Quyết định 506/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/08/1945-19/08/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945-02/09/2015)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 506/QĐ-TTg

Quyết định 506/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/08/1945-19/08/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945-02/09/2015)
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:506/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:17/04/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 506/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 70 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2015) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2015)
---------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015;
Căn cứ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015;
Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015) (ban hành kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Tổ chức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên Ban Tổ chức cấp quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, HC, KTTH, NC, QHQT, V.III, Cục QT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2015) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2015)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)
 
 
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII.
3. Nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước trong thời kỳ mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Giới thiệu đến mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước, bạn bè quốc tế, đồng bào Việt Nam sống xa Tổ quốc những thành quả của công cuộc xây dựng đất nước trong 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
4. Lễ kỷ niệm được tổ chức trọng thể, xứng với tầm vóc lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945), tạo được không khí sôi nổi, tự hào, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân, đảm bảo thiết thực, tránh hình thức, lãng phí.
I. DANH NGHĨA TỔ CHỨC
- Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Thành phố Hà Nội.
1. Thời gian: Ngày 02 tháng 9 năm 2015.
2. Địa điểm: Thành phố Hà Nội.
- Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương;
- Đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đại diện Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân thành phố Hà Nội;
- Đại diện cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Mẹ Việt Nam anh hùng, các tướng lĩnh;
- Đại diện các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ;
- Đại diện các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với nước;
- Đại biểu khách quốc tế, đại diện đoàn ngoại giao tại Việt Nam;
- Đại diện người Việt Nam ở nước ngoài;
- Đại diện các cơ quan báo chí trong và ngoài nước;
- Các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.
IV. NỘI DUNG LỄ KỶ NIỆM
1. Dâng hương tưởng niệm
a) Thời gian: 07 giờ, ngày 01 tháng 9 năm 2015.
b) Địa điểm: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài Tưởng niệm Liệt sỹ - Hà Nội.
c) Đơn vị thực hiện: Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức.
d) Thành phần: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội.
2. Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành
a) Chỉ đạo: Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015.
b) Thời gian: Từ 07 giờ 00, ngày 02 tháng 9 năm 2015.
c) Chương trình:
- Nghi lễ chào cờ;
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước;
- Diễu binh, diễu hành quần chúng kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
d) Địa điểm: Khu vực Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
đ) Đơn vị thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 4 năm 2015.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG DỊP KỶ NIỆM
I. BAN TỔ CHỨC CẤP QUỐC GIA CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
1. Tiệc chiêu đãi trọng thể
a) Thời gian: Tối ngày 01 tháng 9 năm 2015.
b) Địa điểm: Thành phố Hà Nội.
c) Đơn vị thực hiện: Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức (có Đề án riêng).
2. Hội thảo khoa học cấp quốc gia
a) Thời gian: Tháng 8 năm 2015.
c) Đơn vị thực hiện: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành phố Hà Nội tổ chức.
3. Kỷ niệm 70 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào
a) Thời gian: Tháng 8 năm 2015.
b) Địa điểm: Tỉnh Tuyên Quang.
c) Đơn vị thực hiện: Tỉnh Tuyên Quang chủ trì tổ chức.
4. Chương trình nghệ thuật đặc biệt
a) Thời gian: 20 giờ 00, ngày 02 tháng 9 năm 2015.
b) Địa điểm: Thành phố Hà Nội.
c) Đơn vị thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức.
5. Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội
a) Thời gian: Tháng 8 năm 2015.
b) Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, thành phố Hà Nội.
c) Đơn vị thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện.
6. Họp báo của Ban Tổ chức
a) Thời gian: Tháng 8 năm 2015.
b) Địa điểm: Thành phố Hà Nội.
c) Đơn vị thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.
7. Cầu truyền hình về chủ đề Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
a) Thời gian: Tháng 8 năm 2015.
b) Đơn vị thực hiện: Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với một số địa phương thực hiện.
8. Một số hoạt động tuyên truyền khác
a) Thiết kế và phát hành Huy hiệu kỷ niệm: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện.
b) Phát hành Bộ tem nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện.
c) Biên soạn và phát hành Sách ảnh về Việt Nam - đất nước, con người, thành tựu qua 70 năm xây dựng và phát triển: Thông tấn xã Việt Nam thực hiện.
d) Biên soạn và phát hành Sách chủ đề thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của đất nước qua 70 năm xây dựng và phát triển: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia thực hiện.
