Quyết định 2548/QĐ-BKHCN 2017 rà soát, sửa đổi tiêu chuẩn về nhiên liệu sinh học

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2548/QĐ-BKHCN

Quyết định 2548/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học và kiểm tra, quản lý thiết bị đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học trong nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2548/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Tùng
Ngày ban hành:20/09/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Khoa học-Công nghệ

TÓM TẮT VĂN BẢN

Từ 2018, sẽ kiểm tra liên ngành sản xuất, kinh doanh xăng dầu trên cả nước

Đây là một trong những nhiệm vụ được đặt ra trong Kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học và kiểm tra, quản lý thiết bị đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học trong nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Quyết định số 2548/QĐ-BKHCN ngày 20/09/2017.
Cụ thể, sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học; Kiểm tra thiết bị đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học lưu thông trên thị trường và kiểm tra, giám sát các tổ chức đánh giá sự phù hợp nhiên liệu sinh học; Đánh giá tình hình thực hiện quy định pháp luật về đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học trong nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường; Đề xuất các biện pháp quản lý đo lường, chất lượng.
Từ tháng 01/2018 - 11/2018, tiến hành kiểm tra đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học trong nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường và giám sát các tổ chức đánh giá sự phù hợp nhiên liệu sinh học trên thị trường cả nước, trước hết là tại các thành phố như: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh... Cũng trong thời gian này, tại các địa phương sẽ thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về chất lượng, đo lường, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2548/QĐ-BKHCN tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------
Số: 2548/QĐ-BKHCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHIÊN LIỆU SINH HỌC VÀ KIỂM TRA, QUẢN LÝ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG NHIÊN LIỆU SINH HỌC TRONG NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT, PHA CHẾ, LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG
 
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21/11/2007;
Căn cứ Luật Đo lường ngày 11/11/2011;
Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;
Thực hiện Thông báo số 255/TB-VPCP ngày 06/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học và kiểm tra, quản lý thiết bị đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học trong nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- PTTg Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
- VPCP, Bộ Công Thương (để p/hợp);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tập đoàn xăng dầu Việt Nam;
- Tập đoàn dầu khí Việt Nam;
- Lưu: VT, TĐC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH
RÀ SOÁT, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHIÊN LIỆU SINH HỌC VÀ KIỂM TRA, QUẢN LÝ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG NHIÊN LIỆU SINH HỌC TRONG NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT, PHA CHẾ, LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2548/QĐ-BKHCN ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).
 
Căn cứ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống và Thông báo số 255/TB-VPCP ngày 06/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học và kiểm tra, quản lý thiết bị đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học trong nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường với những nội dung chính sau đây:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Cụ thể hóa các nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ được phân công tại Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống và Thông báo số 255/TB-VPCP ngày 06/6/2017 của Văn phòng Chính phủ để tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.
2. Phân công các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan quản lý liên quan tại địa phương thực hiện các nhiệm vụ để triển khai có hiệu quả Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 255/TB-VPCP ngày 06/6/2017 của Văn phòng Chính phủ.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học nhằm đáp ứng quản lý nhà nước, nhu cầu sản xuất, pha chế, kinh doanh của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, kịp thời sửa đổi, bổ sung, trình cơ quan có thẩm quyền công bố, ban hành.
2. Triển khai Kế hoạch kiểm tra thiết bị đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường và kiểm tra, giám sát các tổ chức đánh giá sự phù hợp nhiên liệu sinh học ban hành kèm theo Quyết định này.
3. Đánh giá tình hình thực hiện quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học trong nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường.
4. Đề xuất các biện pháp quản lý đo lường, chất lượng và kiến nghị các cơ quan liên quan áp dụng các biện pháp để ngăn chặn kịp thời việc sử dụng phương tiện đo không bảo đảm yêu cầu đo lường và các sản phẩm hàng hóa nhiên liệu sinh học không bảo đảm chất lượng được đưa ra lưu thông trên thị trường, gây thiệt hại cho người tiêu dùng, tiềm ẩn nguy cơ về an toàn, môi trường.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trên cơ sở những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công tại Phụ lục kèm theo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết hoặc lồng ghép với các Chương trình, Kế hoạch liên quan khác, cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch công tác năm của đơn vị và tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan của Kế hoạch bảo đảm tiến độ.
2. Định kỳ 06 tháng hoặc đột xuất các đơn vị tổ chức đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch, xây dựng báo cáo gửi Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
3. Giao Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch; đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình tổ chức thực hiện chủ động báo cáo, kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm Kế hoạch được thực hiện hiệu quả./.
 
PHỤ LỤC
PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHIÊN LIỆU SINH HỌC VÀ KIỂM TRA, QUẢN LÝ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG NHIÊN LIỆU SINH HỌC TRONG NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT, PHA CHẾ, LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2548/QĐ-BKHCN ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).
 

TT
Nội dung công việc
Thời gian thực hiện
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp
1.
Rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học
1.1
Rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học.
- QCVN 1:2015/BKHCN, Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN
- TCVN 6776:2013,
- TCVN 8063:2015,
- TCVN 7716:2011,
- TCVN 10625:2014.
từ tháng 01/2018
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Vụ Tiêu chuẩn, Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, Vụ Đo lường), Bộ KHCN
- Bộ Công Thương
- Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)
- Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn dầu khí Việt Nam, các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu
2.
Kiểm tra thiết bị đo lường và chất lượng nhiên liệu sinh học nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường
2.1
Tại Trung ương: Thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố
 
Xây dựng văn bản hướng dẫn Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố thực hiện công tác kiểm tra đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học trong nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường
trước tháng 12/2017
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa), Bộ KHCN
- Vụ Pháp chế, Bộ KHCN -Thanh tra Bộ KHCN
- Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng )
 
Kiểm tra đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học trong nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường
tháng 01/2018 - 11/2018
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa), Bộ KHCN
- Thanh tra Bộ KHCN
- Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)
- Các đơn vị liên quan
 
Kiểm tra, giám sát các tổ chức đánh giá sự phù hợp nhiên liệu sinh học
tháng 01/2018 - 11/2018
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy), Bộ KHCN
- Thanh tra Bộ KHCN
- Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng )
- Các đơn vị liên quan
2.2
Tại Địa phương
 
Kiểm tra đo lường, chất lượng tại các cơ sở nhập khẩu, sản xuất, pha chế, kinh doanh nhiên liệu sinh học
tháng 01/2018 - 11/2018
Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)
- Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương)
- Chi cục Quản lý thị trường và các cơ quan liên quan
 
Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về chất lượng, đo lường, chống gian lận thương mại, gồm các lực lượng. Phối hợp thực hiện Kế hoạch số 410/KH-BCĐ389 ngày 14/6/2017 của Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu
tháng 01/2018- 11/2018
Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)
- Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương)
- Sở Công Thương
- Các Sở ngành liên quan thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố
 
Định kỳ 06 tháng một lần hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo kết quả về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ KHCN
06 tháng một lần hoặc đột xuất
Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)
- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan
3.
Tổng hợp báo cáo rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học và kiểm tra thiết bị đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường từ đó đề xuất các biện pháp quản lý đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ và Thủ tướng Chính phủ
06 tháng một lần hoặc đột xuất
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Vụ Tiêu chuẩn), Bộ KHCN
- Bộ Công Thương
- Thanh tra Bộ KHCN
- Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)
- Các đơn vị liên quan

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi