Quyết định 2380/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng tư vấn về phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2380/QĐ-TCHQ

Quyết định 2380/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng tư vấn về phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2380/QĐ-TCHQNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành:04/12/2007Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 2380/QĐ-TCHQ

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________

Số: 2380/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2007

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng tư vấn về phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

 

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP ngày 22/01/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; và Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu;

Căn cứ Nghị định số 96/2002/NĐ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giám sát quản lý về hải quan,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng tư vấn về phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Tổng cục Hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ Tài chính:

+ Thứ trưởng Trương Chí Trung: để báo cáo;

+ Thanh tra, Vụ CST, Vụ PC: để phối hợp;

- Website Hải quan;

- Lưu VT, GSQL (3b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Mạnh Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VỀ PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN

(Kèm theo Quyết định số 2380/QĐ-TCHQ ngày 04/12/2007 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

 

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN

Điều 1. Chức năng của Hội đồng tư vấn

Hội đồng tư vấn về phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Tổng cục Hải quan (gọi tắt là Hội đồng tư vấn) là tổ chức tư vấn giúp Tổng cục trưởng việc xác định đúng và thống nhất về mã số hàng hóa trong trường hợp những mặt hàng mới, phức tạp, các quy định chưa đủ rõ hoặc quan điểm phân loại khác nhau và các việc cần thiết khác có liên quan đến việc phân loại hàng hóa.

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn

Hội đồng thảo luận và kiến nghị với Tổng cục trưởng:

1. Căn cứ pháp lý, cơ sở lý luận, khoa học, thực tiễn của việc phân loại một mặt hàng cụ thể.

2. Những vấn đề về phân loại do văn bản quy định chưa đủ rõ hoặc có ý kiến khác nhau.

3. Mã số hàng hóa cho một mặt hàng cụ thể.

II. TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN

Điều 3. Thành phần Hội đồng tư vấn

1. Chủ tịch Hội đồng: Phó Tổng cục trưởng phụ trách công tác phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Thư ký Hội đồng: 01 cán bộ chuyên trách về phân loại hàng hóa của Vụ Giám sát quản lý (đơn vị đầu mối tham mưu về công tác phân loại).

3. Thành viên Hội đồng tư vấn gồm các cán bộ trong ngành Hải quan có kinh nghiệm và chuyên môn sâu về phân loại hàng hóa (theo chương của HS); được lựa chọn từ các đơn vị Vụ Giám sát quản lý, Vụ Kiểm tra thu thuế XNK, Vụ Pháp chế, Cục kiểm tra sau thông quan, các Trung tâm Phân tích phân loại và Cục hải quan tỉnh, thành phố.

Khi cần thiết, Chủ tịch Hội đồng tư vấn có thể mời thêm các cán bộ khoa học, nhà sản xuất hoặc cán bộ thuộc các cơ quan quản lý chuyên ngành, các Hiệp hội ngành hàng tham gia họp với Hội đồng.

Điều 4. Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng tư vấn

1. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng tư vấn.

2. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Hội đồng theo quy chế này.

3. Xem xét, kết luận nội dung tư vấn sau khi cuộc họp kết thúc, ký biên bản họp và kiến nghị của Hội đồng

Điều 5. Nhiệm vụ của Thư ký Hội đồng tư vấn

1. Chuẩn bị tài liệu, chứng cứ thu thập được có liên quan đến vụ việc; cung cấp các thông tin, tài liệu cho các thành viên Hội đồng tư vấn.

2. Ghi biên bản cuộc họp của Hội đồng.

3. Dự thảo kiến nghị của Hội đồng để báo cáo Tổng cục trưởng về mã số hàng hóa.

Điều 6. Nhiệm vụ của thành viên Hội đồng tư vấn

1. Tham dự cuộc họp của Hội đồng theo giấy mời họp của Chủ tịch Hội đồng.

2. Chuẩn bị ý kiến thảo luận và biểu quyết về những vấn đề đưa ra trong cuộc họp của Hội đồng.

3. Bảo quản tài liệu, số liệu và thông tin trong cuộc họp Hội đồng theo quy định của Tổng cục Hải quan và của Hội đồng.

4. Kiến nghị những vấn đề về chuyên môn của mình có liên quan phạm vi tư vấn của Hội đồng.

III. PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 7. Thành viên Hội đồng tư vấn nhận và nghiên cứu trước tài liệu cuộc họp của Hội đồng

1. Giấy mời họp, hồ sơ, tài liệu về những mặt hàng đưa ra thảo luận ở Hội đồng do Vụ Giám sát quản lý chuẩn bị, Chủ tịch Hội đồng duyệt, chuyển đến các thành viên của Hội đồng nghiên cứu chậm nhất là hai ngày trước khi họp trừ trường hợp họp đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo Tổng cục Hải quan.

2. Các đơn vị làm thủ tục hải quan có liên quan đến mặt hàng đưa ra thảo luận ở Hội đồng có trách nhiệm cung cấp các tài liệu và thông tin cần thiết khi Chủ tịch Hội đồng yêu cầu.

Điều 8. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng tư vấn

1. Hội đồng được thành lập bằng Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan với tất cả các thành viên có nghiệp vụ và kiến thức cần thiết về phân loại hàng hóa. Khi họp Hội đồng, tùy theo từng vụ việc mà lãnh đạo Tổng cục có yêu cầu tư vấn về mã số hàng hóa để Chủ tịch Hội đồng mời các thành viên có nghiệp vụ, chuyên môn về phân loại phù hợp với các chương, nhóm, mặt hàng cần xác định mã số dự họp.

2. Nguyên tắc làm việc đảm bảo tính minh bạch, chính xác, trung thực và dân chủ thảo luận trực tiếp.

3. Ý kiến phát biểu, kiến nghị của thành viên Hội đồng được ghi chép đầy đủ trong biên bản Hội nghị; kết luận của Hội đồng là cơ sở để kiến nghị với Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về mã số hàng hóa.

4. Biên bản họp và văn bản kiến nghị của Hội đồng phải có chữ ký của Chủ tịch, thư ký Hội đồng và các thành viên dự họp.

5. Thời gian làm việc: thông thường Quý/lần, và đột xuất theo yêu cầu công việc, do Chủ tịch Hội đồng quyết định.

Điều 9. Kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn

Kinh phí đảm bảo cho hoạt động của các thành viên Hội đồng được lấy từ kinh phí hoạt động nghiệp vụ của các đơn vị dự toán trong ngành Hải quan và thực hiện theo quy định về chế độ tài chính hiện hành./.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Mạnh Hùng

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Thông tư 54/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ các thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Thông tư 54/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ các thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Tài chính-Ngân hàng

×
×
×
Vui lòng đợi