Thông tư 09/1997-TT-NN-KL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm quy định tại Thông tư số 01/NN-KL-TT ngày 18/2/97: Hướng dẫn thực hiện Nghị định 77/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ và quản lý lâm sản

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 09/1997-TT-NN-KL NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 1997 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ
ĐIỂM QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 01/NN-KL-TT NGÀY 18 THÁNG 2 NĂM 1997: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 77/CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ RỪNG, BẢO VỆ RỪNG VÀ QUẢN LÝ LÂM SẢN

 

Ngày 18 tháng 2 năm 1997 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 01/NN-KL- TT: Hướng dẫn thực hiện Nghị Định 77/CP ngày 29 tháng 11 năm 1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Thông tư số 01/NN-KL-TT như sau:

 

MỤC I:
VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.

 

Điểm 3: Về nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.

Điểm 3.1: Trường hợp một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính.

Đoạn thứ 2: "Khi lập biên bản cũng như khi ra quyết định xử phạt đối với người đã vi phạm nhiều hành vi này chỉ cần lập một biên bản..." nay bổ sung cụm từ: "Trong cùng một thời điểm "trước câu" khi lập biên bản..." và bỏ từ "này" trong câu. Vì vậy câu mới được viết đúng là: "Trong cùng một thời điểm khi lập biên bản cũng như ra quyết định xử phạt đối với người đã vi phạm nhiều hành vi chỉ cần lập một biên bản..."

Điểm 3.2: Trường hợp nhiều người có tổ chức gắn bó với nhau để cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính:

Đoạn thứ nhất bỏ từ "chung" trong cụm tư "mức xử phạt chung đó." Sau từ "đó" bỏ cụm từ "không quyết định xử phạt riêng đối với từng người vi phạm".

 

MỤC II:
VỀ HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC VÀ MỨC ĐỘ XỬ PHẠT.

 

Điểm 2: Việc áp dụng các hình thức, mức độ xử phạt.

Điểm 2.2: Cách tính tiền phạt.

Bổ sung ở cuối đoạn, phần thí dụ sau:

Hành vi phá 0,06 ha rừng phòng hộ bị nhân viên kiểm lâm phát hiện lập biên bản. Hành vi vi phạm có mức độ gây thiệt hại nằm trong khung xử phạt quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 4 của Nghị định 77/CP là phạt tiền từ trên 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Trước khi quyết định mức phạt, kiểm lâm viên tạm tính mức tiền phạt như sau:

5.000.000 đồng x 0,06 ha

 

= 3.000.000 đồng

0,1 ha

 

 

Căn cứ vào mức phạt tiền tạm tính trên, nếu có tình tiết giảm nhẹ có thể quyết định mức phạt dưới 3.000.000 đồng, nhưng không được thấp hơn mức thấp nhất 1.000.000 đồng, nếu có tình tiết tăng nặng có thể phạt mức cao hơn 3.000.000 đồng nhưng không được vượt quá mức cao nhất của khung phạt tiền này là 5.000.000 đồng.

Điểm 2.3: Phạt tiền và tịch thu lâm sản trái phép.

Đoạn thứ nhất bỏ câu: "Trong trường hợp cá biệt như người vi phạm có hoàn cảnh kinh tế khó khăn... cho sử dụng lâm sản."

 

MỤC III.
VỀ THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC XỬ PHẠT

 

A. THẨM QUYỀN XỬ PHẠT

 

1. Thẩm quyền xử phạt của kiểm lâm.

Điểm 1.1: Nhân viên kiểm lâm đang thi hành công vụ khi phát hiện hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt của mình, giải quyết như sau:

Được sửa đổi, bổ sung toàn bộ điểm này như sau:

- Nếu là vi phạm nhỏ xét thấy cần xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 20.000 đồng mà không tịch thu tang vật, phương tiện thì ra quyết định xử phạt tại chỗ theo quy định tại Điều 46 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

- Nếu xét thấy mức độ xử phạt là phạt tiền từ trên 20.000 đồng đến 100.000 đồng mà không cần tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm thì lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt theo quy định tại Điều 47 và Điều 48 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

Việc ra quyết định xử phạt thuộc thẩm quyền của nhân viên kiểm lâm phải theo đúng mẫu biểu quy định và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đối với các trường hợp khác ngoài hai trường hợp nêu trên, thì lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm để báo cáo thủ trưởng trực tiếp xử lý.

Thông tư này sửa đổi bổ sung một số điểm quy định tại Thông tư 01/NN-KL-TT ngày 18 tháng 2 năm 1997, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, các điều khoản khác của Thông tư 01-NN-KL-TT giữ nguyên như cũ.

Thuộc tính văn bản
Thông tư 09/1997-TT-NN-KL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm quy định tại Thông tư số 01/NN-KL-TT ngày 18/2/97: Hướng dẫn thực hiện Nghị định 77/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ và quản lý lâm sản
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 09/1997-TT-NN-KL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Quang Hà
Ngày ban hành: 10/10/1997 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Vi phạm hành chính , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
--------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------
No. 09/1997-TT-NN-KL
Hanoi ,October 10,1997

 
CIRCULAR
AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF PROVISIONS OF CIRCULAR No.01/NN-KL-TT OF FEBRUARY 18, 1997 GUIDING THE IMPLEMENTATION OF DECREE No. 77-CP OF THE GOVERNMENT ON SANCTIONS AGAINST ADMINIS-RATIVE VIOLATIONS IN THE MANAGEMENT AND PROTECTION OF FORESTS AND THE MANAGEMENT OF FOREST PRODUCTS
On February 18, 1997, the Ministry of Agriculture and Rural Development issued Circular No.01/NN-KL-TT guiding the implementation of Decree No.77-CP of November 29, 1996 the Government on sanctions against administrative violations in the management and protection of forests and the management of forest products. The Ministry of Agriculture and Rural Development now provides the following amendments and supplements to a number of provisions of Circular No.01/NN-KL-TT:
Section I.- REGARDING THE GENERAL PROVISIONS.
Point 3: On the principles for handling administrative violations.
Point 3.1: In cases where a person commits several administrative violations:
The second paragraph: "When making record or issuing sanctioning decision against the person who has committed such several violations, the competent agency shall make only one record..." is now added with the phrase "at the same moment" before "when making record...", and the word "such" is now crossed out. So, the new sentence is correctly written as follows: "At the same moment, when making record or issuing sanctioning decision against the person who has committed several violations, the competent agency shall make only one record..."
Point 3.2: In cases where many persons bound together in an organization to collectively commit an administrative violation:
In the first paragraph, word "common" in phrase "such common sanction level" and the phrase "there shall be no separate sanctioning decision against each of the violators" after word "level", is crossed out.
Section II.- REGARDING VIOLATION ACTS, THE FORMS AND LEVELS OF SANCTION
Point 2: The application of sanction forms and levels:
Point 2.2: The method for calculating fines.
The following example is supplemented to the end of the paragraph:
For an act of destroying 0.06 ha of protection forest which is detected by a ranger who makes a record thereon, if the extent of damage caused by such violation act falls within the sanction bracket stipulated in Point a, Clause 2, Article 4 of Decree No.77-CP with a fine of more than 1,000,000 to 5,000,000 VND, before determining the level of sanction, the ranger shall temporarily set a fine as follows:
5,000,000 VND x 0.06 ha
= 3,000,000 VND
0.1 ha
On the basis of the above temporarily calculated fine, in case of extenuating factor(s) the fine may be determined below 3,000,000 VND but not lower than the minimum level of 1,000,000 VND; in case of aggravating factor(s), it may be determined above 3,000,000 VND but not exceeding the maximum level of 5,000,000 VND in this fine bracket.
Point 2.3: Fines and confiscation of illegal forest products:
In the first paragraph, clause "In special cases where the violator meets with economic difficulties...he/she shall be allowed to use those forestry products." is crossed out.
Section III.- REGARDING THE SANCTIONING COMPETENCE AND PROCEDURES
A.- THE SANCTIONING COMPETENCE
1. The sanctioning competence of rangers:
Point 1.1: A ranger on public duty, when detecting an act of violation under his/her sanctioning competence, shall handle it as follows:
The whole point is amended and supplemented as follows:
- If it is a minor violation and if he/she deems it necessary to serve a warning or to impose a fine of up to 20,000 VND without confiscating the material evidences and means involved in the violation, he/she shall issue a sanctioning decision on the spot as prescribed in Article 46 of the Ordinance on the Handling of Administrative Violations;
- If he/she deems it necessary to impose a fine of more than 20,000 to 100,000 VND without confiscating material evidences and means involved in the violation, he/she shall make a record on the administrative violation and issue sanctioning decision as prescribed in Articles 47 and 48 of the Ordinance on the Handling of Administrative Violations;
The issuance of sanctioning decisions by the rangers within their competence shall strictly comply with the prescribed form and the guidance of the Ministry of Agriculture and Rural Development.
For cases other than the two above-said cases, the rangers shall make records on administrative violations, temporarily seize the material evidences and means involved in the violations, then report them to their direct chiefs for handling.
This Circular amends and supplements a number of provisions of Circular No.01/NN-KL-TT of February 18, 1997 and takes effect 15 days after its signing; other provi-sions of Circular No.01/NN-KL-TT shall be kept intact.
 
 

 
FOR THE MINISTER OF AGRICULTURE
AND RURAL DEVELOPMENT
VICE MINISTER
Nguyen Quang Ha

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!