Quyết định 1319/QÐ-BVHTTDL 2024 Tổ chức tập huấn về mỹ thuật, nhiếp ảnh 3 miền Bắc, Trung, Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1319/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 1319/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Tổ chức tập huấn về mỹ thuật, nhiếp ảnh tại 3 miền Bắc, Trung, Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1319/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Quang Đông
Ngày ban hành:15/05/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_____________

Số: 1319/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Tổ chức tập huấn về mỹ thuật, nhiếp ảnh tại 3 miền Bắc, Trung, Nam

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP, ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 803/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Trin lãm;

Căn cứ Quyết định số 435/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2024 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Trin lãm;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Trin lãm.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan Tổ chức tập huấn về mỹ thuật, nhiếp ảnh tại 3 miền Bắc, Trung, Nam (Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Kinh phí Tổ chức tập huấn về mỹ thuật, nhiếp ảnh tại 3 miền Bắc, Trung, Nam trích từ nguồn Ngân sách sự nghiệp văn hóa, thông tin năm 2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Điều 3. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 984/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Tập huấn công tác quản lý nhà nước về mỹ thuật, nhiếp ảnh tại ba miền Bắc, Trung, Nam.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Tạ Quang Đông;

- Lưu: VT, MTNATL (02), NT.10.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Tạ Quang Đông

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức tập huấn về mỹ thuật, nhiếp ảnh tại 3 miền Bắc, Trung, Nam

(Kèm theo Quyết định số 1319/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 05 năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

______________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm đang có hiệu lực; cập nhật những nội dung mới sửa đổi, bổ sung tới công chức thực hiện nhiệm vụ tại các Sở Văn hóa và Thể thao/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho công chức thực thi nhiệm vụ tại các địa phương.

- Đánh giá tình hình quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương; công tác phát triển sự nghiệp về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; những phát sinh và bài học kinh nghiệm thực tế trong quá trình quản lý; từ đó tổng kết, đề xuất, kiến nghị, phương hướng trong thời gian tới.

- Trao đổi, thảo luận, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực thi văn bản quy phạm pháp luật về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm.

2. Yêu cầu:

Công tác tổ chức tập huấn đảm bảo đúng Kế hoạch đã ban hành; chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời gian, địa điểm:

Hội nghị tập huấn được tổ chức tại 3 miền, mỗi nơi 02 ngày, cụ thể:

- Miền Bắc: Tháng 5/2024 tại Thành phố Hải Phòng.

- Miền Trung: Tháng 6/2024 tại Thành phố Đà Nng.

- Miền Nam: Tháng 7/2024 tại Thành phố Cần Thơ.

2. Thành phần: Dự kiến khoảng 100 người, cụ thể:

a) Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Cơ quan tổ chức thực hiện: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

c) Cơ quan, đơn vị phối hợp:

- Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hải Phòng đối với tập huấn tại miền Bắc.

- Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Đà Nng đối với tập huấn tại miền Trung.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Cần Thơ đối với tập huấn tại miền Nam.

d) Đại biểu:

- Sở Văn hóa và Thể thao/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo phòng và chuyên viên phòng nghiệp vụ văn hóa.

- Đối với Sở Văn hóa và Thể thao/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi tổ chức tập huấn mời trưởng các phòng văn hóa, thông tin của các quận, huyện; đại diện Hội văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố.

III. NỘI DUNG TẬP HUẤN

Gồm các nhóm vấn đề sau:

1. Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Triển khai văn bản quy phạm pháp luật, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật.

3. Tăng cường năng lực phản ứng chính sách và nghiên cứu hoàn thiện thể chế lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

- Là đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn và tổ chức thực hiện sau khi được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

- Lập dự toán và chuẩn bị nội dung.

- Triển khai, thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.

2. Vụ Pháp chế

Phối hợp xây dựng nội dung chương trình tập huấn; công tác truyền thông chính sách, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm.

3. Các đơn vị tham gia

- Cử cán bộ tham gia theo đúng thành phần. Các đơn vị cử người tự lo các chi phí theo quy định hiện hành.

- Chuẩn bị các nội dung liên quan đến những vấn đề cần trao đổi, thảo luận trong tập huấn.

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí Tổ chức tập huấn về mỹ thuật, nhiếp ảnh tại 3 miền Bắc, Trung, Nam trích từ nguồn Ngân sách sự nghiệp văn hóa, thông tin năm 2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi