Quyết định 211/QĐ-BGTVT 2023 thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch Cảng hàng không Pleiku

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 211/QĐ-BGTVT

Quyết định 211/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch Cảng hàng không Pleiku thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:211/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Thắng
Ngày ban hành:09/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch Cảng hàng không Pleiku

Ngày 09/3/2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 211/QĐ-BGTVT về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch Cảng hàng không Pleiku thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể, thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch Cảng hàng không Pleiku thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm các thành viên:

Thứ nhất, Chủ tịch Hội đồng thẩm định là ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Thứ hai, các thành viên Hội đồng thẩm định gồm: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; Thiếu tướng Trần Văn Xô, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng; Đại tá Đỗ Quang Phương, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an; Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ông Vũ Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Bộ Xây dựng; Ông Vũ Quốc Khánh, chuyên viên chính Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; …

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 211/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

_________

Số: 211/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2023

                                                                  

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch Cảng hàng không Pleiku thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

__________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không sân bay;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch Cảng hàng không Pleiku thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định), gồm các thành viên theo danh sách kèm theo.

Điều 2. Nhiệm vụ, trách nhiệm của Hội đồng thẩm định

1. Tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thẩm định quy hoạch Cảng hàng không Pleiku thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

2. Hội đồng thẩm định tự giải thể khi kết thúc nhiệm vụ.

Điều 3. Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho các thành viên Hội đồng thẩm định trong quá trình làm việc và bảo đảm các điều kiện công tác, kinh phí hoạt động.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Các thành viên Hội đồng thẩm định quy định tại Điều 1 và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Thứ trưởng Lê Anh Tuấn (để chỉ đạo);
- Các bộ: QP, CA, KH&ĐT, Tài chính; Xây dựng, TN&MT, Công Thương, NN&PTNN, VH, TT&DL;
- Ủy ban QLVNN;
- UBND tỉnh Gia Lai;
- Các Vụ: KCHT, KHCN&MT, Vận tải, Tài chính;
- Các Cục: QLĐTXD; HKVN;
- Viện Cl & PTGTVT;
- Các TCT: QLBVN, CHKVN;
- Lưu: VT, KHĐT, VULH

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Văn Thắng

 

 

Phụ lục

Danh sách thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch Cảng hàng không Pleiku thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

(Kèm theo Quyết định số 211/QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

_________________________________

 

1. Chủ tịch Hội đồng thẩm định: Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

2. Các thành viên Hội đồng thẩm định

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai;

- Thiếu tướng Trần Văn Xô, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng;

- Đại tá Đỗ Quang Phương, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an;

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Vũ Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Bộ Xây dựng;

- Ông Vũ Quốc Khánh, chuyên viên chính Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Đại diện Bộ Công Thương;

- Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Đại diện Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải;

- Ông Nguyễn Bách Tùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Bộ Giao thông vận tải;

- Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải;

- Bà Lê Thị Thu Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ Giao thông vận tải;

- Ông Tạ Quang Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải;

- Bà Kiều Thị Diễm, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải;

- Ông Lê Đỗ Mười, Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải;

- Ông Nguyễn Đình Công, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;

- Ông Trần Anh Vũ, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam;

- Ông Lê Đức Cảnh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam;

- Ông Lê Hoàng Vũ, chuyên viên Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải - Thư ký Hội đồng.

3. Ủy viên phản biện

- Ông Đào Ngọc Vinh, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI);

- Ông Nguyễn Hồng Thành, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và dịch vụ hàng không (AEC).

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 143/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị

Quyết định 143/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị

Xây dựng

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi