Quyết định 979/QĐ-TTg Đề án Đổi mới chương trình đào tạo lãnh đạo, quản lý

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 979/QĐ-TTg

Quyết định 979/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:979/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Hòa Bình
Ngày ban hành:21/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phê duyệt Đề án đổi mới chương trình đào tạo của Học viện Chính trị quốc gia HCM

Ngày 21/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 979/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026".

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Đề án như sau: Xây dựng mới các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; Xây dựng và hoàn thiện các chương trình đào tạo lý luận chính trị; Xây dựng và hoàn thiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, cấp nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; Xây dựng mới các chương trình bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị; Xây dựng mới các chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ các ngành lý luận chính trị,…

Cụ thể, Đề án được tổ chức triển khai trong toàn hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bao gồm: Trung tâm Học viện, các Học viện Chính trị khu vực (I, II, III, IV), Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các Trường Chính trị tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

Bên cạnh đó, Đề án đặt ra các nhiệm vụ cụ thể bao gồm: Nghiên cứu tổng thể về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong nước và quốc tế; Khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị; Tổ chức tập huấn cho đội ngũ giảng viên trong toàn hệ thống Học viện, các Trường Chính trị tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương về nội dung chương trình đào tạo,…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 979/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

__________

Số: 979/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án “Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2026”

____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ ý kiến của Thường trực Ban Bí thư tại Công văn số 893-CV/VPTW ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Trung ương Đảng;

Theo đề nghị của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2026” (sau đây gọi tắt là Đề án) với các nội dung chủ yếu sau:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI

1. Quan điểm

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

a) Đổi mới căn bản chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo phương châm khoa học, thực tiễn, sáng tạo và hiện đại; đưa việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược đi vào nền nếp, nhất quán từ trung ương đến cơ sở, phù hợp với từng đối tượng, chú trọng chất lượng, hiệu quả, tăng cường kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

b) Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

c) Đổi mới về nội dung, cải tiến về phương pháp giảng dạy theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng loại đối tượng đào tạo, bồi dưỡng, phát huy tối đa năng lực tư duy sáng tạo của người học; rèn luyện kỹ năng lành đạo, quản lý và xử lý, giải quyết các tình huống nảy sinh trong thực tiễn.

d) Đổi mới nội dung chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng và phương pháp giảng dạy đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, trang bị tư duy, tầm nhìn chiến lược cho cả người dạy và người học.

đ) Nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm tính hệ thống, tính liên thông, phù hợp với phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, tránh lãng phí các nguồn lực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và không trùng lặp, chồng chéo về nội dung, chương trình, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng.

e) Bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo tinh thần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế của Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Quyết định số 145-QĐ/TW ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

g) Thực hiện lồng ghép các nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2019 về Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2019 - 2030.

2. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung
Xây dựng hệ thống các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị một cách tổng thể, đảm bảo tính đồng bộ, khoa học, cập nhật và hiện đại (gồm khung chương trình, cấu trúc nội dung chuyên đề, bài giảng, giáo trình giảng dạy, giáo án điện tử...) đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trong bối cảnh đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.
b) Mục tiêu cụ thể
- Xây dựng mới các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, gồm:
+ Các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
+ Các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
+ Các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho một số đối tượng khác và cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
- Xây dựng và hoàn thiện các chương trình đào tạo lý luận chính trị, gồm:
+ Các chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho các đối tượng của hệ thống chính trị.
+ Các chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho các đối tượng của hệ thống chính trị.
+ Các chương trình đào tạo cao cấp, trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
- Xây dựng và hoàn thiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, gồm:
+ Các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh và tương đương.
+ Các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương.
+ Các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
- Xây dựng mới các chương trình bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị.
- Xây dựng mới các chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ các ngành lý luận chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý và giảng viên lý luận chính trị cho cả hệ thống chính trị.

2. Đối tượng, phạm vi

a) Đối tượng

Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được tổ chức thực hiện trên cơ sở xây dựng mới và hoàn thiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với sự phân công, phân cấp về đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

b) Phạm vi

Đề án được tổ chức triển khai trong toàn hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, bao gồm: Trung tâm Học viện, các Học viện Chính trị khu vực (I, II, III, IV), Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ

a) Nghiên cứu tổng thể về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong nước và quốc tế.

b) Khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị để làm cơ sở xác định nội dung, thời gian, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng.

c) Xây dựng mới và hoàn thiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi cả nước.

d) Xây dựng và hoàn thiện các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng và cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan Đảng các cấp.

đ) Xây dựng mới các chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

e) Tổ chức tập huấn cho đội ngũ giảng viên trong toàn hệ thống Học viện, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị về nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, hệ thống giáo trình mới, phương pháp, kỹ năng giảng dạy và xây dựng một số học phần trên hệ thống giáo án điện tử.

2. Giải pháp

a) Nâng cao nhận thức trong công tác đào tạo, bồi dưỡng

- Đổi mới đồng bộ, hệ thống công tác đào tạo, bồi dưỡng từ nội dung chương trình, giáo trình, cải tiến về phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho phù hợp với từng loại đối tượng đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức trong toàn hệ thống Học viện, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên về tầm quan trọng của việc đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ nghiên cứu, giảng dạy; cán bộ, công chức, viên chức trong điều kiện đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng.

b) Biên soạn, xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng

- Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học để thống nhất những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung cả về nội dung, kết cấu chương trình và phương thức triển khai thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

- Thực hiện rà soát, điều chỉnh, cập nhật, hoàn thiện và biên soạn mới các khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nội dung giáo trình, tài liệu bồi dưỡng phù hợp với định hướng đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tổ chức đánh giá, chỉnh sửa, nghiệm thu các khung chương trình, giáo trình và nội dung, phương pháp mới trong triển khai thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

c) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng

- Tổ chức triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng mới phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố theo Quyết định số 145-QĐ/TW ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao.

d) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, bồi dưỡng

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, các thành quả của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để xây dựng các chương trình, giáo trình, giáo án điện tử, quản lý các hoạt động giảng dạy và học tập tại hệ thống Học viện và các trường chính trị hướng đến xây dựng và phát triển Học viện thông minh.

- Xây dựng phần mềm quản lý đào tạo, thư viện điện tử kết nối toàn hệ thống Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố nhằm tăng cường công tác quản lý hệ thống, chia sẻ tri thức, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng.

đ) Đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng và đảm bảo chất lượng đào tạo

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, giảng viên về đổi mới phương pháp giảng dạy và sử dụng chương trình, giáo trình, tài liệu bồi dưỡng của toàn bộ các hệ đào tạo, bồi dưỡng của hệ thống Học viện, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

- Thành lập các nhóm chuyên gia nòng cốt chuyên sâu về nội dung, chương trình, giáo trình, về phương pháp giảng dạy; tiến hành thí điểm một số chương trình, nội dung chuyên đề cơ bản trước khi triển khai đồng bộ, đại trà trong toàn hệ thống Học viện, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

- Triển khai các nội dung đảm bảo chất lượng đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra; đổi mới nội dung, hình thức thi, kiểm tra, đánh giá thực chất “học thật, thi thật, kết quả thật”.

e) Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ làm công tác quản lý đào tạo

- Thường xuyên bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp, kỹ năng, ngoại ngữ ở trong nước và nước ngoài; nâng cao chất lượng toàn diện cho đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị trong toàn hệ thống Học viện, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ giảng viên lý luận chính trị của hệ thống Học viện, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các trường đại học, cao đẳng trong phạm vi cả nước.

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đào tạo theo hướng chuyên nghiệp, thành thạo kỹ năng, tinh thông nghiệp vụ.

g) Tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng

- Biên dịch một số tài liệu tiếng nước ngoài phục vụ nghiên cứu, xây dựng khung chương trình, giáo trình và phương thức đào tạo, bồi dưỡng hiện đại của thế giới.

- Tiến hành nghiên cứu khảo sát ở nước ngoài nhằm tham khảo kinh nghiệm quốc tế về mô hình tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nội dung chương trình, giáo trình, phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức, viên chức.

- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, kết hợp đào tạo, bồi dưỡng trong nước với đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề án thực hiện từ năm 2021 đến hết năm 2026.

2. Kinh phí triển khai thực hiện Đề án được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

a) Thành lập Ban Chủ nhiệm Đề án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm để tổ chức thực hiện Đề án, xây dựng quy chế làm việc và kế hoạch triển khai Đề án theo từng giai đoạn.

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ.

c) Sơ kết, tổng kết, báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ kết quả, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện.

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí, hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

5. Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;

- Lưu: VT, TCCV (3b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 Trương Hòa Bình

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi