Quyết định 1877/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------
Số: 1877/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA
----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gồm 26 di sản văn hóa phi vật thể có tên trong Danh mục kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Điều 1 Quyết định này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan tới di sản văn hóa phi vật thể có tên trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, DSVH, HTP.73.
BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 
DANH MỤC
DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA
(Ban hành theo Quyết định số: 1877/QĐ-BVHTTDL ngày 8 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
 

Số TT
Tên di sản văn hóa phi vật thể
Loại hình
Địa điểm
1
Lễ hội Đình Vồng
Lễ hội truyền thống
Xã Song Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
2
Lễ hội Y Sơn
Lễ hội truyền thống
Xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
3
Lễ hội Đền Suối Mỡ
Lễ hội truyền thống
Xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
4
Nghệ thuật Múa khèn của người Mông
Nghệ thuật trình diễn dân gian
Tỉnh Bắc Kạn
5
Lễ Cấp sắc của người Tày
Tập quán xã hội và tín ngưỡng
Tỉnh Bắc Kạn
6
Nghệ thuật Tuồng xứ Quảng
Nghệ thuật trình diễn dân gian
Thành phố Đà Nẵng
7
Lễ Kin pang then của người Thái trắng
Tập quán xã hội và tín ngưỡng
Thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên
8
Tết Nào pê chầu của người Mông đen
Tập quán xã hội và tín ngưỡng
Xã Mường Đăng, huyện Mường Ắng, tỉnh Điện Biên
9
Lễ hội Đền Hoàng Công Chất
Lễ hội truyền thống
Xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
10
Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui
Tập quán xã hội và tín ngưỡng
Tỉnh Gia Lai
11
Lễ hội Quỹa Hiéng (Lễ hội qua năm) của người Dao đỏ
Lễ hội truyền thống
Xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
12
Nghi lễ Then của người Tày
Tập quán xã hội và tín ngưỡng
Tỉnh Hà Giang
13
Lễ hội Đình Trịnh Xuyên
Lễ hội truyền thống
Xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
14
Lễ hội Chùa Hào Xá
Lễ hội truyền thống
Xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
15
Lễ hội Đền Kỳ Cùng - Đền Tả Phủ
Lễ hội truyền thống
Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
16
Lễ hội Bủng kham
Lễ hội truyền thống
Xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
17
Lễ hội Ná nhèm
Lễ hội truyền thống
Xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
18
Nghệ thuật Xòe Thái
Nghệ thuật trình diễn dân gian
Tỉnh Lai Châu
19
Nghệ thuật Xòe Thái ở Mường Lò - Nghĩa Lộ
Nghệ thuật trình diễn dân gian
Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
20
Nghệ thuật Xòe Thái
Nghệ thuật trình diễn dân gian
Tỉnh Sơn La
21
Lễ Hết chá của người Thái
Lễ hội truyền thống
Xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
22
Hát nhà tơ (Hát cửa đình)
Nghệ thuật trình diễn dân gian
Tỉnh Quảng Ninh
23
Rối cạn của người Tày ở Thẩm Rộc và Ru Nghệ
Nghệ thuật trình diễn dân gian
Xã Bình Yên, xã Đông Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
24
Ca Huế
Nghệ thuật trình diễn dân gian
Tỉnh Thừa Thiên Huế
25
Hát Sọong cô của người Sán Dìu
Nghệ thuật trình diễn dân gian
Xã Sơn Nam, xã Thiện Kế, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
26
Kéo co truyền thống
Tập quán xã hội và tín ngưỡng
Tỉnh Tuyên Quang

 
 

thuộc tính Quyết định 1877/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 1877/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1877/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành:08/06/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1877/QĐ-BVHTTDL

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi