Quyết định 500/BXD-CSXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đăng ký và cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG SỐ 500/BXD-CSXD
NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 1996 VỀ VIỆC BAN HÀNH
QUY CHẾ ĐĂNG KÝ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04/3/1994 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

- Căn cứ Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng.

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ chính sách xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.- Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế đăng ký và cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng thay thế cho bản Quy chế Đăng ký hành nghề xây dựng đã được ban hành theo Quyết định số 22/BXD-QLXD ngày 26/01/1993 của Bộ Xây dựng.

 

Điều 2.- Quyết định này được thực hiện thống nhất trong cả nước và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Điều 3.- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.


BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUY CHẾ

ĐĂNG KÝ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 500/BXD-CSXD ngày 18 tháng 9 năm 1996
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1.-

1. Việc đăng ký và cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng là để thực hiện công tác quản lý Nhà nước về năng lực hành nghề xây dựng của các tổ chức kinh tế là pháp nhân Việt Nam hoạt động kinh doanh về xây dựng (sau đây gọi chung là doanh nghiệp xây dựng) nhằm đảm bảo chất lượng công trình xây dựng và cạnh tranh lành mạnh, công bằng trong lĩnh vực xây dựng theo pháp luật.

2. Năng lực hành nghề xây dựng của doanh nghiệp được xác định trên cơ sở đăng ký của các doanh nghiệp về:

- Trình độ kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý của cán bộ;

- Kinh nghiệm thi công xây lắp của doanh nghiệp xây dựng;

- Khả năng tài chính;

- Thiết bị và công nghệ đã được đầu tư;

- Lực lượng công nhân kỹ thuật xây dựng;

3. Tuỳ thuộc vào năng lực mà doanh nghiệp xây dựng đăng ký, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho doanh nghiệp theo quy định của Quy chế này.

4. Chứng chỉ hành nghề xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp xây dựng có giá trị thi hành trong cả nước để doanh nghiệp dự thầu; ký kết hợp đồng giao nhận thầu xây dựng công trình.

Chủ đầu tư phải yêu cầu doanh nghiệp xây dựng xuất trình chứng chỉ hành nghề xây dựng khi đấu thầu, đồng thời yêu cầu kê khai bổ sung và kiểm tra năng lực thực tế của doanh nghiệp xây dựng bảo đảm các yêu cầu đã được đề ra trong hồ sơ mời thầu theo Quy chế Đấu thầu của Nhà nước.

5. Hoạt dộng kinh doanh và dịch vụ xây dựng của pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam có quy định riêng.

Điều 2.- Hoạt động xây dựng quy định trong Quy chế này bao gồm toàn bộ các công việc của quá trình xây dựng các công trình từ công tác san đắp mặt bằngg; xây dựng nền, móng, kết cấu phần ngầm, kết cấu phần nổi, các công việc hoàn thiện, lắp đặt cơ điện, thiết bị công trình và công nghệ, trang trí nội ngoại thất và cảnh quan công trình.

 

Điều 3.- Năng lực của doanh nghiệp xây dựng được xác nhận trong chứng chỉ hành nghề xây dựng về các khả năng sau đây:

1. Thực hiện các công việc xây lắp (theo danh mục ghi tại Phụ lục số 1 của Quy chế này).

Doanh nghiệp có đầu tư thiết bị công nghệ, có công nhân và cán bộ kỹ thuật thích hợp với công việc xây lắp nào thì được xác nhận năng lực hành nghề xây lắp công việc đó; và được nhận thầu khối lượng từng loại công việc theo năng lực đã được xác nhận với giá trị thực hiện trong một năm không lớn hơn 20 lần vốn Điều lệ hợp pháp trong năm đó của doanh nghiệp hoặc vốn kinh doanh thuộc sở hữu của doanh nghiệp nhà nước được cơ quan tài chính có thẩm quyền xác nhận.

2. Thực hiện xây lắp công trình bao gồm: xây dựng mới, mở rộng, cải tạo nâng cấp, sửa chữa các hạng mục công trình và công trình xây dựng thuộc các dự án đầu tư được phân nhóm theo quy định tại Phụ lục của Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ (chi tiết theo Phụ lục số 6 của Quy chế này).

3. Đối với doanh nghiệp xây dựng hạng 1 và Tổng công ty xây dựng được thành lập theo Nghị định 90/TTg và 91/TTg ngày 07/3/1994, có tổ chức tư vấn xây dựng đủ năng lực được nhận tổng thầu xây dựng công trình (từ khảo sát thiết kế, quản lý và xây lắp công trình).

 

Điều 4.- Doanh nghiệp xây dựng khi nhận thầu xây dựng phải chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, thực hiện chế độ bảo hành công trình theo quy định hiện hành.

 

CHƯƠNG II

ĐĂNG KÝ NĂNG LỰC HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

 

Điều 5.- Doanh nghiệp xây dựng thuộc mọi thành phần kinh tế đều phải đăng ký để được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hoặc xin gia hạn, điều chỉnh nội dung chứng chỉ tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Quy chế này.

 

Điều 6.- Nội dung đăng ký:

1. Trình độ của người quản lý và điều hành doanh nghiệp xây dựng: Người đại diện pháp nhân của doanh nghiệp xây dựng phải có trình độ kiến thức về quản lý kinh tế hoặc kỹ thuật xây dựng và các ngành kỹ thuật khác liên quan trực tiếp đến công nghệ xây lắp được đào tạo tại các trường đại học.

2. Số lượng, trình độ và kinh nghiệm của các cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý chủ chốt được tuyển dụng dài hạn của doanh nghiệp.

3. Kinh nghiệm làm thầu chính xây dựng của doanh nghiệp trong 5 năm gần nhất.

4. Vốn Điều lệ hợp pháp của doanh nghiệp hoặc vốn kinh doanh thuộc sở hữu của doanh nghiệp nhà nước được cơ quan tài chính có thẩm quyền xác nhận và kèm theo bản cân đối kế toán của doanh nghiệp.

5. Danh mục số lượng và đặc tính của các trang bị kỹ thuật chủ yếu được đầu tư phù hợp với ngành nghề xây dựng mà doanh nghiệp đăng ký.

6. Số lượng thợ lành nghề được tuyển dụng dài hạn được phân loại theo ngành nghề và trình độ.

 

Điều 7.- Hồ sơ đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng gồm có:

1. Đơn đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng (theo mẫu 1 tại Phụ lục số 2 của Quy chế này).

2. Quyết định hoặc Giấy phép thành lập doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp, Điều lệ doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản tóm tắt quá trình phát triển doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh nhiều ngành nghề (kinh doanh tổng hợp) trong đó có kinh doanh xây dựng phải có đơn vị trực thuộc hạch toán nội bộ chuyên hành nghề xây dựng và có đủ điều kiện về năng lực tương đương với hạng của doanh nghiệp chuyên xây dựng.

3. Các bản kê khai năng lực của doanh nghiệp xây dựng đăng ký theo nội dung quy định tại Điều 6 và Phụ lục số 3 của Quy chế này.

4. Quyết định xếp hạng hoặc tạm xếp hạng doanh nghiệp của cấp có thẩm quyền.

 

Điều 8.- Hồ sơ điều chỉnh hoặc gia hạn.

1. Đơn xin điều chỉnh hoặc gia hạn (theo mẫu 2 Phụ lục số 2 của Quy chế này).

2. Bổ sung các văn bản pháp lý và các bản kê khai những thay đổi về tổ chức, vốn và năng lực so với lần đăng ký trước (theo Phụ lục số 3 của Quy chế này).

3. Một tháng trước khi chứng chỉ hành nghề xây dựng hết hạn, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ xin gia hạn.

 

CHƯƠNG III

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

 

Điều 9.- Thẩm quyền xét và cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

1. Bộ Xây dựng xét cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đối với các doanh nghiệp sau:

a) Các doanh nghiệp nhà nước hoạt động về xây dựng (bao gồm Tổng công ty xây dựng, Công ty hoặc Xí nghiệp xây dựng, và các Tổng công ty và Công ty có hoạt động xây dựng) được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

b) Các doanh nghiệp xây dựng thành lập theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

c) Các doanh nghiệp nhà nước hoạt động về xây dựng được thành lập theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được xếp hạng doanh nghiệp hạng 1.

d) Các doanh nghiệp xây dựng thuộc các thành phần kinh tế khác được Uỷ ban nhân dân tỉnh xác nhận tương đương với doanh nghiệp nhà nước hạng 1.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân tỉnh) xét cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho các doanh nghiệp ngoài quy định tại điểm 1 của Điều này và theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng hoặc có thể uỷ quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng thực hiện xét cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

 

Điều 10.- Tổ chức xét cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

1. Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền được quy định tại Điều 9 của Quy chế này xét và cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng theo nội dung quy định của Quy chế này. Trường hợp thấy cần thiết thì lấy ý kiến của các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan cùng cấp để đánh giá đúng năng lực của doanh nghiệp trước khi cấp chứng chỉ.

2. Thời gian xét cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng là 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ theo quy định.

 

Điều 11.-

1. Chứng chỉ hành nghề xây dựng do các cấp có thẩm quyền cấp cho các doanh nghiệp được lập theo mẫu tại Phụ lục số 4 của Quy chế này và có hiệu lực thi hành trong cả nước.

2. Thời hạn của chứng chỉ hành nghề xây dựng được cấp:

- Có giá trị 5 năm đối với doanh nghiệp đã hoạt động kinh doanh xây dựng từ 2 năm trở lên.

- Có giá trị 2 năm đối với doanh nghiệp mới bắt đầu kinh doanh xây dựng dưới 2 năm.

 

Điều 12.- Khi đăng ký để được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, doanh nghiệp xây dựng nộp khoản lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính tại cơ quan đăng ký.

CHƯƠNG IV

QUẢN LÝ, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

 

Điều 13

1. Bộ Xây dựng thống nhất quản lý Nhà nước về việc cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng trong cả nước.

Khi cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho doanh nghiệp xây dựng, Bộ Xây dựng sao Chứng chỉ đã cấp gửi tới Bộ hoặc cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Trung ương quản lý doanh nghiệp và Uỷ ban nhân dân tỉnh nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

Hàng năm, Bộ Xây dựng tổng hợp tình hình đăng ký và đánh giá năng lực chung các doanh nghiệp xây dựng trong cả nước để báo cáo Chính phủ.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh (hoặc Sở Xây dựng được uỷ quyền) quản lý việc cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng tại địa phương theo thẩm quyền quy định tại điểm 2 của Điều 9 của Quy chế này, và giám sát hoạt động hành nghề xây dựng của các doanh nghiệp khác có trụ sở đặt tại địa phương hoặc nhận thầu xây dựng công trình tại địa phương (kể cả nhà thầu nước ngoài đã được Bộ Xây dựng cấp giấy phép thầu xây dựng công trình tại địa phương).

Khi cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho doanh nghiệp theo thẩm quyền, Uỷ ban nhân dân tỉnh (hoặc Sở Xây dựng được uỷ quyền) sao Chứng chỉ đã cấp gửi tới Bộ Xây dựng, và thông báo cho Sở Tài chính địa phương và Sở Công an địa phương để phối hợp quản lý).

Hàng năm, Uỷ ban nhân dân tỉnh (hoặc Sở Xây dựng được uỷ quyền) tổng hợp tình hình đăng ký và đánh giá năng lực hành nghề xây dựng của các doanh nghiệp do mình cấp chứng chỉ, gửi báo cáo về Bộ Xây dựng (theo mẫu tại Phụ lục số 5 của Quy chế này).

 

Điều 14.- Doanh nghiệp khi được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng có trách nhiệm:

1. Doanh nghiệp xây dựng được Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng khi hoạt động ở địa phương phải trình báo chứng chỉ được cấp với Sở Xây dựng địa phương nơi đóng trụ sở và Sở Xây dựng địa phương nơi có công trình nhận thầu.

2. Khi kết thúc năm tài chính, vào quý I hàng năm, doanh nghiệp gửi báo cáo tình hình các công trình nhận thầu trong năm cho cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng (Biểu số 4 của Phụ lục số 3).

3. Khi doanh nghiệp có sự thay đổi về nhân sự chủ chốt là người quản lý điều hành doanh nghiệp, người đại diện pháp nhân của doanh nghiệp, người chịu trách nhiệm về kỹ thuật, kế toán trưởng, hoặc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty và các thay đổi lớn khác có ảnh hưởng đến pháp nhân doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

 

Điều 15.- Kiểm tra, thanh tra.

1. Các cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, thanh tra hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng theo chứng chỉ được cấp.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương theo chức năng phối hợp với Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng để kiểm tra và thanh tra hoạt động của doanh nghiệp xây dựng theo chứng chỉ hành nghề xây dựng được cấp.

3. Việc kiểm tra, thanh tra định kỳ hay đột xuất đều phải báo trước để không gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của doanh nghiệp xây dựng.

 

Điều 16.- Xử lý vi phạm.

1. Các doanh nghiệp xây dựng vi phạm Quy chế này như: tự sửa nội dung chứng chỉ, hoạt động ngoài nội dung chứng chỉ, cho thuê mượn chứng chỉ hành nghề xây dựng được cấp... thì tuỳ theo tính chất và mức độ sai phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính theo pháp luật về xử phạt hành chính.

2. Nếu các doanh nghiệp xây dựng không thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm theo quy định tại Điều 14, hoặc báo cáo không trung thực thì không được xét điều chỉnh hoặc gia hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng.

3. Khi xem xét các vi phạm trong hành nghề xây dựng, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng phải phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan và chính quyền địa phương các cấp để xử lý.

 

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 17

1. Bản Quy chế này thay thế cho bản Quy chế đăng ký hành nghề xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 22/BXD-QLXD ngày 26/01/1993 của Bộ Xây dựng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Các doanh nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép hành nghề xây dựng theo Quy chế đăng ký hành nghề xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 22/BXD-QLXD ngày 26/01/1993 của Bộ Xây dựng được tiếp tục sử dụng Giấy phép đó đến ngày 31/3/1997 để hoạt động trong phạm vi cả nước. Đồng thời trong thời hạn nêu trên các doanh nghiệp này phải tiến hành đăng ký lại để được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng theo Quy chế này.

 

Điều 18.- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các doanh nghiệp xây dựng thuộc quyền quản lý thực hiện việc đăng ký để được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng theo quy định của Quy chế này.


PHỤ LỤC SỐ 1

CÁC CÔNG VIỆC XÂY LẮP ĐƯỢC XÁC NHẬN TRONG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG CỦA DOANH NGHIỆP

 

1. Công việc đào đắp: nạo vét và bồi đắp mặt bằng; đào đắp nền; đào đắp công trình (kênh-mương, đê, đập, hồ chứa nước, đường đất-đá,...)...

2. Công việc thi công các loại móng công trình: Cọc dẫn, cọc khoan nhồi; baret; tường chịu lực trong nền đất...

3. Công việc thi công bằng phương pháp khoan-nổ mìn để khai thác, phá đỡ và tạo hình công trình.

4. Công việc xây lắp kết cấu công trình: xây gạch - đá, bê tông-bê tông cốt thép; kết cấu kim loại; kết cấu phi kim loại; bê tông Asphan,...

5. Công việc hoàn thiện xây dựng: trát, ốp, lát; sơn-vôi và làm bề mặt (dán giấy, trải thảm, ốp-dán vật thể); lắp cửa, tường kính, trang bị vệ sinh; chống thấm....

6. Công việc lắp đặt thiết bị công trình, lắp đặt thiết bị công nghệ; gia công và lắp đặt kết cấu-phụ kiện phi tiêu chuẩn thuộc các loại công trình; lắp đặt thiết bị cơ điện công trình; hệ thống đường dây và trạm biến thế điện; hệ thống thiết bị thông tin; hệ thống thiết bị và đường ống truyền dẫn khí và chất lỏng; hệ thống thiết bị thuộc dây chuyền công nghệ của các ngành công nghiệp.

7. Công việc trang trí nội - ngoại thất và tạo kiến trúc cảnh quan công trình.

8. Các công việc xây lắp khác.


PHỤ LỤC SỐ 2

MẪU 1

(MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG)

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

..., ngày... tháng... năm.....

ĐƠN ĐĂNG KÝ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh.....

(hoặc Sở Xây dựng tỉnh được uỷ quyền)

 

- Tôi (họ tên):................................ tuổi.......

Nghề nghiệp:...............................................

Chức vụ:...................................................

đại diện cho doanh nghiệp xin cấp chứng chỉ hành nghè xây dựng

- Tên doanh nghiệp:

Địa chỉ: số.................. đường (xã):...................

Quận (huyện):................ Tỉnh (thành phố):.............

Số tài khoản:................ Ngân hàng:....................

Điện thoại:.................. FAX:..........................

Quyết định (hoặc Giấy phép thành lập) số.... ngày.... của...

- Nội dung đăng ký năng lực hành nghề xây dựng:.............

+ Nhận thầu các công việc xây dựng gồm:.....................

+ Nhận thầu xây dựng các công trình gồm:....................

- Vốn Điều lệ của doanh nghiệp hoặc vốn kinh doanh thuộc sở hữu của doanh nghiệp Nhà nước được xác nhận trong...... (có bản sao kèm theo đơn này).

Tổng số:.....................................................

Trong đó: + Vốn cố định:.....................................

+ Vốn lưu động:....................................

- Thời gian đăng ký bắt đầu từ ngày..... tháng.... năm ......

........ thời hạn................. năm.

Khi được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, tôi xin cam đoan hoạt động trong phạm vi chứng chỉ được cấp, thực hiện đầy đủ chế dộ hợp đồng kinh tế, kế toán-tài chính, các quy định về quản lý xây dựng và chịu trách nhiệm về chất lượng xây dựng công trình.

 

(Người đại diện doanh nghiệp

ký tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 2

MẪU SỐ 2

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ
HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh.......

(hoặc Sở Xây dựng tỉnh được uỷ quyền)

 

- Tôi (họ tên):......................... tuổi..............

Nghề nghiệp:...............................................

Chức vụ:......................... đại diện cho doanh nghiệp

Xin đăng ký điều chỉnh chứng chỉ hành nghề xây dựng.

- Tên doanh nghiệp:........................................

Địa chỉ: số..................... đường (xã):...............

Quận (huyện):................... Tỉnh (thành phố):.........

Số tài khoản:................... Ngân hàng:................

Điện thoại:..................... FAX:......................

Quyết định (hoặc Giấy phép) bổ sung số...... ngày.... của..

- Nội dung đăng ký điều chỉnh chứng chỉ hành nghề xây dựng:

+ Nhận thầu các công việc xây dựng gồm:....................

+ Nhận thầu xây dựng các công trình gồm:...................

- Vốn Điều lệ của doanh nghiệp hoặc vốn kinh doanh thuộc sở hữu của doanh nghiệp Nhà nước được xác nhận trong....... (có bản sao kèm theo đơn này).

Tổng số:.....................................................

Trong đó: + Vốn cố định:.....................................

+ Vốn lưu động:....................................

- Thời gian xin điều chỉnh đăng ký từ ngày.... tháng... năm...

Khi được điều chỉnh chứng chỉ hành nghề xây dựng, tôi xin cam đoan hoạt động trong phạm vi chứng chỉ được điều chỉnh, thực hiện đầy đủ chế độ hợp đồng kinh tế, kế toán-tài chính, các quy định về quản lý xây dựng và chịu trách nhiệm về chất lượng xây dựng công trình.

 

(Người đại diện doanh nghiệp

ký tên và đóng dấu)


PHỤ LỤC SỐ 3

MẪU BIỂU 1

CÁC BIỂU KHAI NĂNG LỰC

Cán bộ chuyên môn và kỹ thuật của doanh nghiệp........

TT

Cán bộ chuyên môn và

Số

Theo thâm niên

Ghi

 

KT theo nghề

lượng

³ 5 năm

³ 10 năm

³ 15 năm

chú

1

2

3

4

5

6

7

I

Đại học và trên đại học:

- KSXD

- KSTL

 

 

 

 

 

II

Trung cấp:

 

 

 

 

 

 

 

(Chữ ký và dấu của doanh nghiệp và

của cơ quan quản lý chuyên ngành

địa phương hoặc cơ quan quản lý

cấp trên của doanh nghiệp)

 

MẪU BIỂU 2

 

Công nhân kỹ thuật của doanh nghiệp............

 

TT

Công nhân theo nghề

Số lượng

Bậc 4/7

Bậc 5/7

Bậc 6/7

Bậc 7/7

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Chữ ký và dấu của doanh nghiệp và

của cơ quan quản lý chuyên ngành

địa phương hoặc cơ quan quản lý

cấp trên của doanh nghiệp)

 

PHỤ LỤC SỐ 3

MẪU BIỂU 3

 

Thiết bị của doanh nghiệp..................

TT

Loại máy thi công và mã hiệu

Nước sản xuất

Số lượng

Công suất hoặc số liệu đặc trưng kỹ thuật

Giá trị còn lại

Ghi chú (Mức độ còn dùng được)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Chữ ký và dấu của doanh nghiệp và

của cơ quan quản lý vốn và tài sản)

 

PHỤ LỤC SỐ 3

MẪU BIỂU 4

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH
TRONG 5 NĂM GẦN NHẤT VÀ TỔNG GIÁ TRỊ XÂY LẮP HÀNG NĂM

 

TT

Tên công trình và địa điểm

Đặc điểm nhận thầu (chính/phụ)

Đặc điểm công trình (kiến trúc, kết cấu)

Cấp công trình

Khối lượng xây lắp chủ yếu thực hiện

Giá trị thực hiện trong năm

 

 


Tổng

Tiến độ

Ghi chú (Chất lượng CT khi bàn giao

 

 

 

 

 

 

giá trị hợp đồng

Khởi công

Hoàn thành

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Năm

.....

1.

2.

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số:

 

 

 

 

Năm

.....

1.

2.

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số:

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Biểu này được dùng trong hai trường hợp sau: (Chữ ký và dấu

1. Làm tài liệu cho hồ sơ, gia hạn hoặc đăng của doanh nghiệp)

ký lại.

2. Doanh nghiệp dùng biểu này để báo cáo kết

quả hoạt động xây dựng năm gửi về cơ quan

cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho mình.

3. Khối lượng xây lắp ghi tại cột số 6 theo

loại việc quy định tại Phụ lục số 1.

4. Cột số 7 ghi theo phân số: Giá trị thực

hiện trong năm/Tổng giá trị hợp đồng

PHỤ LỤC SỐ 3

MẪU BIỂU 5

BẢN KHAI

LÝ LỊCH NGHỀ NGHIỆP

(Của các thành viên lãnh đạo chính của doanh nghiệp gồm:
Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc kỹ thuật,
Kế toán trưởng, các chủ nhiệm công trình và
cán bộ kỹ thuật - chuyên môn chủ chốt)

 

- Họ tên: Quốc tịch:

- Ngày sinh:

- Đã tốt nghiệp: (có văn bằng sao kèm theo)

- Có văn bằng và chứng chỉ nghề nghiệp khác:

(có bản sao văn bằng - chứng chỉ kèm theo)

- Địa chỉ hiện tại:

- Đã có kinh nghiệm công tác như sau:

 

Thời gian

Từ:

Đến:

 

Chức danh và nơi công tác


Công việc đảm trách tại công trình cụ thể và kết quản đạt được

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của cơ quan ... Ngày... tháng.. năm 199

(Nơi đã công tác hoặc địa phương) Người khai ký tên

PHỤ LỤC SỐ 4

MẪU 1

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số /BXD-CSXD Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày... tháng... năm..

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

- Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ quy định quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

- Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 4-3-1994 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

- Căn cứ Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16-7-1996 của Chính phủ.

- Căn cứ Quy chế đăng ký và cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng ban hành theo Quyết định số...../BXD-CSXD ngày... của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nay cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho:

- Tên doanh nghiệp:................... trực thuộc:...............

- Loại hình doanh nghiệp:........................................

- Được thành lập theo Quyết định/Giấy phép số... ngày...

của.....

Địa chỉ: số......................... đường (xã)..................

Quận (huyện):....................... Tỉnh (thành phố)............

Điện thoại:......................... FAX:........................

Tài khoản........................... Ngân hàng...................

- Đại diện pháp nhân doanh nghiệp:...............................

- Doanh nghiệp có năng lực hành nghề xây dựng như sau:

+ Thực hiện các công việc xây dựng gồm:

+ Thực hiện xây dựng các công trình gồm:

- Thời hạn có giá trị:

Đến ngày........... tháng.............. năm......................

 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

PHỤ LỤC SỐ 4

MẪU 2

UBND TỈNH..... CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Sở Xây dựng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

được uỷ quyền)

Số:...../ .........ngày... tháng... năm..

 

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

 

- Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 21-6-1994.

- Căn cứ Pháp lệnh về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp được Quốc hội thông qua ngày 25-6-1996.

(- Căn cứ Quyết định............... ngày.......... của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng).

- Căn cứ Quy chế đăng ký và cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng han hành theo Quyết định số....../BXD-CSXD ngày...... của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nay cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho:

 

- Tên doanh nghiệp:................... trực thuộc:...............

- Loại hình doanh nghiệp:........................................

- Được thành lập theo Quyết định/Giấy phép số... ngày...

của.....

Địa chỉ: số......................... đường (xã)..................

Quận (huyện):....................... Tỉnh (thành phố)............

Điện thoại:......................... FAX:........................

Tài khoản........................... Ngân hàng...................

- Đại diện pháp nhân doanh nghiệp:...............................

- Doanh nghiệp có năng lực hành nghề xây dựng như sau:

+ Thực hiện các công việc xây dựng gồm:

+ Thực hiện xây dựng các công trình gồm:

- Thời hạn có giá trị:

Đến ngày........... tháng.............. năm......................

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh...

(hoặc Giám đốc Sở Xây dựng......

được uỷ quyền)

PHỤ LỤC SỐ 5

BIỂU THÔNG BÁO TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG Ở CÁC CẤP VÀ TỔNG HỢP THEO DÕI TÌNH HÌNH HÀNH NGHỀ CỦA DOANH NGHIỆP (THÁNG HOẶC NĂM...)

 TT


Tên DN & địa chỉ

Số chứng chỉ cấp và số hiệu


Vốn điều lệ hoặc Vốn kinh doanh thuộc sở hữu Nhà nước


Lực lượng chủ yếuThiết bị chủ yếu


Sản lượng chính/năm

Nội dung chứng chỉ hành

 

 

đăng ký

Tổng số

Cố định

Lưu động

Loại

Số lượng

Loại

Số lượng

Nghề

Giá trị

nghề XD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

KSXD

KTS..

 

 

 

 

 

 

Thợ nề bê tông hàn lắp máy điện

 

 

 

Ô tô tải ....T

Ô tô ben ...T

i

Cạp

San

Trộn bê tông

 

XD dân dụng XDCN SXVL kinh doanh khác

 

 

 

(Chữ kỹ và dấu của cơ quan lập biểu báo)

 

Ghi chú: Biểu này được dùng trong hai trường hợp sau:

1. Dùng làm thông báo tình hình các doanh nghiệp mới được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hàng tháng (chỉ ghi các chứng chỉ mới cấp trong tháng)

2. Dùng làm thông báo định kỳ hàng năm tình hình hành nghề xây dựng của tất cả các đơn vị đã được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.


PHỤ LỤC SỐ: 6

LOẠI CÔNG TRÌNH PHÂN THEO NHÓM DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/CP NGÀY 16/7/1996 CỦA CHÍNH PHỦ

(Để doanh nghiệp xây dựng làm căn cứ đăng ký thực hiện theo
năng lực của doanh nghiệp)

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi