Quyết định 1614/2003/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ một số chức danh chuyên môn và áp dụng Tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh khác trong cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1614/2003/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 1614/2003/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ một số chức danh chuyên môn và áp dụng Tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh khác trong cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1614/2003/QĐ-BLĐTBXHNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Hằng
Ngày ban hành:08/12/2003Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

Số: 1614/2003/QĐ-BLĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2003

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh bảo vệ,

quản học viên trong cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;

Căn cứ Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định 29/2003/NĐ-CP ngày 31/03/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTCCBCP ngày 06/02/2002 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội Vụ) hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự cơ sở chữa bệnh ở địa phương;

Căn cứ Công văn thỏa thuận số 1503/BNV-CCVC ngày 03/7/2003 của Bộ Nội vụ về việc áp dụng ngạch công chức đối với các chức danh tại các cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh bảo vệ, quản học viên trong cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính (gọi là Trung tâm giáo dục-lao động xã hội) và việc áp dụng tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh khác đã được ban hành của các Bộ, ngành.

Điều 2. Các chức danh tại Trung tâm được áp dụng như sau:

1. Tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh nhân viên bảo vệ áp dụng ngạch nhân viên bảo vệ, mã số 01.011, bảng lương 01 - Hành chính.

2. Tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh quản học viên trung cấp, áp dụng ngạch công chức cán sự, mã số 01.004, bảng lương 01 - Hành chính.

3. Tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh quản học viên, áp dụng ngạch công chức chuyên viên, mã số 01.003, bảng lương 01 - Hành chính.

4. Các chức danh khác áp dụng Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức thuộc một số lĩnh vực của các Bộ, ngành đã ban hành.

Điều 3. Tiêu chuẩn nghiệp vụ của các chức danh là căn cứ để các cơ sở thực hiện việc quy hoạch, sử dụng, tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các Trung tâm giáo dục - lao động xã hội.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc các cơ sở chữa bệnh thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hằng

 

 

 

TIÊU CHUẨN

Nghiệp vụ chức danh bảo vệ, quản học viên trong cơ sở chữa bệnh

theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1614/2003/QĐ-BLĐTBXH

ngày 08/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

 

Phần A:

TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC CHỨC DANH BẢO VỆ, QUẢN HỌC VIÊN

TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ TRUNG TÂM)

I . NHÂN VIÊN BẢO VỆ

1. Chức trách:

Là nhân viên thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, bảo đảm an toàn về người và tài sản của Trung tâm, quản lý người mại dâm, nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS theo đúng quy định của Nhà nước và quy chế, nội quy của Trung tâm.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Hướng dẫn kiểm tra giấy tờ, người, hàng hóa, chống thẩm lậu ma túy, phương tiện ra vào Trung tâm đúng quy định của Nhà nước và Trung tâm;

- Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các biện pháp theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn xã hội và quy chế, nội quy bảo vệ Trung tâm;

- Trực tiếp tham gia quản lý đối tượng, thực hiện các biện pháp chống bạo loạn, đánh nhau gây mất trật tự an toàn, tham gia truy giữ đối tượng trốn chạy khỏi Trung tâm;

- Nhận và giao ca đúng quy định của Nhà nước và quy chế của Trung tâm;

- Thực hiện các quy định về công tác phòng cháy chữa cháy, thường xuyên kiểm tra nhắc nhở và kiến nghị với thủ trưởng đơn vị về các giải pháp phòng cháy chữa cháy trong phạm vi được giao;

- Khi có vụ việc xảy ra thì lập biên bản, tổ chức bảo vệ hiện trường, cấp cứu nạn nhân, giữ người vi phạm theo đúng quy định, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong khu vực Trung tâm, báo cáo kịp thời cấp trên và cơ quan công an địa phương nơi gần nhất có trách nhiệm xử lý;

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an các cấp, đơn vị bộ đội (nếu có) thực hiện phương án bảo vệ;

- Chịu trách nhiệm cá nhân nếu để xảy ra vi phạm an toàn về người, tài sản trong Trung tâm thuộc ca phụ trách;

- Bảo quản tốt các phương tiện và trang thiết bị làm việc;

- Giữ gìn bí mật các hoạt động của Trung tâm.

2. Hiểu biết:

- Nắm vững quy định và nội dung nghiệp vụ bảo vệ Trung tâm theo quy định của pháp luật, biết sử dụng các công cụ hỗ trợ được giao, xử lý đúng các trường hợp phòng vệ chính đáng.

- Hiểu rõ và nắm vững thủ tục kiểm tra giấy tờ vào ra, nguyên tắc quản lý của cơ quan nhà nước. Tính pháp lý của các loại giấy tờ, văn bản, các chứng từ, hóa đơn xuất nhập ra vào Trung tâm.

- Biết hợp đồng tác chiến với cán bộ, công chức, viên chức trong ca làm việc cũng như với các cơ quan hữu quan để giữ gìn trật tự, an toàn khu vực cơ quan đơn vị đóng trụ sở.

- Nắm vững những quy định về thủ tục, cách xử lý các hiện tượng vi phạm an toàn khu vực cơ quan, đơn vị.

- Nắm vững những quy định về phòng gian, bảo mật, phòng cháy chữa cháy.

- Biết sử dụng thành thạo các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy được trang bị.

3. Yêu cầu trình độ, phẩm chất:

- Tốt nghiệp phổ thông trung học.

- Đã qua huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ do công an cấp tỉnh, thành phố tổ chức và cấp giấy chứng nhận.

- Có phẩm chất chính trị tốt, nhiệt tình, trách nhiệm, yên tâm yêu ngành, yêu nghề.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, lối sống trung thực, lành mạnh.

- Có sức khỏe và tinh thần chịu đựng gian khổ đáp ứng được công tác bảo vệ.

II . QUẢN HỌC VIÊN TRUNG CẤP

1. Chức trách:

Là công chức chuyên môn nghiệp vụ về tâm lý, xã hội thực hiện nhiệm vụ giáo dục, quản lý người nghiện ma túy, mại dâm, lây nhiễm HIV/AIDS tại các Trung tâm.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Thực hiện kế hoạch, chương trình, nội dung và các tài liệu hướng dẫn hoạt động phục hồi hành vi, nhân cách, rèn luyện thể chất cho các đối tượng đảm bảo quá trình chữa trị, cai nghiện, phục hồi sức khỏe, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng;

- Trực tiếp quản lý, tham gia hướng dẫn cho đối tượng hoạt động theo các nội quy, quy định của Trung tâm;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chương trình học tập ngoại khoá, theo thời gian biểu cho đối tượng. Tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi giải trí cho đối tượng theo quy định;

- Bảo đảm an toàn trong các buổi học tập, vui chơi, thể thao, thể dục và nơi nghỉ của đối tượng trong Trung tâm;

- Theo dõi, quản lý đối tượng trong thời gian được học tập, học nghề, lao động sản xuất và các hoạt động khác liên quan trong quá trình chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm;

- Thực hiện kế hoạch kiểm tra lại sức khỏe, tổng kết bệnh án, lập sổ theo dõi chữa trị phục hồi; lập biên bản bàn giao đối tượng về cho gia đình và cộng đồng gồm: tình hình sức khỏe, nhân cách, tâm lý, các hành vi vi phạm.... Tổ chức tư vấn trực tiếp hoặc gián tiếp cho chính quyền địa phương và gia đình để tiếp tục quản lý đối tượng tại cộng đồng.

2. Hiểu biết:

- Nắm được phương hướng, nhiệm vụ và các tài liệu hướng dẫn của cấp trên về phần việc có liên quan đến nhiệm vụ được giao.

- Có kiến thức khoa học về quản lý, giáo dục liên quan việc quản lý đối tượng; hiểu biết về tâm lý học, sinh lý học, xã hội học; giáo dục học.

- Có kiến thức về văn hóa, thể thao.

- Hiểu được các nguyên tắc và thủ tục hành chính nhà nước.

3. Yêu cầu trình độ, phẩm chất:

- Tốt nghiệp trung học sư phạm hoặc các ngành tâm lý xã hội, khoa học xã hội, nhân văn, ... Chuyên khoa tâm thần phù hợp với việc quản lý đối tượng tại Trung tâm.

- Nếu là trung cấp nghiệp vụ hoặc kỹ thuật có liên quan thì phải qua lớp bồi dưỡng về công tác tâm lý, xã hội.

- Qua thời gian tập sự.

- Nhiệt tình, trách nhiệm, yên tâm, yêu ngành, yêu nghề và có sức khỏe.

- Có ý thức tổ chức, kỷ luật, lối sống trung thực, lành mạnh.

III. QUẢN HỌC VIÊN

1. Chức trách:

Là công chức chuyên môn, nghiệp vụ về tâm lý, xã hội thực hiện nhiệm vụ giáo dục, quản lý người nghiện ma túy, mại dâm, lây nhiễm HIV/AIDS tại Trung tâm.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Chủ trì đề xuất kế hoạch xây dựng, chương trình, nội dung tài liệu hướng dẫn các hoạt động phục hồi hành vi, nhân cách, rèn luyện thể chất phù hợp để quản lý các đối tượng nghiện ma túy, mại dâm và nhiễm HIV/AIDS tại Trung tâm; xây dựng và tổ chức các hoạt động can thiệp của cộng đồng trong quá trình quản lý đối tượng sau chữa trị, cai nghiện ma túy;

- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các nội quy, quy chế hoạt động,... Đề xuất các biện pháp quản lý, giám sát các loại đối tượng theo nội quy, quy chế đã ban hành tại Trung tâm;

- Trực tiếp hướng dẫn các đối tượng thực hiện lịch sinh hoạt, học tập, lao động và các hoạt động khác theo các nội quy, quy chế được quy định của Trung tâm;

- Tổ chức xây dựng các chương trình hoạt động ngoại khóa và chính khóa về nội dung, thời gian... Sinh hoạt, học tập, các hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi giải trí, lao động trị liệu, lao động sản xuất cho đối tượng;

- Theo dõi, đánh giá sự tiến bộ của đối tượng, kiến nghị với Trung tâm khen thưởng, động viên, giảm thời gian chấp hành xử phạt vi phạm hành chính tại cơ sở chữa bệnh.

- Xây dựng kế hoạch: kiểm tra lại sức khỏe, tổng kết bệnh án, đánh giá kết quả chữa trị, cai nghiện phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng. Lập biên bản bàn giao đối tượng về cho gia đình và cộng đồng;

- Tổ chức tư vấn trực tiếp hoặc gián tiếp cho chính quyền địa phương và gia đình để quản lý, giám sát và trợ giúp người đã chữa trị, cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

2. Hiểu biết:

- Nắm được đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước; phương hướng, nhiệm vụ và các tài liệu hướng dẫn của cấp trên về phần việc có liên quan đến nhiệm vụ được giao.

- Nắm được hệ thống văn bản luật và quy phạm pháp luật liên quan đến việc quản lý đối tượng tại Trung tâm.

- Am hiểu tình hình phòng chống tệ nạn nghiện ma túy, mại dâm và phòng chống nhiễm HIV/AIDS và các loại tệ nạn xã hội khác trong nước.

- Có kiến thức khoa học về quản lý, giáo dục liên quan việc quản lý đối tượng, tổ chức lao động khoa học, nắm bắt những thông tin cần thiết về đối tượng, nhu cầu và yếu tố ảnh hưởng đối với đối tượng.

- Có kiến thức tâm lý học, sinh lý học, xã hội học, khoa học về con người, giáo dục học và hiểu biết về văn hóa, thể thao.

- Am hiểu thực tế đời sống xã hội xung quanh các hoạt động quản lý đối tượng.

- Có năng lực nghiên cứu khoa học, áp dụng quy trình chữa trị, cai nghiện, phục hồi sức khỏe cho đối tượng.

- Hiểu được các nguyên tắc và thủ tục hành chính nhà nước.

3. Yêu cầu trình độ, phẩm chất:

- Tốt nghiệp Đại học sư phạm hoặc các ngành tâm lý xã hội, khoa học xã hội, nhân văn, ... Chuyên khoa tâm thần phù hợp với việc quản lý đối tượng tại trung tâm.

- Nếu tốt nghiệp các trường luật, kỹ thuật, kinh tế,... Phải qua lớp bồi dưỡng về công tác tâm lý, xã hội.

- Qua thời gian tập sự.

- Biết một ngoại ngữ trình độ A.

- Nhiệt tình trách nhiệm, tâm huyết, yêu ngành, yêu nghề và có sức khỏe.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, lối sống trung thực, lành mạnh.

Phần B:

DANH MỤC TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC CHỨC DANH KHÁC

ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH CỦA CÁC BỘ NGÀNH

 


STT

Văn bản

Danh mục tiêu chuẩn chức danh áp dụng

I

 

Quyết định số 1475/LĐTBXH-QĐ ngày 19/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức của một số lĩnh vực thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

1. Chuyên viên phòng, chống tệ nạn xã hội;

2. Cán sự phòng, chống tệ nạn xã hội.

II

Quyết định số 407/TCCB-VC ngày 29/5/1993 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Tài chính.

1. Kế toán viên;

2. Kế toán viên trung cấp;

3. Kế toán viên sơ cấp.

III

Quyết định số 420/TCCB-VC ngày 29/5/1993 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành lưu trữ.

1. Lưu trữ viên trung cấp;

2. Lưu trữ viên

 

IV

Quyết định số 414/TCCB-VC ngày 29/5/1993 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức hành chính.

1. Kỹ thuật viên đánh máy chữ;

2. Nhân viên văn thư.

V

 

Quyết định số 415/TCCB-VC ngày 29/5/1993 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành Y tế.

1. Bác sĩ;

2. Y sĩ;

3. Y tá;

4. Y tá chính;

5. Kỹ thuật viên y;

6. Kỹ thuật viên chính y;

7. Nhân viên y tế (Hộ lý).

VI

Quyết định số 416/TCCB-VC ngày 29/5/1993 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành Nghiên cứu khoa học và Công nghệ.

1. Kỹ sư;

2. Kỹ thuật viên.

VII

Quyết định số 202/TCCB-VC ngày 08/6/1994 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội Vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Giáo dục và Đào tạo.

1. Giáo viên dạy nghề;

2. Giáo viên trung học cơ sở (cấp II).

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi