Chỉ thị 04/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ và Quyết định 443/QĐ-BCT ngày 18/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------------------
Số: 04/CT-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2012
 
 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 443/QĐ-BCT NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
 
 
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị quyết 01) và Quyết định số 443/QĐ-BCT ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công thương (gọi tắt là Quyết định 443) về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, Bộ trưởng Bộ Công thương yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty, Công ty, các Sở Công thương (sau đây gọi tắt là đơn vị) khẩn trương tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng sau đây:
1. Tổ chức quán triệt Nghị quyết 01 và Quyết định 443 đến toàn thể cán bộ, công chức, công nhân, viên chức trong đơn vị.
2. Xây dựng kế hoạch hành động của đơn vị mình nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 01 và Quyết định 443.
3. Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện các đề án và phân công lãnh đạo và chuyên theo dõi, tổng hợp làm đầu mối để thường xuyên trao đổi, liên hệ với Bộ.
4. Định kỳ (chậm nhất là ngày 20 hàng tháng) có báo cáo về tiến độ và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 01 và Quyết định 443 về Bộ để tổng hợp báo cáo Chính phủ.
5. Giao Vụ Kế hoạch tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 01 và Quyết định 443 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước phiên họp Chính phủ hàng tháng./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- UBND, Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để phối hợp);
- Các Tập đoàn, tổng công ty, Công ty;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Đăng MOIT;
- Lưu: VT, KH (2).
BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

thuộc tính Chỉ thị 04/CT-BCT

Chỉ thị 04/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ và Quyết định 443/QĐ-BCT ngày 18/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:04/CT-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành:22/02/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội 2012

Ngày 22/02/2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 04/CT-BCT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ (Nghị quyết 01) và Quyết định số 443/QĐ-BCT ngày 18/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương (Quyết định 443) về việc ban hành Chương trình hành động của Ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012.
Theo đó, kể từ ngày 22/02/2012, Vụ Kế hoạch có trách nhiệm tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 01 và Quyết định 443 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước phiên họp Chính phủ hàng tháng.
Cũng theo Chỉ thị này, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty, các Sở Công Thương có nghĩa vụ định kỳ (chậm nhất là ngày 20 hàng tháng) báo cáo về tiến độ và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 01 và Quyết định 443 về Bộ để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Xem chi tiết Chỉ thị 04/CT-BCT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi