Thông tư 11/1998/TT-TCHQ của Tổng cục hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá, vật phẩm xuất nhập khẩu theo chế độ quà biếu, tặng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 11/1998/TT-TCHQ
NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, VẬT PHẨM XUẤT NHẬP KHẨU THEO CHẾ ĐỘ
QUÀ BIẾU, TẶNG

 

- Căn cứ Pháp lệnh Hải quan ngày 20/2/1990;

- Căn cứ Nghị định số 16/CP ngày 07/3/1994 của Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Hải quan;

Sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Thương mại (công văn số 6218 TM/XNK ngày 26/11/1998). Tổng cục Hải quan quy định định lượng và hướng dẫn thủ tục hải quan đối với vật phẩm, hàng hóa xuất nhập khẩu theo chế độ quà biếu, tặng như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

 

1. Về nguyên tắc, mọi đối tượng thuộc tổ chức và cá nhân trong nước kể cả tổ chức và cá nhân nước ngoài đều được làm thủ tục hải quan để nhận, gửi vật phẩm, hàng hóa biếu tặng cho nhau nhằm mục đích trao đổi, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, sinh hoạt nhưng không mang tính chất thương mại.

2. Vật phẩm, hàng hóa xuất nhập khẩu theo chế độ quà biếu, tặng đều phải làm thủ tục hải quan, chịu sự giám sát quản lý của Hải quan, nộp đủ các loại thuế, lệ phí theo quy định của Pháp luật.

3. Không được biếu, tặng hàng hóa, vật phẩm thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu.

4. Trường hợp biếu, tặng vật phẩm, hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện phải được phép của cơ quan có thẩm quyền.

5. Quà biếu, tặng là vật phẩm, hàng hóa trong phạm vi đinh lượng được phép nhập khẩu thì không phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng (nếu là mặt hàng thuộc danh mục kiểm tra Nhà nước về chất lượng).

 

II. QUY ĐỊNH ĐỊNH LƯỢNG ĐỐI VỚI QUÀ BIẾU, TẶNG:

 

1. Quà biếu, tặng là những vật phẩm, hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu hoặc xuất khẩu có điều kiện được gửi ra nước ngoài không hạn chế số lượng và trị giá.

2. Quà biếu, tặng là hàng hóa nhập khẩu nhằm mục đích phục vụ cho sản xuất trong nước:

Nếu mặt hàng phù hợp với ngành nghề đã đăng ký trong giấy phép sản xuất, gia công, sửa chữa thì được nhận số hàng có giá trị không vượt quá 100 triệu đồng VN.

 

3. Quà biếu, tặng cho các đối tượng khác là vật phẩm, hàng hóa hạn chế nhập khẩu, nhập khẩu có điều kiện thì chỉ được phép nhận số hàng có trị giá không vượt quá 50 triệu đồng VN.

4. Quà biếu, tặng cho người nhận là cơ quan, đoàn thể, tổ chức Nhà nước được nhận không hạn chế về số lượng và trị giá; nhưng phải được chuyển thành tài sản của cơ quan, đoàn thể và tổ chức theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Các trường hợp hàng hóa, vật phẩm không thể tách rời ra được, là vật đơn lẻ (theo đơn vị tính chiếc, cái, bộ) có trị giá cao hơn mức quy định vẫn được phép nhập khẩu.

 

III. THỦ TỤC HẢI QUAN:

 

1. Trình tự các bước thủ tục hải quan:

- Khai báo, tiếp nhận bộ hồ sơ và đăng ký tờ khai.

- Kiểm tra hàng hóa.

- Tính thuế và thu thuế.

- Kết thúc thủ tục.

Thực hiện đúng quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK PMD được ban hành kèm theo Quyết định số 127/TCHQ-GSQL ngày 10/04/1995 và Quyết định số 50/1998/QĐ-TCHQ ngày 10/03/1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

2. Hải quan tại các nơi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tiến hành các bước thủ tục theo quy định hiện hành để thông quan hàng hóa theo đúng hướng dẫn thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hải quan ở cửa khẩu, ở điểm thông quan của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

3. Quy định cụ thể:

a. Xuất khẩu:

a1. Các sản phẩm được chế biến từ gỗ, lâm sản và các mặt hàng quản lý chuyên ngành được phép xuất khẩu theo quy định cụ thể tại các văn bản hiện hành.

a2. Xuất khẩu hàng hóa, vật phẩm thuộc danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu hoặc xuất khẩu có điều kiện mà không được Thủ tướng Chính phủ cho phép hoặc không có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì bị lập biên bản vi phạm hành chính về hải quan và xử lý theo quy định của Pháp luật.

b. Nhập khẩu:

b1. Đối với các cơ quan, đoàn thể, tổ chức Nhà nước (hoạt động bằng ngân sách Nhà nước):

- Trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của cơ quan chủ quản, Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ hoàn thành thủ tục hải quan đối với các lô hàng quà biếu, tặng có trị giá không vượt quá 100 triệu đồng VN.

- Trường hợp trị giá vượt mức quy định, Tổng cục Hải quan chỉ xem xét giải quyết các trường hợp có văn bản đồng ý cho phép nhận hoặc đề nghị được nhận của cơ quan chủ quản.

 

b2. Đối với các đối tượng khác:

- Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ hoàn thành thủ tục hải quan đối với các lô hàng quà biếu tặng có trị giá không vượt mức quy định tại điểm 2, 3 mục II nêu trên và thu đủ các loại thuế theo Luật định.

- Trường hợp trị giá hàng vượt mức quy định, thì Hải quan cửa khẩu có trách nhiệm lập biên bản tạm giữ. Cục Hải quan tỉnh, thành phố đề xuất báo cáo về Tổng cục Hải quan. Sau khi Tổng cục Hải quan có quyết định thì mới được phép làm thủ tục nhập khẩu.

b3. Đối với vật phẩm, hàng hóa biếu, tặng là hàng viện trợ nhân đạo:

Phải có ý kiến đồng ý được phép nhận của Ban Tiếp nhận viện trợ - Bộ Tài chính và không bị hạn chế bởi lượng và trị giá.

 

IV. XỬ LÝ VI PHẠM:

 

Những hành vi vi phạm các quy định tại Thông tư này, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính về hải quan theo Nghị định 16/CP ngày 20/03/1996 và Nghị định 54/1998/NĐ-CP ngày 21/07/1998 của Chính phủ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Pháp luật.

 

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

 

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

2. Bãi bỏ Thông tư số 42/TCHQ-GSQL ngày 22/03/1997 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

3. Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các quy định tại Thông tư này và niêm yết công khai ở những nơi quy định để mọi người biết và thực hiện.

Mọi vướng mắc phát sinh, đề nghị Cục Hải quan Tỉnh, thành phố tổng hợp, đề xuất biện pháp giải quyết báo cáo Lãnh đạo Tổng cục (qua Cục Giám sát quản lý) để có hướng dẫn chỉ đạo.

thuộc tính Thông tư 11/1998/TT-TCHQ

Thông tư 11/1998/TT-TCHQ của Tổng cục hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá, vật phẩm xuất nhập khẩu theo chế độ quà biếu, tặng
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:11/1998/TT-TCHQNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Văn Cầm
Ngày ban hành:01/12/1998Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu , Hải quan
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 11/1998/TT-TCHQ

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOMS
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No. 11/1998/TT-TCHQ
Hanoi, December 01, 1998
 
CIRCULAR
GUIDING CUSTOMS PROCEDURES FOR GOODS AND ARTICLES EXPORTED OR IMPORTED AS GIFTS OR DONATIONS
Pursuant to the Customs Ordinance of February 20, 1990;
Pursuant to Decree No. 16-CP of March 7, 1994 of the Government stipulating the functions, tasks, powers and organizational structure of the General Department of Customs;
After consulting the Ministry of Trade (Official Dispatch No. 6218-TM/XNK of November 26, 1998), the General Department of Custom hereby prescribes the quantity limits and guides the customs procedures for articles and goods exported or imported in form of gifts or donations, as follows :
I. GENERAL PROVISIONS :
1. In principle, all organizations and individuals in the country and abroad are entitled to fill customs procedures for receiving or sending articles and/or goods as gifts or donations for purposes of exchanging goods or helping each other in daily life, not of commercial character.
2. All articles and goods exported or imported in form of gifts or donations shall have to go through the customs procedures, be subject to the supervision and management by the customs authorities, liable to all the taxes and fees prescribed by law.
3. it is prohibited to donate or present goods and/ or articles which are on the list of goods banned from export and/or import; or those temporarily suspended from export or import.
4. The donation or offer of articles and/or goods which are on the list of goods subject to conditional export or import must be permitted by the competent agency(ies).
5. Gifts and donations which are articles and/or goods imported with quantities within the prescribed import quantity limits shall not be subject to State quality inspection (if such goods items are on the list of goods subject to the State quality inspection).
II. PRESCRIBED QUANTITY LIMITS FOR GIFTS AND DONATIONS
1. Gifts and donations which are articles and/or goods not subject to the export ban, export temporary suspension or conditional export may be sent abroad in unlimited quantity and value.
2. Gifts and donations, which are goods imported in service of domestic production and compatible with the business lines or trades already registered in the production, processing or repair licenses, can be received, provided their value does not exceed VND 100 million.
3. Gifts and donations sent to other subjects, which are articles or goods subject to limited import or conditional import, can be received, provided their does not exceed VND50 million.
4. Gift and donations to agencies, mass organizations and State organizations can be received in unlimited quantity and value but have to be converted into property of such agencies, mass organizations and State organizations under current regulations of the State.
5. Goods and articles which are indivisible or single objects (according to counting units of piece, unit and set), though having a value higher than prescribed, shall still be permitted to be imported.
III. CUSTOMS PROCEDURES :
1. Order of customs procedures:
- Declaration, reception of dossier and registration of declaration;
- Goods inspection
- Tax calculation and collection;
- Completion of procedures.
The customs procedures shall strictly comply with the customs procedural process applicable to non-commercial export and import goods prescribed in Decision No. 127/TCHQ-GSQL of April 10, 1995 and Decision No. 50/1998/QD-TCHQ of March 10, 1998 of the General Director of Customs.
2. The customs authorities at the place of export and/or import procedures clearance shall carry out the procedural steps under the current regulations for goods customs clearance under the General Director of Customs' guidance for implementation of the policy on customs procedures reform at border-gates and customs clearance points.
3. Specific provisions:
a) Export:
a1. Products made of wood or forest products and goods items subjects to specialized management shall be permitted to be exported according to specific regulations in the current documents.
a2. The export of goods and/or articles which are on the lists of goods banned from export, temporarily suspended from export or subject to conditional export without the Prime Minister's or the competent State agency's permits shall be recorded as administrative violations in the field of customs and handled as prescribed by law.
b) Import:
b1. For agencies, mass organizations and State organizations (with operation funded by the State budget):
- On the basis of the written proposal of the managing agency, the provincial/municipal customs departments shall complete customs procedures only for lots of gifts and/or donations with a value not exceeding VND 100 million.
- If the value of the import exceeds the prescribed limit, the General Department of Customs shall consider and settle only cases with the managing agencies' written permission or proposal for receiving goods.
b2. For other subjects :
- The provincial/municipal customs departments shall complete the customs procedures only for lots of gifts and/or donations with a value not exceeding the limits prescribed in Points 2 and 3, Section II and fully collect the tax as prescribed by law.
- Where the goods value exceeds the prescribed limit, the border-gate customs authority shall make a record for temporary seizure. The provincial/ municipal customs department shall report such cases to the General Department of Customs. Only with the General Department of Customs' decision, shall the import procedures be carried out.
b3. For articles and goods which are humanitarian aid goods:
Such aid goods shall be received with the consent of the Commission for Aid Reception under the Ministry of Finance, and no limit to their quantity and value is set.
IV. HANDLING OF VIOLATIONS:
Violations of this Circular's provisions shall, depending on their seriousness, be handled as administrative violations in the field of customs according to Decree No. 16-CP of March 20, 1996 and Decree No. 54/1998/ND-CP of July 21, 1998 of the Government, or examined for penal liability as prescribed by law.
V. IMPLEMENTATION PROVISIONS:
1. This Circular takes effect 15 days after its signing.
2. It replace Circular No.42/TCHQ-GSQL of March 22, 1997 and the documents guiding the implementation thereof.
3. The directors of the provincial/municipal customs departments shall have to organize the implementation of this Circular and post up this Circular at prescribed places to inform the people for implementation.
The provincial/municipal customs departments shall have to sum up all outstanding problems and propose solutions thereto, then report them to the General Department's leading officials (through the Supervision and Management Department) for guidance and direction.
 

 
FOR THE GENERAL DIRECTOR OF CUSTOMS
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Nguyen Van Cam
 
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Circular 11/1998/TT-TCHQ DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi