Quyết định 993/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đầu tư trang thiết bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ từ năm 2015 đến 2018

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “ĐẦU TƯ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ CHO LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN,
CỨU HỘ TỪ NĂM 2015 ĐẾN 2018”
--------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an tại Tờ trình số 300/TTr-BCA-C61 ngày 22 tháng 5 năm 2014, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 16359/BTC-VI ngày 26 tháng 11 năm 2013, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 10206/BKHĐT-QPAN ngày 19 tháng 12 năm 2013,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Dự án “Đầu tư trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) từ năm 2015 đến 2018” thuộc Đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên Dự án
Đầu tư trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ từ năm 2015 đến 2018. Mã số Dự án: DAPTCC/QH/2014.
2. Cơ quan chủ quản Dự án:
- Bộ Công an (đối với các Tiểu dự án thuộc nguồn vốn vay ODA của Chính phủ và nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách trung ương).
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với các tiểu dự án thuộc nguồn ngân sách địa phương).
3. Chủ đầu tư:
- Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (đối với các tiểu dự án thuộc nguồn vốn vay ODA của Chính phủ và nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách trung ương).
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với các tiểu dự án thuộc nguồn ngân sách địa phương).
- Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với các tiểu dự án thuộc nguồn ngân sách địa phương).
4. Mục tiêu của Dự án:
- Tập trung đầu tư trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đảm bảo yêu cầu trang bị tối thiểu cho các đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH hiện có và thành lập mới; ưu tiên đầu tư cho các đội Cảnh sát PCCC và CNCH bảo vệ các địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội, các quận, huyện trọng điểm về công tác PCCC và CNCH.
- Nâng cao năng lực, hiệu quả việc tiếp nhận thông tin và công tác chỉ huy điều hành chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.
- Tập trung trang bị cơ bản phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ chuyên dùng phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo quy định tại Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.
5. Nội dung và quy mô đầu tư Dự án
a) Nội dung
- Đầu tư mua sắm các phương tiện PCCC và CNCH cơ giới, phương tiện thông tin liên lạc chỉ huy chữa cháy và một số phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khác phục vụ công tác PCCC và CNCH.
- Đầu tư trang bị các trung tâm thông tin chỉ huy điều hành PCCC và CNCH tại một số tỉnh, thành phố trọng điểm về kinh tế - xã hội.
b) Quy mô:
Dự án được chia thành các tiểu dự án thành phần. Trong đó, Tiểu dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách trung ương, các Tiểu dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).
Các Tiểu dự án thành phần theo nguồn kinh phí địa phương: Từng địa phương lập và thực hiện các dự án riêng của từng địa phương. Trình tự và nội dung thực hiện tuân thủ theo quy định hiện hành về lập và quản lý dự án.
6. Địa điểm thực hiện
Cục Cảnh sát PCCC và CNCH và Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
7. Tổng mức đầu tư
Tổng mức đầu tư Dự án: 4.580.525,0 triệu đồng (bốn nghìn, năm trăm tám mươi tỷ, năm trăm hai mươi lăm triệu đồng).
8. Nguồn vốn đầu tư:

- Nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách trung ương:
978.841,00
- Nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA):
1.962.684,00
- Nguồn kinh phí địa phương hỗ trợ:
1.614.000,00
- Nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ:
25.000,00

9. Hình thức quản lý Dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý Dự án.
10. Thời gian thực hiện Dự án: Trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2018.
Điều 2. Việc sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho các Tiểu dự án đầu tư trang thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.
Điều 3. Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Dự án “Đầu tư trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ từ năm 2015 đến 2018” đúng quy định.
- Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm phê duyệt các Tiểu dự án thuộc Dự án “Đầu tư trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứa nạn, cứu hộ từ năm 2015 đến 2018” và bổ sung điều chỉnh các danh mục thiết bị, công nghệ cho phù hợp với yêu cầu thực tế trên cơ sở không vượt tổng mức đầu tư được duyệt.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt và tổ chức thực hiện các Tiểu dự án thành phần do ngân sách địa phương hỗ trợ thực hiện.
Điều 4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có kế hoạch cấp kinh phí đầu tư cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thực hiện Dự án đúng tiến độ.
Các Bộ, ngành liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an trong quá trình triển khai và thực hiện Dự án.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 6. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Kho bạc Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, ĐMDN, QHQT;
- Lưu: VT, NC (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi