Quyết định 100/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại một số khu vực cửa khẩu biên giớí Lào Cai

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYẾT ĐỊNH
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 100/1998/QĐ-TTG
NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 1998 VỀ VIỆC ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CHÍNH SÁCH TẠI MỘT SỐ KHU VỰC CỬA KHẨU BIÊN GIỚI
TỈNH LÀO CAI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tại văn bản số 77/TT-CT ngày 12 tháng 3 năm 1998 và ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cho phép áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu biên giới tỉnh Lào Cai (sau đây gọi là khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai) theo phạm vi hành chính như sau:

a) Cửa khẩu quốc tế Lào Cai gồm : Phường Lào Cai, phường Phố Mới, phường Cốc Lếu, phường Duyên Hải, xã Vạn Hòa, thôn Lục Cẩu, xã Đồng Tuyển thuộc thị xã Lào Cai, thôn Na Mo, xã Bản Phiệt thuộc huyện Bảo Thắng.

b) Cửa khẩu Mường Khương gồm toàn bộ xã Mường Khương.

Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai được ưu tiên phát triển thương mại, xuất khẩu, nhập khẩu, dịch vụ, du lịch và công nghiệp theo pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phù hợp với các thông lệ quốc tế.

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài tại khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai phù hợp với pháp luật, chính sách hiện hành của Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

 

Điều 2. Hoạt động thương mại và dịch vụ thương mại tại khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai thực hiện theo quy định hiện hành, bao gồm : hoạt động xuất - nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, dịch vụ quá cảnh hàng hóa, kho ngoại quan, cửa hàng miễn thuế, hội chợ triển lãm, cửa hàng giới thiệu sản phẩm, các cơ sở sản xuất, gia công hàng xuất khẩu, các chi nhánh đại diện các công ty trong nước và nước ngoài, chợ cửa khẩu.

 

Điều 3. Các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài được khuyến khích đầu tư phát triển các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai phù hợp với Luật Khuyến khích đầu tư trong nước và Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Ngoài quyền được hưởng các ưu đãi theo pháp luật hiện hành, còn được hưởng:

 

1. Chủ đầu tư đựơc giảm 50% tiền thuê đất so với khung giá hiện hành của Nhà nước đang áp dụng tại khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai.

2. Các chủ đầu tư không phân biệt trong nước hay nước ngoài, nếu đầu tư vào lĩnh vực, ngành, nghề ưu tiên theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của khu vực kinh tế cửa khẩu Lào Cai thì được miễn giảm thuế lợi tức, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành tại Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ.

3. Chủ đầu tư nước ngoài được xét giảm nộp thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài trong từng trường hợp cụ thể.

Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn cụ thể trên cơ sở thống nhất về ưu đãi cho cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài.

 

Điều 4. Chủ đầu tư tại khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai được huy động nguồn vốn trong nước và nước ngoài bằng các hình thức thích hợp để xây dựng cơ sở hạ tầng và các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai và quy hoạch chung xây dựng thị xã Lào Cai, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Việc đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng cơ sở trong khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai phải được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng của Việt Nam.

 

Điều 5. Các tổ chức, cá nhân (không bao gồm các cơ quan hành chính Nhà nước) có công gọi vốn đầu tư không hoàn lại (vốn ngoài nguồn ngân sách Nhà nước) để đầu tư vào các công trình kinh tế, xã hội tại khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai được hưởng một khoản tiền thưởng nhất định. Bộ Tài chính quy định cụ thể các mức thưởng này.

 

Điều 6. Để thúc đẩy quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, cho phép :

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai được thành lập Công ty Phát triển hạ tầng, Công ty này là doanh nghiệp Nhà nước.

2. Trong thời gian từ năm 1998 đến năm 2001 mỗi năm Nhà nước đầu tư riêng qua ngân sách tỉnh cho khu vực kinh tế cửa khẩu Lào Cai không dưới 50% tổng số thu ngân sách trong năm trên địa bàn khu vực kinh tế cửa khẩu Lào Cai, mức vốn đầu tư và danh mục các công trình hạ tầng được đầu tư riêng từ vốn ngân sách do ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Tài chính.

 

Điều 7. Quản lý xuất nhập cảnh

1. Công dân nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (sau đây gọi tắt là Trung Quốc) cư trú tại các huyện giáp giới với khu vực kinh tế cửa khẩu Lào Cai được qua lại vào khu vực kinh tế cửa khẩu Lào Cai bằng chứng minh thư hoặc giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới do cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc cấp. Thời hạn được phép tạm trú tại khu vực kinh tế cửa khẩu Lào Cai không quá 7 ngày, nếu muốn vào các địa điểm khác thuộc tỉnh Lào Cai do các cơ quan tổ chức của Việt Nam ở tỉnh Lào Cai mời đón, thì phải có văn bản đề nghị công an tỉnh Lào Cai cấp giấy phép đi lại. Giấy phép đi lại có giá trị một lần không quá 5 ngày và không được gia hạn.

2. Công dân Trung Quốc và những người nước ngoài khác có hộ chiếu phổ thông vào khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai được miễn thị thực nhập - xuất cảnh. Thời gian tạm trú trong khu vực kinh tế cửa khẩu Lào Cai không quá 15 ngày. Nếu muốn đi các nơi khác trong tỉnh Lào Cai hoặc các tỉnh khác của Việt Nam thì do cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) xem xét cấp thị thực nhập - xuất cảnh tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

 

Điều 8. Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai thành lập Ban Chỉ đạo để thực hiện việc quản lý tập trung thống nhất khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai. Sau hai năm thực hiện, ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương liên quan tiến hành tổng kết việc áp dụng các chính sách ưu đãi nêu trên và kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ những điều chỉnh bổ sung cần thiết.

 

Điều 9. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 100/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại một số khu vực cửa khẩu biên giớí Lào Cai
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 100/1998/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 26/05/1998 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-----
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No. 100/1998/QD-TTg
Hanoi, May 26, 1998

 
DECISION
ON THE EXPERIMENTAL APPLICATION OF A NUMBER OF POLICIES IN A NUMBER OF BORDER GATE REGIONS OF LAO CAI PROVINCE
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposal of the President of the People's Committee of Lao Cai province in Document No.77/TT-CT of March 12, 1998 and considering opinions of the concerned ministries and branches at the central level,
DECIDES:
Article 1.- To allow the experimental application of a number of policies in Lao Cai border gate areas (hereafter referred to as Lao Cai border gate economic area) according to the following administrative boundaries:
a/ Lao Cai international border gate, including: Lao Cai ward, Pho Moi ward, Coc Leu ward, Duyen Hai ward, Van Hoa commune, Luc Cau village of Dong Tuyen commune of Lao Cai provincial capital, Na Mo village of Ban Phiet commune of Bao Thang district.
b/ Muong Khuong border gate, embracing the entire Muong Khuong commune.
The Lao Cai border gate economic area shall be given priority for the promotion of trade, export, import, services, tourism and industry in accordance with the law of the Socialist Republic of Vietnam and international practices.
The Government of the Socialist Republic of Vietnam respects and protects the legitimate rights and interests of Vietnamese and foreign investors in the Lao Cai border gate economic area in accordance with the current laws and policies of Vietnam and international treaties which the Socialist Republic of Vietnam has signed or acceded to.
Article 2.- Trade and service activities in Lao Cai border gate economic area shall be conducted in accordance with the current regulations, and include import-export activities, temporary import for re-export, goods transit services, bonded warehouses, duty-free shops, fairs, showrooms, exports producing and processing establishments, branches and representative offices of domestic and foreign companies, border gate markets.
Article 3.- Domestic and foreign investors are encouraged to invest in the development of production and business fields and infrastructure construction in Lao Cai border gate economic area according to the Law on the Promotion of Domestic Investment and the Law on Foreign Investment in Vietnam. In addition to privileges prescribed by the current laws, they shall also be entitled to enjoy the following:
1. Investors shall enjoy a 50% reduction of the land rent, compared to the State's price bracket currently applied in Lao Cai border gate economic area.
2. Investors, either domestic or foreign, if making investment in the prioritized fields or branches already specified in the socio-economic development plan of Lao Cai border gate economic area, shall be entitled to the exemption or reduction of profit tax and/or enterprise income tax under the current provisions of Decree No.30/1998/ND-CP of May 13, 1998 of the Government.
3. Foreign investors shall be considered, on a case-by-case basis, for the reduction of tax on the transfer of profit abroad.
The Ministry of Finance shall issue specific guiding documents on the basis of uniform privileges for both domestic and foreign investors.
Article 4.- Investors in Lao Cai border gate economic area are allowed to mobilize capital sources from inside and outside the country in appropriate forms for the construction of infrastructures as well as production, business and service establishments in accordance with the socio-economic development plan of Lao Cai province and the master plan for the construction of Lao Cai provincial capital, while ensuring security and defense.
Investment in the construction of industrial, civil and infrastructure projects in Lao Cai border gate economic area must comply with Vietnam's current legislation on the management of investment and construction.
Article 5.- Organizations and individuals (excluding State administrative bodies), that contribute to mobilizing non-refundable investment capital (capital outside the State budget sources) for economic and social projects in Lao Cai border gate economic area, shall be entitled to enjoy a certain sum of money as reward. The Ministry of Finance shall specify the reward levels.
Article 6.- In order to accelerate the process of infrastructure construction in Lao Cai border gate economic area, to allow:
1. The People's Committee of Lao Cai province to establish an infrastructure development company, which shall be a State enterprise.
2. In the period from 1998 to 2001, the State shall, every year, provide separate investment through the provincial budget for Lao Cai border gate economic area, which shall not be lower than 50% of the total annual budget revenue in the Lao Cai border gate economic area; capital investment levels and list of infrastructure projects entitled to the separate investment through the budget capital shall be proposed by the People's Committee of Lao Cai province and decided by the Ministry of Planning and Investment after consulting the Ministry of Finance.
Article 7.- Entry and exit management
1. Citizens of the People's Republic of China (hereafter referred to as China for short), who reside in districts adjoining the Lao Cai border gate economic area, are allowed to enter the Lao Cai border gate economic area with identity cards or border exit and entry laissez passers issued by competent agency (ies) of China. The duration of temporary stay in the Lao Cai border gate economic area shall not exceed 7 days. Those who wish to travel to other places of Lao Cai province at the invitation of Vietnamese agencies or organizations in Lao Cai province, must send the application requesting the police department of Lao Cai province to grant the travel permit, which shall be valid for not more than 5 days and not be extended.
2. Chinese citizens and other foreigners carrying non-official passports to enter the Lao Cai border gate economic area shall be exempt from entry-exit visas. The temporary residence duration in the Lao Cai border gate economic area shall not exceed 15 days. If they wish to travel to other places within Lao Cai province or to other provinces of Vietnam, the Entry-Exit Management Department (the Police Ministry) shall consider and grant them entry-exit visas at the Lao Cai international border gate.
Article 8.- The People's Committee of Lao Cai province shall set up a steering committee for performing the uniform management of the Lao Cai border gate economic area. After two years of implementation, the People's Committee of Lao Cai province shall have to coordinate with the concerned ministries and branches at the central level in reviewing the application of the above-mentioned preferential policies and proposing to the Prime Minister necessary amendments and supplements.
Article 9.- This Decision takes effect 15 days after its signing.
The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the President of the People's Committee of Lao Cai province shall, within their functions, tasks and powers, have to implement this Decision.
 

 
THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!