Quyết định 3763/QÐ-BVHTTDL phê duyệt Đề án Tổ chức Liên hoan Phim giai đoạn 2021 - 2030

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3763/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 3763/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án Tổ chức Liên hoan Phim giai đoạn 2021 - 2030
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3763/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Quang Đông
Ngày ban hành:11/12/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Đề án Tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030

Ngày 11/12/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 3763/QÐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án Tổ chức Liên hoan Phim giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đó, việc tổ chức các kỳ Liên hoan Phim Việt Nam, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội nhằm các mục tiêu chung sau đây:

Trước hết, xây dựng, quảng bá các giá trị nghệ thuật của các tác phẩm điện ảnh, nâng cao thẩm mỹ của công chúng thông qua việc giới thiệu trong các Liên hoan Phim những tác phẩm điện ảnh Việt Nam, điện ảnh thế giới có nội dung tư tưởng sâu sắc, giàu tính nhân văn và có hình thức thể hiện nghệ thuật sáng tạo.

Bên cạnh đó, việc tổ chức Liên hoan Phim cũng tăng cường quảng bá và xúc tiến du lịch thông qua việc giới thiệu với công chúng trong nước, bè bạn quốc tế hình ảnh đất nước, con người, bản sắc văn hóa Việt Nam trong các sự kiện điện ảnh và tác phẩm điện ảnh tại các Liên hoan Phim…

Cụ thể, Cục Điện ảnh tổ chức 02 năm một kỳ Liên hoan Phim Việt Nam luân phiên tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, năm 2021 tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII, năm 2022 tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI, năm 2023 tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII, năm 2024 tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII, năm 2025 tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV,…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 3763/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

___________

Số: 3763/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt đề án tổ chức liên hoan phim giai đoạn 2021-2030

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy͇t định số 2640/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc điều chỉnh kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Điện ảnh;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án Tổ chức Liên hoan Phim giai đoạn 2021 - 2030.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Liên hoan Phim giai đoạn 2021 - 2030 từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Cục Điện ảnh và nguồn kinh phí xã hội hóa (nếu có).

Điều 3. Chính Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh và các đơn vị, cá nhân có liên quan trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thủ trưởng Tạ Quang Đông;
- Lưu: VT, ĐA (3), HL. 30.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tạ Quang Đông

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
___________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

 

 

 

ĐỀ ÁN

TỔ CHỨC LIÊN HOAN PHIM GIAI ĐOẠN 2021- 2030
(Kèm theo Quyết định số 3763/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Phần I

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TỔ CHỨC LIÊN HOAN PHIM

 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Điện ảnh Việt Nam đã có lịch sử phát triển hơn 65 năm. Trong quá trình phát triển, Điện ảnh Việt Nam đã tổ chức thành công 21 kỳ Liên hoan Phim Việt Nam, 05 kỳ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội và hàng trăm Liên hoan Phim/Tuần Phim Việt Nam ở khắp các châu lục.

Đã có nhiều tác phẩm điện ảnh, các nghệ sỹ điện ảnh được tôn vinh và giành được giải thưởng cao trong các kỳ Liên hoan Phim Việt Nam, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội.

Việc tổ chức thành công các kỳ Liên hoan Phim Việt Nam, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự nghiệp điện ảnh phát triển ở 03 lĩnh vực: sản xuất, phát hành, phổ biến phim; trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người, bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch của Việt Nam; đồng thời nâng cao vị thế, thương hiệu của điện ảnh Việt Nam.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các kỳ Liên hoan Phim Việt Nam, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội đã tạo điều kiện cho các nghệ sỹ và các nhà quản lý, những người hoạt động điện ảnh có cơ hội tiếp xúc học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu những sáng tạo trong nghệ thuật điện ảnh và vận dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong sản xuất, phát hành, phổ biến phim. Từ đó nâng cao chất lượng nội dung, nghệ thuật, kỹ thuật của phim Việt Nam nhằm đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của công chúng và hội nhập quốc tế trong điện ảnh.

Các kỳ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội đã và đang góp phần thực hiện “Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”. Bên cạnh đó, việc tổ chức các Liên hoan Phim đã góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến lược Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

II. ƯU ĐIỂM

1. Công tác tổ chức

Công tác tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Cục Điện ảnh chủ trì, triển khai thực hiện ngày càng nâng cao tính chuyên nghiệp; có sự phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc, khoa học, thân thiện và đạt hiệu quả tích cực đến xã hội, các cơ quan, ban, ngành và khán giả.

2. Chất lượng phim tham dự

Chất lượng phim tuyển chọn dự thi và chiếu trong chương trình các kỳ Liên hoan Phim Việt Nam, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội được giới chuyên môn và khán giả trong và ngoài nước đánh giá cao về tính nghệ thuật, giá trị nhân văn, phong cách sáng tác đa dạng và giá trị nội dung tư tưởng sâu sắc.

3. Công tác chấm giải

- Việc mời, chọn thành phần Ban Giám khảo gồm các nhà chuyên môn, các nghệ sỹ điện ảnh nổi tiếng và có uy tín của điện ảnh thế giới, khu vực và điện ảnh Việt Nam thực sự đã góp phần nâng cao uy tín của Liên hoan Phim Việt Nam, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội.

- Giải thưởng được trao tại các kỳ Liên hoan Phim Việt Nam, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội thể hiện được tính công tâm, minh bạch, khách quan và có sức thuyết phục cao, góp phần động viên, khuyến khích các nghệ sĩ điện ảnh trong quá trình sáng tạo nghệ thuật, đặc biệt là các nghệ sỹ trẻ, tài năng.

4. Công tác tổ chức các sự kiện

Các sự kiện chính của các kỳ Liên hoan Phim Việt Nam, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội như lễ Khai mạc, lễ Bế mạc, các cuộc Hội thảo, Tọa đàm, Triển lãm, giao lưu được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả, gây được nhiều ấn tượng tốt đẹp với tinh thần tôn vinh nghệ sĩ và tôn vinh điện ảnh, được giới nghề nghiệp trong nước, quốc tế, khán giả và báo chí khen ngợi.

5. Công tác khán giả

Các kỳ Liên hoan Phim Việt Nam, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội đã chủ động bằng nhiều hình thức để tiếp cận, tương tác với khán giả; tạo được không khí náo nức cho khán giả tại các địa điểm tổ chức. Sự hiện diện của đoàn làm phim, chào ra mắt và giao lưu trực tiếp với khán giả đã tạo lên sức lôi cuốn và hấp dẫn đối với công chúng.

6. Công tác tuyên truyền, quảng bá

- Các kỳ Liên hoan Phim Việt Nam, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội luôn quan tâm đặc biệt đến công tác tuyên truyền, quảng bá. Ban Tổ chức đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, cơ quan, ban, ngành tại các địa điểm tổ chức, các cơ quan thông tấn, báo chí, đài phát thanh và truyền hình thực hiện quy mô và có hiệu quả chiến dịch truyền thông. Vì thế đã có nhiều phóng sự truyền hình, báo chí trong nước và nước ngoài phản ánh về thành công cũng như về chất lượng phim, chất lượng giải thưởng và các hoạt động chuyên ngành, bên lề của các kỳ Liên hoan Phim Việt Nam, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội.

- Đã phối hợp có hiệu quả với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Tổng cục Du lịch, chính quyền, ban, ngành tại các địa phương tổ chức các kỳ Liên hoan Phim Việt Nam, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội để quảng bá tiềm năng và điểm đến của Du lịch Việt Nam nhằm thu hút du khách quốc tế và du khách nội địa, góp phần thúc đẩy phát triển, tăng trưởng của Du lịch Việt Nam.

7. Công tác xã hội hóa

Cục Điện ảnh đã nỗ lực đẩy mạnh xã hội hóa việc tổ chức các kỳ Liên hoan Phim Việt Nam, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội, phù hợp với nhiều sự kiện, đảm bảo tỷ lệ xã hội hóa đạt mức thấp nhất là 30% và cao nhất là 50% tổng chi phí tổ chức.

III. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế

a) Công tác xây dựng kế hoạch

- Đối với Liên hoan Phim Việt Nam: Từ trước Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 15 tổ chức tại Nam Định năm 2007, chu kỳ tổ chức là 5 năm 2 lần khiến cho công tác tổ chức và bố trí nguồn kinh phí luôn ở trong tình trạng bị động và gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục tình trạng nói trên, từ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 16 tổ chức năm 2009 tại Thành phố Hồ Chí Minh đến nay, việc tổ chức Liên hoan Phim đã được thực hiện theo chu kỳ 2 năm 1 lần.

- Đối với Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội: Được tổ chức lần đầu tiên từ năm 2010 đến nay với chu kỳ 2 năm 1 lần. Đây là chu kỳ tổ chức Liên hoan Phim quốc tế chưa thực sự phù hợp với thông lệ quốc tế (tất cả các Liên hoan Phim quốc tế trên thế giới đều được tổ chức theo chu kỳ 1 năm 1 lần, trừ Liên hoan Phim quốc tế Bình Nhưỡng - Triều Tiên, 2 năm 1 lần). Đây là một hạn chế khiến cho Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội tuy bước đầu đã đã tạo thương hiệu và uy tín nhưng chưa thực sự phát huy được hiệu quả và sự quan tâm thường xuyên của các nghệ sỹ, các nhà làm phim quốc tế.

b) Vấn đề tài chính

- Liên hoan Phim Việt Nam và Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội là hai sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế nên việc bố trí ăn, ở, đi lại, việc tổ chức các sự kiện đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao. Tuy nhiên, các chế độ chi tiêu tài chính (từ nguồn ngân sách nhà nước) theo quy định hiện hành lại ở mức thông thường, thấp hơn nhiều so với yêu cầu chi tiêu thực tế. Mặc dù đã chủ động, tích cực kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa, nhưng đây là vấn đề khó khăn mà cơ quan tổ chức luôn phải đối mặt và trong chừng mực nào đó làm hưởng đến chất lượng của sự kiện.

c) Thời gian tổ chức

Việc tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội trong 5 ngày là khoảng thời gian rất ngắn so với thông lệ quốc tế (thông thường các nước tổ chức Liên hoan Phim quốc gia và Liên hoan Phim quốc tế từ 10 - 15 ngày). Vì vậy, trong quá trình tuyển chọn phim, Ban Tổ chức phải cân nhắc rất nhiều về số lượng phim dự thi và phim trong Chương trình toàn cảnh của Liên hoan Phim. Ngoài ra, với thời gian ngắn như vậy, các hoạt động chiếu phim, hoạt động giao lưu trao đổi nghề nghiệp cũng bị hạn chế.

2. Nguyên nhân

a) Cục Điện ảnh chưa xây dựng được đề án, kế hoạch trung hạn, dài hạn để tổ chức các sự kiện Liên hoan Phim Việt Nam, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội.

b) Trong hoàn cảnh kinh tế đất nước đang có nhiều khó khăn, nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước bố trí cho việc tổ chức các sự kiện Liên hoan Phim Việt Nam, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội còn hạn chế.

 

Phần II

NỘI DUNG, KẾ HOẠCH ĐỀ ÁN TỔ CHỨC LIÊN HOAN PHIM

 

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Tên đề án:

ĐỀ ÁN

TỔ CHỨC LIÊN HOAN PHIM GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

2. Cơ quan quản lý đề án: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3. Đơn vị xây dựng và thực hiện Đề án: Cục Điện ảnh

4. Thời gian thực hiện Đề án: Từ năm 2021 đến năm 2030

5. Địa điểm tổ chức thực hiện: Tại Việt Nam

6. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án:

a) Kinh phí sự nghiệp hàng năm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Cục Điện ảnh;

b) Nguồn kinh phí xã hội hóa.

II. CĂN CỨ VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Căn cứ

- Nghị quyết số 23/NQ-TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới;

- Nghị quyết số 33/NQ-TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;

- Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009 và Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12;

- Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển Điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;

- Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

2. Sự cần thiết

- Việc tổ chức các kỳ Liên hoan Phim Việt Nam, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội là đáp ứng nhu cầu, là đòi hỏi của ngành Điện ảnh trong quá trình hội nhập quốc tế và phù hợp với xu thế chung của điện ảnh thế giới (ngày nay, hầu hết các nền điện ảnh tiên tiến trên thế giới đều có Liên hoan phim quốc gia và Liên hoan phim quốc tế, trong đó nhiều nước có hàng chục Liên hoan phim quốc tế khác nhau; hàng năm các cơ quan đại diện nước ngoài, các tổ chức quốc tế, Trung tâm văn hóa nước ngoài ở Việt Nam trung bình tổ chức từ 10 đến 15 Liên hoan Phim/Tuần Phim nước ngoài tại Việt Nam).

- Điện ảnh là một ngành nghệ thuật có tính lan tỏa rộng lớn và ngày càng mang tính quốc tế cao, việc tổ chức các kỳ Liên hoan Phim Việt Nam, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội vừa đáp ứng được nhu cầu quảng bá hình ảnh đất nước, con người, bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch của Việt Nam với bè bạn quốc tế, vừa đáp ứng được nhu cầu thưởng thức văn hoá ngày càng cao của công chúng trong nước.

- Việc tổ chức các kỳ Liên hoan Phim Việt Nam, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội đáp ứng nhu cầu tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các nước; đồng thời tạo cơ hội để các nghệ sỹ, các nhà làm phim Việt Nam tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu tiến bộ khoa học, công nghệ trong sản xuất, phát hành, phổ biến phim từ các đồng nghiệp quốc tế.

- Việc tổ chức các kỳ Liên hoan Phim Việt Nam, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội đáp ứng nhu cầu nâng cao thương hiệu của điện ảnh Việt Nam và mở rộng thị trường điện ảnh Việt Nam ra các nước khác trên thế giới.

III. MỤC TIÊU CHUNG CỦA ĐỀ ÁN

Việc tổ chức các kỳ Liên hoan Phim Việt Nam, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội nhằm các mục tiêu chung sau đây:

1. Đánh giá, tổng kết, vinh danh các tác phẩm, các nghệ sỹ, các hoạt động Điện ảnh.

2. Xây dựng, quảng bá các giá trị nghệ thuật của các tác phẩm điện ảnh, nâng cao thẩm mỹ của công chúng thông qua việc giới thiệu trong các Liên hoan Phim những tác phẩm điện ảnh Việt Nam, điện ảnh thế giới có nội dung tư tưởng sâu sắc, giàu tính nhân văn và có hình thức thể hiện nghệ thuật sáng tạo.

3. Tạo dựng thương hiệu điện ảnh Việt Nam trong xu thế mở cửa và hội nhập quốc tế;

4. Củng cố và phát triển thị trường điện ảnh Việt Nam trong nước, chủ động đưa phim Việt Nam vào mạng lưới phát hành phim quốc tế, mở rộng thị trường quốc tế của phim Việt Nam;

5. Tăng cường quảng bá và xúc tiến du lịch thông qua việc giới thiệu với công chúng trong nước, bè bạn quốc tế hình ảnh đất nước, con người, bản sắc văn hóa Việt Nam trong các sự kiện điện ảnh và tác phẩm điện ảnh tại các Liên hoan Phim;

6. Mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế giữa các nghệ sỹ, những người làm công tác điện ảnh Việt Nam với bạn bè và đồng nghiệp quốc tế thông qua các cuộc tiếp xúc, hội thảo, tọa đàm, trao đổi thông tin, kinh nghiệm nghề nghiệp được tổ chức trong các Liên hoan Phim.

7. Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước nói chung và giữa điện ảnh Việt Nam với các nền điện ảnh thế giới nói riêng thông qua việc tổ chức các Liên hoan Phim.

IV. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN

1. Nhiệm vụ chung

a) Tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam;

b) Tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội;

c) Ngoài các Liên hoan Phim định kỳ trên, hàng năm Cục Điện ảnh sẽ xây dựng Đề án trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt, quyết định để tổ chức từ 2 đến 3 Liên hoan phim/Tuần phim chuyên ngành, chuyên đề về những nội dung, đề tài cần sự khuyến khích, tác động để phát triển điện ảnh trong cả nước; các Tuần phim/Liên hoan Phim Việt Nam ở nước ngoài nhân dịp các năm chẵn, năm tròn quan hệ ngoại giao với các nước mục đích quảng bá văn hóa và điện ảnh Việt Nam ra nước ngoài.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam

2.1.1. Cơ quan chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2.1.2. Đơn vị tổ chức: Cục Điện ảnh.

2.1.3. Thời gian tổ chức: 02 năm một kỳ.

2.1.4. Địa điểm tổ chức: Luân phiên tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2.1.5. Xây dựng Đề án tổ chức của mỗi kỳ Liên hoan Phim

Việc xây dựng Đề án tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tiêu chí của Liên hoan Phim;

b) Quy mô của Liên hoan Phim;

c) Cơ cấu giải thưởng của Liên hoan Phim;

d) Thành lập các Ban Giám khảo;

đ) Thành lập các Ban và Tiểu ban tổ chức Liên hoan Phim;

e) Xây dựng Chương trình tổng thể của Liên hoan Phim;

g) Xây dựng dự trù kinh phí tổ chức Liên hoan Phim:

- Nguồn kinh phí sự nghiệp do Bộ Văn hóa, Thể thao cấp cho đơn vị tổ chức;

- Nguồn kinh phí xã hội hóa.

2.1.6. Xây dựng Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Liên hoan Phim

Việc xây dựng Điều lệ và các Quy chế hoạt động phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Điều lệ Liên hoan Phim;

b) Quy chế tuyển chọn phim;

c) Quy chế chấm giải;

2.1.7. Xây dựng kịch bản, đề cương tổ chức các sự kiện của Liên hoan Phim

Căn cứ tình hình thực tiễn, Ban Tổ chức Liên hoan Phim phải xây dựng kịch bản hoặc đề cương chi tiết của các sự kiện sau đây:

a) Kịch bản Khai mạc Liên hoan Phim;

b) Kịch bản Bế mạc và Trao giải thưởng của Liên hoan Phim;

c) Đề cương chi tiết tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm;

d) Kịch bản các buổi giao lưu, ra mắt khán giả.

2.1.8. Báo cáo tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức Liên hoan Phim

2.2. Tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội

2.2.1. Cơ quan chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2.2.2. Đơn vị tổ chức: Cục Điện ảnh.

2.2.3. Thời gian tổ chức: 02 năm một kỳ.

2.2.4. Địa điểm tổ chức: Thành phố Hà Nội

2.2.5. Xây dựng Đề án tổ chức của mỗi kỳ Liên hoan Phim

Việc xây dựng Đề án tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tiêu chí của Liên hoan Phim;

b) Quy mô của Liên hoan Phim;

c) Cơ cấu giải thưởng của Liên hoan Phim;

d) Thành lập các Ban Giám khảo;

đ) Thành lập các Ban và Tiểu ban tổ chức Liên hoan Phim;

e) Xây dựng Chương trình tổng thể của Liên hoan Phim;

- Xây dựng Điều lệ Liên hoan Phim;

- Xây dựng kịch bản Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc;

- Xây dựng Quy chế tuyển chọn phim, Quy chế chấm giải thưởng.

g) Xây dựng dự trù kinh phí tổ chức Liên hoan Phim:

- Nguồn kinh phí sự nghiệp do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho đơn vị tổ chức;

- Nguồn kinh phí xã hội hóa.

2.3 Tổ chức các Liên hoan Phim/Tuần phim chuyên ngành, chuyên đề và

các Tuần phim Việt Nam ở nước ngoài

a) Xây dựng Đề án tổ chức căn cứ vào quy mô, đối tác tổ chức, địa điểm… và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt hàng năm.

b) Nguồn kinh phí:

- Nguồn kinh phí sự nghiệp do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho đơn vị tổ chức;

- Nguồn kinh phí xã hội hóa.

V. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

Năm

Các Liên hoan Phim Việt Nam

2021

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII

2022

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI

2023

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII

2024

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII

2025

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV

2026

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII

2027

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXV

2028

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ IX

2029

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXVI

2030

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ X

VI. KINH PHÍ TỔ CHỨC

- Nguồn kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Cục Điện ảnh.

- Nguồn huy động kinh phí xã hội hóa.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phê duyệt và chỉ đạo thực hiện Đề án.

2. Cục Điện ảnh

a) Chủ trì lập và triển khai thực hiện Đề án.

b) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan, ban, ngành địa phương có liên quan thực hiện Đề án.

3. Cục Hợp tác Quốc tế

Phối hợp với Cục Điện ảnh trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội.

4. Vụ Kế hoạch, Tài chính

a) Phối hợp với Cục Điện ảnh trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện đối từng đề án cụ thể theo “Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án giai đoạn 2021 - 2030”;

b) Thẩm định Dự toán kinh phí của từng Đề án cụ thể theo “Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án giai đoạn 2021 - 2030”.

5. Vụ Thi đua, Khen thưởng

Phối hợp làm các thủ tục khen thưởng, trao giải cho Liên hoan phim.

6. Văn phòng Bộ

Phối hợp với Cục Điện ảnh trong quá trình tổ chức thực hiện các Đề án cụ thể theo “Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án giai đoạn 2021 - 2030”.

Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động, kịp thời phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi