Chỉ thị 05/CT-BXD phát động thi đua về tổ chức điều kiện sống và làm việc ngành Xây dựng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Chỉ thị 05/CT-BXD

Chỉ thị 05/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc phát động phong trào thi đua "Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành Xây dựng"
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:05/CT-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành:22/12/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nâng cao điều kiện sống cho cán bộ ngành Xây dựng
Ngày 22/12/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-BXD về việc phát động phong trào thi đua “Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành Xây dựng”, nhằm tạo động lực động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Các nội dung của phong trào bao gồm: Đảm bảo việc làm ổn định hơn nữa; nâng cao thu nhập cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động; Thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Cải thiện điều kiện làm việc; Chăm lo nơi ở, cải thiện điều kiện sống tốt hơn cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động…
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua này sẽ được ghi nhận, biểu dương, khen thưởng bằng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Việc khen thưởng được thực hiện hàng năm, từ năm 2018 và tổng kết 05 năm một lần.
Để tìm hiểu quy định nêu trên, bạn đọc tham khảo:
Chỉ thị 05/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc phát động phong trào thi đua "Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành Xây dựng"

Xem chi tiết Chỉ thị 05/CT-BXD tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

Số: 05/CT-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA “TỔ CHỨC TỐT HƠN NỮA ĐIỀU KIỆN SỐNG VÀ LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH XÂY DỰNG”

 

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Một trong những giải pháp quan trọng là xây dựng và thực hiện nghiêm hệ thng chính sách pháp luật đảm bảo quyền, lợi ích hp pháp, chính đáng của công nhân lao động; thiết thực, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; cải thiện điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ổn định và phát triển. Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát động phong trào thi đua Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sng vàm việc của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành Xây dựng với các nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu của phong trào

- Nâng cao hơn nữa điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành Xây dựng.

- Tạo động lực động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Ghi nhận, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động, góp phần vào sự phát triển của ngành Xây dựng.

2. Phạm vi, đối tượng

Tổ chức, cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng; các đơn vị, doanh nghiệp ngành Xây dựng có tổ chức công đoàn trực thuộc Công đoàn Xây dựng Việt Nam và các Công đoàn ngành Xây dựng địa phương.

3. Ni dung thực hiện

- Đảm bảo việc làm ổn định hơn nữa cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động.

- Đảm bảo và nâng cao thu nhập cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động.

- Thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động.

- Cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện tốt hơn công tác an toàn, vệ sinh lao động.

- Chăm lo nơi ở, cải thiện điều kiện sống tốt hơn; nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động.

- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

4. Hình thức khen thưởng

- Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động sẽ được ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.

- Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Đối tượng khen thưởng: cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

- Thời gian: Xét thưởng hàng năm, thực hiện từ năm 2018 và tổng kết 5 năm một lần.

5. Tổ chức thực hiện

- Công đoàn Xây dựng Việt Nam phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng xây dựng tiêu chuẩn khen thưởng, cụ thể hóa các nội dung thi đua phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành Xây dựng trong từng giai đoạn; tổ chức xét, trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; theo dõi, kiểm tra thực hiện Chỉ thị và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện.

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này; tổ chức phát động phong trào, sơ kết, tổng kết và bình xét khen thưởng theo quy định./.

Nơi nhận:
- Hội đồng Thi đua, khen thưng TW;
- Ban Thi đua - Khen thư
ng TW;
- Các đồng chí Thứ trư
ng;
- Công đoàn Xây dựng Việt Nam;
- Các cơ quan,
đơn vị thuộc ngành Xây dựng;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi