Quyết định 1306/QÐ-BVHTTDL 2024 Kế hoạch tổ chức tham vấn các quy định về TTHC, hoạt động kinh doanh lĩnh vực VHTTDL

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1306/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 1306/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức tham vấn các quy định về thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1306/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Quang Đông
Ngày ban hành:14/05/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
__________

Số: 1306 /QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tổ chức tham vấn các quy định
về thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh
lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024

__________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch số 5571/KH-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch hoạt động của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức tham vấn các quy định về thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024.

Điều 2. Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tham vấn, bảo đảm mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa;

- Lưu: VT, VP (KSTTHC), QA.50.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG TÁC

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tạ Quang Đông

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức tham vấn các quy định về thủ tục hành chính,
quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực
văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024

(Kèm theo Quyết định số 1306/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 05 năm 2024
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_________________

 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Trao đổi, phân tích các quy định về thủ tục hành chính, các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; việc thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; phân cấp thực hiện thủ tục hành chính; các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; quy định thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh dự kiến sẽ được xem xét, sửa đổi, bổ sung trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Du lịch, Luật Thể dục, thể thao, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo.

- Kịp thời nắm bắt, phát hiện, nhận diện những khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính, các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

- Có phương án đề xuất xử lý nhằm tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng.

- Phát huy vai trò, công tác phối hợp chặt chẽ của đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ; huy động ý kiến, sự tham gia của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Du lịch các tỉnh/thành phố; các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

2. Yêu cầu

- Thực hiện có trọng tâm, đảm bảo chất lượng, tập trung vào nhóm thủ tục hành chính, quy định kinh doanh đang là rào cản, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, trong đó tập trung ưu tiên rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa trong các lĩnh vực du lịch, di sản văn hóa, thể dục, thể thao.

- Đảm bảo mọi phản ánh, kiến nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Du lịch các tỉnh/thành phố; các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp được tiếp nhận, tổng hợp đầy đủ, đề xuất xử lý kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

- Các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm trả lời, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của địa phương, tổ chức; có ý kiến và đề xuất tham mưu Lãnh đạo Bộ phương hướng giải quyết.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội nghị phía Bắc

1.1. Thời gian: tổ chức 1,5 ngày (dự kiến tháng 6/2024).

1.2. Địa điểm: tỉnh Phú Thọ.

1.3. Thành phần tham dự (Dự kiến 120 đại biểu):

- Chỉ đạo Hội nghị: Lãnh đạo Bộ.

- Ban Tổ chức Hội nghị: Lãnh đạo và chuyên viên đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Thể dục thể thao, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở; Thường trực giúp việc Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

- Đại diện tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

- Thành viên tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ trưởng Bộ VHTTDL (theo Quyết định số 2925/QĐ-BVHTTDL ngày 09/10/2023), đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ.

- Đại diện các Phòng, ban có liên quan của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Thể dục thể thao, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở.

- Đại diện Lãnh đạo và và các phòng, ban có liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Du lịch các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị trở ra.

- Các Hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch, quảng cáo, di sản văn hóa, thể dục, thể thao khu vực phía Bắc (mỗi lĩnh vực mời ít nhất 15 Hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức).

2. Hội nghị phía Nam (Dự kiến 120 đại biểu)

2.1. Thời gian: tổ chức 1,5 ngày (dự kiến tháng 7/2024).

2.2. Địa điểm: tỉnh Khánh Hòa

2.3. Thành phần tham dự

- Chỉ đạo Hội nghị: Lãnh đạo Bộ.

- Ban Tổ chức Hội nghị: Lãnh đạo và chuyên viên đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Thể dục thể thao, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở; Thường trực giúp việc Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

- Đại diện tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

- Thành viên tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ trưởng Bộ VHTTDL (theo Quyết định số 2925/QĐ-BVHTTDL ngày 09/10/2023), đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ.

- Đại diện các Phòng, ban có liên quan của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Thể dục thể thao, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở.

- Đại diện Lãnh đạo và các phòng, ban có liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Du lịch các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế trở vào.

- Các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch, quảng cáo, di sản văn hóa, thể dục, thể thao khu vực phía Nam (mỗi lĩnh vực mời ít nhất 15 Hiệp hội/doanh nghiệp/tổ chức).

III. NỘI DUNG

1. Lĩnh vực du lịch

- Trao đổi, phân tích về các quy định thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đang thực hiện rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa, tập trung vào các thủ tục hành chính về cấp giấy phép lĩnh vực du lịch1:

(1) Đơn giản hóa thành phần hồ sơ trong thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa;

(2) Các quy định về chứng chỉ, nghiệp vụ đối với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành trong thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;

(3) Thủ tục, điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm, hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa.

- Trao đổi khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch.

- Tiếp nhận ý kiến của cơ quan, đơn vị; các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp về các thủ tục hành chính, quy định kinh doanh thuộc lĩnh vực du lịch.

2. Lĩnh vực thể dục, thể thao

- Thực hiện tham vấn ý kiến về phương án sửa đổi, bổ sung đối với các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực thể dục, thể thao:

(1) Gộp mẫu 2 Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao và mẫu 4 Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao thành 01 mẫu đối với Thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

(2) Bãi bỏ thành phần hồ sơ bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 29 TTHC (theo danh mục tại Phụ lục).

(3) Phân cấp đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh lĩnh vực thể thao cho cơ sở.

- Trao đi khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính lĩnh vực thể dục, thể thao.

- Tiếp nhận ý kiến của cơ quan, đơn vị; các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp về các thủ tục hành chính, quy định kinh doanh thuộc lĩnh vực thể dục, thể thao.

3. Lĩnh vực di sản văn hóa

- Tham vấn ý kiến về 11 thủ tục hành chính đang được quy định hiện hành tiếp tục được sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi).

- Trao đổi khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính lĩnh vực di sản văn hóa.

- Tiếp nhận ý kiến của cơ quan, đơn vị; các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp về các thủ tục hành chính, quy định kinh doanh thuộc lĩnh vực di sản văn hóa.

4. Lĩnh vực quảng cáo

- Tham vấn ý kiến các quy định thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh dự kiến sẽ được xem xét, sửa đổi, bổ sung trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo.

- Trao đổi khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính lĩnh vực quảng cáo.

- Tiếp nhận ý kiến của cơ quan, đơn vị; các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp về các thủ tục hành chính, quy định kinh doanh thuộc lĩnh vực quảng cáo.

5. Việc thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Các quy định về thủ tục hành chính, các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; việc thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; phân cấp thực hiện thủ tục hành chính; các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Bộ

- Chủ trì tổ chức tham vấn, chủ động xây dựng, tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành các Quyết định, Kế hoạch tổ chức tham vấn, thành lập Ban Tổ chức.

- Xây dựng giấy mời các đơn vị có liên quan và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Du lịch các tỉnh/thành phố.

- Chuẩn bị về địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức tham vấn; chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ tham vấn; dự toán và quyết toán kinh phí theo quy định.

- Trên cơ sở tài liệu của Vụ Pháp chế, Cục Du lịch Quốc gia, Cục Thể dục thể thao, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở biên soạn và tng hợp tài liệu phục vụ tham vấn.

- Gửi tài liệu tham vấn cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Du lịch các tỉnh/thành phố nghiên cứu để có ý kiến tham vấn tại Hội nghị.

- Tổng hợp khó khăn, vướng mắc, ý kiến đề xuất liên quan đến thể chế, cơ chế, chính sách và ý kiến của đơn vị chuyên môn để tham mưu Lãnh đạo Bộ văn bản trả lời.

2. Vụ Pháp chế

- Cử đại diện Lãnh đạo và chuyên viên đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tham gia Ban Tổ chức.

- Chuẩn bị tài liệu và nội dung giải đáp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tổ chức thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; phân cấp thực hiện thủ tục hành chính; các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Trao đổi, giải đáp các khó khăn, vướng mắc, ý kiến đề xuất liên quan đến thể chế, cơ chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

- Tiếp nhận, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, ý kiến đề xuất liên quan đến thể chế, cơ chế, chính sách để tham mưu Lãnh đạo Bộ văn bản trả lời.

3. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

- Cử đại diện Lãnh đạo và chuyên viên đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tham gia Ban Tổ chức.

- Chuẩn bị tài liệu về các quy định thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đang thực hiện rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa, tập trung vào các thủ tục hành chính theo danh mục tại Phụ lục kèm theo gửi về Văn phòng Bộ trước 15 ngày diễn ra tham vấn để tổng hợp, gửi các tổ chức có ý kiến tham vấn.

- Trao đổi, giải đáp các khó khăn, vướng mắc, ý kiến đề xuất liên quan đến cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, quy định kinh doanh lĩnh vực du lịch.

- Tiếp nhận, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, ý kiến đề xuất liên quan đến cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, quy định kinh doanh lĩnh vực du lịch để tham mưu Lãnh đạo Bộ văn bản trả lời.

- Lập danh sách các Hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch tham dự tham vấn (mỗi Hội nghị 15 Hiệp hội/doanh nghiệp/tổ chức); gửi giấy mời và đôn đốc khách mời tham dự theo đúng thành phần.

- Gửi tài liệu tham vấn cho các Hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch được mời tham dự nghiên cứu để có ý kiến tham vấn tại Hội nghị.

4. Cục Thể dục thể thao

- Cử đại diện Lãnh đạo và chuyên viên đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tham gia Ban Tổ chức.

- Chuẩn bị tài liệu về phương án sửa đổi, bổ sung đối với các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực thể dục, thể thao, tập trung vào các thủ tục hành chính theo danh mục tại Phụ lục kèm theo gửi về Văn phòng Bộ trước 15 ngày diễn ra tham vấn để tổng hợp, gửi các tổ chức có ý kiến tham vấn.

- Trao đổi, giải đáp các khó khăn, vướng mắc, ý kiến đề xuất liên quan đến cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, quy định kinh doanh lĩnh vực thể dục, thể thao.

- Tiếp nhận, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, ý kiến đề xuất liên quan đến cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, quy định kinh doanh lĩnh vực thể dục, thể thao để tham mưu Lãnh đạo Bộ văn bản trả lời.

- Lập danh sách các Hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thể dục, thể thao tham dự tham vấn (mỗi Hội nghị 15 Hiệp hội/doanh nghiệp/tổ chức), gửi giấy mời và đôn đốc khách mời tham dự theo đúng thành phần.

- Gửi tài liệu tham vấn cho các Hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thể dục, thể thao được mời tham dự nghiên cứu để có ý kiến tham vấn tại Hội nghị.

5. Cục Di sản văn hóa

- Cử đại diện Lãnh đạo và chuyên viên đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tham gia Ban Tổ chức.

- Chuẩn bị tài liệu về 11 thủ tục hành chính đang được quy định hiện hành tiếp tục được sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) theo danh mục tại Phụ lục kèm theo gửi về Văn phòng Bộ trước 15 ngày diễn ra tham vấn để tổng hợp, gửi các tổ chức có ý kiến tham vấn.

- Trao đổi, giải đáp các khó khăn, vướng mắc, ý kiến đề xuất liên quan đến cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, quy định kinh doanh lĩnh vực di sản văn hóa.

- Tiếp nhận, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, ý kiến đề xuất liên quan đến cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, quy định kinh doanh lĩnh vực di sản văn hóa để tham mưu Lãnh đạo Bộ văn bản trả lời.

- Lập danh sách các Hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hóa tham dự tham vấn (mỗi Hội nghị 15 Hiệp hội/doanh nghiệp/tổ chức), gửi giấy mời và đôn đốc khách mời tham dự theo đúng thành phần.

- Gửi tài liệu tham vấn cho các Hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hóa được mời tham dự nghiên cứu để có ý kiến tham vấn tại Hội nghị.

6. Cục Văn hóa cơ sở

- Cử đại diện Lãnh đạo và chuyên viên đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tham gia Ban Tổ chức.

- Chuẩn bị tài liệu về các quy định thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh dự kiến sẽ được xem xét, sửa đổi, bổ sung trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo theo danh mục tại Phụ lục kèm theo gửi về Văn phòng Bộ trước 15 ngày diễn ra tham vấn để tổng hợp, gửi các tổ chức có ý kiến tham vấn.

- Trao đổi, giải đáp các khó khăn, vướng mắc, ý kiến đề xuất liên quan đến cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, quy định kinh doanh lĩnh vực quảng cáo.

- Tiếp nhận, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, ý kiến đề xuất liên quan đến cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, quy định kinh doanh lĩnh vực quảng cáo để tham mưu Lãnh đạo Bộ văn bản trả lời.

- Lập danh sách các Hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo tham dự tham vấn (mỗi Hội nghị 15 Hiệp hội/doanh nghiệp/tổ chức), gửi giấy mời và đôn đốc khách mời tham dự theo đúng thành phần.

- Gửi tài liệu tham vấn cho các Hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo được mời tham dự nghiên cứu để có ý kiến tham vấn tại Hội nghị.

7. Các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ

- Cử đại diện Lãnh đạo và chuyên viên đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tham gia Hội nghị.

- Trao đổi, giải đáp các khó khăn, vướng mắc, ý kiến đề xuất liên quan đến cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, quy định kinh doanh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của đơn vị.

- Tiếp nhận, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, ý kiến đề xuất liên quan đến cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, quy định kinh doanh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của đơn vị để tham mưu Lãnh đạo Bộ văn bản trả lời.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ; Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa

Phối hợp với Cục Du lịch Quốc Gia Việt Nam, Cục Thể dục thể thao, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở mời các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực có liên quan trên địa bàn tỉnh.

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Du lịch các tỉnh/thành phố cử cán bộ tham dự đy đủ, bảo đảm đúng thành phần và chuẩn bị ý kiến tham vấn các quy định về thủ tục hành chính, các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức tham vấn lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ./.

 

_________________________

1 Theo Kế hoạch số 680/KH-BVHTTDL ngày 23/2/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

Phụ lục

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tham vấn

(Kèm theo Quyết định số 1306/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 05 năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

____________________

 

I. LĨNH VỰC DU LỊCH

1. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

2. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa;

3. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

4. Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm, hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa.

II. LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO

1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga;

2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf;

3. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông;

4. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taekwondo;

5. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Karate;

6. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn;

7. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billards & Snooker;

8. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn;

9. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay;

10. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao;

11. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thm mỹ;

12. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo;

13. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness;

14. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân Sư Rồng;

15. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí;

16. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh;

17. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam;

18. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Mô tô nước trên biển;

19. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá;

20. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt;

21. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Patin;

22. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lặn biển thể thao giải trí;

23. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao;

24. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném;

25. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu;

26. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao;

27. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ;

28. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao;

29. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

30. Thủ tục cấp giấy lại chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao;

31. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh lĩnh vực thể thao cho cơ sở.

III. LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA

1. Thủ tục cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ;

2. Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên;

3. Thủ tục cấp phép nhập khẩu di vật, cổ vật có nguồn gốc Việt Nam ở nước ngoài về nước;

4. Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật;

5. Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương;

6. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập;

7. Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp;

8. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh di vật, cổ vật;

9. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định di vật, cổ vật;

10. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu b di tích;

11. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch, dự án, tổ chức thi công, giám sát thi công dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích.

IV. LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ

1. Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn;

2. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo;

3. Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi