Quyết định 1699/QĐ-BTNMT 2024 điều chỉnh Kế hoạch thi tuyển công chức Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1699/QĐ-BTNMT

Quyết định 1699/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh Kế hoạch thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1699/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày ban hành:24/06/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 24/6/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1699/QĐ-BTNMT về việc điều chỉnh Kế hoạch thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều chỉnh nội dung “yêu cầu khác” của các vị trí tuyển dụng, cụ thể như sau:

1. Vị trí tuyển dụng Chuyên viên về quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ thuộc Vụ Khoa học và Công nghệ:

- Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

2. Vị trí tuyển dụng Chuyên viên về pháp chế thuộc Phòng Lưu vực sông Bắc Trung Bộ, Cục Quản lý tài nguyên nước:

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

3. Vị trí tuyển dụng Chuyên viên về tài nguyên nước thuộc Phòng Lưu vực sông Nam Trung Bộ, Cục Quản lý tài nguyên nước:

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

4.  Vị trí tuyển dụng Chuyên viên về tài nguyên nước Phòng Quản lý và Hợp tác lưu vực sông Mê Công, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam:

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1699/QĐ-BTNMT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
__________

Số: 1699/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh Kế hoạch thi tuyển công chức
theo chỉ tiêu biên chế năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

_______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 3366/QĐ-BTNMT ngày 16/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng và điều động công chức năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (ban hành kèm theo Quyết định số 609/QĐ-BTNMT ngày 12/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường), như sau:

1. Điều chỉnh nội dung “yêu cầu khác” của các vị trí tuyển dụng, cụ thể như sau:

a) Vị trí tuyển dụng Chuyên viên về quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ thuộc Vụ Khoa học và Công nghệ:

- Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

b) Vị trí tuyển dụng Chuyên viên về hợp tác quốc tế thuộc Văn phòng, Cục Quản lý tài nguyên nước:

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trở lên.

- Có Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc chứng chỉ tin học Văn phòng trở lên.

c) Vị trí tuyển dụng Chuyên viên về pháp chế thuộc Phòng Lưu vực sông Bắc Trung Bộ, Cục Quản lý tài nguyên nước:

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

d) Vị trí tuyển dụng Chuyên viên về tài nguyên nước thuộc Phòng Lưu vực sông Nam Trung Bộ, Cục Quản lý tài nguyên nước:

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

đ) Vị trí tuyển dụng Chuyên viên về tài nguyên nước Phòng Quản lý và Hợp tác lưu vực sông Mê Công, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam:

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

e) Vị trí tuyển dụng Chuyên viên về hợp tác quốc tế thuộc Phòng Quản lý và Hợp tác lưu vực sông Mê Công, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam:

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trở lên.

- Có Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc chứng chỉ tin học Văn phòng trở lên.

2. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển đối với những vị trí tuyển dụng nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này và vị trí tuyển dụng Chuyên viên về an toàn thông tin thuộc Phòng Khoa học - Công nghệ và An toàn thông tin, Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường là 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng.

3. Thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển: Quý III năm 2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu thi tuyển và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Đảng uỷ Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ, Hội Cựu chiến binh Bộ;

- Lưu: VT, TCCB. PH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Hoa

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi