Quyết định 24/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng số 1 - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến năm 2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

Số: 24/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng số 1 - TNHH MTV giai đoạn 2012 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020

--------

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-BXD ngày 15/01/2013 của Bộ Xây dựng phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng số 1- TNHH MTV giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến năm 2020;

Xét đề nghị của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng số 1-TNHH MTV (CC1) tại văn bản số 192/TCT-HĐTV ngày 04/11/2014 về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án tái cơ cấu;

Theo đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Quản lý doanh nghiệp, Kế hoạch Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng số 1 - TNHH MTV giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 49/QĐ-BXD ngày 15/01/2013 của Bộ Xây dựng với các nội dung sau:
1. Điều chỉnh tiết c, d, e, điểm 3, mục II Điều 1. Phân loại, sắp xếp các doanh nghiệp hiện có trực thuộc CC1 giai đoạn 2014-2015:
c) Các doanh nghiệp CC1 nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (08 đơn vị):
- Công ty cổ phần Mê Kông (chuyển mô hình thành công ty cổ phần sau khi Công ty mẹ cổ phần hóa);
- Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Việt Hưng;
- Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Việt Nguyên;
- Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Việt Quang;
- Công ty cổ phần Xây dựng số 14;
- Công ty cổ phần Bê tông đúc sẵn Vina PSMC;
- Công ty cổ phần Thủy điện Đakr’tih;
- Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Cầu Đồng Nai.
d) Các doanh nghiệp CC1 nắm giữ từ 36% đến 50% vốn điều lệ, gồm (04 đơn vị):
- Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Việt Hòa;
- Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Việt Sơn;
- Công ty cổ phần Xây dựng và Khai thác vật liệu xây dựng Miền Trung;
- Công ty TNHH Đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan.
e) Các doanh nghiệp CC1 nắm giữ dưới 36% vốn điều lệ, gồm (06 đơn vị):
- Công ty cổ phần Chương Dương;
- Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng;
- Công ty cổ phần Kinh doanh nhà Cửu Long;
- Công ty cổ phần Xây dựng số 5;
- Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Việt Tổng;
- Công ty cổ phần Miền Đông.
2. Điều chỉnh điểm 5, mục II Điều 1. Lộ trình thoái vốn đến năm 2015:
- Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư;
- Công ty cổ phần Bê tông Biên Hòa;
- Công ty Liên doanh Lenex;
3. Bổ sung điểm 7, mục II, Điều 1.
Định hướng giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020, CC1 tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức theo hướng Công ty mẹ - công ty cổ phần, đóng vai trò là nhà quản lý chiến lược, đầu tư và quản lý vốn đầu tư vào các công ty con chuyên ngành thuộc 03 lĩnh vực: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng hạ tầng giao thông; Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị, trên cơ sở tổ chức lại các công ty con, công ty liên kết, lấy các công ty con làm nòng cốt.
Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 49/QĐ-BXD ngày 15/01/2013 của Bộ Xây dựng phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng số 1- TNHH MTV giai đoạn 2012- 2015, tầm nhìn đến năm 2020 không thay đổi.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Vụ trưởng các Vụ: Quản lý doanh nghiệp, Kế hoạch Tài chính, Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng số 1 - TNHH MTV chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Tổng công ty XD số 1;

- Vụ KHTC, TCCB;

- Lưu VT, QLDN (N2b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Bùi Phạm Khánh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi