Quyết định 1337/QĐ-BXD kiện toàn Ban Điều phối xây dựng cụm dân cư vùng ngập lũ ĐBSCL

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
________

Số: 1337/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban Điều phối Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018-2020;

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 714/QĐ-TTg;

Căn cứ công văn cử cán bộ tham gia Ban Điều phối của các Bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kiện toàn Ban Điều phối Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long của Bộ Xây dựng gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Trưởng ban;

2. Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng - Phó Trưởng ban;

3. Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng - Ủy viên thường trực;

4. Ông Nguyễn Xuân Tiệp, Phó Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản - Ủy viên;

5. Ông Trịnh Quốc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Xây dựng, Ủy viên;

6. Ông Dương Bá Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính - Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Hiệp, Phó Cục trưởng Cục ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên;

8. Bà Lương Thị Hồng Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên;

9. Ông Vũ Sỹ Kiên, Cục trưởng Cục Quy hoạch đất đai, Tổng Cục Quản lý đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Ủy viên;

11. Ông Đinh Mai Phong, Phó Giám đốc Ban Tín dụng học sinh sinh viên và các đối tượng chính sách khác, Ngân hàng Chính sách Xã hội - Ủy viên;

12. Ông Trần Thanh Vũ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng An Giang - Ủy viên;

13. Ông Mã Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau - Ủy viên;

14. Ông Mai Như Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ - Ủy viên;

15. Ông Đinh Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Tháp - Ủy viên;

16. Ông Lê Quốc Anh, Giám đốc Sở Xây dựng Kiên Giang - Ủy viên;

17. Bà Đặng Thúy Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Long An - Ủy viên;

18. Ông Nguyễn Công Tâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hậu Giang - Ủy viên;

19. Ông Đoàn Thanh Bình, Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Long - Ủy viên;

20. Ông Hà Thiện Ý, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tiền Giang - Ủy viên.

Điều 2. Ban Điều phối có trách nhiệm cụ thể như sau:

1. Tổ chức phổ biến và hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương quy định về đầu tư xây dựng các cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long;

2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho các tỉnh về các nội dung:

a) Lập quy hoạch các cụm, tuyến dân cư và bờ bao khu dân cư có sẵn bảo đảm phù hợp với quy hoạch thủy lợi, quy hoạch kiểm soát lũ cho từng tỉnh và toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long;

b) Xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án cụm, tuyến dân cư và bờ bao khu dân cư có sẵn cho toàn Chương trình và hàng năm;

c) Tổ chức triển khai thực hiện các dự án cụm, tuyến dân cư và bờ bao khu dân cư có sẵn.

3. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch, các dự án đầu tư đã được phê duyệt.

4. Kiến nghị việc điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách, vốn đầu tư từ ngân sách và vốn vay tín dụng ưu đãi cho phù hợp với yêu cầu về khối lượng, tiến độ thực hiện kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao.

5. Tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và kiến nghị kịp thời biện pháp giải quyết các vướng mắc để các Bộ, ngành giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Điều phối được cấp từ nguồn kinh phí hoạt động hàng năm của Bộ Xây dựng thông qua tài khoản của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 94/QĐ-BXD ngày 09 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban Điều phối chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở đồng bằng sông Cửu Long.

Trưởng Ban Điều phối, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Trưởng Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Vụ trưởng các Vụ liên quan thuộc Bộ Xây dựng và các thành viên Ban Điều phối chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Thứ trưởng của Bộ Xây dựng;
- Các Bộ, ngành: VPCP, KH&ĐT, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng NNVN, Ngân hàng Chính sách XH;
- UBND, Sở Xây dựng các tỉnh, TP: Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Cần Thơ, Cà Mau;
- Lưu: VP, Vụ KHTC, VP BCDTƯ NƠ&TTBĐS, QLN (3).

BỘ TRƯỞNG


 

 Phạm Hồng Hà

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi