Chỉ thị 199/CT-HQHCM TP Hồ Chí Minh tăng cường phòng, chống dịch vi rút Corona

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch LuatVietnam
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN

TP. HỒ CHÍ MINH
-------

Số: 199/CT-HQHCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2020

 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA.

 

Thực hiện Chỉ thsố 01/CT-BTC ngày 28/01/2020 của Bộ Tài chính về việc tăng cưng công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mi của vi rút corona gây ra, Cục tng Cục Hải quan TP.HCM yêu cầu các đơn v như sau:

1. Thtrưởng các đơn vị quán triệt đến toàn thể CBCC trong đơn vị về nội dung Công đin số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020, Chthị s05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 28/01/2020 ca Bộ Tài chính về việc phòng, chng dịch bệnh viêm đưng hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra.

2. Tăng cưng tổ chức kiểm soát, giám sát chặt chẽ tại ca khẩu đối vi người và phương tiện vận chuyển xuất phát từ các nưc có dịch bệnh viêm đường hô hp cp do chủng mới của vi rút corona gây ra. Không thực hiện thtục hải quan đi vi các chuyến bay từ Việt Nam đến vùng có dịch của Trung Quốc và các chuyến bay từ vùng có dịch đến Việt Nam theo chđạo của Thtướng Chính phủ tại điểm 4 và đim 5 chỉ th 05/CT-TTg ngày 28/01/2020.

3. Đối với mặt hàng động vật và thực phẩm chế biến từ động vật nhập khẩu từ Trung Quốc phải được kiểm soát chặt chẽ ngay tại ca khu; ch thông quan hàng hóa sau khi có Giấy chng nhận kiểm dịch, Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm ca cơ quan kiểm tra xác nhận đạt điều kiện nhập khu; tăng cường công tác phòng chng buôn lậu, kịp thi phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh, vận chuyển trái phép động vật hoang dã trên địa bàn quản lý.

4. Phối hợp với cơ quan kiểm tra y tế tại các khu vực cửa khẩu đ kim tra, kiểm soát chặt chẽ hành khách, hành lý đến từ các quốc gia, vùng lãnh thcó cảnh báo về việc đã ghi nhận những trường hợp nhiễm vi rút corona. Trường hp phát hiện hoặc có nghi ngờ nhiễm bệnh thì bàn giao cho cơ quan y tế để xử lý theo quy định.

5. Phối hợp với các đơn vị phòng, chống dịch bệnh của Chính ph, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân thành phHồ Chí Minh đgiám sát, thực hin nghiêm các nội dung Chỉ thị ca Chính phủ, Bộ Tài chính và Tng cục Hi quan.

6. Tạo điều kiện, thông quan nhanh chóng, đúng quy đnh hàng hóa, máy móc, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, dược phẩm phục vụ cho việc phòng chống, điều trị bệnh viêm đường hô hấp cp do chủng mới của vi rút corona gây ra.

7. Cán bộ công chức khi làm nhiệm vụ tại các khu vực có hành kch xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khu phải thực hiện nghiêm túc các quy đnh vphòng chống dịch bệnh.

8. Phòng Tài vụ - Quản trị phối hợp các đơn vị để trang bdụng cụ, phương tiện, khẩu trang đảm bảo tiêu chuẩn phòng chng dịch bnh cho CBCC trực tiếp làm thủ tục hải quan có tiếp xúc với người và hàng hóa (bộ phận tiếp nhận tờ khai, kiểm tra thực tế hàng hóa, Đội hành lý xuất, hành lý nhp,...).

Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM yêu cầu các đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên./.

 

Nơi nhận:
- UBND TP.HCM (để báo cáo);
- Các Sở, Ban, Ngành (
để phối hợp);
- Tổng Cục H
i quan (để báo cáo);
- Lãnh
đạo Cục (để chđạo);
- Các
đơn vị thuộc và trực thuộc (để thực hiện);
- Lưu: VT, VP (02b).

CỤC TRƯỞNG
Đinh Ngọc Thắng

 

 

 

thuộc tính Chỉ thị 199/CT-HQHCM

Chỉ thị 199/CT-HQHCM của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Cơ quan ban hành: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:199/CT-HQHCMNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Đinh Ngọc Thắng
Ngày ban hành:30/01/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu , Y tế-Sức khỏe , COVID-19
TÓM TẮT VĂN BẢN

Cục Hải quan TP.HCM: Chỉ thông quan hàng hóa khi có Giấy chứng nhận kiểm dịch

Ngày 30/01/2020, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Chỉ thị 199/CT-HQHCM về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 28/01/2020 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra, Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM yêu cầu các đơn vị như sau:

Thứ nhất, tăng cường tổ chức kiểm soát, giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu đối với người và phương tiện vận chuyển xuất phát từ các nước có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra. Không thực hiện thủ tục hải quan đối với các chuyến bay từ Việt Nam đến vùng có dịch của Trung Quốc và các chuyến bay từ vùng có dịch đến Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 4 và điểm 5 Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2020.

Thứ hai, đối với mặt hàng động vật và thực phẩm chế biến từ động vật nhập khẩu từ Trung Quốc phải được kiểm soát chặt chẽ ngay tại cửa khẩu; chỉ thông quan hàng hóa sau khi có Giấy chứng nhận kiểm dịch, Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của cơ quan kiểm tra xác nhận đạt điều kiện nhập khẩu.

Thứ ba, tạo điều kiện, thông quan nhanh chóng, đúng quy định hàng hóa, máy móc, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, dược phẩm phục vụ cho việc phòng chống, điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Xem chi tiết Chỉ thị 199/CT-HQHCM tại đây

tải Chỉ thị 199/CT-HQHCM

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE CUSTOMS DEPARTMENT OF
 HO CHI MINH CITY
------------

No: 199/CT-HQHCM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom - Happiness
--------------

Ho Chi Minh City, January 30, 2020

 

DIRECTIVE

On enhancing the prevention and control of acute respiratory infections caused by new strains of novel Coronavirus

 

On implementing the Directive No. 01/CT-BTC dated January 01, 2020 of the Ministry of Finance on enhancing the prevention and control of acute respiratory infections caused by new strains of novel Coronavirus, the Director of the Customs Department  of Ho Chi Minh City requires affiliated units as follow:

1. The heads of units shall grasp thoroughly to all staff in unit of the content in the Official Notice No. 121/CD-TTg dated January 23, 2020, the Directive No. 05/CT-TTg date January 28, 2020 of the Prime Minister and the Directive  No. 01/CT-BTC dated January 28, 2020 of the Ministry of Finance on the prevention and control of acute respiratory infections caused by new strains of novel Coronavirus.

2. To strengthen the organization of strict control and supervision at border gates for people and means of transport originating from countries with acute respiratory infections caused by new strains of corona virus. Not to carry out customs clearance procedure for flights from Vietnam to the endemic areas of China and flights from the endemic regions to Vietnam as the direction of the Prime Minister prescribed in point 4 and point 5 of the Directive No. 05/CT-TTg dated January 28, 2020.

Click Download to see thee full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Directive 199/CT-HQHCM PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị định 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Nghị định 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu

Vui lòng đợi