Quyết định 4430/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ủy quyền Cục Xuất nhập khẩu ký các Giấy phép tạm nhập, tái xuất, tạm xuất tái nhập

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------
Số: 4430/QĐ-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ủy quyền Cục Xuất nhập khẩu ký các Giấy phép tạm nhập, tái xuất, tạm xuất tái nhập
------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-BCT ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất nhập khẩu;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ủy quyền cho Lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu ký các giấy phép tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập quy định tại Điều 13 và Điều 14 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, TH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGTrần Tuấn Anh

 
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 4430/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ủy quyền Cục Xuất nhập khẩu ký các Giấy phép tạm nhập, tái xuất, tạm xuất tái nhập
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 4430/QĐ-BCT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 01/07/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE

Decision No. 4430/QD-BCT dated July 01, 2013 of the Ministry of Industry and Trade on authorizing the Department of Export and Import to sign the Certificates of temporary import, re-export and temporary export and re-import
Pursuant to the Decree No. 95/2012/ND-CP dated November 12, 2012 of the Government defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;
Pursuant to the Decree No. 12/2006/ND-CP dated January 23, 2006 of the Government making detailed provisions for implementation of the Commercial Law with respect to international purchases and sales of goods; and agency for sale and purchase, processing and transit of goods involving foreign parties;
Pursuant to the Decision No. 619/QD-BCt dated January 29, 2013 of the Ministry of Industry and Trade promulgating functions, tasks, rights and organizational structure of the Department of Export and Import,
At the proposal of the Head of Export and Import Department,
DECIDES:
Article 1. To authorize the Head of Export and Import Department to sign in the Certificates of temporary import, re-export and temporary export and re-import prescribed at Article 13 and Article 14 of the Decree No. 12/2006/ND-CP dated January 23, 2006 of the Government making detailed provisions for implementation of the Commercial Law with respect to international purchases and sales of goods; and agency for sale and purchase, processing and transit of goods involving foreign parties;
Article 2. This Decision takes effect on the signing date.
Article 3. Chief Officer of the Ministry, the Head of Export and Import Department shall implement this Decision./.
For the Minister
Deputy Minister
Tran Tuan Anh
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch LuatVietnam
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!