Quyết định 1464/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1464/QĐ-TTg

Quyết định 1464/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1464/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Đức Đam
Ngày ban hành:21/08/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
Số: 1464/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG BẢO TÀNG BÁO CHÍ VIỆT NAM
---------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;
Căn cứ Quyết định số 156/2005/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống Bảo tàng Việt Nam đến năm 2020”;
Căn cứ Công văn số 1353/TTg-KGVX ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý bổ sung Bảo tàng Báo chí Việt Nam vào Quy hoạch tổng thể hệ thống Bảo tàng Việt Nam đến năm 2020;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam với những nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu
a) Tạo dựng một thiết chế văn hóa tương xứng với vị thế và tầm vóc phát triển của báo chí Việt Nam trong lịch sử cận - hiện đại của dân tộc, nhằm lưu giữ, phát huy giá trị di sản báo chí; giới thiệu tổng quát về lịch sử báo chí Việt Nam, về sự phát triển phong phú đa dạng của các loại hình báo chí Việt Nam; phục vụ nhu cầu nghiên cứu khoa học, học tập, giảng dạy và hưởng thụ văn hóa của công chúng trong và ngoài nước.
b) Tích cực góp phần bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc, giáo dục lịch sử, văn hóa, truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của cha ông, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
c) Tôn vinh các thế hệ nhà báo, đặc biệt là các nhà báo cách mạng trước và trong Cách mạng Tháng 8 năm 1945; các nhà báo - chiến sỹ có những cống hiến xuất sắc trong các cuộc đấu tranh giành, độc lập, bảo vệ Tổ quốc và trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước; tôn vinh và ghi nhận những đóng góp lớn lao của các tờ báo, cơ quan báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam.
2. Yêu cầu
a) Bảo tàng Báo chí Việt Nam phải thực hiện được chức năng sưu tầm, bảo quản, trưng bày hiện vật, giới thiệu lịch sử phát triển báo chí Việt Nam qua các thời kỳ, đặc biệt là nền báo chí cách mạng. Việc trưng bày phải bảo đảm tính khoa học, tính dân tộc và hiện đại; đồng thời bảo đảm tính toàn diện, làm nổi bật những sự kiện, những mốc lịch sử, những thành tựu mọi mặt của báo chí Việt Nam, khẳng định được vai trò to lớn của báo chí cách mạng trong lịch sử đất nước và đời sống xã hội thời kỳ cận - hiện đại.
b) Bảo tàng Báo chí Việt Nam là bảo tàng chuyên ngành, phải gắn kết chặt chẽ, hài hòa với các bảo tàng có liên quan trong hệ thống bảo tàng Việt Nam, góp phần bảo tồn và phát huy di sản lịch sử, văn hóa dân tộc, giáo dục truyền thống báo chí cách mạng cho các thế hệ người làm báo Việt Nam; phải là một địa chỉ văn hóa hấp dẫn, xứng tầm với lịch sử phát triển của báo chí Việt Nam; thường xuyên tiếp cận, phản ánh kịp thời và khách quan những kết quả nghiên cứu mới đã được thừa nhận trong lĩnh vực báo chí - truyền thông cũng như các thành tựu đạt được trong hoạt động truyền thông báo chí; ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại trong các khâu công tác bảo tàng; mở rộng quan hệ hợp tác giới thiệu di sản báo chí Việt Nam với các bảo tàng trong và ngoài nước; thực hiện hợp tác quốc tế về bảo tàng, đặc biệt là bảo tàng chuyên ngành báo chí, theo quy định của pháp luật, góp phần phát triển sự nghiệp bảo tàng Việt Nam.
c) Bảo tàng Báo chí Việt Nam phải trở thành một trung tâm thông tin xác thực, “ngân hàng dữ liệu” về báo chí Việt Nam, phục vụ việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản báo chí Việt Nam, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên ngành báo chí cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển sự nghiệp báo chí và sự nghiệp bảo tàng Việt Nam.
3. Cấu trúc nội dung trưng bày, sưu tầm bổ sung tài liệu hiện vật mới và đào tạo bổ sung nguồn nhân lực bảo tàng Báo chí Việt Nam
a) Bảo tàng Báo chí Việt Nam bao gồm các khu chức năng chính:
- Khu trưng bày trung tâm về chủ đề “Bác Hồ với báo chí - Báo chí với Bác Hồ”;
- Các khu chức năng khác để bảo đảm thực hiện mục tiêu, chức năng của Bảo tàng Báo chí Việt Nam.
b) Căn cứ vào cấu trúc nội dung trưng bày, Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng nội dung chi tiết và hình thức trưng bày Bảo tàng Báo chí Việt Nam.
c) Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo Bảo tàng Báo chí Việt Nam xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hàng năm về công tác sưu tầm, bổ sung tài liệu, hiện vật mới và đào tạo đội ngũ cán bộ có đủ trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu về công tác xây dựng, quản lý, vận hành Bảo tàng Báo chí Việt Nam.
4. Địa điểm xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam
Bảo tàng Báo chí Việt Nam đặt tại khuôn viên Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam, địa chỉ tại Ô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
5. Các dự án thành phần của Đề án
a) Dự án sưu tầm tài liệu, hiện vật
- Nhiệm vụ chính: Sưu tầm, kiểm kê, bảo quản để hình thành kho hiện vật đáp ứng nhu cầu trưng bày và tổ chức các hoạt động của Bảo tàng Báo chí Việt Nam.
- Cơ quan chủ trì: Hội Nhà báo Việt Nam;
- Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Thời gian thực hiện: từ năm 2014.
b) Dự án trưng bày Bảo tàng Báo chí Việt Nam
- Nhiệm vụ chính: Nghiên cứu xây dựng nội dung trưng bày Bảo tàng Báo chí Việt Nam (chuẩn bị khoa học cho trưng bày Bảo tàng); thiết kế và thi công trưng bày Bảo tàng Báo chí Việt Nam;
- Cơ quan chủ trì: Hội Nhà báo Việt Nam;
- Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thời gian thực hiện: từ năm 2014.
c) Dự án nhân sự và đào tạo cán bộ Bảo tàng
- Nhiệm vụ chính: Xây dựng bộ máy tổ chức của Bảo tàng Báo chí Việt Nam; tuyển chọn và đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, viên chức chuyên môn đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng;
- Cơ quan chủ trì: Hội Nhà báo Việt Nam;
- Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thời gian thực hiện: từ năm 2014.
6. Các giai đoạn thực hiện:
a) Giai đoạn 1 (Từ năm 2014 đến năm 2016): Hoàn thành trưng bày về Báo chí cách mạng Việt Nam, khánh thành Bảo tàng.
- Thành lập Ban quản lý Dự án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam;
- Xây dựng, phê duyệt và triển khai các dự án thành phần của Đề án;
- Triển khai các bước chuẩn bị khoa học cho trưng bày và thiết kế trưng bày Bảo tàng; tiếp tục sưu tầm hiện vật;
- Hoàn thiện, phê duyệt thiết kế trưng bày Bảo tàng;
- Thi công trưng bày Bảo tàng;
- Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam;
- Khánh thành Bảo tàng Báo chí Việt Nam (dự kiến vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam - 21 tháng 6 năm 2016).
b) Giai đoạn 2 (Từ năm 2017 và các năm tiếp theo): Hoàn thiện toàn bộ nội dung trưng bày Bảo tàng; tiếp tục mở rộng, phát triển bảo tàng theo thực tế phát triển của Bảo tàng và điều kiện cho phép.
7. Chủ đầu tư: Hội Nhà báo Việt Nam
8. Nguồn vốn đầu tư
a) Nguồn vốn ngân sách nhà nước và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác;
b) Tổng mức đầu tư được xác định khi các dự án thành phần được thẩm định và phê duyệt.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Hội Nhà báo Việt Nam:
a) Phê duyệt các Dự án thành phần, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về yêu cầu, nội dung chuyên môn của Dự án, nội dung trưng bày và hình thức trưng bày của Bảo tàng Báo chí Việt Nam; tổ chức sưu tầm, bổ sung tài liệu, hiện vật mới và lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ để nhận bàn giao và quản lý, sử dụng công trình khi hoàn chỉnh.
b) Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ra quyết định thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam.
c) Tổ chức trưng bày và khánh thành công trình Bảo tàng Báo chí Việt Nam.
2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
a) Phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và các bộ, ngành liên quan thẩm định các Dự án thành phần thuộc lĩnh vực Bộ phụ trách.
b) Hỗ trợ Hội Nhà báo Việt Nam về chuyên môn trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.
3. Bộ Xây dựng
Theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, có trách nhiệm phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam trong việc xây dựng công trình Bảo tàng Báo chí Việt Nam.
4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính cân đối và bố trí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện Đề án theo quy định.
5. Bộ Tài chính
Bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
6. Bộ Nội vụ
Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thẩm định dự án thành phần thuộc lĩnh vực Bộ phụ trách; bố trí đủ nhân sự cho bộ máy Bảo tàng Báo chí Việt Nam.
7. Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, có trách nhiệm phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc Đề án.
8. Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội giải quyết các thủ tục liên quan đến khu đất xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam, thực hiện đúng quy định hiện hành về quản lý và đầu tư xây dựng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND thành phố Hà Nội;
- Văn phòng TW Đảng và Ban Tuyên giáo TW;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Hội Nhà báo Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, V.III;
- Lưu: Văn thư, KGVX(3b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 07/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về dị vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan

Thông tư 07/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về dị vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan

Văn hóa-Thể thao-Du lịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi