Chỉ thị 2410/CT-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Chỉ thị 2410/CT-BNN-KTHT

Chỉ thị 2410/CT-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2410/CT-BNN-KTHT Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Cao Đức Phát
Ngày ban hành:22/07/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
------------
Số: 2410/CT-BNN-KTHT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-----------
Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2013

 
 
CHỈ THỊ
VỀ TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
 XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phân công tại Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010, trong 3 năm qua các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn đã tích cực triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được một số kết quả ban đầu: Đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo các cấp ban hành nhiều văn bản hướng dẫn triển khai Chương trình; tập trung thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất với việc xây dựng các mô hình về phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển thủy lợi, cấp nước sinh hoạt... thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan điều phối thực hiện Chương trình.
Tuy vậy, việc tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của nhiều đơn vị ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở cả Trung ương và địa phương còn lúng túng. Ở Trung ương, nhiều đơn vị thuộc Bộ còn chậm triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công; sự phối hợp giữa các đơn vị và cơ quan thường trực Chương trình (Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn) còn chưa chặt chẽ. Ở một số địa phương, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới hầu như được phó mặc cho Văn phòng điều phối và Chi cục Phát triển nông thôn, sự tham gia của các đơn vị thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn hạn chế. Nhiều viện, trường, doanh nghiệp nhà nước chưa tham gia thực hiện Chương trình.
Do vậy, để tăng cường sự tham gia chủ động, hiệu quả của tất cả các đơn vị trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của cơ quan thường trực Chương trình ở các cấp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
1. Tiếp tục tăng cường, quán triệt, phổ biến chủ trương, nội dung và kết quả xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, công chức, viên chức của toàn ngành.
2. Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ
2.1. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu kỹ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Quyết định số 2561/QĐ-BNN-KTHT ngày 23/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các Thông báo số 821/TB-BNN-VP ngày 25/01/2013, số 1226/TB-BNN-VP ngày 04/3/2013, số 1905/TB-BNN-VP ngày 18/4/2013, số 3137/TB-BNN-VP ngày 10/7/2013 của Văn phòng Bộ để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
2.2. Đối với các Tổng cục, Cục căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn của ngành/lĩnh vực:
- Ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí nông thôn mới có liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị mình trên địa bàn xã gắn với triển khai Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Hướng dẫn phải đơn giản, rõ ràng và theo qui trình thống nhất (đánh giá tình hình, lập qui hoạch - kế hoạch, huy động nguồn lực, cơ chế chính sách, tổ chức triển khai thực hiện, quản lý nhà nước);
- Mỗi đơn vị đăng ký trực tiếp thực hiện ít nhất 01 mô hình trên địa bàn xã về lĩnh vực quản lý của đơn vị gắn với xây dựng nông thôn mới để nâng cao hiệu quả chỉ đạo thực tiễn, rút kinh nghiệm nhân rộng trên từng vùng và cả nước. Đây là tiêu chí để Bộ đánh giá năng lực chỉ đạo thực tiễn của đơn vị và xét thi đua khen thưởng hàng năm;
- Theo dõi, kiểm tra và hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại các địa phương theo phân công;
- Ban hành văn bản hướng dẫn hệ thống ngành dọc ở địa phương về tổ chức thực hiện tiêu chí được giao, trước mắt tập trung hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2014 phải ưu tiên lồng ghép nguồn lực của ngành để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới;
- Phân công một lãnh đạo đơn vị và một chuyên viên trực tiếp theo dõi tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao gắn với xây dựng nông thôn mới.
2.3. Các Viện, Trường bám sát Chương trình xây dựng nông thôn mới; Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05/01/2012 để điều chỉnh chiến lược, kế hoạch nghiên cứu khoa học; chiến lược, kế hoạch đào tạo phù hợp nhằm hỗ trợ xây dựng nông thôn mới.
2.4. Các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp tích cực tham gia và chủ động đăng ký hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các địa phương
- Căn cứ vào Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn của các đơn vị trong Bộ và đề án xây dựng nông thôn mới của địa phương để ban hành văn bản hướng dẫn của Sở về tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành về xây dựng nông thôn mới;
- Bố trí cán bộ có năng lực và đủ kinh nghiệm cho Văn phòng điều phối hoặc bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình ở cấp tỉnh, xây dựng quy chế phối hợp giữa bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo và các Chi cục, nhất là Chi cục Phát triển nông thôn ở các tỉnh;
- Chủ động xây dựng kế hoạch lồng ghép các hoạt động của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn gắn với các tiêu chí cụ thể nhằm hỗ trợ cho các xã thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó ưu tiên cho các xã điểm của Trung ương và của địa phương;
- Rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động, tích cực tham gia hỗ trợ các xã thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể của Chương trình, chú trọng hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập, hình thành các mô hình tổ chức, liên kết sản xuất có hiệu quả ở nông thôn gắn với triển khai Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp;
- Thường xuyên tổ chức đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện của các đơn vị trực thuộc, đảm bảo sự tham gia có kết quả cụ thể, thiết thực.
4. Về chế đ báo cáo
Định kỳ 6 tháng và hàng năm, các đơn vị tiến hành đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện, trong đó nêu rõ việc đã hoàn thành, việc chưa hoàn thành, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện gửi về Văn phòng điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương.
Bộ yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai nghiêm túc Chỉ thị này./.
 

 Nơi nhận:
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Lãnh đạo Bộ (đchỉ đạo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu VT, KTHT.
BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Khoa học-Công nghệ, Chính sách

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Tài chính-Ngân hàng, Chính sách, COVID-19

văn bản mới nhất

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Khoa học-Công nghệ, Chính sách

×
×
×
Vui lòng đợi