Quyết định 165/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 165/2008/QĐ-TTg

Quyết định 165/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:165/2008/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:
Ngày ban hành:11/12/2008Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

* Công tác phòng, chống ma tuý trong tình hình mới - Ngày 11/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 165/2008/QĐ-TTg ban hành Kế hoạc triển khai Chỉ thị số 21-CT/TW về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma ituý trong tình hình mới. Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai sau: Đổi mới nội dung, hình thức và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục PCMT, làm chuyển biến nhận thức của cộng đồng về hiểm hoạ từ MT và sự cần thiết phải tăng cường công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan tuyên truyền về PCMT… Tăng mức đầu tư từ ngân sách nhà nuớc cho công tác PCMT; quan tâm đầu tư cho công tác đấu tranh PCMT tại địa bàn cơ sở và các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về MT đồng thời có kế hoạch tranh thủ và huy động nguồn viện trợ quốc tế, đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cho công tác PCMT… Nâng cao hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở các khu vực đã triệt xoá cây có chứa chất MT, đồng thời tổ chức tốt các dịch vụ tiêu thụ, chế biến các sản phẩm nông sản tại các khu vực này… Các cấp đảng uỷ, chính quyền phải đặt nhiệm vụ PCMT là nhiệm vụ ưu tiên thực hiện trong Chiến lược phát triển KT-XH tại địa phương; xác định rõ nội dung công việc, các giải pháp thực hiện để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát MT; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác này… Thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm đối với từng cán bộ, đảng viên và người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền nếu để xảy ra tình hình phức tạp kéo dài về tệ nạn MT ở địa phương, đơn vị do mình phụ trách thì phải chịu trách nhiệm và có các hình thức kỷ luật về Đảng và chính quyền. Ngoài ra, mỗi cán bộ, đảng viên có trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân, trước hết là người thân trong gia đình thực hiện nghiêm túc pháp luật PCMT, coi đây là một tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Đối với cán bộ lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nếu để người thân trong gia đình (vợ, chồng, con) nghiện MT hoặc có các hành vi vi phạm pháp luật PCMT phải chịu trách nhiệm liên đới và tuỳ theo mức độ phải xem xét không được đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào các chức vụ lãnh đạo hoặc xem xét miễn nhiệm, cách chức... Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Quyết định 165/2008/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 165/2008/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 21-CT/TW NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2008 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TÚY TRONG TÌNH HÌNH MỚI

-----

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính QG;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu Văn thư, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Vĩnh Trọng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 21-CT/TW NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2008 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TÚY TRONG TÌNH HÌNH MỚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 165/2008/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Ngày 26 tháng 3 năm 2008, Bộ Chính trị (khóa X) ban hành Chỉ thị số 21-CT/TW về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Để thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ đề ra trong Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị; tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống ma túy, nhằm kiềm chế, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy ở nước ta, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức nghiên cứu phổ biến, quán triệt sâu sắc đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nội dung Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống ma túy và hậu quả, tác hại của tệ nạn ma túy nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp phải nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá thực trạng kết quả đã đạt được, nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 30 tháng 11 năm 1996 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Từ đó, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra trong Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị.

3. Các cấp ủy đảng, chính quyền phải đặt nhiệm vụ phòng, chống ma túy là nhiệm vụ ưu tiên thực hiện trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đơn vị; xác định rõ nội dung công việc, các giải pháp thực hiện để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

II. CÁC CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phòng, chống ma túy mà Chính phủ đã ban hành; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

2. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về phòng, chống ma túy, tập trung vào các lĩnh vực điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm về ma túy; công tác cai nghiện; công tác quản lý, giáo dục, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy.

3. Kiện toàn tổ chức bộ máy lực lượng phòng, chống ma túy các cấp để thực hiện tốt chức năng tham mưu, kiểm tra và đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy: bổ sung đủ biên chế và đầu tư trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng cho lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy và lực lượng thường trực, tham mưu về phòng, chống ma túy; nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các cấp.

4. Đổi mới nội dung, hình thức và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy, làm chuyển biến nhận thức của các cơ quan, tổ chức, các cấp chính quyền và toàn thể nhân dân về hiểm họa từ ma túy và sự cần thiết phải tăng cường công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy.

5. Đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hóa công tác phòng, chống ma túy; xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách khuyến khích các tổ chức, đoàn thể và cá nhân tích cực tham gia tố giác, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn nghiện ma túy; công tác cai nghiện, dạy nghề, tạo việc làm, quản lý và giúp đỡ người sau cai nghiện.

6. Tăng mức đầu tư từ ngân sách nhà nước cho công tác phòng, chống ma túy; quan tâm đầu tư công tác đấu tranh phòng, chống ma túy tại địa bàn cơ sở và các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, đồng thời có kế hoạch tranh thủ và huy động nguồn viện trợ quốc tế, đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cho công tác phòng, chống ma túy.

7. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học về phòng, chống ma túy; đào tạo và tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy; sơ kết, tổng kết kinh nghiệm về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

8. Nâng cao hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở các khu vực đã triệt xóa cây có chứa chất ma túy, đồng thời tổ chức tốt các dịch vụ tiêu thụ, chế biến các sản phẩm nông sản tại các khu vực này.

9. Mở rộng quan hệ hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống và kiểm soát ma túy nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tranh thủ nguồn lực quốc tế cho công tác phòng, chống ma túy.

II. NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

1. Bộ Công an:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2010: hướng dẫn các Bộ, ngành, đoàn thể xây dựng các đề án, dự án để thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định, bảo đảm tính thống nhất giữa các đề án và dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trình Chính phủ ban hành các chủ trương, chính sách, giải pháp phòng, chống ma túy trong từng giai đoạn; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược Quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”;

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế xây dựng, trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy;

d) Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế nghiên cứu, tổ chức các hoạt động lồng ghép nâng cao hiệu quả phối hợp giữa công tác phòng, chống ma túy với phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn mại dâm;

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn; phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm về ma túy và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật khác về ma túy;

e) Tổ chức cai nghiện ma túy cho các đối tượng nghiện ma túy trong các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

g) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Y tế và các cơ quan có liên quan kiểm soát và quản lý các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Bộ Quốc phòng:

a) Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa phòng, chống ma túy khu vực biên giới trên đất liền với khu vực biên giới trên biển; chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển chủ trì, phối hợp với lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy của Bộ Công an, Tổng cục Hải quan nâng cao hiệu quả các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh và ngăn chặn các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài qua khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển;

b) Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức hoặc tham gia tổ chức cai nghiện cho người nghiện ma túy tại các xã biên giới;

c) Chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân không trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy; phát hiện và xóa bỏ kịp thời việc trồng các loại cây có chứa chất ma túy trên khu vực biên giới.

3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức và quản lý công tác cai nghiện, giáo dục, dạy nghề cho người nghiện ma túy; tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn về quy trình cai nghiện; tổ chức công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy;

c) Tổ chức tổng kết, đánh giá các mô hình cai nghiện hiệu quả để triển khai nhân rộng phù hợp với đặc điểm các vùng, miền.

4. Bộ Y tế:

a) Chủ trì tổng kết, đánh giá phác đồ điều trị cai nghiện ma túy; nghiên cứu các loại thuốc hỗ trợ cắt cơn cho người nghiện ma túy phù hợp với các loại ma túy khác nhau; hướng dẫn việc tổ chức cắt cơn cho người nghiện;

b) Tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ các cơ sở y tế thực hiện việc xét nghiệm xác định người nghiện và cắt cơn, chữa trị, cai nghiện cho người nghiện ma túy;

c) Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về phòng, chống HIV/AIDS cho cán bộ làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy, các trại giam do ngành Công an quản lý;

d) Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn về quy trình cai nghiện cho người nghiện ma túy và phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS được quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy và Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

5. Bộ Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan đề xuất dự toán ngân sách nhà nước, bảo đảm bố trí đủ kinh phí để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phòng, chống ma túy và các đề án, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy;

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính trong công tác phòng, chống ma túy; kiểm tra, giám sát, phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong sử dụng kinh phí phòng, chống ma túy để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung;

c) Chỉ đạo Tổng cục Hải quan triển khai thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát để phát hiện, ngăn chặn việc vận chuyển trái phép chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần tại các cửa khẩu hoặc các địa bàn quản lý, kiểm soát của ngành Hải quan.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành chức năng huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế phục vụ cho công tác phòng, chống ma túy;

b) Phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan dự toán, bố trí kinh phí đầu tư cho công tác phòng, chống ma túy;

c) Phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn các Bộ, ngành xây dựng, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện các đề án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy;

d) Chủ trì kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phòng, chống ma túy của các Bộ, ngành, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

7. Bộ Tư pháp:

a) Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, trước hết cần tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng thi hành án các cấp thực hiện nghiêm việc bảo quản vật chứng là chất ma túy trong các vụ án về ma túy.

8. Bộ Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp Bộ Công an, các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo đổi mới hình thức, nội dung, biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; bảo đảm những nội dung cơ bản của kiến thức và pháp luật phòng, chống ma túy được tuyên truyền đến mọi vùng miền, mọi đối tượng trong xã hội, đặc biệt vùng sâu, vùng xa và các đối tượng có nguy cơ cao.

9. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống ma túy thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học và các khu dân cư, góp phần phòng, chống tệ nạn ma túy và các tệ nạn xã hội khác; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dịch vụ văn hóa, không để sơ hở, phát sinh các tệ nạn xã hội.

10. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện quy chế quản lý học sinh, sinh viên, giáo viên trong các trường học, không để mắc vào tệ nạn ma túy; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh;

b) Nghiên cứu thống nhất, hoàn thiện nội dung để đưa việc giáo dục về phòng, chống ma túy vào chương trình chính khóa ở các cấp học, bậc học từ niên khóa 2009 – 2010.

11. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc, các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, kế hoạch, dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tại những vùng đã xóa bỏ cây có chứa chất ma túy; tổ chức tốt các dịch vụ cung cấp, tiêu thụ, chế biến các sản phẩm do đồng bào sản xuất sau khi thực hiện các Chương trình, Đề án chuyển đổi cây trồng, vật nuôi.

12. Bộ Công thương:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan xây dựng, trình cấp thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý, sử dụng tiền chất trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại;

b) Thực hiện công tác cấp, thu hồi giấy phép và kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng tiền chất sử dụng trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại.

13. Ủy ban Dân tộc:

Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu đề xuất và triển khai thực hiện các chính sách chuyển đổi, sản xuất thay thế cây có chứa chất ma túy; phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tệ nạn ma túy ở miển núi và vùng dân tộc ít người.

14. Bộ Nội vụ:

Phối hợp các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiện toàn tổ chức và tăng cường cán bộ theo dõi và thực hiện công tác phòng, chống ma túy ở các ngành, các cấp, nhất là tại các xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ma túy theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức.

15. Bộ Khoa học và Công nghệ:

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học về phòng, chống ma túy, tập trung vào các lĩnh vực: đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy; cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

16. Bộ Ngoại giao:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan mở rộng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống ma túy, đặc biệt với các nước có chung đường biên giới; các nước có nhiều người Việt Nam định cư, sinh sống; các nước có nhiều kinh nghiệm về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, cai nghiện, chữa trị cho người nghiện ma túy.

17. Văn phòng Chính phủ:

Giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện ở các cơ quan, tổ chức và các địa phương; đề xuất việc lồng ghép, phối hợp các chương trình, kế hoạch và sử dụng các nguồn lực cho công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm theo yêu cầu và mục tiêu chung; giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa các Bộ, ngành, các tổ chức, đoàn thể và tổng hợp các hoạt động chung về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ.

18. Các Bộ, ngành, cơ quan chủ trì các đề án và dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2010 (theo Quyết định số 156/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ) phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án; định kỳ báo cáo qua Bộ Công an kết quả thực hiện để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

19. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống ma túy ở cơ quan, đơn vị, đồng thời có kế hoạch phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị.

20. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy xây dựng, ban hành Nghị quyết, Chỉ thị hoặc chương trình hành động, kế hoạch của Ban Chấp hành tỉnh ủy, thành ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị tại địa phương; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp tham mưu, giúp cấp ủy cùng cấp triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này;

b) Cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ phòng, chống ma túy trong Chỉ thị số 21-CT/TW vào Kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội hàng năm và từng giai đoạn của địa phương; coi công tác phòng, chống ma túy là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương;

c) Chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp mở đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị;

d) Triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch tổng thể phòng, chống ma túy đến năm 2010 của Chính phủ. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2010; lồng ghép và phối hợp với các chương trình, nguồn lực và các dự án do địa phương quản lý; tổ chức huy động các nguồn lực của địa phương để bổ sung cho việc thực hiện Chương trình.

21. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận tích cực tham gia phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra trong Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị.

22. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan chức năng thuộc Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm về ma túy kịp thời và nghiêm minh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch này và gửi báo cáo về Bộ Công an để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 05 tháng 01 hàng năm.

- Tổ chức thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền để xảy ra tình hình tệ nạn ma túy phức tạp, kéo dài ở địa phương, đơn vị do mình phụ trách, quản lý; trách nhiệm liên đới đối với cán bộ lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nếu để người thân trong gia đình (vợ, chồng, con) nghiện ma túy hoặc có các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy được quy định tại điểm 3, phần III của Chỉ thị số 21-CT/TW.

2. Bộ Công an tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; hàng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí phòng, chống ma túy hàng năm của các Bộ, ngành, địa phương.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Vĩnh Trọng

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi