Quyết định 754/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi Điều 24 của quy định quản lý và phân cấp quản lý đối với công chức, viên chức thuộc bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành kèm theo Quyết định 345/QĐ-BHXH ngày 10/04/2013 của Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 754/QĐ-BHXH

Quyết định 754/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi Điều 24 của quy định quản lý và phân cấp quản lý đối với công chức, viên chức thuộc bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành kèm theo Quyết định 345/QĐ-BHXH ngày 10/04/2013 của Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:754/QĐ-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành:30/06/2014Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------
Số: 754/QĐ-BHXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 24 CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC BẢO HIỂM XÃ HỘI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 345/QĐ-BHXH NGÀY 10/4/2013 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
---------------
TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
 
Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Công văn số 1360/BNV-TL ngày 24/4/2014 của Bộ Nội vụ về việc giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong thời gian được lùi thời điểm nghỉ hưu và các trường hợp được kéo dài tuổi nghỉ hưu đối với công chức, viên chức;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Sửa đổi Điều 24 của Quy định quản lý và phân cấp quản lý đối với công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-BHXH ngày 10/4/2013 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:
“Điều 24. Lùi thời điểm nghỉ hưu đối với công chức, viên chức
1. Việc lùi thời điểm nghỉ hưu đối với công chức lãnh đạo thực hiện theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 46 của Chính phủ; đối với viên chức thực hiện theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 40 Nghị định số 29 của Chính phủ.
2. Thẩm quyền:
a) Đối với công chức lãnh đạo do Tổng Giám đốc xem xét, quyết định.
b) Đối với viên chức do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét, quyết định.
3. Trình tự, thủ tục thực hiện
a) Đối với công chức lãnh đạo:
Trường hợp công chức lãnh đạo được lùi thời điểm nghỉ hưu (không quá 1 tháng) do trùng với ngày nghỉ Tết Nguyên đán thì Ban Tổ chức cán bộ chủ động trình Tổng Giám đốc ra quyết định. Các trường hợp được lùi thời điểm nghỉ hưu còn lại thực hiện theo quy trình sau:
- Bảo hiểm xã hội tỉnh lập tờ trình kèm theo các giấy tờ, tài liệu liên quan đến điều kiện lùi thời điểm nghỉ hưu gửi Tổng Giám đốc (qua Ban Tổ chức cán bộ);
- Ban Tổ chức cán bộ thẩm định trình Tổng Giám đốc xem xét, ra quyết định lùi thời điểm nghỉ hưu đối với công chức lãnh đạo.
Trong thời gian lùi thời điểm nghỉ hưu, công chức lãnh đạo được giữ nguyên chức vụ lãnh đạo, quản lý hiện đang đảm nhiệm.
b) Đối với viên chức:
Trường hợp viên chức được lùi thời điểm nghỉ hưu (không quá 1 tháng) do trùng với ngày nghỉ Tết Nguyên đán thì Phòng Tổ chức cán bộ chủ động trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh ra quyết định. Các trường hợp được lùi thời điểm nghỉ hưu còn lại thực hiện theo quy trình sau:
- Phòng nghiệp vụ hoặc Bảo hiểm xã hội huyện lập tờ trình kèm các giấy tờ, tài liệu liên quan đến điều kiện lùi thời điểm nghỉ hưu gửi Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh (qua Phòng Tổ chức cán bộ);
- Phòng Tổ chức cán bộ thẩm định trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét, ra quyết định lùi thời điểm nghỉ hưu đối với viên chức.
Trường hợp là viên chức quản lý thì trong thời gian lùi thời điểm nghỉ hưu được giữ nguyên chức vụ lãnh đạo, quản lý hiện đang đảm nhiệm.
4. Công chức lãnh đạo, viên chức thuộc diện được lùi thời điểm nghỉ hưu nhưng không có nguyện vọng lùi thời điểm nghỉ hưu thì Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét, giải quyết nghỉ hưu theo quy định”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Điều 24 của Quy định quản lý và phân cấp quản lý đối với công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-BHXH ngày 10/4/2013 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Điều 3. Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- HĐQL (để b/c);
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, TCCB (10).
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 637/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; công tác cán bộ tại doanh nghiệp Nhà nước từ năm 2010 đến hết Quý II năm 2014 và kết quả thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức tại một số Bộ, ngành, địa phương

Quyết định 637/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; công tác cán bộ tại doanh nghiệp Nhà nước từ năm 2010 đến hết Quý II năm 2014 và kết quả thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức tại một số Bộ, ngành, địa phương

Cán bộ-Công chức-Viên chức

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi