Quyết định 1016/QÐ-BVHTTDL 2022 kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1016/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 1016/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1016/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành:04/05/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực

Ngày 04/05/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 1016/QÐ-BVHTTDL về việc ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cụ thể, năm 2022 và những năm tiếp theo, Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì xây dựng tài liệu tuyên truyền Hiệp định RCEP (In và phổ biến Sách giới thiệu Hiệp định RCEP và những vấn đề liên quan tới văn hóa, thể thao và du lịch; Dịch tài liệu nghiên cứu, tham khảo;…); Cục Bản quyền tác giả tổ chức tuyên truyền về nội dung quyền tác giả, quyền liên quan và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan,…

Bên cạnh đó, năm 2022 và 2023, Cục Bản quyền tác giả xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ nội dung về quyền tác giả, quyền liên quan; Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) theo lộ trình cam kết (nội dung về quyền tác giả, quyền liên quan). Trong năm 2022 và những năm tiếp theo, Vụ Kế hoạch, Tài chính báo cáo định kỳ về công tác hội nhập quốc tế kinh tế trước Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Quốc hội và các diễn đàn, ủy ban thương mại, đầu tư song phương và đa phương.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1016/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

Số: 1016/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP);

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo),

- Các Thứ trưởng;

- Các Tổng cục;

- Các Cục;

- Vụ Pháp chế;

- Trung tâm Công nghệ thông tin;

- Văn phòng Bộ;

- Lưu: VT, KHTC, THN.18

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đoàn Văn Việt

 

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN KHU VỰC (RCEP) CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(Kèm theo Quyết định số 1016/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 05 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

________________

 

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

I

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÓ BIẾN VÀ TRIỂN KHAI HIỆP ĐỊNH

1

Xây dựng tài liệu tuyên truyền Hiệp định RCEP (In và phổ biến Sách giới thiệu Hiệp định RCEP và những vấn đề liên quan tới văn hóa, thể thao và du lịch; Dịch tài liệu nghiên cứu, tham khảo;...)

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Các đơn vị liên quan

Sách, tài liệu tuyên truyền, phổ biến

Năm 2022 và những năm tiếp theo

2

Tổ chức tuyên truyền về nội dung quyền tác giả, quyền liên quan và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan

Cục Bản quyền tác giả

Các đơn vị liên quan

Hội nghị, tài liệu phục vụ hội nghị

Trong năm 2022 và những năm tiếp theo

3

Tổ chức triển khai thực hiện các điều ước quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan sau khi Việt Nam gia nhập

Cục Bản quyền tác giả

Các đơn vị liên quan

Hội nghị, tài liệu phục vụ hội nghị, tài liệu tập huấn

Trong năm 2022 và những năm tiếp theo

4

Lồng ghép phổ biến tuyên truyền các quy định của Hiệp định RCEP trong các hoạt động phổ biến pháp luật chuyên ngành

Các Tổng cục, Cục,

Vụ

Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính

Hội nghị, hội thảo, tọa đàm

Hàng năm

5

“Tuyên truyền, giới thiệu phổ biến cam kết đầu tư, dịch vụ lĩnh vực văn hoá trong các FTA” thông qua các hình thức truyền thông đa phương tiện trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Báo điện tử Tổ Quốc (Cụ thể như: Mở chuyên mục/ Toạ đàm tiêu điểm/ phim phóng sự tuyên truyền/ tin, bài, clip thời sự/ Emagazine...)

Trung tâm Công nghệ thông tin (Báo điện tử Tổ quốc)

Các đơn vị liên quan

Sản phẩm truyền thông

Trong năm 2022

II

CÔNG TÁC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT, THỂ CHẾ

1

Tổng kết, rà soát các cam kết hiện hành của Việt Nam trong RCEP, đối chiếu, rà soát với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành và đưa ra đề xuất kiến nghị sửa đổi, xây dựng VBPL.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan

Kết quả rà soát và văn bản đề xuất, kiến nghị

Từ năm 2022 và những năm tiếp theo

2

Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) theo lộ trình cam kết (nội dung về quyền tác giả, quyền liên quan)

Cục Bản quyền tác giả

Bộ Khoa học và Công nghệ và những đơn vị liên quan

Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội về dự án Luật

Năm 2022

3

Xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ nội dung về quyền tác giả, quyền liên quan

Cục Bản quyền tác giả

Bộ Khoa học và Công nghệ và những đơn vị liên quan

Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ

Năm 2022 và 2023

4

Gia nhập các điều ước quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan (Hiệp ước WCT, Hiệp ước WPPT, Hiệp ước Marrakesh)

Cục Bản quyền tác giả

Các đơn vị liên quan

Hồ sơ gia nhập điều ước quốc tế trình Chính phủ, trình Chủ tịch nước cho phép gia nhập

Trong 5 năm từ khi Hiệp định RCEP có hiệu lực

III

CÔNG TÁC TỔNG HỢP BÁO CÁO

1

Báo cáo định kỳ về công tác hội nhập quốc tế kinh tế trước Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Quốc hội và các diễn đàn, ủy ban thương mại, đầu tư song phương và đa phương.

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Các đơn vị quản lý nhà nước có liên quan

Báo cáo, công văn

Trong năm 2022 và những năm tiếp theo

2

Đầu mối vấn đáp chính sách đầu tư, thương mại định kỳ và theo yêu cầu tại các điều ước quốc tế. Giải trình trước Quốc hội, cộng đồng doanh nghiệp, diễn đàn trong nước và quốc tế

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Các đơn vị quản lý nhà nước có liên quan

Báo cáo, công văn

Trong năm 2022 và những năm tiếp theo

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 04/2024/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Thông tư 04/2024/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Văn hóa-Thể thao-Du lịch

văn bản mới nhất

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

An ninh trật tự, Tài nguyên-Môi trường

×
×
×
Vui lòng đợi