016
Tháng 12/2015
Văn phòng Bộ
 
102.               
Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015
Quý I/Năm 2016
103.               
Tiếp tục rà soát, cập nhật văn bản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL theo quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP
Năm 2016
Cục Công nghệ thông tin, Cục Kiểm tra VBQPPL
 
104.               
Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.
Năm 2016
Cục Công nghệ thông tin
 
105.               
Triển khai nâng cấp phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật
 
Năm 2016
106.               
Triển khai thực hiện việc cung cấp dịch vụ công mức độ 4 trong đăng ký giao dịch bảo đảm và mức độ 3 trong cấp phiếu lý lịch tư pháp
Năm 2016
Cục Công nghệ thông tin
107.               
Nâng cấp, phát triển Cổng thông tin điện tử thi hành án dân sự
Năm 2016
Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thi hành án dân sự
108.               
Thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền
Năm 2016
Cục Công nghệ thông tin
109.               
Thông tư thay thế Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của ngành Tư pháp
Tháng 3/2016
Vụ Kế hoạch - Tài chính
 
110.               
Triển khai xây dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tư pháp
Tháng 11/2016
111.               
Dừng triển khai và thu hồi các khoản kinh phí thường xuyên đến ngày 30/6/2016 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện, chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu
Năm 2016
112.               
Tổ chức tốt việc phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo tinh thần triệt để tiết kiệm
Năm 2016
Các đơn vị thuộc Bộ

 
B. NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ
 

STT
Nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra
Thời hạn
thực hiện
1.      
Thực hiện có chất lượng, hiệu quả Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp
Theo Kế hoạch của Chính phủ
2.      
Triển khai kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với quy định của Hiến pháp thuộc trách nhiệm của Bộ, ngành
Sau khi Chính phủ có chỉ đạo
3.      
Thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016
Theo Chương trình
4.      
Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân sự (sửa đổi)
Theo Kế hoạch được ban hành
5.      
Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội về triển khai thi hành Bộ luật hình sự (sửa đổi)
Theo Kế hoạch được ban hành
6.      
Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự
Theo Kế hoạch được ban hành
7.      
Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng hình sự
Theo Kế hoạch được ban hành
8.      
Kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính
Theo Kế hoạch được ban hành
9.      
Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
Theo Kế hoạch được ban hành
10.  
Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020
Theo Kế hoạch được ban hành
11.  
Góp ý Luật Chứng thực
Theo đề nghị của Bộ Tư pháp
12.  
Góp ý Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)
Theo đề nghị của Bộ Tư pháp
13.  
Góp ý Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)
Theo đề nghị của Bộ Tư pháp
14.  
Tiếp tục tổ chức thực hiện có kết quả Đề án Tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020
Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đai để cải thiện môi trường kinh doanh
Theo yêu cầu của Đề án và Nghị quyết
15.  
Triển khai thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền
Theo Kế hoạch của Chính phủ
16.  
Triển khai thực hiện Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Theo yêu cầu của Đề án
17.  
Tiếp tục tổ chức thực hiện có kết quả Đề án Tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020
Theo yêu cầu của Đề án
18.  
Ban hành đầy đủ, kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
Theo yêu cầu của Luật
19.  
Tiến hành rà soát các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính với Bộ luật hình sự (sửa đổi), đồng thời, tổng hợp kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi để đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Năm 2016
20.  
Triển khai Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Sau khi Nghị định được ban hành
21. 
Xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2016 trọng tâm là lĩnh vực pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai
Năm 2016
22. 
Thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016
Tháng 12/2016
23. 
Sơ kết 03 năm thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
Quý IV/2016
24. 
Triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành giữa Bộ Tư pháp và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trong công tác giải quyết việc nuôi con nuôi và Đề án hỗ trợ trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài tìm về cội nguồn
Theo yêu cầu của
Quy chế
25. 
Tổ chức tổng kết 5 nămthihànhLuậtlý lịchtư pháp 
Tháng 3/2016
26. 
Tổ chức tổng kết 05 năm thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Tháng 01/2016
27. 
Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản
Sau khi Kế hoạch được ban hành
28. 
Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
Năm 2016
29. 
Tiếp tục thực hiện Luật tương trợ tư pháp; đẩy mạnh việc rà soát các Hiệp định tương trợ tư pháp đã ký kết với các nước để đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả công tác này
Năm 2016
30. 
Tiếp tục triển khai thi hành hiệu quả Nghị định số 113/2014/NĐ-CP về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật, nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong công tác hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật
Năm 2016
31. 
Thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
Sau khi Nghị định được ban hành
32. 
Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015
Năm 2016

 
C. NHIỆM VỤ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
 

STT
Nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra
Thời hạn
thực hiện
Đơn vị chủ trì
I. Công tác triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013
1.    
Thực hiện có chất lượng, hiệu quả Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp
Theo Kế hoạch của Chính phủ
Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
2.    
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp tại địa phương
Năm 2016
3.    
Triển khai kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với quy định của Hiến pháp thuộc trách nhiệm của địa phương
 
Sau khi Chính phủ có chỉ đạo
II. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
4.    
Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân sự (sửa đổi)
Theo Kế hoạch của Chính phủ
 
 
 
 
Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
 
 
 
 
5.    
Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội về triển khai thi hành Bộ luật hình sự (sửa đổi)
Theo Kế hoạch của Chính phủ
6.    
Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự
Theo Kế hoạch được ban hành
7.    
Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng hình sự
Theo Kế hoạch được ban hành
8.    
Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin
Theo Kế hoạch của Chính phủ
9.    
Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
Theo Kế hoạch
10. 
Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020
Theo Kế hoạch
11. 
Góp ý Luật Chứng thực
Theo đề nghị của Bộ Tư pháp
12. 
Góp ý Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)
Theo đề nghị của Bộ Tư pháp
Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
13. 
Góp ý Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)
Theo đề nghị của Bộ Tư pháp
III. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính
14. 
Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đai để cải thiện môi trường kinh doanh
Theo yêu cầu của Nghị định
Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
15. 
Triển khai thực hiện Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Theo yêu cầu của Đề án
16. 
Tiếp tục tổ chức thực hiện có kết quả Đề án Tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020
Theo yêu cầu của Đề án
17. 
Triển khai thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền
Theo Kế hoạch của Chính phủ
IV. Công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
18. 
Triển khai Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Sau khi Nghị định được ban hành
Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
19. 
Xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2016
Năm 2016
V. Công tác thi hành án dân sự (THADS)
20. 
Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết về thực hiện chế định thừa phát lại
Theo Kế hoạch của Chính phủ
Sở Tư phápcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Các Văn phòng thừa phát lại
21. 
Tập trung chỉ đạo xử lý các vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài; giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng
Năm 2016
Cục Thi hành án dân sựcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
22. 
Tổ chức thi hành các nghị quyết của Quốc hội liên quan đến công tác thi hành án dân sự, phấn đấu đạt hoặc vượt các chỉ tiêu do Quốc hội giao
Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự
23. 
Chủ động xử lý kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài.
Năm 2016
VI. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở
24. 
Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ Tiêu chí tiếp cận pháp luật (thay thế Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ)
Năm 2016
Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
25. 
Ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016
Tháng 12/2016
26. 
Sơ kết 03 năm thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
Năm 2016
27. 
Tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III
Tháng 12/2016
28. 
Đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản mới điều chỉnh về công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại cơ sở
Năm 2016
VII. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; lý lịch tư pháp
29. 
Phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về hộ tịch, chứng thực tại địa phương
Năm 2016
Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
30. 
Triển khai có hiệu quả mô hình liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Năm 2016
31. 
Tổng kết 5 năm thi hành Luật nuôi con nuôi và 4 năm triển khai thực hiện Công ước La Hay năm 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.
Quý III/2016
32. 
Tổng kết 5 nămthihànhLuậtlý lịchtư pháp 
Năm 2016
33. 
Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, nghiên cứu, đề xuất việc thực hiện chính thức trên phạm vi toàn quốc.
Năm 2016
Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
34. 
Triển khai thực hiện Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động các trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản.
Năm 2016
Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
35. 
Triển khai áp dụng đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công cấp độ 4
Năm 2016
36. 
Tổ chức tổng kết 05 năm thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Năm 2016
VIII. Công tác bổ trợ tư pháp; đăng ký giao dịch bảo đảm và trợ giúp pháp lý
37. 
Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản
Theo Kế hoạch của Chính phủ
Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
38. 
Thực hiện Đề án thí điểm đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Sau khi Đề án được ban hành
39. 
Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
Năm 2016
40. 
Tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý
Năm 2016 và các năm tiếp theo
41. 
Quy chế phối hợp trong việc đưa cán bộ, giảng viên và học viên của các cơ sở đào tạo thuộc Bộ đi thực tế tại UBND cấp xã, Phòng Tư pháp cấp huyện và cơ quan thi hành án dân sự
Sau khi Quy chế được ban hành
Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
42. 
Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ và giữa Bộ với các cơ quan tư pháp địa phương
Sau khi Đề án được ban hành
Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
43. 
Thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
Sau khi nghị định được ban hành
44. 
Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015
Năm 2016
45. 
Tổ chức tốt việc phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo tinh thần triệt để tiết kiệm
Năm 2016
Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi