(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 998

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 31/05/2008 - 06/06/2008, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

THUÊ - PHÍ - LỆ PHÍ - KINH PHÍ

* (SMS: 504535) - Ngày 06/06/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 34/2008/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn giao thông và chất lượng thiết bị, vật tư, phương tiện giao thông đường sắt.

 

* (SMS: 504505) - Ngày 04/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3704/VPCP-KTN về việc hỗ trợ kinh phí sản xuất vụ Hè thu và vụ Mùa năm 2008.

 

* (SMS: 504478) - Ngày 30/05/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 44/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg ngày 09/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”.

 

* (SMS: 504514) - Ngày 30/05/2008, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6263/BTC-NSNN về việc bố trí kinh phí mua biểu mẫu hộ tịch.

 

XÂY DỰNG

 

* (SMS: 504519) - Ngày 06/06/2008, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 187/BXD-VP về việc báo cáo tình hình hoạt động xây dựng 6 tháng đầu năm 2008.

 

GIÁO DỤC – DẠY NGHỀ

 

* (SMS: 504531) - Ngày 06/06/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.

 

* (SMS: 504496) - Ngày 03/06/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4826/BGDĐT-GDTrH về việc ôn tập, kiểm tra trong hè để xét công nhận hoàn thành Chương trình Tiểu học, Tốt nghiệp Trung học cơ sở và thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, Bổ túc Trung học phổ thông lần 2 năm học 2007 – 2008.

 

* (SMS: 504471) - Ngày 30/05/2008, Chính phủ ban hành Nghị định 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường.

 

* (SMS: 504477) - Ngày 28/05/2008, Bộ Y tế ban hành Thông tư 07/2008/TT-BYT về việc hướng dẫn công tác đào tạo liên tục đối với cán bộ y tế.

 

ĐÀU TƯ

 

* (SMS: 504534) - Ngày 06/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3767/VPCP-KTN về việc khẩn trương triển khai các dự án thuộc quy hoạch điện VI.

 

* (SMS: 504517) - Ngày 06/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3780/VPCP-ĐMDN về việc đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

 

* (SMS: 504529) - Ngày 04/06/2008, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1054/BXD-VLXD về việc ngừng đăng ký đầu tư các dự án xi măng.

 

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - TÍN DỤNG

 

* (SMS: 504536) - Ngày 05/06/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 45/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh. 

 

* (SMS: 504475) - Ngày 29/05/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 32/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.

 

* (SMS: 504494) - Ngày 21/05/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1102/QĐ-BTC về việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu giá.

 

* (SMS: 504504) - Ngày 19/05/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 744/TTg-KTTH về việc vốn thực hiện Chương trình 135.

 

CHÍNH SÁCH

 

* (SMS: 504524) - Ngày 04/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 73/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020.

 

* (SMS: 504511) - Ngày 04/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 857/TTg-KTN về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông.

 

* (SMS: 504479) - Ngày 02/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 841/TTg-KTN về việc bổ sung Khu công nghiệp Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

* (SMS: 504526) - Ngày 04/06/2008, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 04/2008/TT-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

 

* (SMS: 504495) - Ngày 30/05/2008, Bộ Y tế ban hành Quyết định 19/2008/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Y tế.

 

* (SMS: 504470) - Ngày 30/05/2008, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2008/NĐ-CP về việc quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.

 

* (SMS: 504476) - Ngày 26/05/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 34/2008/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ.

 

* (SMS: 504482) - Ngày 12/05/2008, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 40/2008/QĐ-BVHTTDL về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

* (SMS: 504509) - Ngày 09/05/2008, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 497/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị trực thuộc.

 

* (SMS: 504501) - Ngày 24/04/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 55/2008/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

 

AN NINH TRẬT TỰ

 

* (SMS: 504506) - Ngày 04/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 849/TTg-KGVX về việc mở đợt cao điểm phòng chống ma túy.

 

ĐẤT ĐAI – NHÀ Ở


* (SMS: 504483)
- Ngày 02/06/2008, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 14/2008/TT-BXD hướng dẫn về phân hạng nhà chung cư.

 

ĐẤU THẦU – CẠNH TRANH

 

* (SMS: 504484) - Ngày 02/06/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 678/2008/QĐ-BKH ban hành Quy định về chứng chỉ tham gia khoá học về đấu thầu.

 

VĂN HÓA - THÔNG TIN

* (SMS: 504498) - Ngày 30/05/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 131/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới năm 2008.

 

* (SMS: 504520) - Ngày 29/05/2008, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Công văn 1039/UBCK-PTTT về việc thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

 

* (SMS: 504507) - Ngày 22/05/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị 04/2008/CT-BTTTT về quản lý và phát triển hạ tầng viễn thông.

 

* (SMS: 504508) - Ngày 16/05/2008, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 07/2008/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên Nhà nước.


HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

 

* (SMS: 504469) - Ngày 30/05/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 16/2008/CT-TTg về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

 

LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG – PHỤ CẤP

 

* (SMS: 504441) - Ngày 30/05/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 72/2008/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty nhà nước.

 

* (SMS: 504465) - Ngày 30/05/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 07/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008 của Chính phủ về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động.

 

TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

 

* (SMS: 504512) - Ngày 05/06/2008, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 11/2008/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

 

* (SMS: 504440) - Ngày 29/05/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 71/2008/QĐ-TTg về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

 

BẢO HIỂM

 

* (SMS: 504473) - Ngày 29/05/2008, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định 79/2008/QĐ-BQP về việc thành lập Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

 

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 

* (SMS: 504436) - Ngày 29/05/2008, Chính phủ ban hành Nghị định 67/2008/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 42 Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

 

DOANH NGHIỆP

 

* (SMS: 504434) - Ngày 28/05/2008, Chính phủ ban hành Nghị định 66/2008/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

 

GIAO THÔNG

 

* (SMS: 504488) - Ngày 28/04/2008, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 04/2008/QĐ-BKHCN về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy".

 

DƯỢC PHẨM – MỸ PHẨM

 

* (SMS: 504497) - Ngày 26/05/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 127/TB-VPCP về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị ngành dược năm 2008.


NÔNG NGHIỆP – LÂM NGHIỆP

 

* (SMS: 504513) - Ngày 26/05/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 66/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Quy định vùng, cơ sở an toàn bệnh động vật.


LĨNH VỰC KHÁC

 

* (SMS: 504515) - Ngày 06/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 18/2008/CT-TTg về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác các mỏ đá nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác.

 

* (SMS: 504530) - Ngày 05/06/2008, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1062/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Luật Tương trợ tư pháp.

 

* (SMS: 504510) - Ngày 05/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 863/CĐ-TTg về việc phê bình các địa phương chưa báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp cấp bách kiềm chế lạm phát.

 

* (SMS: 504502) - Ngày 04/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3693/VPCP-KTTH về việc xử lý kiến nghị của Bộ Công Thương.

 

* (SMS: 504518) - Ngày 02/06/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 33/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước.

 

* (SMS: 504485) - Ngày 30/05/2008, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 997/QĐ-BTP về việc ban hành "Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng".

 

* (SMS: 504474) - Ngày 23/05/2008, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 1575/BTP-TCCB về việc kiểm tra tư pháp cấp xã.

 

* (SMS: 504493) - Ngày 22/05/2008, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 1532/BTP-CĐKGDBĐ về việc tổ chức thực hiện Thông tư số 07/2007/TT-BTP ngày 09/10/2007 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về thông báo việc kê biên tài sản thi hành án và cung cấp thông tin về tài sản kê biên tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp.

 

* (SMS: 504480) - Ngày 08/05/2008, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 02/2008/QĐ-UBDT về việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng.

 

* (SMS: 504481) - Ngày 08/05/2008, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 03/2008/QĐ-UBDT về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc".

 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.