Quyết định 1481/QĐ-TTg 2022 Tăng cường năng lực quản lý hoạt động tình nguyện cho cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1481/QĐ-TTg

Quyết định 1481/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình "Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, giai đoạn 2022-2030"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1481/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:29/11/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nâng cao năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện

Ngày 29/11/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1481/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình “Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, giai đoạn 2022 – 2030”.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Chương trình là nâng cao năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam nhằm triển khai phong trào thanh niên tình nguyện hiệu quả, bền vững, phát huy mạnh mẽ sức trẻ, tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện, sáng tạo và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cụ thể, đến năm 2025, 60% cán bộ Đoàn, Hội áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều phối hoạt động của thanh niên tình nguyện; ít nhất 60% các hoạt động thanh niên tình nguyện được ghi nhận, cập nhật trên cổng thông tin điện tử về quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện; 80% chiến dịch, hoạt động thanh niên tình nguyện do Đoàn, Hội khởi xướng và triển khai được áp dụng theo các mô hình quản lý, điều phối đã được đào tạo, tập huấn.

Để thực hiện mục tiêu trên, Chương trình đề ra các giải pháp gồm: đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp; tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác, giao lưu trong nước và quốc tế, nâng cao kỹ năng hội nhập quốc tế cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp trong hoạt động thanh niên tình nguyện…

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1481/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1481/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Chương trình “Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, giai đoạn 2022 - 2030”

___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030;

Theo đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình “Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp giai đoạn 2022 - 2030” (sau đây gọi tắt là Chương trình) với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam nhằm triển khai phong trào thanh niên tình nguyện hiệu quả, bền vững, phát huy mạnh mẽ sức trẻ, tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện, sáng tạo và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đến năm 2025, 60% cấp bộ Đoàn, Hội áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều phối hoạt động của thanh niên tình nguyện; phấn đấu đến năm 2030 đạt tỷ lệ 80%.

- Đến năm 2025, có ít nhất 60% các hoạt động thanh niên tình nguyện được ghi nhận, cập nhật trên cổng thông tin điện tử về quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện; phấn đấu đến năm 2030 đạt 80% các hoạt động thanh niên tình nguyện được ghi nhận, cập nhật trên cổng thông tin điện tử về quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện.

- Đến năm 2025, có 80% chiến dịch, hoạt động thanh niên tình nguyện do Đoàn, Hội khởi xướng và triển khai được áp dụng theo các mô hình quản lý, điều phối đã được đào tạo, tập huấn; đến năm 2030 đạt 100% chiến dịch, hoạt động thanh niên tình nguyện do Đoàn, Hội khởi xướng và triển khai được áp dụng theo các mô hình quản lý, điều phối đã được đào tạo, tập huấn.

- Đến năm 2025, có 80% cán bộ chuyên trách phụ trách hoạt động tình nguyện của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam các cấp được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ về quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện; phấn đấu đến năm 2030, 100% cán bộ chuyên trách phụ trách hoạt động tình nguyện của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam các cấp được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ về quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện.

- Đến năm 2030, kết nối, điều phối và phát triển mạng lưới thanh niên tình nguyện quốc gia với hơn 3.000 tổ chức, câu lạc bộ, hội, đội, nhóm tình nguyện trên toàn quốc.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi

Chương trình được thực hiện trên phạm vi trong và ngoài nước, thời gian đến năm 2030.

2. Đối tượng

- Cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam các cấp trực tiếp thực hiện công tác quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện của thanh niên.

- Cán bộ phụ trách công tác thanh niên, sinh viên trong Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại nước ngoài phụ trách triển khai các hoạt động thanh niên tình nguyện tại Việt Nam.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của hoạt động thanh niên tình nguyện và công tác quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện

- Tăng cường phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động thanh niên tình nguyện.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động thanh niên tình nguyện, ý nghĩa, vai trò của công tác quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng của mạng xã hội.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả các phong trào thanh niên tình nguyện và công tác quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện.

- Xây dựng các sản phẩm, ấn phẩm chuyên đề về các hoạt động thanh niên tình nguyện, các tấm gương cán bộ Đoàn, Hội tiêu biểu trong quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện, các mô hình thanh niên tình nguyện tiêu biểu; xây dựng các ấn phẩm truyền thông số trên Cổng thông tin thanh niên tình nguyện.

- Tổ chức các hoạt động tôn vinh, biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, mô hình tiêu biểu trong công tác quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện; hằng năm tổ chức Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia.

2. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp

- Xây dựng nội dung chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện dành cho cán bộ Đoàn, Hội phù hợp với từng nhóm đối tượng.

- Xây dựng, phát triển các cẩm nang quản lý điều phối, hoạt động tình nguyện, và số hóa, cung cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng truyền thông đa phương tiện, cổng thông tin, trang mạng xã hội của các cấp bộ Đoàn, Hội, tổ chức liên quan đến tình nguyện.

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tập huấn viên các cấp về quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện theo mô hình ToT (Training of Trainers).

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội từ cấp trung ương đến cấp cơ sở, chú trọng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, năng lực vận động thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện.

- Phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ phụ trách công tác thanh niên tình nguyện tại các nước trong việc đẩy mạnh các hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về đất nước, đẩy mạnh các hình thức đào tạo trực tuyến dành cho cán bộ phụ trách công tác thanh niên tình nguyện trong và ngoài nước.

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho cán bộ phụ trách công tác thanh niên tình nguyện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo.

- Hướng dẫn đánh giá về năng lực quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện cho các cấp bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam phù hợp với từng cấp.

- Định kỳ kiểm tra, đánh giá thực trạng năng lực quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện của các cấp bộ Đoàn, Hội và đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội các cấp.

3. Tạo môi trường thuận lợi để phát huy năng lực quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện cho cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam các cấp

- Các cấp bộ đoàn tạo điều kiện để cán bộ Đoàn, Hội áp dụng kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo, tập huấn vào công tác quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện.

- Các ban, bộ, ngành trung ương, cấp ủy chính quyền địa phương tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn, Hội chủ trì hoặc tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thông qua đó nâng cao năng lực thực tiễn của cán bộ Đoàn, Hội trong quản lý, điều phối các hoạt động thanh niên tình nguyện vì lợi ích cộng đồng, xã hội.

- Nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện; chú trọng các hoạt động thanh niên tình nguyện gắn với chuyên môn và các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Đa dạng hóa phương thức triển khai các hoạt động thanh niên tình nguyện phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

- Tổ chức các diễn đàn đối thoại chuyên sâu để cán bộ Đoàn, Hội phụ trách công tác quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện chủ động đề xuất giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện.

4. Củng cố hệ thống quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện ở trung ương, địa phương và phát triển mạng lưới tình nguyện trên toàn quốc

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Phát triển và thường xuyên định hướng, đồng hành, hỗ trợ các thành viên là các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện thuộc mạng lưới tình nguyện quốc gia; khuyến khích tổ chức, cá nhân hỗ trợ thanh niên tham gia hoạt động thanh niên tình nguyện vì lợi ích của cộng đồng, xã hội.

- Kết nối mạng lưới thanh niên tình nguyện của các tổ chức Đoàn, Hội thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài để đẩy mạnh các hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về đất nước.

5. Tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác, giao lưu trong nước và quốc tế, nâng cao kỹ năng hội nhập quốc tế cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp trong hoạt động thanh niên tình nguyện

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện dành cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp.

- Đẩy mạnh nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện từ kinh nghiệm thành công trong công tác quản lý, điều phối của các tổ chức tình nguyện trong nước và quốc tế.

- Tổ chức cho cán bộ Đoàn, Hội trực tiếp quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện được học tập, trao đổi kinh nghiệm về quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện trong nước và nước ngoài; bổ sung, lồng ghép chuyên đề học tập, trao đổi kinh nghiệm quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện trong các chương trình giao lưu, trao đổi tại nước ngoài do Đoàn, Hội tổ chức.

- Mở rộng và phát triển các chương trình, hoạt động tình nguyện quốc tế tại Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi để Hội thanh niên, sinh viên Việt Nam, thanh niên, kiều bào trẻ tại nước ngoài tham gia đóng góp nguồn lực, kỹ thuật, chuyên môn cho các hoạt động tình nguyện vì lợi ích cộng đồng, xã hội tại Việt Nam.

- Vận động người Việt Nam, các trí thức và doanh nhân ở nước ngoài tham gia đóng góp nguồn lực, kỹ thuật, chuyên môn cho các hoạt động tình nguyện vì lợi ích cộng đồng, xã hội tại Việt Nam.

- Tăng cường mở rộng và đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các tổ chức Liên hợp quốc, các tổ chức trong nước và quốc tế có liên quan, các tổ chức tình nguyện quốc tế theo quy định của pháp luật; tăng cường triển khai các chương trình, dự án thanh niên tình nguyện song phương, đa phương vì lợi ích cộng đồng, xã hội.

IV. KINH PHÍ

1. Nguồn kinh phí

a) Nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Trung ương Đoàn, các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành; lồng ghép trong các chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Huy động từ xã hội, cộng đồng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ tại Chương trình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, ngành trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hằng năm của Trung ương Đoàn, bộ, ngành trung ương và địa phương trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

a) Chủ trì, xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình; chủ trì thực hiện và phối hợp với các bộ, ngành liên quan điều phối và hướng dẫn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ đoàn xây dựng Chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động của Chương trình ở địa phương, đơn vị.

c) Xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung của Chương trình theo từng giai đoạn và hằng năm. Tổ chức đánh giá, sơ kết Chương trình vào năm 2025, tổng kết vào năm 2030; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình; bổ sung, điều chỉnh hoạt động của Chương trình bảo đảm phù hợp thực tế, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Bộ Nội vụ

Phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức, triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình, tổ chức sơ kết Chương trình vào năm 2025, tổng kết và xây dựng kế hoạch giai đoạn tiếp theo vào năm 2030.

3. Bộ Ngoại giao

Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để Hội thanh niên, sinh viên Việt Nam tại các nước, người Việt Nam ở nước ngoài, các trí thức và doanh nhân trẻ tham gia đóng góp nguồn lực, kỹ thuật, chuyên môn cho các hoạt động thanh niên tình nguyện vì cộng đồng tại Việt Nam. Tăng cường hợp tác với các tổ chức Liên Hợp quốc hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh rà soát xây dựng nội dung về quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện và bồi dưỡng nâng cao năng lực tham gia hoạt động tình nguyện cho cán bộ Đoàn, Hội trong trường học.

5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh rà soát xây dựng nội dung về quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện và bồi dưỡng nâng cao năng lực tham gia hoạt động tình nguyện cho cán bộ Đoàn, Hội trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

6. Bộ Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng Cổng thông tin quốc gia về tình nguyện, hệ thống công nghệ, quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện ở quy mô quốc gia.

7. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ

Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan trong triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình.

8. Đề nghị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong triển khai các nội dung của Chương trình; rà soát và hướng dẫn quản lý các hoạt động của các đội, nhóm thanh niên tình nguyện đảm bảo hoạt động tình nguyện được triển khai đúng quy định của pháp luật.

9. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Hỗ trợ các hoạt động quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện tại địa phương, tạo điều kiện để các cấp bộ Đoàn, Hội thực hiện Chương trình/kế hoạch, lồng ghép với các đề án, chương trình, kế hoạch khác đang triển khai trên địa bàn.

b) Bố trí ngân sách địa phương để thực hiện chương trình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, QHĐP (2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi