Quyết định 2391/QÐ-BVHTTDL 2021 Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2391/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 2391/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2391/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành:31/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025

Ngày 31/8/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 2391/QÐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN.

Cụ thể, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN diễn ra trong năm 2021 đáng chú ý như sau:

Trước hết, Cục Hợp tác quốc tế chủ trì hoạt động phối hợp tổ chức Ngày ASEAN tại Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất. Bên cạnh đó, Cục Văn hóa Cơ sở phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Cục Nghệ thuật biểu diễn và các cơ quan liên quan xây dựng Hướng dẫn sử dụng cờ ASEAN và ASEAN ca.

Ngoài ra, Bộ cũng giao Tổng cục Du lịch chủ trì cùng với Ban Thư ký ASEAN, Cơ quan Du lịch các nước ASEAN, các tổ chức đối tác liên quan tổ chức các phiên họp Ủy ban Hợp tác Du lịch ASEAN và Phiên họp Nhóm công tác Marketing Du lịch ASEAN (trực tuyến).

Trong năm 2022, Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế và các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games); Cục Điện ảnh tổ chức Tuần phim ASEAN tại Việt Nam năm 2022 nhân dịp kỷ niệm 55 ngày thành lập ASEAN;...

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2391/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

________

Số: 2391/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN;

Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng;

- Các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;

- Vụ Gia đình;

- Các Cục: DSVH, ĐA, MTNATL, NTBD, VHCS, BQTG;

- Các Tổng cục: TDTT, DL;

- Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam;

- Bảo tàng VHCDTVN; Nhà hát CMNVN;

- Thư viện quốc gia Việt Nam;

- Trung tâm Công nghệ Thông tin;

- Báo điện tử Tổ quốc, Báo Văn hóa, Tạp chí VHNT;

- Lưu: VT, HTQT, NĐT (40).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

_______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH
tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN

(Kèm theo Quyết định số 2391/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 08 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_________________

 

Thực hiện Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN (sau đây gọi là Kế hoạch) với những nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN nhằm tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền ASEAN giai đoạn 2021-2025 (sau đây goi tắt là Chương trình Tuyên truyền ASEAN).

b) Tăng cường sự hiểu biết của người dân và cộng đồng về bản sắc ASEAN.

2. Yêu cầu

a) Phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin và Tuyên truyền ASEAN để triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá trong hợp tác ASEAN về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

b) Khi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong hợp tác ASEAN, các cơ quan có kế hoạch truyền thông, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về nội dung, kết quả của từng hoạt động, sự kiện để tuyên truyền.

c) Tăng cường cơ chế thông tin và phản hồi qua mạng lưới phóng viên chuyên trách về ASEAN của các cơ quan báo chí trung ương và chuyên ngành nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền.

d) Xác định rõ nhiệm vụ tương ứng với các đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và yêu cầu chủ động thực hiện; phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm để đạt kết quả tuyên truyền, quảng bá theo yêu cầu.

đ) Triển khai các nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, linh hoạt và phù hợp trong bối cảnh trong sau đại dịch COVID-19.

e) Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin khi tổ chức các hoạt động và triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Thường xuyên cập nhật thông tin bằng tiếng Việt, tiếng Anh về các sự kiện liên quan của ASEAN trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch trên Cổng thông tin điện tử, Báo Văn hóa, Báo điện tử Tổ quốc, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, các ấn phẩm báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch và trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

2. Cung cấp thông tin về các sự kiện văn hóa, thể thao du lịch của ASEAN cho các cơ quan truyền thông, báo chí.

3. Biên soạn và phát hành các ấn phẩm truyền thông về các hoạt động của các cơ quan chuyên ngành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao du lịch.

4. Biên soạn và phát hành các kết quả đề tài nghiên cứu liên quan của ASEAN trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao du lịch.

5. Tăng cường phối hợp triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về ASEAN trong Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ

1. Nội dung tuyên truyền, quảng bá

a) Tuyên truyền về bản sắc ASEAN nhằm nâng cao nhận thức của người dân về Cộng đồng ASEAN.

b) Tuyên truyền, quảng bá những nét tương đồng và độc đáo về văn hoá, truyền thống, kiến trúc, lịch sử, ngôn ngữ... giữa các nước ASEAN nhằm nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau của người dân thuộc Cộng đồng ASEAN.

c) Tuyên truyền về hợp tác thể thao, các giải thi đấu thể thao tại khu vực Đông Nam Á.

d) Tuyên truyền, quảng bá về hợp tác du lịch ASEAN, các điểm đến và sản phẩm du lịch của 10 quốc gia thành viên ASEAN, đồng thời xúc tiến hình ảnh du lịch ASEAN như một điểm đến chung nhằm nâng cao sức cạnh tranh thu hút của cả khu vực.

đ) Tuyên truyền và phát huy giá trị Góc ASEAN tại các thư viện, bảo tàng; thúc đẩy các hoạt động thực hiện Tuyên bố của ASEAN về Di sản văn hóa năm 2000; thành lập thêm mô hình Góc ASEAN tại các đơn vị khác.

e) Tuyên truyền về các hoạt động văn hóa, thể thao du lịch do các cơ quan, đơn vị Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch dự kiến tổ chức trong giai đoạn 2021-2025 (kèm theo danh sách các hoạt động tại Phụ lục).

2. Hình thức tuyên truyền, quảng bá

a) Tuyên truyền, quảng bá về hoạt động văn hóa, thể thao du lịch trong hợp tác ASEAN qua Cổng thông tin điện tử, Báo Văn hóa, Báo điện tử Tổ quốc, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật và các báo, tạp chí khác thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch.

b) Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông Tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí, truyền thông khác để tuyên truyền, quảng bá về hoạt động văn hóa, thể thao du lịch trong hợp tác ASEAN.

c) Tổ chức tuyên truyền, quảng bá qua các hình thức trên các websites, internet, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube, Gapo, Lotus, VCNET...), trang thông tin, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, mở chuyên trang, chuyên mục đưa thông tin về ASEAN, thông tin về nội dung hợp tác, kết quả triển khai các hoạt động trong hợp tác ASEAN về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

d) Tuyên truyền trực quan, treo pa-nô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử... tại nơi công cộng và trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị nhân các ngày kỷ niệm lớn hoặc nhân các sự kiện quan trọng của ASEAN, hoặc tại địa điểm nơi tổ chức các hoạt động của ASEAN về văn hóa, thể thao và du lịch.

đ) Triển khai treo cờ ASEAN tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch này có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc triển khai thực hiện; báo cáo tiến độ và kết quả tổ chức các hoạt động về Cục hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế và Vụ Kế hoạch, Tài chính lập kế hoạch triển khai chi tiết và dự toán ngân sách thực hiện các hoạt động thuộc Kế hoạch này và đưa vào kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị. Kinh phí tổ chức thực hiện các hoạt động trong Kế hoạch này được dự toán từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các đơn vị, các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

3. Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, làm đầu mối điều phối, theo dõi, đôn đốc, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo và đề xuất Bộ trưởng các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm Kế hoạch được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; bám sát các mục tiêu của Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN và những chương trình, đề án mà Bộ đang thực hiện, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Thông tin và Truyền thông; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này theo từng giai đoạn.

4. Văn phòng Bộ triển khai treo cờ ASEAN tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, phối hợp tuyên truyền, quảng bá về hoạt động văn hóa, thể thao du lịch trong hợp tác ASEAN thông qua các cơ quan thông tấn, báo chí.

5. Trung tâm Công nghệ Thông tin chủ trì triển khai tuyên truyền, quảng bá về hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao du lịch trong hợp tác ASEAN qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch và Báo điện tử Tổ quốc. Báo Văn hóa, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, các Báo, Tạp chí liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động hợp tác ASEAN trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao du lịch.

6. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, Thủ trưởng các đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo Bộ trưởng (qua Cục Hợp tác quốc tế) để xem xét, quyết định./.

 

 

Phụ lục

DANH SÁCH

CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ ASEAN GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Quyết định số 2391/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 08 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

________________________

 

Ghi chú từ viết tắt:

VP Bộ: Văn phòng Bộ

Vụ KHTC: Vụ Kế hoạch, Tài chính

Cục HTQT: Cục Hợp tác quốc tế

Cục BQTG: Cục Bản quyền tác giả

Cục DSVH: Cục Di sản văn hóa

Cục VHCS: Cục Văn hóa cơ sở

Cục ĐA: Cục Điện ảnh

Cục NTBD: Cục Nghệ thuật biểu diễn

Cục MTNATL: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Tổng cục DL: Tổng cục Du lịch

Tổng cục TDTT: Tổng cục Thể dục thể thao

Bảo tàng VHCDTVN: Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Thư viện QGVN: Thư viện quốc gia Việt Nam

Nhà hát CMN VN: Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam

Cổng thông tin điện tử, Báo Văn hóa, Báo điện tử Tổ quốc, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

 

STT

Tên hoạt động

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Năm 2021

1

Phối hợp tổ chức Ngày ASEAN tại Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất

Các quốc gia thành viên ASEAN phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật ASEAN tại Gian triển lãm ASEAN tại EXPO 2020 Dubai, tổ chức chương trình nghệ thuật ASEAN

Cục HTQT

Đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ VHTTDL

2

Xây dựng Hướng dẫn sử dụng cờ ASEAN và ASEAN ca

Hướng dẫn sử dụng cờ ASEAN ASEAN ca

Triển khai kết quả Hội nghị Cấp cao ASEAN 37

Cục Văn hóa Cơ sở

Cục Hợp tác quốc tế, Cục Nghệ thuật biểu diễn và các cơ quan liên quan

3

Tổ chức các phiên họp Ủy ban Hợp tác Du lịch ASEAN và Phiên họp Nhóm công tác Marketing Du lịch ASEAN (trực tuyến)

Theo cơ chế luân phiên trong ASEAN, năm 2021 Việt Nam đăng cai tổ chức 04 Phiên họp Ủy ban Hợp tác Du lịch ASEAN và phiên họp nhóm công tác Marketing Du lịch ASEAN. Đây là dịp để các Cơ quan Du lịch quốc gia ASEAN thảo luận và kiểm điệm về tình hình triển khai các hoạt động, dự án hợp tác du lịch trong khu vực

Tổng cục Du lịch

Ban Thư ký ASEAN, quan Du lịch các nước ASEAN, các tổ chức đối tác liên quan

Năm 2022

4

Trưng bày Không gian văn hóa, nghệ thuật ASEAN kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ASEAN

Triển lãm ảnh, hiện vật các nước ASEAN

Cục HTQT

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ VHTTDL

5

Hội nghị lần thứ 57 Ủy ban Văn hóa- Thông tin ASEAN (ASEAN-COCI)

Hoạt động thường niên được tổ chức theo cơ chế luân phiên giữa các nước thành viên ASEAN nhằm rà soát lại các hoạt động hợp tác văn hóa, thông tin đã và đang triển khai trong khuôn khổ ASEAN-COCI, cũng như đề xuất và thông qua các dự án mới.

Cục HTQT

Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông);

Các đơn vị thuộc Bộ

VHTTDL

6

Tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games)

Là sự kiện thể thao tổ chức 02 năm một lần với sự tham gia của 11 nước trong khu vực Đông Nam Á.

Tổng cục Thể dục thể thao

Cục Hợp tác quốc tế và các địa phương, đơn vị liên quan

7

Tuần phim ASEAN tại Việt Nam

Tổ chức Tuần phim ASEAN tại Việt Nam năm 2022 nhân dịp kỷ niệm 55 ngày thành lập ASEAN

Cục Điện ảnh

Cục Hợp tác quốc tế; Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam.

8

Tổ chức Hội thảo hợp tác điện ảnh giữa các nước ASEAN trong khuôn khổ Kế hoạch hợp tác Điện ảnh giữa ASEAN và Hàn Quốc trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI- 2022.

- Các giải pháp về chính sách, hạ tầng kỹ thuật và hợp tác làm phim giữa các nước ASEAN.

- Thảo luận về lưu trữ và số hóa phim, số hóa số liệu điện ảnh.

- Thúc đẩy, quảng bá điện ảnh và du lịch.

Cục Điện ảnh

Cục Hợp tác quốc tế; Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam.

9

Tổ chức Chương trình “Đào tạo các nhà làm phim trẻ ASEAN” trong khuôn khổ Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần VI- 2022.

Đào tạo các nhà làm phim và kỹ thuật điện ảnh

Cục Điện ảnh

Các đơn vị liên quan

10

Tổ chức Hội thảo “Sáng kiến tăng cường sự tham gia của khối tư nhân trong phát triển du lịch cộng đồng ASEAN”.

Việt Nam là nước đầu mối triển khai “Chiến lược ASEAN về sự tham gia của cộng đồng địa phương và khu vực tư nhân vào phát triển du lịch”. Hội thảo là cơ hội để Cơ quan du lịch Quốc gia các nước ASEAN chia sẻ kinh nghiệm, thông tin về tình hình triển khai chiến lược

Tổng cục Du lịch

Ban Thư ký ASEAN, quan Du lịch các nước ASEAN, các tổ chức đối tác liên quan

11

Triển khai Kế hoạch hợp tác điện ảnh ASEAN - Hàn Quốc do Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) và các nước Singapore và Philippines đề xuất (giai đoạn 2022-2025).

- Tiếp tục thực hiện các chương trình hợp tác về đào tạo ngắn hạn, lưu trữ và phát hành các phim ASEAN do 02 nước Singapore và Philippines đề xuất, phối hợp với các nước ASEAN và Hàn Quốc thực hiện.

- Hội thảo chính sách điện ảnh và Hội thảo nghề nghiệp giữa các nhà làm phim trong khu vực do Hàn Quốc chủ trì, khách mời là các nhà hoạt động chính sách, các nhà làm phim ASEAN trong khuôn khổ các chương trình hành động tiến tới thành lập tổ chức Điện Ảnh ASEAN - Hàn Quốc (ARFO).

Cục Điện ảnh

Cục Hợp tác quốc tế ; Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam

12

Tổ chức Triển lãm tư liệu và các sản phẩm sáng tạo văn hóa

Trưng bày tài liệu giới thiệu đất nước, con người và các sản phẩm sáng tạo văn hóa của các nước thành viên ASEAN, nêu bật bản sắc văn hóa đa dạng của Cộng đồng ASEAN.

Thư viện Quốc gia Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

13

Chương trình giao lưu văn hóa Campuchia-Lào-Việt Nam

Các hoạt động trưng bày, giới thiệu, trình diễn về văn hóa, nghệ thuật của Campuchia-Lào-Việt Nam với sự tham gia của các nghệ nhân thủ công truyền thống, sinh viên Lào, Campuchia hiện đang học tập tại Thái Nguyên, các Trường Đại học, Cao đẳng tại Thái Nguyên.

Bảo tàng Văn hóa Các Dân tộc Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

14

Tổ chức cuộc nói chuyện chuyên đề về văn hóa trong Cộng đồng ASEAN

Đại sứ quán các nước ASEAN cử đại diện giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của mình: trang phục, món ăn, đồ thủ công, mĩ nghệ, công trình tiêu biểu tại các buổi nói chuyện, giao lưu với độc giả tổ chức tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Thư viện Quốc gia Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

15

Thành lập Trung tâm Nghệ thuật ASEAN tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam (2021-2022)

Mục đích thành lập Trung tâm Nghệ thuật ASEAN:

- Trưng bày ảnh, tranh, tượng, tác phẩm điêu khắc và các tác phẩm sáng tạo nghệ thuật đương đại ASEAN;

- Giới thiệu các hoạt động về văn hóa, thể thao và du lịch của Cộng đồng ASEAN và ASEAN với các nước đối thoại;

- Trưng bày và giới thiệu các loại hình nhạc cụ, đạo cụ, trang phục biểu diễn, hình ảnh biểu diễn nghệ thuật truyền thống và dân gian của Việt Nam và các nước ASEAN và ASEAN với các nước đối thoại;

- Tổ chức biểu diễn giao lưu và giới thiệu quảng bá các chương trình, tác phẩm nghệ thuật;

- Tổ chức các hội thảo, hội nghị nghiên cứu về văn hóa, nghệ thuật.

- Trưng bày và bán các sản phẩm của các nghệ nhân nghề truyền thống ASEAN...

Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam

Vụ Kế hoạch Tài chính;

Cục Nghệ thuật biểu diễn;

Cục Hợp tác quốc tế;

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Tổng cục Du lịch.

Năm 2023

16

Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm tốt trong bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể giữa các nước ASEAN (lần 1)

Các quốc gia thành viên ASEAN cùng tham gia.

Diễn đàn tổ chức 02 năm/ lần

Cục DSVH

Cục HTQT và một số đơn vị thuộc Bộ

17

Hội thảo, trưng bày “Phát triển thủ công mỹ nghệ ASEAN gắn với bảo vệ môi trường”.

- Mời các nghệ nhân ở các làng nghề của 10 quốc gia ASEAN chia sẻ kinh nghiệm trong việc định hướng và phát triển thủ công mỹ nghệ truyền thống gắn với bảo vệ môi trường.

- Trình diễn thủ công mỹ nghệ truyền thống của các nước ASEAN.

- Trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống ASEAN.

Bảo tàng Văn hóa Các Dân tộc Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

 

Năm 2024

18

Đăng cai Hội nghị quan chức cấp cao về thể thao (SOMS)

Theo kế hoạch của ASEAN về thể thao, Việt Nam sẽ là nước chủ nhà luân phiên đăng cai Hội nghị này.

Tổng cục Thể dục thể thao

Cục Hợp tác quốc tế

19

Tổ chức “Cuộc thi và Triển lãm Tranh đồ họa các nước ASEAN lần thứ IV” tại Việt Nam năm 2024

Giới thiệu về vẻ đẹp đất nước con người các nước ASEAN thông qua Tranh đồ họa.

Trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa các nghệ sỹ ASEAN.

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Cục Hợp tác quốc tế

20

Tổ chức chương trình Trò chơi dân gian truyền thống ASEAN

- Tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống của 10 nước ASEAN.

- Tổ chức thi giữa các đội chơi đến từ các quốc gia ASEAN.

- Giao lưu văn hóa văn nghệ tăng cường hữu nghị.

Bảo tàng Văn hóa Các Dân tộc Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

21

Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật và trình diễn trang phục truyền thống ASEAN

Tổ chức chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật kết hợp trình diễn trang phục truyền thống với sự tham gia của các quốc gia ASEAN.

Bảo tàng Văn hóa Các Dân tộc Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Năm 2025

22

Đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN (AMMS)

Theo kế hoạch của ASEAN về thể thao, Việt Nam sẽ là nước chủ nhà luân phiên đăng cai Hội nghị này.

Tổng cục Thể dục thể thao

Cục Hợp tác quốc tế

23

Trưng bày nghi lễ cưới truyền thống các nước ASEAN

Trưng bày và trình diễn văn hóa trong hôn lễ truyền thống của các quốc gia ASEAN và các hoạt động giao lưu văn hóa.

Bảo tàng Văn hóa Các Dân tộc Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

24

Kết nối di sản văn hóa của ASEAN được UNESCO ghi danh thông qua chia sẻ dữ liệu, hình ảnh và các vấn đề liên quan đến di sản văn hóa

Triển khai kết nối hợp tác giữa các nước ASEAN về hợp tác trong lĩnh vực di sản văn hóa

Cục Di sản văn hóa

Các đơn vị liên quan

25

Tổ chức Triển lãm ảnh “Việt Nam -ASEAN” tại Việt Nam

Triển lãm các tác phẩm ảnh của các nước ASEAN

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Cục Hợp tác quốc tế

 

Các hoạt động thường xuyên trong giai đoạn 2021-2025

 

26

Triển khai treo cờ ASEAN thường xuyên tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Việc treo cờ ASEAN nhằm triển khai Bản tường thuật Bản sắc ASEAN được Lãnh đạo các nước ASEAN thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 tại Hà Nội năm 2020

Văn phòng Bộ

 

27

Nghiên cứu về hoạt động đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật

Phục vụ triển khai các sáng kiến của ASEAN trong Chương trình hành động ASEAN về sở hữu trí tuệ giai đoạn 2016- 2025

Cục Bản quyền tác giả

Các đơn vị liên quan

28

Trao đổi thông tin, kinh nghiệm và đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ của cơ quan quản lý quyền tác giả, quyền liên quan các nước ASEAN

Phục vụ triển khai các sáng kiến của ASEAN trong Chương trình hành động ASEAN về sở hữu trí tuệ giai đoạn 2016- 2025

Cục Bản quyền tác giả

Các đơn vị liên quan

29

Xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến về quyền tác giả, quyền liên quan của ASEAN

Phục vụ triển khai các sáng kiến của ASEAN trong Chương trình hành động ASEAN về sở hữu trí tuệ giai đoạn 2016- 2025

Cục Bản quyền tác giả

Các đơn vị liên quan

30

Xây dựng cẩm nang của ASEAN về thực thi, bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên nền tảng số

Phục vụ triển khai các sáng kiến của ASEAN trong Chương trình hành động ASEAN về sở hữu trí tuệ giai đoạn 2016- 2025

Cục Bản quyền tác giả

Các đơn vị liên quan

31

Cập nhật, bổ sung tài liệu trong Góc ASEAN tại Thư viện Quốc gia (TVQG)

Phối hợp với Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam hỗ trợ và đóng góp thêm những tài liệu mới nhằm cung cấp cho bạn đọc thông tin cập nhật về các thành viên trong Cộng đồng ASEAN.

Thư viện Quốc gia Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

32

Triển khai công tác phát huy giá trị Góc ASEAN tại Thư viện Quốc gia

Tuyên truyền, phát huy giá trị Góc ASEAN đối với độc giả, công chung

Thư viện Quốc gia Việt Nam

Các đơn vị liên quan

33

Triển khai công tác phát huy giá trị Góc ASEAN tại Bảo tàng Văn hóa Các Dân tộc Việt Nam

Tuyên truyền, phát huy giá trị Góc ASEAN đối với khách du lịch, khách tham quan Bảo tàng, công chung...

Bảo tàng Văn hóa Các Dân tộc Việt Nam

Các đơn vị liên quan

34

Triển khai công tác phát huy giá trị Trung tâm Nghệ thuật ASEAN tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam (sau khi được thành lập)

Tuyên truyền, phát huy giá trị của Trung tâm Nghệ thuật ASEAN bằng nhiều hình thức khác nhau

Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam

Các đơn vị liên quan

35

Triển khai công tác quảng bá võ thuật Việt Nam

Tuyên truyên, tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng bá võ thuật Việt Nam thông qua các hoạt động, sự kiện văn hóa thể thao

Tổng cục Thể dục thể thao

Các đơn vị liên quan

36

Triển lãm sách văn học nghệ thuật Việt Nam

Hoạt động trưng bày, triển lãm sách được kết hợp tổ chức lồng ghép trong các hoạt động Tuần Văn hóa, Ngày Văn hóa Việt Nam tại nước ngoài hoặc các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của ASEAN

Cục Nghệ thuật biểu diễn

Các đơn vị liên quan

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi