Nghị quyết 74/NQ-CP 2024 dự thảo Nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị, thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Đà Nẵng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
VB Song ngữ

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 74/NQ-CP

Nghị quyết 74/NQ-CP của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:74/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Lê Minh Khái
Ngày ban hành:21/05/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thông qua dự thảo Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách phát triển T.P Đà Nẵng

Ngày 21/05/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết 74/NQ-CP về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng.

1. Chính phủ thông qua dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội về dự thảo và nội dung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 3799/TTr-BKHĐT ngày 18/5/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và hồ sơ liên quan kèm theo.

2. Giao cho Bộ trưởng Bộ KHĐT thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết 74/NQ-CP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 74/NQ-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2024

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và

thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3799/TTr-BKHĐT ngày 18 tháng 5 năm 2024 về việc tiếp thu, giải trình kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng;

Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến của các Thành viên Chính phủ,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thông qua nội dung tiếp thu, giải trình kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (tại Phiên họp thứ 33, ngày 14 tháng 5 năm 2024) đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội về dự thảo Nghị quyết và nội dung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 3799/TTr-BKHĐT ngày 18 tháng 5 năm 2024, văn bản số 3845/BKHĐT-KTĐPLT ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và hồ sơ liên quan kèm theo.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung hồ sơ trình Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan: KHĐT, TC, NV, NG, TP, CT, KHCN, TNMT, GTVT, XD, NNPTNT, TTTT, GDĐT, LĐTBXH, VHTTDL, KHCN, YT, QP, CA, NHNNVN, TTCP, UBDT;
- Văn phòng Quốc hội;
- Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý/Thư ký của TTg và các PTTg; các Vụ, Cục: KTTH, CN, NN, TCCV, KGVX, PL, TH, KSTT; TGĐ Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, QHĐP (3)vmd

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG


 
Lê Minh Khái

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi