Quyết định 418/QĐ-HĐTNNCC Kế hoạch thi chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 418/QĐ-HĐTNNCC

Quyết định 418/QĐ-HĐTNNCC của Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên cao cấp năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020
Cơ quan ban hành: Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên cao cấp năm 2020Số công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:418/QĐ-HĐTNNCCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Trọng Thừa
Ngày ban hành:18/06/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổ chức thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp trong tháng 7/2020

Ngày 18/6/2020, Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên cao cấp năm 2020 ra Quyết định 418/QĐ-HĐTNNCC về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020.

Theo đó, việc tổ chức chấm thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp và báo cáo Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt kết quả thi phải được thực hiện trong tháng 7/2020. Cán bộ, công chức dự thi sẽ chọn 01 chuyên đề và đăng ký tên đề án để viết, sau đó gửi về Hội đồng thi trước ngày 29/6/2020.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng quy định về thời gian tổ chức thi. Cụ thể, kỳ thi diễn ra từ ngày 06/7/2020 đến ngày 13/7/2020; thí sinh sẽ thi trắc nghiệm Kiến thức chung và Ngoại ngữ trên máy tín, thi viết Đề án, bảo vệ Đề án. Thời gian thi như sau: thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ngày 06/7/2020; ngày 07/7/2020 sáng thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung, chiều thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ; thi viết Đề án vào ngày 8/7/2020 và bảo vệ Đề án từ ngày 10-13/7/2020.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 418/QĐ-HĐTNNCC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC LÊN CHUYÊN VIÊN CAO CẤP NĂM 2020
_______

Số: 418/QĐ-HĐTNNCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020

__________

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC TỪ NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CAO CẤP NĂM 2020

 

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Công văn số 2320/BNV-CCVC ngày 07/5/2020 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 405/QĐ-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng;

- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa;

- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Ban Giám sát kỳ thi;

- Thành viên Hội đồng thi nâng ngạch lên CCVC năm 2020;

- Học viện Hành chính Quốc gia;

- Lưu: VT, CCVC.

TM. HỘI ĐỒNG THI
CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Thừa
THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

 

 

 

BỘ NỘI VỤ

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC LÊN CHUYÊN VIÊN CAO CẤP NĂM 2020
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020

(Ban kèm theo Quyết định số: 418/QĐ-HĐTNN ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2020)

 

I. MỤC ĐÍCH

1. Cụ thể hóa nội dung liên quan đến tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020.

2. Phân công trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong quá trình tổ chức kỳ thi.

3. Bảo đảm kỳ thi nâng ngạch công chức được tổ chức đúng quy định của pháp luật, khách quan, công bằng.

II. YÊU CẦU

1. Kế hoạch được xây dựng cụ thể, khả thi, phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Tạo điều kiện thuận lợi đối với cán bộ, công chức tham dự kỳ thi theo quy định.

3. Kế hoạch được xây dựng chi tiết, xác định rõ thời gian và kết quả thực hiện, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và các đơn vị liên quan đến kỳ thi.

III. NỘI DUNG

1. Rà soát về điều kiện, tiêu chuẩn công chức dự thi

Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có trách nhiệm rà soát danh sách công chức đăng ký dự thi, chuyển giao danh sách công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi cho Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp.

2. Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn ôn tập

Học viện Hành chính Quốc gia có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu hướng dẫn ôn tập đối với thí sinh. Hoàn thành trước ngày 25 tháng 6 năm 2020.

3. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất

Học viện Hành chính Quốc gia đảm bảo các điều kiện về phòng máy tính, phòng thi, các điều kiện khác phục vụ kỳ thi.

Hội đồng thi tổ chức kiểm tra, rà soát trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.

4. Về công tác bảo vệ an ninh đối với kỳ thi

a) Hội đồng thi phối hợp với Cục A03 Bộ Công an bảo đảm an ninh trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi.

b) Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với công an phường sở tại trong việc bảo đảm an toàn đối với kỳ thi; tăng cường công tác bảo vệ nội bộ trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi.

5. Công tác tiếp sinh, khai mạc kỳ thi, hướng dẫn ôn tập

a) Thông báo triệu tập thí sinh dự thi

- Vụ Công chức - Viên chức tham mưu Hội đồng thi dự thảo Thông báo triệu tập thí sinh dư thi.

b) Công tác tiếp sinh: 8h00-17h00 ngày 29 tháng 6 năm 2020.

- Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức tiếp sinh theo sự phân công của Hội đồng thi.

- Hội đồng thi có trách nhiệm tiếp nhận đăng ký biểu đính chính thông tin, đăng ký viết Đề án của thí sinh.

c) Tổ chức khai mạc kỳ thi:

Học viện Hành chính Quốc gia bảo đảm cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác tổ chức lễ khai mạc kỳ thi.

d) Thời gian hướng dẫn ôn tập đối với thí sinh: 8h30-17h00 ngày 30 tháng 6 năm 2020. Nội dung hướng dẫn ôn tập gồm:

- Hướng dẫn ôn tập môn Kiến thức chung;

- Hướng dẫn viết Đề án;

- Hướng dẫn ôn tập môn Ngoại ngữ;

- Hướng dẫn thí sinh thi trắc nghiệm trên máy tính.

đ) Học viện Hành chính Quốc gia có trách nhiệm phân công giảng viên tham gia hướng dẫn ôn tập đối với công chức dự thi. Giảng viên hướng dẫn ôn tập cần chuẩn bị đề cương bài giảng, báo cáo Hội đồng thi nâng ngạch trước ngày 29 tháng 6 năm 2020.

6. Về công tác tổ chức kỳ thi

a) Thời gian tổ chức kỳ thi từ ngày 06 tháng 7 năm 2020 đến ngày 13 tháng 7 năm 2020.

b) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Kiến thức chung và Ngoại ngữ trên máy tính; Thi viết Đề án và bảo vệ Đề án.

c) Thời gian thi cụ thể như sau:

- Ngày 06 tháng 7 năm 2020: Thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung (thi theo ca).

- Ngày 07 tháng 7 năm 2020: Buổi sáng thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung (thi theo ca); Buổi chiều thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ (thi theo ca).

- Ngày 08 tháng 7 năm 2020: Thí sinh thi viết Đề án (tổng thời gian viết Đề án là 8 tiếng), gồm 12 nhóm đề án:

1) Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và quản lý công vụ, công chức.

2) Quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế và đối ngoại.

3) Quản lý nhà nước về văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao, du lịch.

4) Quản lý nhà nước về an ninh, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo.

5) Quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông.

6) Quản lý nhà nước về xây dựng, giao thông vận tải.

7) Quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường

8) Quản lý nhà nước về kinh tế, kế hoạch, đầu tư, tài chính, ngân hàng.

9) Quản lý nhà nước về lao động việc làm, nông nghiệp, công nghiệp và thương mại.

10) Quản lý nhà nước về hành chính, văn phòng văn thư - lưu trữ và thi đua khen thưởng

11) Quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, tư pháp.

12) Quản lý nhà nước về các vấn đề xã hội.

Cán bộ, công chức dự thi chọn 01 chuyên đề và đăng ký tên đề án để viết đề án có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí công tác đang đảm nhiệm và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị gửi về Hội đồng thi trước ngày 29 tháng 6 năm 2020.

- Từ ngày 10 tháng 7 năm 2020 đến ngày 13 tháng 7 năm 2020: Thí sinh thi bảo vệ Đề án.

d) Chấm thi và công bố kết quả thi:

Hội đồng thi tổ chức chấm thi và báo cáo Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt kết quả thi trong tháng 7 năm 2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020

Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020 có trách nhiệm phân công cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng thi. Hội đồng thi chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi theo đúng Nội quy, Quy chế kỳ thi ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

2. Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ

Giao Vụ Công chức - Viên chức theo chức năng, nhiệm vụ là đơn vị tham mưu, giúp lãnh đạo Bộ Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 31 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và tham mưu để hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

3. Ban Giám sát kỳ thi

Ban Giám sát thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 29 Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ và quyết định giao nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

4. Các Ban chuyên môn của Hội đồng thi

Các Ban chuyên môn của Hội đồng thi đề xuất thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ, trình Chủ tịch Hội đồng thi ban hành Quyết định thành lập trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Trưởng các Ban chuyên môn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thi về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

5. Học viện Hành chính Quốc gia

Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng thi, bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi an toàn, đúng quy định.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi