Quyết định 1381/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh một số biện pháp kiểm tra về dư lượng hóa chất, kháng sinh đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Canada và Nhật Bản

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------------------
Số: 1381/QĐ-BNN-QLCL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP KIỂM TRA VỀ DƯ LƯỢNG HÓA CHẤT, KHÁNG SINH ĐỐI VỚI LÔ HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU VÀO CANADA VÀ NHẬT BẢN
-----------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;
Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản (gọi tắt là Thông tư 55);
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Bãi bỏ hiệu lực Quyết định số 2654/QĐ-BNN-QLCL ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành biện pháp kiểm tra tăng cường về chất lượng, an toàn thực phẩm lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Canada và Nhật Bản.
Điều 2. Áp dụng chế độ kiểm tra chặt đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu sang Nhật Bản được sản xuất tại cơ sở bị Cơ quan thẩm quyền Nhật Bản cảnh báo vi phạm an toàn thực phẩm về dư lượng hóa chất, kháng sinh, cụ thể:
1. Thực hiện kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm lô hàng thủy sản xuất khẩu sang Nhật Bản được sản xuất tại Cơ sở theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 25 Thông tư 55.
2. Trình tự, thủ tục kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm và cấp giấy chứng nhận lô hàng thực hiện theo quy định tại Phụ lục 9, 10 ban hành kèm theo Thông tư 55.
3. Cơ sở được dỡ bỏ chế độ kiểm tra chặt nếu đáp ứng quy định nêu tại điểm b khoản 4 Điều 25 Thông tư 55.
Điều 3. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có trách nhiệm:
1. Phổ biến hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản xuất khẩu thực hiện Quyết định này.
2. Tổ chức thực hiện kiểm tra, chứng nhận đối với các lô hàng thủy sản trước khi xuất khẩu vào Nhật Bản nêu tại Điều 2 Quyết định này theo quy định tại Thông tư 55.
3. Phối hợp với Tổng cục Hải quan để triển khai kiểm soát đối với các lô hàng thủy sản của cơ sở xuất khẩu vào Nhật Bản thuộc đối tượng phải kiểm tra theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này.
4. Định kỳ 3 tháng/lần tổng hợp, báo cáo và đề xuất với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn việc hủy bỏ, sửa đổi biện pháp kiểm tra theo Quyết định này trên cơ sở tình hình CL, ATTP thủy sản của Việt Nam tại thị trường Nhật Bản.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản xuất khẩu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các Bộ: Tài chính, Công Thương;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Tổng cục Hải quan;
- Hiệp hội Chế biến và XK thủy sản Việt Nam (VASEP);
- Lưu: VT, QLCL.
BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1381/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh một số biện pháp kiểm tra về dư lượng hóa chất, kháng sinh đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Canada và Nhật Bản
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1381/QĐ-BNN-QLCL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 12/06/2012 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!