Quyết định 827/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc bổ sung và sửa đổi quyết định số 931/QĐ-KTNN ngày 12/7/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-----------

Số: 827/QĐ-KTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 931/QĐ-KTNN

NGÀY 12/7/2007 CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

---------------------------

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá 11 về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị;

Xét đề nghị của Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành IV, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Sửa đổi Điểm a, Điểm b, Điểm c và bổ sung Điểm đ, thuộc Khoản 1, Điều 1 quy định về chức năng của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành IV tại Quyết định số 931/QĐ-KTNN ngày 12/7/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ như sau:

a) Công trình giao thông, thuỷ lợi và hạ tầng kỹ thuật được quy định tại Điểm a) cụ thể như sau:

- Công trình giao thông gồm: công trình đường bộ; công trình đường sắt; công trình đường thuỷ; cầu; hầm; sân bay;

- Công trình thuỷ lợi gồm: hồ chứa nước; đập; cống; trạm bơm; giếng; đường ống dẫn nước; kênh; công trình kênh và bờ bao các loại;

- Công trình hạ tầng kỹ thuật gồm: công trình cấp nước, thoát nước; nhà máy xử lý chất thải; công trình xử lý chất thải: bãi chứa, bãi chôn lấp rác; nhà máy xử lý rác thải; công trình chiếu sáng đô thị.

b) Kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia thuộc các lĩnh vực: giao thông – vận tải, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thông tin và truyền thông, tài nguyên và môi trường.

c) Kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước của các doanh nghiệp nhà nước hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản do các bộ, ngành trung ương có chức năng quản lý các ngành, lĩnh vực: giao thông – vận tải, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thông tin và truyền thông, tài nguyên và môi trường trực tiếp quản lý.

đ) Kiểm toán các công trình, dự án đầu tư nhóm A thuộc lĩnh vực giao thông – vận tải, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thông tin và truyền thông, tài nguyên và môi trường do Uỷ ban Nhân dân các cấp quản lý khi các Kiểm toán Nhà nước khu vực không đủ năng lực thực hiện.

Điều 2. Sửa đổi Điểm a, Điểm b, Điểm c và bổ sung Điểm đ thuộc Khoản 2, Điều 1 quy định về chức năng của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V tại Quyết định số 931/QĐ-KTNN ngày 12/7/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ như sau:

a) Công trình công nghiệp, dân dụng được quy định tại Điểm a) cụ thể như sau:

- Công trình dân dụng gồm:

+ Nhà ở chung cư và nhà ở riêng lẻ;

+ Công trình công cộng gồm: công trình văn hoá; công trình giáo dục; công trình y tế; công trình thương nghiệp, dịch vụ; nhà làm việc; khách sạn, nhà khách; nhà phục vụ giao thông; nhà phục vụ thông tin liên lạc, tháp thu phát sóng phát thanh, phát sóng truyền hình; nhà ga, bến xe; công trình thể thao các loại.

- Công trình công nghiệp gồm: công trình khai thác than, khai thác quặng; công trình khai thác dầu, khí; công trình hoá chất, hoá dần; công trình kho xăng, dầu, khí hoá lỏng và tuyến ống phân phối khí, dầu; công trình luyện kim; công trình cơ khí, chế tạo; công trình công nghiệp điện tử – tin học; công trình năng lượng; công trình công nghiệp nhẹ; công trình công nghiệp thực phẩm; công trình vật liệu xây dựng; công trình sản xuất và kho chứa vật liệu nổ công nghiệp.

b) Kiểm toán các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc các lĩnh vực: công thương, xây dựng, y tế, giáo dục và đào tạo, lao động – thương binh và xã hội, văn hoá - thể thao và du lịch, khoa học và công nghệ.

c) Kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước của các doanh nghiệp nhà nước hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản do các bộ, ngành trung ương có chức năng quản lý ngành, lĩnh vực: công thương, xây dựng, y tế, giáo dục và đào tạo, lao động – thương binh và xã hội, văn hoá - thể thao và du lịch, khoa học và công nghệ trực tiếp quản lý.

đ) Kiểm toán các công trình, dự án đầu tư nhóm A thuộc lĩnh vực công thương, xây dựng, y tế, giáo dục và đào tạo, lao động – thương binh và xã hội, văn hoá - thể thao và du lịch, khoa học và công nghệ do Uỷ ban Nhân dân các cấp quản lý khi các Kiểm toán Nhà nước khu vực không đủ năng lực thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành IV, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo KTNN;
- Văn phòng Quốc hội;
- Uỷ ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội;
- Các bộ, ngành có liên quan;
- Lưu VT, Vụ TCCB (02).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Vương Đình Huệ

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi