Quyết định 2739/QÐ-BVHTTDL 2023 Tổng kết, lựa chọn đề cương, bản thảo tác phẩm văn học nghệ thuật Sống mãi với thời gian

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2739/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 2739/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Trại sáng tác và Tổng kết, lựa chọn đề cương, bản thảo tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2739/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Quang Đông
Ngày ban hành:20/09/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổ chức Trại sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian”

Ngày 20/9/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 2739/QÐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Trại sáng tác và Tổng kết, lựa chọn đề cương, bản thảo tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” năm 2023. Tổ chức 02 Trại sáng tác với thành phần cụ thể như sau:

1. Trại sáng tác khu vực phía Bắc tại Nhà sáng tác Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Dự kiến trong 07 ngày, từ ngày 12 đến ngày 19/10/2023.

- Thành phần tham gia: Dự kiến 35 người là các văn nghệ sĩ khu vực phía Bắc được Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam lựa chọn, giới thiệu tham gia và được Hội đồng thẩm định thông qua ý tưởng.

- Thành phần Ban Tổ chức: Dự kiến 8 người (trong đó có Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc)…

2. Trại sáng tác khu vực phía Nam tại Nhà sáng tác Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự kiến trong 07 ngày, từ ngày 23 đến ngày 29/10/2023.

- Thành phần tham gia: Dự kiến 25 người là các văn nghệ sĩ khu vực phía Nam được Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam lựa chọn, giới thiệu tham gia và được Hội đồng thẩm định thông qua ý tưởng.

- Thành phần Ban Tổ chức Trại: Dự kiến 08 người (trong đó có Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu)…

3. Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch Tổ chức Trại sáng tác và Tổng kết, lựa chọn đề cương, bản thảo tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” năm 2023.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2739/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_______________

Số: 2739/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Trại sáng tác và
Tổng kết, lựa chọn đề cương, bản thảo tác phẩm văn học
nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” năm 2023

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1282/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Tổ chức Trại sáng tác dành cho các tác giả có đề cương bản thảo tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian ” năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1302/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Tổ chức Tổng kết, lựa chọn đề cương, bản thảo tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời giannăm 2023;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Tổ chức Trại sáng tác và Tổng kết, lựa chọn đề cương, bản thảo tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” năm 2023.

Điều 2. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch Tổ chức Trại sáng tác và Tổng kết, lựa chọn đề cương, bản thảo tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” năm 2023.

Điều 3. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Cục Nghệ thuật biểu diễn năm 2023 và nguồn xã hội hóa (nếu có).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Tạ Quang Đông;

- Sở VHTTDL Vĩnh Phúc, Bắc Ninh;

- Sở VHTT Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM;

- Lưu: VT, NTBD, L.Th.30.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Tạ Quang Đông

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_______________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Trại sáng tác và Tổng kết, lựa chọn

đề cương, bản thảo tác phẩm văn học nghệ thuật

“Sống mãi với thời gian” năm 2023

(Kèm theo Quyết định số 2739/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 9 năm 2023 của

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

____________

 

Thực hiện Quyết định số 2898/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022 - 2025 hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam (03/02/1930 - 03/02/2030) và 85 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2030); Quyết định số 1282/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Trại sáng tác dành cho các tác giả có đề cương, bản thảo tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” năm 2023; Quyết định số 1302/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Tổng kết, lựa chọn đề cương, bản thảo tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Trại sáng tác và Tổng kết, lựa chọn đề cương, bản thảo tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới.

- Thông qua Trại sáng tác nhằm thu hút phát huy tối đa sức mạnh của đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng, có quy mô, tầm vóc và tư tưởng lớn, hướng tới 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2030) và 85 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2030).

2. Yêu cầu

- Tổ chức Trại sáng tác và Tổng kết, lựa chọn đề cương, bản thảo tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” năm 2023, đảm bảo đúng mục đích yêu cầu đề ra.

- Sự hỗ trợ, chung tay của các cấp các ngành, các Hội chuyên ngành, các văn nghệ sĩ để Kế hoạch Trại sáng tác được triển khai nghiêm túc, đạt kết quả tốt.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Tổ chức Trại sáng tác cho các tác giả có đề cương, bản thảo, tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” và chương trình đi thực tế cho các văn nghệ sĩ tại các địa phương tìm nguồn tư liệu, chất liệu sáng tác các đề cương, bản thảo (Tháng 10/2023).

2. Lựa chọn các đề cương, bản thảo các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian”.

3. Tổ chức Tổng kết lựa chọn các đề cương, bản thảo sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” (Tháng 11/2023).

III. NỘI DUNG TRẠI SÁNG TÁC

A. TRẠI SÁNG TÁC (02 Trại sáng tác)

1. Trại sáng tác khu vực phía Bắc

1.1. Thời gian: Dự kiến trong 07 ngày, từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 10 năm 2023.

1.2. Địa điểm: Nhà sáng tác Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

1.3. Thành phần, số lượng

- Thành phần tham gia: Dự kiến 35 người là các văn nghệ sĩ khu vực phía Bắc được Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam lựa chọn, giới thiệu tham gia và được Hội đồng thẩm định thông qua ý tưởng.

- Thành phần Ban Tổ chức: Dự kiến 8 người (trong đó có Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc).

- Thành phần khách mời tham dự Khai mạc, Bế mạc Trại sáng tác: Dự kiến 08 đại biểu

+ Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương tổ chức;

+ Lãnh đạo Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam;

+ Các văn nghệ sĩ tham gia Trại sáng tác;

+ Một số cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương.

1.4. Nội dung, Chương trình

- Nội dung hoạt động:

+ Khai mạc Trại sáng tác văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian”;

+ Tọa đàm trao đổi, định hướng nội dung sáng tác;

+ Thâm nhập thực tế tại một số địa phương, thu thập tư liệu theo chuyên đề sáng tác;

+ Kết thúc Trại sáng tác khu vực phía Bắc

- Chương trình:

+ Ngày thứ nhất: Đón tiếp đại biểu, họp Ban tổ chức, giao lưu, gặp gỡ với các văn nghệ sĩ tham gia Trại sáng tác;

+ Ngày thứ 2: Buổi sáng Khai mạc Trại sáng tác, Buổi chiều Tọa đàm trao đổi, định hướng nội dung sáng tác theo chuyên đề;

+ Ngày thứ 3, thứ 4: Viết đề cương, bản thảo theo ý tưởng tại Nhà sáng tác;

+ Ngày thứ 5, thứ 6: Đi thực tế tại Bắc Ninh, thu thập tư liệu theo chuyên đề sáng tác;

+ Ngày thứ 7: Kết thúc Trại sáng tác khu vực phía Bắc.

2. Trại sáng tác khu vực phía Nam

2.1. Thời gian: Dự kiến trong 07 ngày, từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 10 năm 2023.

2.2. Địa điểm: Nhà sáng tác Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2.3. Thành phần, số lượng

- Thành phần tham gia: Dự kiến 25 người là các văn nghệ sĩ khu vực phía Nam được Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam lựa chọn, giới thiệu tham gia và được Hội đồng thẩm định thông qua ý tưởng.

- Thành phần Ban Tổ chức Trại: Dự kiến 08 người (trong đó có Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu).

- Thành phần khách mời tham dự Khai mạc, Bế mạc Trại sáng tác: Dự kiến 08 đại biểu

+ Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương tổ chức.

+ Lãnh đạo Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam.

+ Các văn nghệ sĩ tham gia Trại sáng tác.

+ Một số cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương.

2.4. Nội dung, Chương trình

- Nội dung hoạt động:

+ Khai mạc Trại sáng tác văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian”.

+ Tọa đàm trao đổi, định hướng nội dung sáng tác.

+ Đi thực tế tại địa phương, thu thập tư liệu theo chuyên đề sáng tác.

+ Kết thúc Trại sáng tác khu vực phía Nam.

- Chương trình:

+ Ngày thứ nhất: Đón tiếp đại biểu, họp Ban tổ chức, giao lưu, gặp gỡ với các văn nghệ sĩ tham gia Trại sáng tác.

+ Ngày thứ 2: Buổi sáng Khai mạc Trại sáng tác, Buổi chiều Tọa đàm trao đổi, định hướng nội dung sáng tác theo chuyên đề.

+ Ngày thứ 3, thứ 4: Viết đề cương, bản thảo theo ý tưởng tại Nhà sáng tác.

+ Ngày thứ 5, thứ 6: Đi thực tế tại địa phương, thu thập tư liệu theo chuyên đề sáng tác.

+ Ngày thứ 7: Kết thúc Trại sáng tác khu vực phía Nam.

B. TỔNG KẾT LỰA CHỌN ĐỀ CƯƠNG, BẢN THẢO

1. Tổng kết khu vực phía Bắc

1.1. Thời gian: Dự kiến 01 ngày giữa tháng 11 năm 2023.

1.2. Địa điểm: Hà Nội.

1.3. Thành phần, số lượng

- Thành phần tham gia: Dự kiến 15 - 20 văn nghệ sĩ có các đề cương, bản thảo các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” được các Hội đồng lựa chọn ở các lĩnh vực Văn học, Âm nhạc, Múa, Sân khấu.

- Thành phần Ban Tổ chức: Dự kiến 10 người (trong đó có Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật).

- Thành phần khách mời tham dự: Dự kiến 10 đại biểu

+ Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương.

+ Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Hội đồng thẩm định các đề cương, bản thảo.

+ Lãnh đạo Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam.

+ Một số cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương.

1.4. Chương trình

+ Khai mạc

+ Đánh giá Hội đồng thẩm định lựa chọn các đề cương, bản thảo.

+ Nghiệm thu và công bố các đề cương, bản thảo.

+ Kết thúc

2. Tổng kết khu vực phía Nam

2.1. Thời gian: Dự kiến 01 ngày cuối tháng 11 năm 2023.

2.2. Địa điểm: TP Hồ Chí Minh.

2.3. Thành phần, số lượng

- Thành phần tham gia: Dự kiến 10 - 15 văn nghệ sĩ có các đề cương, bản thảo các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” được các Hội đồng lựa chọn ở các lĩnh vực Văn học, Âm nhạc, Múa, Sân khấu.

- Thành phần Ban Tổ chức: Dự kiến 10 người (trong đó có Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật).

- Thành phần khách mời tham dự: Dự kiến 10 đại biểu

+ Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương.

+ Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Hội đồng thẩm định các đề cương, bản thảo.

+ Lãnh đạo Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam.

+ Một số cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương.

2.4. Chương trình

+ Khai mạc

+ Đánh giá Hội đồng thẩm định lựa chọn các đề cương, bản thảo.

+ Nghiệm thu và công bố các đề cương, bản thảo.

+ Kết thúc

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Cục Nghệ thuật biểu diễn

- Tham mưu, thành lập Hội đồng thẩm định các đề cương, bản thảo tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” năm 2023.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch Tổ chức Trại sáng tác và Tổng kết, lựa chọn đề cương, bản thảo tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” năm 2023.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm kết nối, xây dựng chương trình thâm nhập thực tế tại một số địa phương, thu thập tư liệu theo chuyên đề sáng tác (đi lại, ăn nghỉ...).

- Chủ trì, phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức hoạt động thực tế, thu thập tư liệu theo chuyên đề sáng tác tại địa phương.

- Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật triển khai các Trại sáng tác văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” năm 2023.

2. Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật

- Chủ trì, phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn chuẩn bị chương trình Khai mạc, Bế mạc Trại sáng tác, chịu trách nhiệm về ăn nghỉ, sinh hoạt cho các văn nghệ sĩ tham gia Trại sáng tác tại các Nhà sáng tác; đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm đón tiếp các đại biểu; triển khai công tác tổ chức Trại sáng tác (bao gồm: Địa điểm tổ chức, trang trí khánh tiết, âm thanh, ánh sáng, hội trường..

- Chịu trách nhiệm triển khai nhiệm vụ phục vụ văn nghệ sĩ dự Trại sáng tác tại các Nhà sáng tác thuộc Trung tâm.

3. Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm đón tiếp, tổ chức cho các văn nghệ sĩ tham gia hoạt động thực tế, thu thập tư liệu theo chuyên đề sáng tác tại địa phương theo chương trình.

4. Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội nghệ sĩ Múa Việt Nam: Lựa chọn, giới thiệu từ 10 - 15 văn nghệ sĩ tham gia Trại sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022 - 2025.

V. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Cục Nghệ thuật biểu diễn năm 2023 và nguồn xã hội hóa (nếu có).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Trại sáng tác và Tổng kết, lựa chọn đề cương, bản thảo tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” năm 2023, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, tổ chức thực hiện./.

 

CHƯƠNG TRÌNH

TRẠI SÁNG TÁC NĂM 2023

(Kèm theo Kế hoạch số:      /KH-BVHTTDL ngày tháng năm 2023

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

___________

 

I. Khu vực phía Bắc:

Địa điểm: Nhà sáng tác Tam đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian: 07 ngày, tháng 10 năm 2023.

Ngày

Nội dung hoạt động

Địa điểm

Ngày 1

Sáng: Xe ôtô đón văn nghệ sĩ tham gia Trại sáng tác (tại 32 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội) và di chuyển đến Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Chiều: Họp Ban tổ chức, giao lưu, gặp gỡ với các văn nghệ sĩ tham gia Trại sáng tác

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Ngày 2

Sáng: Khai mạc Trại sáng tác.

Chiều: Tọa đàm trao đổi, định hướng nội dung sáng tác theo chuyên đề

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Ngày 3

Ngày 4

Viết đề cương, bản thảo theo ý tưởng tại Nhà sáng tác

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Ngày 5

Ngày 6

Đi thực tế thu thập tư liệu theo chuyên đề sáng tác tại Bắc Ninh (Có chương trình riêng).

Sở

VHTTDL tỉnh Bắc Ninh

Ngày 7

Sáng: Tổng kết Trại sáng tác, Chiều: Xe ôtô đưa văn nghệ sĩ về Hà Nội.

Tam Đảo Vĩnh Phúc

 

II. Khu vực phía Nam:

Địa điểm: Nhà sáng tác Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thời gian: 07 ngày, tháng 10 năm 2023

Ngày

Nội dung hoạt động

Địa điểm

Ngày 1

Sáng: Xe ôtô đón tiếp văn nghệ sĩ tham gia Trại sáng tác (tại 170 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh) và di chuyển đến Nhà sáng tác Vũng Tàu.

Chiều: Họp Ban tổ chức, giao lưu, gặp gỡ với các văn nghệ sĩ tham gia Trại sáng tác.

Nhà sáng tác

BR-VT

Ngày 2

Sáng: Khai mạc Trại sáng tác,

Chiều: Tọa đàm trao đổi, định hướng nội dung sáng tác theo chuyên đề

Nhà sáng tác

BR-VT

Ngày 3

Ngày 4

Viết đề cương, bản thảo theo ý tưởng tại Nhà sáng tác

Nhà sáng tác

BR-VT

Ngày 5

Ngày 6

Đi thực tế tại, thu thập tư liệu theo chuyên đề sáng tác tại địa phương (Có chương trình riêng).

Sở VHTT tỉnh

BR-VT

Ngày 7

Sáng: Tổng kết Trại sáng tác.

Chiều: Xe ôtô đưa văn nghệ sĩ về TP Hồ Chí Minh.

Nhà sáng tác

BT-VT

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi