Quyết định 2458/QÐ-BVHTTDL 2021 Đề án Tổ chức Tuần phim Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2458/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 2458/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án Tổ chức Tuần phim Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2458/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Quang Đông
Ngày ban hành:16/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Đề án “Tổ chức Tuần phim Việt Nam tại EXPO 2020 Dubai, UAE”

Ngày 16/9/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2458/QÐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án Tổ chức Tuần phim Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE.
Theo đó, Quyết định đã phê duyệt kèm theo 
Đề án “Tổ chức Tuần phim Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE”. Đề án bao gồm các nội dung sau đây: tiêu chí và mục đích; nội dung (địa điểm tổ chức; thời gian; cơ qua chỉ đạo, tổ chức; các sự kiện chính, yêu cầu kỹ thuật phim...); kinh phí tổ chức; phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện; kế hoạch tổ chức tuần phim Việt Nam tại EXPO 2020 Dubai.
Nổi bật trong Đề án là một số nội dung sau: Tuần phim Việt Nam EXPO 2020 Dubai diễn ra từ ngày 30/12/2021 – 05/01/2022 và lễ khai mạc Tuần phim được tổ chức vào ngày 30/12/2021 được trình chiếu tại 02 địa điểm chính trong khu vực tổ hợp EXPO 2020 Dubai bao gồm: Khán phòng Terra Auditorium với tối đa 200 chỗ ngồi; Sân khấu ngoài trời Dubai Millennium Amphitheatre với hơn 1.000 chỗ ngồi. Kinh phí tổ chức Tuần phim Việt Nam EXPO 2020 Dubai được huy động từ nguồn kinh phí xã hội hóa. 
Cùng với đó, Quyết định cũng giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án. 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Xem chi tiết Quyết định 2458/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

Số: 2458/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề án Tổ chức Tuần phim Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Thông tư số n/2011/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh;

Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 1774/VPCP-QHQT ngày 18/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án điều chỉnh “Việt Nam tham gia Triển lãm thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE”;

Căn cứ Quyết định số 1046/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh “Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE”;

Căn cứ Quyết định số 1266/QĐ-BVHTTDL, ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án điều chỉnh “Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 220 Dubai, UAE”;

Căn cứ Thư ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Công ty Vriens & Partners về đề xuất tài trợ cho hoạt động của đoàn Việt Nam tham gia sự kiện Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Điện ảnh.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án “Tổ chức Tuần phim Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE”.

Điều 2. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

Điều 3. Kinh phí thực hiện Đề án huy động từ nguồn xã hội hóa.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Tạ Quang Đông;

- Cục Điện ảnh;

- Công ty Vriens & Partners;

- Lưu: VT, HTQT, ĐLP (4).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Tạ Quang Đông

 

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

ĐỀ ÁN TỔ CHỨC TUẦN PHIM VIỆT NAM TẠI TRIỂN LÃM THẾ GIỚI EXPO 2020 DUBAI, UAE

(Kèm theo Quyết định số 2458/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 09 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_______________

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;

- Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;

- Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh;

- Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Công văn số 1774/VPCP-QHQT ngày 18/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án điều chỉnh “Việt Nam tham gia Triển lãm thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE”;

- Quyết định số 1046/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh “Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE”;

- Quyết định số 1266/QĐ-BVHTTDL, ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án điều chỉnh “Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 220 Dubai, UAE”

II. TIÊU CHÍ VÀ MỤC ĐÍCH

1. Tiêu chí

- Tuần phim Việt Nam EXPO 2020 Dubai nằm trong chuỗi các hoạt động của Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE); là sự kiện chào mừng Ngày Quốc gia Việt Nam (30/12/2021) trong khuôn khổ kỳ triển lãm.

- Tuần phim Việt Nam EXPO 2020 Dubai giới thiệu các tác phẩm đặc sắc của điện ảnh Việt Nam tới khán giả quốc tế tại Triển lãm thế giới EXPO 2020 Dubai.

2. Mục đích

- Giới thiệu với công chúng quốc tế những tác phẩm đặc sắc của điện ảnh Việt Nam; quảng bá về nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam hiện đại và giàu bản sắc dân tộc; tạo cơ hội giới thiệu, tiếp xúc, đối thoại, giao lưu giữa nghệ sĩ, nhà làm phim với khán giả, góp phần tìm hiểu về nhu cầu và cơ hội hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh với các đối tác quốc tế tiềm năng.

- Thông qua trình chiếu phim, đem tới hình ảnh một đất nước Việt Nam là điển hình của sự phát triển hài hoà giữa nét đẹp truyền thống và thành tựu hiện đại, là điểm hội tụ của nhiều nền văn hóa; giới thiệu nền văn hóa ngàn năm văn hiến, giàu bản sắc của Việt Nam cùng với những phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ; khắc hoạ con người Việt Nam nhân hậu, mến khách, giàu tính nhân văn, ẩm thực Việt Nam đa dạng và hấp dẫn...

- Quảng bá Việt Nam là đất nước yêu chuộng hoà bình, ổn định với những chính sách cởi mở, là điểm đến du lịch an toàn, thân thiện, giàu cơ hội và tiềm năng cho các nhà đầu tư nước ngoài; truyền đi thông điệp Việt Nam là cơ hội của hợp tác và phát triển.

- Góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về chủ động hội nhập quốc tế, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh quốc gia, nâng cao vị thế, uy tín đất nước trên trường quốc tế, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

- Gia tăng độ nhận diện của bạn bè quốc tế về các hoạt động của Nhà triển lãm Việt Nam tại EXPO 2020 Dubai, đặc biệt là Ngày Quốc gia Việt Nam.

III. NỘI DUNG

1. Địa điểm tổ chức

Các phim được trình chiếu tại 02 địa điểm chính trong khu vực tổ hợp EXPO 2020 Dubai bao gồm:

- Khán phòng Terra Auditorium với tối đa 200 chỗ ngồi;

- Sân khấu ngoài trời Dubai Millennium Amphitheatre với hơn 1.000 chỗ ngồi.

2. Thời gian

- Tuần phim Việt Nam EXPO 2020 Dubai diễn ra từ ngày 30/12/2021 - 05/01/2022.

- Lễ khai mạc Tuần phim được tổ chức vào ngày 30/12/2021.

3. Cơ quan chỉ đạo, tổ chức:

3.1. Cơ quan chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3.2. Cơ quan tổ chức: Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3.3. Cơ quan phối hợp:

- Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Hiệp hội xúc tiến và phát triển Điện ảnh Việt Nam

- Netflix, Inc. và một số doanh nghiệp điện ảnh Việt Nam

4. Các sự kiện chính

a. Chương trình chiếu phim

Trình chiếu các bộ phim chọn lọc của điện ảnh Việt Nam.

b. Lễ khai mạc Tuần phim Việt Nam Expo 2020 Dubai, UAE diễn ra tại khu tổ hợp EXPO 2020 Dubai, UAE vào Ngày Quốc gia Việt Nam (30/12/2021).

c. Chương trình chiếu phim ngoài trời kết hợp trình diễn thời trang áo dài và biểu diễn âm nhạc dân tộc.

d. Chương trình giao lưu nghệ sỹ với khán giả.

e. Chương trình tham quan Nhà triển lãm Việt Nam cho khán giả xem phim và tham quan khu phức hợp EXPO dành cho đại biểu và khách mời của Ban tổ chức.

4. Tiêu chí tuyển chọn phim trình chiếu

- Các phim đặc sắc, giàu tính nhân văn của điện ảnh Việt Nam được sản xuất trong vòng 5 năm trở lại đây và có nội dung: giới thiệu nền văn hóa ngàn năm văn hiến, giàu bản sắc của đất nước; lịch sử hào hùng của dân tộc; nét đẹp thiên nhiên kỳ vĩ; con người Việt Nam nhân hậu, mến khách; đồng thời quảng bá đất nước Việt Nam hiện đại yêu chuộng hòa bình, ổn định, là điểm đến an toàn, thân thiện, giàu cơ hội và tiềm năng cho các nhà đầu tư nước ngoài; truyền đi thông điệp Việt Nam là cơ hội của hợp tác và phát triển.

- Có nội dung phù hợp với chủ đề chung của EXPO 2020 Dubai là “hướng tới các giải pháp bền vững cho vấn đề toàn cầu, tìm kiếm sự hợp tác giữa các nền văn hóa, các giải pháp mang tính thời đại giữa các quốc gia và khu vực”;

- Không có các chủ đề nhạy cảm về chính trị, chủ quyền, quốc phòng - an ninh, tôn giáo; không có nội dung xung đột với các giá trị văn hóa, tôn giáo, lối sống và luật pháp của UAE;

- Đáp ứng các tiêu chí cụ thể khác của các cơ quan có thẩm quyền cấp phép tại UAE.

5. Yêu cầu kỹ thuật phim

- Định dạng chiếu tại rạp: DCP (không có khóa), HD Digital, MP4 để thuận lợi trong việc làm phụ đề, vận chuyển và trình chiếu tại Dubai.

6. Thủ tục tuyển chọn, thẩm định phim

a. Tuyển chọn phim trình chiếu

- Cục Điện ảnh và các đơn vị liên quan cung cấp danh sách phim Việt Nam đã sản xuất và phát hành trong 5 năm gần đây để Ban tổ chức Tuần phim chọn dựa trên các tiêu chí của Tuần phim và các quy định cho phép phổ biến phim của UAE.

- Ban tổ chức Tuần phim phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với các nhà sản xuất và phát hành phim để thỏa thuận việc chiếu phim và yêu cầu cung cấp tài liệu quảng bá có liên quan.

b. Thẩm định và xin cấp phép trình chiếu tại UAE

Để được trình chiếu tại EXPO 2020 Dubai, các phim đã có bản quyền cần phải được EXPO 2020 Dubai thông qua và được làm phụ đề tiếng Anh và tiếng Ả-rập để gửi đi xin thẩm định và xin giấy phép trình chiếu từ Hội đồng Truyền thông Quốc gia (NMC) của UAE.

7. Số lượng phim đề xuất và các tài liệu kèm theo

- Dự kiến tuyển chọn từ 5-7 phim. Các phim được chọn sẽ được làm phụ đề tiếng Anh và tiếng Ả-rập để gửi đi thẩm định tại UAE.

- Đĩa DVD phim hoặc đường link để tải phim phục vụ cho công tác dịch, làm phụ đề.

- Lời thoại và tóm tắt phim bằng tiếng Anh và tiếng Ả-rập; Trailer phim có phụ đề tiếng Anh để gửi tới Ban tổ chức EXPO 2020 Dubai thông qua trước khi thẩm định cơ quan có thẩm quyền tại UAE.

- Ảnh phim (5 ảnh khác nhau cho mỗi phim), file chất lượng cao phục vụ công tác quảng bá

- Hình ảnh phim, video clip và tài liệu khác giới thiệu về điện ảnh Việt Nam phục vụ công tác truyền thông.

8. Đại biểu, khách mời của Tuần phim

a. Đại biểu, khách mời được Ban tổ chức Tuần phim đài thọ vé máy bay đi lại, chi phí ăn ở trong thời gian Tuần phim.

Ban tổ chức dự kiến mời 02 đại biểu là đạo diễn/nghệ sỹ có phim tham dự Tuần phim và đại diện các hiệp hội liên quan.

b. Đại biểu, khách mời có nhu cầu tham gia Tuần phim và tự túc chi phí

Các nghệ sỹ và thành phần đoàn làm phim của các phim tham dự Tuần phim là đại diện của công ty tài trợ và các đơn vị liên quan có nhu cầu tham dự Tuần phim và sẵn sàng tự túc chi phí tham gia sẽ được Ban tổ chức tạo điều kiện gửi thư mời, hỗ trợ thủ tục visa và tham dự EXPO 2020.

Công tác tổ chức đoàn nghệ sỹ tham dự Tuần phim sẽ được thực hiện tuân theo quy định hiện hành của Việt Nam và UAE, đồng thời đảm bảo đáp ứng các quy tắc phòng dịch tại mỗi nước.

9. Hoạt động quảng bá, truyền thông

- Xây dựng bộ nhận diện của Tuần phim.

- Phát hành Thông cáo báo chí, thông tin về Tuần phim cho truyền thông trong và ngoài nước, bộ phận truyền thông của EXPO 2020 Dubai.

- Tuyên truyền quảng bá về Tuần phim trên các trang thông tin điện tử (Lịch sự kiện chính thức của EXPO 2020 Dubai, Nhà triển lãm Việt Nam, Bộ VHTTDL, Bộ Ngoại giao, cơ quan ngoại giao Việt Nam tại UAE, cơ quan ngoại giao UAE tại Việt Nam...)

- Đưa tin, bài, phản ánh về Tuần phim trên các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế.

- Tuyên truyền quảng cáo trực quan ngoài trời và tại các địa điểm tổ chức các sự kiện của Tuần phim (pano, áp phích, phướn, khẩu hiệu.)

- Phát hành ấn phẩm: catalogue của Liên hoan phim và các ấn phẩm quảng bá khác.

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC

Kinh phí tổ chức Tuần phim Việt Nam EXPO 2020 Dubai được huy động từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt Đề án tổ chức Tuần phim; tổng hợp báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện các công việc của Tuần phim trình Lãnh đạo Bộ xin ý kiến chỉ đạo.

- Thành lập Ban tổ chức Tuần phim để triển khai Đề án.

- Tiến hành tuyển chọn phim trình chiếu trong Tuần phim và đàm phán về vấn đề bản quyền phim với các đơn vị sở hữu phim.

- Liên hệ, thỏa thuận với EXPO 2020 Dubai về địa điểm trình chiếu, lên kế hoạch trình chiếu và các hoạt động liên quan.

- Tiến hành các thủ tục xin thẩm định và cấp phép trình chiếu tại UAE.

- Chủ trì thiết kế, in catalogue, thiết kế tài liệu phục vụ công tác truyền thông; là đầu mối cung cấp và cập nhật thông tin cho Ban tổ chức EXPO 2020, truyền thông trong và ngoài nước về Tuần phim; triển khai các hoạt động tuyên truyền và truyền thông theo kế hoạch.

- Tổ chức dịch và làm phụ đề Tiếng Anh và Tiếng Ả-rập cho phim.

- Lên danh sách đại biểu, khách mời; hỗ trợ các thủ tục liên quan.

- Tổ chức Lễ khai mạc Tuần phim.

- Tổ chức trình chiếu phim và các thủ tục nhận/trả phim tham dự Tuần phim

- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác.

2. Cục Điện ảnh - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Cung cấp danh sách phim Việt Nam đã sản xuất và phát hành trong 5 năm gần đây.

- Cung cấp đầu mối liên hệ của các nhà sản xuất và phát hành phim trong nước.

- Tham mưu bài phát biểu, lời chào mừng trong trường hợp có Lãnh đạo Bộ tham dự Lễ khai mạc Tuần phim.

VI. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN PHIM VIỆT NAM TẠI EXPO 2020, DUBAI

Tên việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian

Lên danh sách đề cử phim tham gia Tuần phim

Cục Điện ảnh

Cục HTQT

1-30/9/2021

Tuyển chọn phim

Cục HTQT

Dịch và làm phụ đề phim

Cục HTQT

10/2021

Xây dựng chương trình chiếu và hoạt động quảng bá cho Tuần phim

Cục HTQT

10/2021

Gửi trailer phim cho BTC EXPO 2020

Cục HTQT

10/2021

Gửi phim cho NMC UAE xin thẩm định

Cục HTQT

11/2021

Tiến hành thủ tục xin visa, thẻ EXPO... cho các đại biểu, khách mời được BTC Tuần phim tài trợ chi phí

Cục HTQT

11/2021

Tiến hành các hoạt động quảng bá và truyền thông

Cục HTQT

12/2021

Chuẩn bị bài phát biểu cho Lãnh đạo Bộ tham dự Lễ khai mạc

Cục Điện ảnh

12/2021

Lễ khai mạc Tuần phim

Cục HTQT

30/12/2021

Chiếu phim

Cục HTQT

30/12/2021

05/1/2022

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi