Quyết định 01/QĐ-UBNQTNCT của Uỷ ban Năm quốc tế người cao tuổi về chương trình hoạt động hưởng ứng năm quốc tế người cao tuổi

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN NĂM QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM SỐ 01/QĐ-UBNQTNCT NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 1999
VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG
NĂM QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI

 

Chủ tịch Uỷ ban Năm quốc tế Người cao tuổi Việt Nam

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Quyết định số 121/1998/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Năm quốc tế Người cao tuổi Việt Nam;

Căn cứ Chỉ thị số 59/CT-TW ngày 27 tháng 9 năm 1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chăm sóc người cao tuổi;

Theo đề nghị của Uỷ ban Năm quốc tế Người cao tuổi Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hoạt động hưởng ứng Năm quốc tế Người cao tuổi.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Điều 3. Các Uỷ viên Uỷ ban Năm quốc tế Người cao tuổi Việt Nam, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan thành viên Uỷ ban, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG
NĂM QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBNQTNCT ngày 04 tháng 5 năm 1999
của Chủ tịch Uỷ ban Năm quốc tế Người cao tuổi)

 

Thực hiện Quyết định số 121/1998/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Năm quốc tế Người cao tuổi Việt Nam; Chỉ thị số 34/1998/CT-TTg ngày 30 tháng 9 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Năm quốc tế Người cao tuổi. Uỷ ban Năm quốc tế Người cao tuổi Việt Nam triển khai chương trình hoạt động như sau:

 

I. CHỦ ĐỀ NĂM QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI LÀ:

 

Chủ đề của các hoạt động hưởng ứng Năm quốc tế Người cao tuổi là:

"HƯỚNG TỚI MỘT Xà HỘI CHO MỌI LỨA TUỔI"

 

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ:

 

1. Tuyên truyền giáo dục nhằm tạo ra nhận thức đúng đắn và tích cực về người cao tuổi, làm rõ tầm quan trọng trách nhiệm của gia đình, xã hội trong việc chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước;

2. Tăng cường hệ thống dịch vụ chăm sóc người cao tuổi về sức khoẻ, tâm lý và tinh thần, nhất là việc hỗ trợ, chăm sóc nhóm yếu thế như người già bệnh tật, người già cô đơn, người già là phụ nữ, người già ở nông thôn. Tạo môi trường và điều kiện để có nhiều hoạt động của người già tự giúp đỡ lẫn nhau ở gia đình, cộng đồng, các tổ chức xã hội với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền.

 

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG:

 

A. NHỮNG BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG:

 

1. Tiến hành đợt vận động tuyên truyền về người cao tuổi và Năm quốc tế Người cao tuổi trên các phương tiện thông tin đại chúng;

2. Tổ chức những hoạt động cụ thể tác động đến người cao tuổi, đặc biệt là đối với người cao tuổi thuộc nhóm yếu thế;

3. Tổ chức một số hoạt động của Nhà nước của tổ chức người cao tuổi ở các cấp, các ngành để hưởng ứng Năm quốc tế Người cao tuổi;

4. Tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động văn hoá, tinh thần, thể dục thể thao của người cao tuổi;

5. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, khẳng định sự quan tâm của Nhà nước đối với người cao tuổi;

6. Xuất bản các tài liệu tuyên truyền, công bố các công trình nghiên cứu về người cao tuổi;

7. Tổ chức hội nghị tổng kết những hoạt động hưởng ứng Năm quốc tế Người cao tuổi.

 

B. HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG:

 

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Cơ quan thường trực Uỷ ban Năm quốc tế Người cao tuổi Việt Nam:

- Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Pháp lệnh người cao tuổi;

- Xây dựng Luật bảo hiểm xã hội trong đó có bảo hiểm tự nguyện cho người cao tuổi ở nông thôn;

- Nghiên cứu, đề xuất chế độ đối với người cao tuổi;

- Thường xuyên theo dõi các hoạt động hưởng ứng Năm quốc tế Người cao tuổi của Bộ, ngành, tổ chức, địa phương; dự thảo báo cáo và tổ chức hội nghị tổng kết các hoạt động hưởng ứng Năm quốc tế Người cao tuổi.

2. Bộ Y tế:

- Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu những thành tựu nghiên cứu phòng, chữa bệnh cho người cao tuổi;

- Xuất bản một số sách khoa học thường thức về người cao tuổi;

- Tổ chức các lớp tập huấn dưỡng sinh nhằm nâng cao sức khoẻ và phòng bệnh đối với người cao tuổi;

- Tổ chức đào tạo hướng dẫn viên về chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi;

- Điều tra dịch tễ, tình hình bệnh tật, nhu cầu chăm sóc của người cao tuổi;

- Xây dựng các mô hình dịch vụ chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ người già phù hợp với điều kiện kinh tế Việt Nam;

- Tại các địa phương ngành Y tế phù hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội khám, chữa bệnh cho người già cô đơn, nghèo; tổ chức nghỉ ngơi, an dưỡng; phát động phong trào trồng cây thuốc nam; từng bước tổ chức khám điều trị lâu dài, kết hợp y tế và gia đình chữa bệnh cho người già.

3. Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam:

- Cổ động, đưa tin những nội dung của Năm quốc tế Người cao tuổi;

- Tăng thời lượng phát sóng chương trình Cây cao bóng cả trên VTV3, Câu lạc bộ người cao tuổi, với các nội dung phong phú;

- Xây dựng các chuyên mục và có một số chương trình về đề tài người cao tuổi - Năm quốc tế Người cao tuổi;

- Thực hiện một số chương trình ca nhạc, phim truyền hình về chủ đề người cao tuổi;

- Xây dựng một số chương trình văn học nghệ thuật, chương trình hướng dẫn luyện tập dưỡng sinh cho người cao tuổi.

4. Hội người cao tuổi Việt Nam:

- Có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn cấp Hội ở địa phương tổ chức hoạt động hưởng ứng phong trào do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động;

- Phát động Hội viên giúp đỡ nhau, đặc biệt là giúp nhóm yếu thế;

- Đẩy mạnh phong trào người già mẫu mực, xây dựng gia đình văn hoá mới;

- Tổ chức câu lạc bộ người già với nội dung sinh hoạt phong phú, phù hợp và thiết thực.

5. Bộ Tài chính:

- Bố trí kinh phí cho các hoạt động của Uỷ ban Năm quốc tế Người cao tuổi Việt Nam;

- Chỉ đạo cơ quan tài chính địa phương tạo điều kiện giúp đỡ một phần kinh phí cho chương trình hoạt động Năm quốc tế Người cao tuổi các cấp;

- Tham gia cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội soạn thảo Pháp lệnh người cao tuổi.

6. Bộ Văn hoá - Thông tin:

- Tổ chức tuyên truyền các văn bản của Đảng và Nhà nước về người cao tuổi. Xây dựng các phim phóng sự tài liệu, tiểu phẩm tuyên truyền về các hoạt động của người cao tuổi nhân Năm quốc tế Người cao tuổi;

- Tổ chức triển lãm các thành tựu về người cao tuổi;

- Tổ chức các hoạt động văn hoá đối với người cao tuổi như thi thơ ca, nhạc trong phạm vi cho phép.

7. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Phối hợp với các Ban, ngành liên quan với các hoạt động cụ thể tạo điều kiện để Hội người cao tuổi Việt Nam tham gia tổng kết hoạt động thực tiễn và nghiên cứu khoa học về người cao tuổi.

8. Uỷ ban Thể dục Thể thao:

- Phối hợp với Hội người cao tuổi Việt Nam phổ biến các kiến thức cần thiết cho sức khoẻ, hướng dẫn luyện tập phòng, chữa bệnh;

- Hướng dẫn tổ chức hoạt động thể dục, thể thao phù hợp với người cao tuổi; tổ chức thi đấu một số môn thể thao cho người cao tuổi;

- Hướng dẫn các địa phương tổ chức một số cuộc thi thể dục, thể thao thích hợp.

9. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo thực hiện Chương trình hoạt động hưởng ứng Năm quốc tế Người cao tuổi cụ thể tại địa phương.

Đề nghị Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể phối hợp với các Bộ, ngành địa phương thực hiện chương trình hoạt động:

- Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương: chỉ đạo tổ chức tuyên truyền các văn kiện của đảng, Nhà nước đối với người cao tuổi, các gương tập thể, cá nhân, gia đình văn hoá gương mẫu, những đơn vị cá nhân có những việc làm thiết thực với người cao tuổi; chỉ đạo xuất bản sách, chuyện về người cao tuổi và nâng cao chuyên mục Cây cao bóng cả trên Đài Truyền hình Việt Nam, đài tiếng nói Việt Nam.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam:

Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu chính sách đối với người cao tuổi, đặc biệt phụ nữ cao tuổi; khai thác khả năng cứu trợ của tổ chức hỗ trợ người cao tuổi quốc tế; tổ chức trợ giúp phụ nữ cao tuổi, cô đơn không nơi nương tựa...

- Hội Cựu chiến binh: Tổ chức tuyên truyền trên các số báo Cựu Chiến binh những nội dung nói về người cao tuổi, Năm quốc tế Người cao tuổi, những gương người cao tuổi sản xuất giỏi, gương mẫu tiêu biểu trong mọi hoạt động; các cấp hội tổ chức những nội dung, biện pháp cụ thể nhằm chăm sóc người cao tuổi là những hội viên khó khăn trong cuộc sống; tổ chức thăm hỏi động viên, tặng quà các cụ lão thành Cách mạng hàng năm.

- Hội Nông dân Việt Nam: Tổ chức cho cán bộ hội viên học tập, nghiên cứu những văn bản tài liệu về người cao tuổi, Năm quốc tế Người cao tuổi; tăng lượng tin về Người cao tuổi ở nông thôn trong nội dung báo "Nông thôn ngày nay", tạp trí "Nông thôn mới", Chương trình truyền hình "Hội Nông dân với phát triển nông thôn"; đẩy mạnh hoạt động phong trào toàn dân chăm sóc người cao tuổi, với biện pháp phù hợp thiết thực cho các hội viên ở nông thôn nhất là hội viên thuộc diện nghèo, hướng dẫn khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm đối với người cao tuổi ở nông thôn còn có nhu cầu làm việc để vừa có thu nhập vừa tăng niềm vui.

thuộc tính Quyết định 01/QĐ-UBNQTNCT

Quyết định 01/QĐ-UBNQTNCT của Uỷ ban Năm quốc tế người cao tuổi về chương trình hoạt động hưởng ứng năm quốc tế người cao tuổi
Cơ quan ban hành: Uỷ ban Năm quốc tế người cao tuổiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:01/QĐ-UBNQTNCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành:04/05/1999Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 01/QĐ-UBNQTNCT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2011/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Quyết định 2011/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chính sách , An ninh quốc gia

Vui lòng đợi