đ) Triển lãm sách, tư liệu đề tài Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Bộ Nội vụ chỉ đạo thực hiện.
e) Tổ chức Tuần phim cấp quốc gia; sáng tác, hoàn thiện, công bố và phát hành các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về đề tài ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ; về đề tài quê hương, đất nước, con người Việt Nam: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chỉ đạo thực hiện (theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ).
g) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng và phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam phim tài liệu chủ đề ca ngợi thành tựu của đất nước qua 70 năm xây dựng và phát triển.
II. CÁC BAN, BỘ, NGÀNH, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG
1. Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, định hướng tư tưởng trong Đảng, các tổ chức đoàn thể, trong xã hội và thông tin đối ngoại.
2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và ngành văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền, triển lãm, thư viện, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, chỉnh trang, tôn tạo các di tích liên quan... kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
3. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bám sát chủ đề hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức các cuộc thi, hoạt động thiết thực trong hệ thống giáo dục và các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
5. Các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương có ngày truyền thống, ngày thành lập trong dịp kỷ niệm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức ngày kỷ niệm với quy mô phù hợp, tiết kiệm; khuyến khích lồng ghép với Đại hội Thi đua yêu nước của cơ quan, đơn vị. Các cơ quan Trung ương có trùng ngày kỷ niệm, cần lưu ý xác định ngày tổ chức hợp lý (báo cáo dự kiến ngày tổ chức với Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015).
6. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp với các ngành chức năng tổ chức hoạt động thiết thực thăm hỏi gia đình chính sách; phối hợp phát động Phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt đối với tầng lớp thanh niên, thiếu niên.
III. CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
1. Không tổ chức mít tinh, diễu binh, diễu hành tại địa phương, tùy tình hình cụ thể của địa phương, tổ chức kỷ niệm với các hình thức phù hợp hoặc tổ chức gặp mặt, tọa đàm... để ôn lại truyền thống yêu nước quật cường của nhân dân Việt Nam, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng.
2. Chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam, truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm.
3. Chỉ đạo các ngành chức năng trong tỉnh, thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền, cổ động, văn hóa, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thể thao, trang trí băng rôn, khẩu hiệu... nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
4. Chỉ đạo tổ chức các cuộc tuyên truyền, hành hương về cội nguồn, thăm lại các di tích, căn cứ cách mạng của Trung ương, của Đảng bộ địa phương trong hai cuộc kháng chiến.
5. Thiết thực chăm lo cho các đối tượng chính sách, gia đình có công, gia đình nghèo, neo đơn.
D. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Là cơ quan thường trực kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Chủ trì xây dựng và đôn đốc thực hiện Kế hoạch này.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành.
- Chuẩn bị kịch bản chương trình của Ban Tổ chức và điều hành tại Lễ kỷ niệm. Chỉ đạo quay phim tư liệu Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành và một số hoạt động kỷ niệm chính khác phục vụ công tác lưu trữ.
- Chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan hữu quan kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm; duyệt ma-két trang trí lễ đài, khẩu hiệu và trang trí bên trong và bên ngoài địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm.
- Chỉ đạo xây dựng kịch bản và tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt tối ngày 02 tháng 9 năm 2015.
- Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và một số địa phương liên quan xây dựng kịch bản và tổ chức Cầu truyền hình về chủ đề Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Chủ trì tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội; công bố, phổ biến một số tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao chào mừng kỷ niệm.
- Chỉ đạo các địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, triển lãm, trưng bày, tuần lễ phim, các giải thể thao chào mừng kỷ niệm.
- Chuẩn bị nội dung, tổ chức họp báo của Ban Tổ chức tại Hà Nội.
- Chuẩn bị nội dung các cuộc họp Ban Tổ chức, đề nghị các đơn vị liên quan báo cáo và tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch.
- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Trưởng Ban Tổ chức.
2. Ban Tuyên giáo Trung ương
- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và đôn đốc thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm.
- Tham gia góp ý kiến xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành.
- Thẩm định Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm và các bài phát biểu khác, báo cáo theo quy định.
- Ban hành Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm.
- Chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng đối với các cơ quan báo chí tuyên truyền kỷ niệm.
- Phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia.
- Biên soạn và phát hành Kỷ yếu kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Phối hợp cùng các cơ quan hữu quan kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm. Tham gia duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt; ma-két trang trí lễ đài, khẩu hiệu và trang trí bên trong, bên ngoài địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm.
- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Trưởng Ban Tổ chức.
3. Bộ Quốc phòng
- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và đôn đốc thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm.
- Tham gia góp ý kiến xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành.
- Lập danh sách khách mời đại biểu là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tướng lĩnh quân đội dự Lễ kỷ niệm, gửi Văn phòng Trung ương Đảng.
- Tổ chức tuyên truyền và phát động thi đua trong toàn quân.
- Tổ chức lực lượng quân nhạc, tiêu binh, dẫn đoàn phục vụ các hoạt động kỷ niệm lớn.
- Phối hợp với Bộ Công an có kế hoạch bảo vệ các hoạt động kỷ niệm.
- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Trưởng Ban Tổ chức.
4. Văn phòng Trung ương Đảng
- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và đôn đốc thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm.
- Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành.
- Phối hợp thẩm định và báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị về Diễn văn của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm theo quy định.
- Giúp Ban Tổ chức cấp quốc gia báo cáo xin ý kiến và xây dựng lịch công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự các hoạt động kỷ niệm.
- Phối hợp cùng các cơ quan hữu quan kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm.
- Lập sơ đồ và chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí chỗ ngồi cho đại biểu cấp cao tại Lễ kỷ niệm.
- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Ban Bí thư và Trưởng Ban Tổ chức.
5. Văn phòng Chủ tịch nước
- Đôn đốc các cơ quan chuẩn bị Diễn văn và báo cáo Chủ tịch nước về Diễn văn tại Lễ kỷ niệm.
- Phối hợp Bộ Ngoại giao trình Chủ tịch nước duyệt phát biểu tại Tiệc chiêu đãi trọng thể.
- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Chủ tịch nước và Trưởng Ban Tổ chức.
6. Văn phòng Chính phủ
- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và đôn đốc thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm.
- Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đoàn viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài Tưởng niệm Liệt sỹ - Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2015 tại Thành phố Hà Nội.
- Phối hợp cùng các cơ quan hữu quan kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm.
- Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao bố trí chỗ ngồi cho đại biểu cấp cao tại Lễ kỷ niệm.
- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sắp xếp các cuộc họp của Ban Tổ chức cấp quốc gia.
- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Trưởng Ban Tổ chức.
7. Bộ Ngoại giao
- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài tổ chức triển lãm, tuyên truyền về kỷ niệm; tổ chức tiệc chiêu đãi mời các ngoại giao đoàn, đại diện nước sở tại, các tổ chức, cá nhân có quan hệ mật thiết với Việt Nam tham dự.
- Chủ trì, phối hợp Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lập danh sách đại biểu khách quốc tế; đại diện đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm gửi Văn phòng Trung ương Đảng.
- Lập sơ đồ, bố trí chỗ ngồi cho đại biểu khách quốc tế tại Lễ kỷ niệm.
- Lập danh sách mời, cấp thẻ và hướng dẫn phóng viên báo chí nước ngoài đưa tin Lễ kỷ niệm.
- Tham gia góp ý xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành.
8. Bộ Công an
- Có kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Lễ kỷ niệm và các hoạt động trong dịp kỷ niệm.
- Thực hiện tốt chính sách khoan hồng của Nhà nước nhân dịp kỷ niệm.
- Lập danh sách khách mời đại biểu là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tướng lĩnh công an dự Lễ kỷ niệm, gửi Văn phòng Trung ương Đảng.
- Tham gia góp ý xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành.
- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Trưởng Ban Tổ chức.
9. Bộ Thông tin và Truyền thông
- Chỉ đạo các cơ quan báo chí tường thuật trực tiếp và đưa tin trước, trong, sau Lễ kỷ niệm.
- Chọn, yêu cầu các cơ quan báo chí trong nước dự và đưa tin Lễ kỷ niệm.
- Phối hợp với Bộ Công an làm thẻ báo chí cho các nhà báo, phóng viên dự, đưa tin tuyên truyền Lễ kỷ niệm; lập danh sách số lượng hạn chế phóng viên tác nghiệp khu vực đặc biệt.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức họp báo tuyên truyền.
10. Bộ Nội vụ
Chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX năm 2015.
11. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tham gia góp ý xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành.
12. Bộ Tài chính
- Bảo đảm kinh phí đã được phê duyệt cho việc thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
13. Bộ Y tế
Chủ trì, phối hợp với Thành phố Hà Nội bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; bố trí lực lượng, phương tiện trực tại khu vực Lễ kỷ niệm, Lễ dâng hương và một số hoạt động văn hóa trọng tâm khác trong dịp kỷ niệm.
14. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các Chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; hỗ trợ, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công, gia đình nghèo, neo đơn.
15. Bộ Giao thông vận tải
- Chỉ đạo tăng cường đảm bảo giao thông trong dịp nghỉ lễ.
- Phối hợp với Bộ Công an, Thành phố Hà Nội bố trí phương án giao thông thuận lợi trong dịp kỷ niệm trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
16. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Chủ trì soạn thảo bài diễn văn của Chủ tịch nước tại Lễ kỷ niệm gửi Ban Tuyên giáo Trung ương thẩm định theo quy định.
17. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia.
18. Đài Truyền hình Việt Nam
- Lập kế hoạch tuyên truyền theo nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Xây dựng các chương trình truyền hình kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong phú, hấp dẫn, thiết thực và có tính giáo dục tư tưởng chính trị cao.
- Truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, Chương trình nghệ thuật đặc biệt tổ chức ngày 02 tháng 9 năm 2015 tại Hà Nội.
- Chiếu phim Tài liệu chủ đề ca ngợi thành tựu của đất nước qua 70 năm xây dựng và phát triển.
- Chủ trì, phối hợp với một số địa phương liên quan xây dựng và thực hiện Cầu truyền hình về chủ đề Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
19. Đài Tiếng nói Việt Nam
- Lập kế hoạch tuyên truyền theo nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Xây dựng các chương trình phát thanh kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong phú, hấp dẫn, thiết thực và có tính giáo dục tư tưởng chính trị cao.
- Phát thanh trực tiếp Lễ kỷ niệm và đưa tin các hoạt động kỷ niệm chính.
- Tham gia góp ý xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành.
- Lập danh sách, mời đại diện cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng Lao động, Mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện các cựu chiến binh, thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ; đại diện các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình người có công với nước; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố Hà Nội tham dự Lễ kỷ niệm.
- Lập danh sách, huy động, mời đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô tham dự Lễ kỷ niệm theo phân công của Ban Tổ chức.
- Phối hợp với Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia.
- Lập sơ đồ, bố trí chỗ ngồi cho đại biểu do Thành phố Hà Nội mời dự.
- Phối hợp Bộ Công an đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống cháy nổ tại địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm và trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong dịp kỷ niệm.
21. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Tham gia góp ý xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành.
- Lập sơ đồ tổng thể chỗ ngồi, sức chứa khán đài, báo cáo Ban Tổ chức cấp quốc; gia để phân bổ tới các đầu mối lập danh sách khách mời.
22. Các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương
- Có Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với hình thức thiết thực.
- Tùy tình hình cụ thể, tham gia trưng bày triển lãm tại Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tại Hà Nội.
- Chỉ đạo, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức trong ngành tổ chức các hoạt động có ý nghĩa chăm lo, hỗ trợ gia đình người có công, các đối tượng chính sách, gia đình nghèo, neo đơn vùng kháng chiến, vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.
23. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Chỉ đạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ được xác định, phân công trong Kế hoạch này, ưu tiên bố trí nguồn lực cho các hoạt động, chương trình an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách, gia đình nghèo neo đơn.
- Tùy tình hình cụ thể, tham gia trưng bày triển lãm tại Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tại Hà Nội.
Đ. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm bao gồm: Nguồn ngân sách nhà nước (thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành) và nguồn kinh phí xã hội hóa. Kinh phí đảm bảo cho các dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản nằm ngoài Kế hoạch này.
2. Đối với kinh phí từ ngân sách nhà nước, các Ban, Bộ, ngành và các địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao, lập dự toán kinh phí thực hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
3. Bộ Tài chính tổng hợp, thẩm định dự toán kinh phí Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành trên cơ sở dự toán của các Ban, Bộ, ngành thực hiện Đề án báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi