Quyết định 2728/QÐ-BVHTTDL 2023 tổ chức Hội thảo tham vấn Dữ liệu cơ sở nhóm khuyết tật chữ in

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2728/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 2728/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thảo tham vấn với các bên liên quan về dự thảo Báo cáo nghiên cứu “Dữ liệu cơ sở về nhóm khuyết tật chữ in và những giải pháp đảm bảo quyền tiếp cận thông tin theo Hiệp ước Marrakesh”
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2728/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành:19/09/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổ chức Hội thảo tham vấn về Báo cáo nghiên cứu dữ liệu nhóm khuyết tật chữ in

Ngày 19/9/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 2728/QÐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội thảo tham vấn với các bên liên quan về dự thảo Báo cáo nghiên cứu “Dữ liệu cơ sở về nhóm khuyết tật chữ in và những giải pháp đảm bảo quyền tiếp cận thông tin theo Hiệp ước Marrakesh”.

1. Nội dung Kế hoạch tổ chức Hội thảo gồm các vấn đề sau:

- Tham vấn ý kiến các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan về dự thảo Báo cáo nghiên cứu “Dữ liệu cơ sở về nhóm khuyết tật chữ in và những giải pháp đảm bảo quyền tiếp cận thông tin theo Hiệp ước Marrakesh”;

- Lấy ý kiến về nội dung Điều 37(3) dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan;

- Kinh nghiệm thực tiễn của một số tổ chức, đơn vị về thực hiện giới hạn và ngoại lệ dành cho người khuyết tật nhìn;…

2. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo: dự kiến 01 ngày trong tháng 10 năm 2023 tại Hà Nội.

3. Thành phần tham dự Hội thảo: dự kiến gồm 50 người, gồm có:

- Một số Bộ, ngành liên quan;

- Một số đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Các Liên hiệp Hội, Hội, tổ chức xã hội dành cho người khuyết tật;

- Một số nhà xuất bản, thư viện phục vụ người khuyết tật;…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2728/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

______________

Số: 2728/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Hội thảo tham vấn với các bên liên quan về dự thảo Báo cáo nghiên cứu “Dữ liệu cơ sở về nhóm khuyết tật chữ in và những giải pháp đảm bảo quyền tiếp cận thông tin theo Hiệp ước Marrakesh”.

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Quyết định số 1646/QĐ-BVHTTDL ngày 15/7/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Văn kiện Dự án “Chung tay xây dựng tương lai hòa nhập: Thực hiện Công ước quốc tế về Quyền của người khuyết tật thông qua hợp tác hiệu quả” do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Hội thảo tham vấn với các bên liên quan về dự thảo Báo cáo nghiên cứu “Dữ liệu cơ sở về nhóm khuyết tật chữ in và những giải pháp đảm bảo quyền tiếp cận thông tin theo Hiệp ước Marrakesh”.

Thời gian thực hiện: Dự kiến 01 ngày trong tháng 10 năm 2023.

Địa điểm: Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị nêu trên được trích từ nguồn viện trợ Dự án: “Chung tay xây dựng tương lai hòa nhập: Thực hiện Công ước quốc tế về Quyền của người khuyết tật thông qua hợp tác hiệu quả” do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Đoàn Văn Việt;

- Lưu: VT, BQTG (02), PH.10

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Đoàn Văn Việt

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

______________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức Hội thảo tham vấn với các bên liên quan về dự thảo Báo cáo
nghiên cứu “Dữ liệu cơ sở về nhóm khuyết tật chữ in và những giải pháp
đảm bảo quyền tiếp cận thông tin theo Hiệp ước
Marrakesh”

(Kèm theo Quyết định số 2728/QĐ-BVHTTDL ngày 19/9/2023

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_________________

 

Thực hiện Quyết định số 1646/QĐ-BVHTTDL ngày 15/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Văn kiện Dự án “Chung tay xây dựng tương lai hòa nhập: Thực hiện Công ước quốc tế về Quyền của người khuyết tật thông qua hợp tác hiệu quả” do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ, Cục Bản quyền tác giả xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo tham vấn với các bên liên quan về dự thảo Báo cáo nghiên cứu “Dữ liệu cơ sở về nhóm khuyết tật chữ in và những giải pháp đảm bảo quyền tiếp cận thông tin theo Hiệp ước Marrakesh” với nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thảo luận và trao đổi về các quy định pháp luật, đánh giá thực trạng việc tiếp cận các xuất bản phẩm và thực thi các ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với người khuyết tật nhìn, người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in và người khuyết tật khác không có khả năng tiếp cận tác phẩm để đọc theo cách thông thường.

- Trao đổi kinh nghiệm về thực hiện giới hạn và ngoại lệ dành cho người khuyết tật nhìn, người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in và người khuyết tật khác không có khả năng tiếp cận tác phẩm để đọc theo cách thông thường.

- Việc tổ chức Hội thảo cần đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thực hiện đúng theo các quy trình và quy định hiện hành.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nội dung

- Tham vấn ý kiến các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan về dự thảo Báo cáo nghiên cứu “Dữ liệu cơ sở về nhóm khuyết tật chữ in và những giải pháp đảm bảo quyền tiếp cận thông tin theo Hiệp ước Marrakesh”.

- Lấy ý kiến về nội dung Điều 37(3) dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan: quy định xử phạt liên quan đến ngoại lệ bản quyền cho người khuyết tật.

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Hiệp ước Marrakesh và các quy định pháp luật có liên quan của Việt Nam.

- Kinh nghiệm thực tiễn của một số tổ chức, đơn vị về thực hiện giới hạn và ngoại lệ dành cho người khuyết tật nhìn, người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in và người khuyết tật khác không có khả năng tiếp cận tác phẩm để đọc theo cách thông thường.

- Tạo điều kiện cho người khuyết tật nhìn, người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in và người khuyết tật khác không có khả năng tiếp cận tác phẩm để đọc theo cách thông thường có cơ sở vật chất tốt hơn để tăng cường quyền tiếp cận với tri thức, văn học, nghệ thuật.

- Kiến nghị và giải pháp về triển khai Hiệp ước Marrakesh tại Việt Nam.

2. Thời gian, địa điểm: Dự kiến 01 ngày trong tháng 10 năm 2023 tại Hà Nội.

3. Thành phần tham dự

Thành phần tham dự: Tổng số đại biểu dự kiến 50 người, bao gồm:

- Một số Bộ, ngành liên quan;

- Một số đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Các Liên hiệp Hội, Hội, tổ chức xã hội dành cho người khuyết tật;

- Một số nhà xuất bản, thư viện phục vụ người khuyết tật;

- Một số các trường, cơ sở đào tạo người khuyết tật;

- Một số cơ quan thông tấn báo chí.

4. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí tổ chức Hội thảo được trích từ nguồn viện trợ Dự án: “Chung tay xây dựng tương lai hòa nhập: Thực hiện Công ước quốc tế về Quyền của người khuyết tật thông qua hợp tác hiệu quả” do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Giao Cục Bản quyền tác giả

- Tổ chức Hội thảo, phát hành Giấy mời đại biểu tham dự;

- Chuẩn bị nội dung, đặt bài, mời các chuyên gia;

- Thực hiện các công việc cần thiết khác.

2. Giao các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ

Vụ Kế hoạch, Tài chính và các đơn vị có liên quan phối hợp với Cục Bản quyền tác giả triển khai thực hiện việc tổ chức Hội thảo theo đúng quy trình và quy định của Pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thảo tham vấn với các bên liên quan về dự thảo Báo cáo nghiên cứu “Dữ liệu cơ sở về nhóm khuyết tật chữ in và những giải pháp đảm bảo quyền tiếp cận thông tin theo Hiệp ước Marrakesh”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ và thời gian để Hội thảo được tổ chức thành công./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi