Văn bản Luật Vi phạm hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.052 văn bản: Vi phạm hành chính
41
42
43
44

Công văn 2617/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

45
46

Kế hoạch 79/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

47
48
49
50
51
52

Quyết định 680/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực trật tự xây dựng tại một số quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

53

Công văn 1272/BGTVT-KHCN của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai Nghị định 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ

54
55
56
57
58
59
60

Nghị định 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính về xây dựng