Quyết định 1097/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo được phê duyệt theo Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1097/QĐ-TTg

Quyết định 1097/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo được phê duyệt theo Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1097/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:08/07/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tuyển chọn 600 trí thức trẻ trước 04/2012, bỏ qua giai đoạn thử nghiệm 
Ngày 08/07/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1097/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo được phê duyệt theo Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/01/2011. 
Theo đó, Thủ tướng chủ trương tiến hành ngay việc tuyển chọn, bồi dưỡng đội ngũ trí thức trẻ mà không qua giai đoạn thử nghiệm. Cụ thể, đến tháng 04/2012 phải tiến hành tuyên truyền, truyển chọn, bồi dưỡng và bố trí đủ 600 trí thức trẻ tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Dự án tại 62 huyện nghèo thay vì triển khai thí điểm tại 05 tỉnh như quy định trước đây. 
Giai đoạn 2 của Dự án cũng được rút ngắn đến trước tháng 06/2017 thay vì đến hết thời gian thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP như quy định trước đây. Trong Giai đoạn này, cần tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện tại 62 huyện nghèo; tổ chức đánh giá kết quả công tác của đội viên Dự án và sơ kết, tổng kết việc thực hiện Dự án. 
Trên cơ sở kết quả tổng kết việc thực hiện Dự án giai đoạn 2011 - 2017, Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc tiếp tục triển khai Dự án đến khi kết thúc chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo. 
Một trong những điểm đáng chú ý khác của Quyết định này, Thủ tướng đồng ý điều chỉnh tổng kinh phí thực hiện Dự án khoảng 199,875 tỷ đồng, cao hơn 5,6 tỷ đồng so với quy định trước đây, số kinh phí này được phân kỳ theo từng năm để thực hiện, trong đó, năm 2011 là 23,489 tỷ đồng; năm 2012 là 31,754 tỷ đồng…; năm 2017 là 30,263 tỷ đồng. Kinh phí của năm trước chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau để sử dụng tiếp cho Dự án, không sử dụng cho mục đích khác. 
Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/07/2011.

Xem chi tiết Quyết định 1097/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------------------

Số: 1097/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DỰ ÁN THÍ ĐIỂM TUYỂN CHỌN 600 TRÍ THỨC TRẺ ƯU TÚ, CÓ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TĂNG CƯỜNG VỀ LÀM PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THUỘC 62 HUYỆN NGHÈO ĐƯỢC PHÊ DUYỆT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 170/QĐ-TTg NGÀY 26 THÁNG 01 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-----------------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;

Căn cứ Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Than Uyên để thành lập huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo được phê duyệt theo Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ như sau:
1. Sửa đổi mục III phần II của Dự án như sau:
“1. Giai đoạn 1: từ tháng 4 năm 2011 đến tháng 12 năm 2012
- Tổ chức tuyên truyền, tuyển chọn, bồi dưỡng và bố trí đủ 600 trí thức trẻ tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo.
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Dự án tại 62 huyện nghèo thuộc 20 tỉnh.
2. Giai đoạn 2: từ tháng 01 năm 2013 đến hết tháng 6 năm 2017
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án tại 62 huyện nghèo thuộc 20 tỉnh.
- Tổ chức đánh giá kết quả công tác của đội viên Dự án.
- Tổ chức sơ kết vào tháng 6 năm 2013 và tổng kết việc thực hiện Dự án vào tháng 6 năm 2017.
Trên cơ sở kết quả tổng kết việc thực hiện Dự án giai đoạn 2011 – 2017, Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc tiếp tục triển khai Dự án đến khi kết thúc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP.”
2. Sửa đổi điểm 6 mục V phần II của Dự án như sau:
“6. Tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động của Dự án
a) Sơ kết
- Nội dung sơ kết:
Đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Dự án.
- Thời gian: tháng 6 năm 2013.
b) Tổng kết
- Nội dung tổng kết:
Đánh giá kết quả thực hiện Dự án giai đoạn 2011 – 2017.
- Thời gian: tháng 6 năm 2017.
c) Cơ quan thực hiện: Bộ Nội vụ.”
3. Sửa đổi điểm 1 mục VI phần II của Dự án như sau:
“1. Kinh phí thực hiện Dự án
Tổng kinh phí thực hiện Dự án khoảng 199,875 tỷ đồng, được phân kỳ theo từng năm để thực hiện. Cụ thể như sau:
- Năm 2011: 23,489 tỷ đồng, năm 2012: 31,754 tỷ đồng, năm 2013: 28,814 tỷ đồng, năm 2014: 28,214 tỷ đồng, năm 2015: 29,127 tỷ đồng, năm 2016: 28,214 tỷ đồng, năm 2017: 30,263 tỷ đồng.
- Kinh phí của năm trước chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau để sử dụng tiếp cho Dự án, không sử dụng cho mục đích khác.
Kinh phí thực hiện Dự án bảo đảm cho các hoạt động sau:
a) Kinh phí cho các hoạt động do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện các hoạt động tuyên truyền là 7,584 tỷ đồng.
b) Kinh phí cho các hoạt động do Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện là 20,669 tỷ đồng, gồm:
- Tổ chức tập huấn việc triển khai đối với 20 tỉnh có huyện nghèo.
- Tổ chức tuyển chọn đội viên Dự án.
- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội viên Dự án và tổ chức tìm hiểu thực tế cho các đội viên Dự án.
- Tổ chức đưa đội viên Dự án về các xã thuộc huyện nghèo để ổn định sinh hoạt và công tác.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động của Dự án tại 20 tỉnh có huyện nghèo.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin và trang thông tin để kết nối với các đội viên Dự án trong thời gian công tác ở xã.
- Đánh giá kết quả công tác của đội viên Dự án trong thời gian làm việc tại các xã thuộc huyện nghèo.
- Sơ kết, tổng kết hoạt động của Dự án.
- Kinh phí hoạt động của Ban quản lý Dự án thuộc Bộ Nội vụ.
- Các chi phí khác có liên quan.
c) Kinh phí do địa phương chủ trì thực hiện là 171,622 tỷ đồng, gồm:
- Chi trả trực tiếp cho các đội viên Dự án sau khi được tăng cường về cơ sở gồm: tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoản trích nộp (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp), các chế độ, chính sách thu hút khác theo quy định của pháp luật.
- Khảo sát và lập danh sách các xã thuộc phạm vi điều chỉnh của Dự án có nhu cầu tăng cường đội viên về công tác.
- Các chi phí khác có liên quan.”
4. Sửa đổi, bổ sung điểm 3 mục VII phần II của Dự án như sau:
“3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ và các Bộ liên quan bố trí kinh phí để bảo đảm các mục tiêu, tiến độ thực hiện Dự án, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Dự án.”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ,Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, Vụ TCCV (6b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi