Quyết định 2660/QĐ-BYT 2016 về TTHC nhập khẩu thuốc thành phẩm đăng ký lưu hành tại Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------
Số: 2660/QĐ-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
ÁP DỤNG CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA ĐỐI VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 NHẬP KHẨU THUỐC THÀNH PHẨM CÓ SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
-------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
 
 
Căn cứ Luật Dược số 34/2005-QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phvề việc thí điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia;
Căn cứ Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý Dược - Bộ Y tế;
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Áp dụng chế hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính một cửa
1. Tên thủ tục hành chính:
Thủ tục nhập khẩu thuốc thành phẩm có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (trừ các thuốc chứa hoạt chất gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc.
2. Kết quả thủ tục hành chính:
Quyết định cấp số đăng ký và các văn bản liên quan đến thông tin thuốc trong quá trình lưu hành có chữ ký và con dấu của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế trên hệ thống hải quan một cửa quốc gia có giá trị pháp lý tương đương với bản giấy và dược công bố công khai trên cổng thông tin điện tử quốc gia.
Điều 2. Địa điểm, cơ quan thực hiện, điều kiện tham gia
1. Địa điểm thực hiện: Trên toàn quốc
2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính quy định tại Điều 1 Quyết định này, bao gồm:
a) Cục Quản lý Dược và các đơn vị thuộc Bộ Y tế;
b) Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan
3. Đối tượng và điều kiện tham gia cơ chế hải quan một cửa quốc gia:
a) Tất cả các doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc với phạm vi nhập khẩu thuốc được phép tham gia thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia.
b) Các đơn vị chưa tham gia thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia vẫn tiếp tục thực hiện việc nhập khẩu thuốc bằng cách sử dụng bản chính hoặc bản sao hợp lệ Giấy phép lưu hành sản phẩm hoặc Quyết định cấp số đăng ký lưu hành; các văn bản cho phép thay đổi, bổ sung, đính chính khác (nếu có) xuất trình trực tiếp khi làm thủ tục thông quan tại Hải quan cửa khẩu.
Điều 3. Lộ trình thc hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia
1. Thời gian thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia áp dụng từ ngày 15/6/2016 đến hết ngày 31/12/2016.
2. Từ ngày 01/01/2017, tất cả các doanh nghiệp nhập khẩu thuốc thành phẩm có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam thực hiện theo cơ chế hải quan một cửa quốc gia.
Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
2. Trường hợp xảy ra sự cố lỗi hệ thống trong quá trình áp dụng thủ tục hải quan một cửa, các cơ quan quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Quyết định này có trách nhiệm xử lý lô hàng nhập khẩu bảo đảm theo đúng thời gian quy định.
3. Cục trưởng Cục quản lý Dược, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng các đơn vị thuộc Bộ Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Ban chỉ đạo 389/TW;
- Cục Quản lý Thị trường - Bộ Công Thương;
- Cục Thương mại điện tử - Bộ Công Thương;
- Cổng TTĐT Văn phòng Chính phủ;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, QLD (02).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

thuộc tính Quyết định 2660/QĐ-BYT

Quyết định 2660/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc áp dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính nhập khẩu thuốc thành phẩm có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2660/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành:17/06/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu , Y tế-Sức khỏe , Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Cơ chế hải quan một cửa với thủ tục nhập khẩu thuốc lưu hành tại VN

Quyết định số 2660/QĐ-BYT về việc áp dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính (TTHC) nhập khẩu thuốc thành phẩm có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam đã được Bộ Y tế ban hành ngày 17/06/2016.
Theo đó, từ ngày 15/06/2016 đến hết ngày 31/12/2016, sẽ thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với TTHC nhập khẩu thuốc thành phẩm có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam, trừ các thuốc chứa hoạt chất gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc. Từ ngày 01/01/2017, chính thức áp dụng cơ chế trên toàn quốc.
Để được tham gia cơ chế hải quan một cửa quốc gia, các doanh nghiệp phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc với phạm vi nhập khẩu thuốc được phép tham gia thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia. Các đơn vị chưa tham gia thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia vẫn tiếp tục thực hiện việc nhập khẩu thuốc bằng cách sử dụng bản chính hoặc bản sao hợp lệ Giấy phép lưu hành sản phẩm hoặc Quyết định cấp số đăng ký lưu hành và các văn bản cho phép thay đổi, bổ sung, đính chính khác (nếu có) xuất trình trực tiếp khi làm thủ tục thông quan tại hải quan cửa khẩu.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2660/QĐ-BYT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi