(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email
[email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 998

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:
www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này
từ 29/03/2008 – 04/04/2008, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

DOANH NGHIỆP

 

* (SMS: 503513) - Ngày 31/03/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 339/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2008 - 1010.

 

* (SMS: 503524) - Ngày 31/03/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 545/QĐ-BTC về việc công bố danh sách tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2008 (lần 2 năm 2008).

 

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - TÍN DỤNG

 

* (SMS: 503543) - Ngày 03/04/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 48/2008/QĐ-TTg về việc ban hành Hướng dẫn chung lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Nhóm 5 Ngân hàng (Ngân hàng phát triển Châu Á, Cơ quan Phát triển Pháp, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, Ngân hàng Tái thiết Đức, Ngân hàng Thế giới).

* (SMS: 503520) - Ngày 27/03/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 15/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế hành nghề chứng khoán.

* (SMS: 503536) - Ngày 25/03/2008, Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư liên tịch 25/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL về việc hướng dẫn mức chi và quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Văn hóa giai đoạn 2006 đến 2010.

* (SMS: 503517) - Ngày 07/03/2008, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 05/2008/QĐ-NHNN về việc bổ sung Điểm 5 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

 

CHÍNH SÁCH

 

* (SMS: 503521) - Ngày 31/03/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2049/VPCP-KTTH về việc triển khai thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

 

* (SMS: 503581) - Ngày 31/03/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 46/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020.

 

ĐẦU TƯ

 

* (SMS: 503548) - Ngày 04/04/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2169/VPCP-ĐP về việc rà soát lại việc cấp phép đầu tư sân golf.

 

* (SMS: 503537) - Ngày 02/04/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2129/VPCP-KTTH về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

 

* (SMS: 503566) - Ngày 02/04/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 493/TTg-KTTH về việc hỗ trợ địa phương thực hiện một số dự án cấp bách.

 

* (SMS: 503550) - Ngày 31/03/2008, Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị 03/2008/CT-BXD về một số giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển và kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2008 của Bộ Xây dựng.

 

ĐẤT ĐAI - NHÀ Ở

 

* (SMS: 503573) - Ngày 04/04/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 360/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở.

 

* (SMS: 503549) - Ngày 26/03/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 512/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

 

* (SMS: 503526) - Ngày 21/03/2008, Chính phủ ban hành Nghị quyết 07/2008/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Kiên Giang.


Y TẾ

* (SMS: 503538) - Ngày 03/04/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 511/CĐ-TTg về việc khẩn trương dập tắt, không để lan rộng dịch bệnh tiêu chảy cấp.

 

* (SMS: 503542) - Ngày 03/04/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 47/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 - 2010.


LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - PHỤ CẤP

 

* (SMS: 503459) - Ngày 27/03/2008, Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị 02/2008/CT-BXD về việc chấn chỉnh và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị thuộc ngành Xây dựng

 

* (SMS: 503507) - Ngày 27/03/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 09/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

 

* (SMS: 503505) - Ngày 25/03/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 07/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Quy định về kiểm định viên chất lượng dạy nghề.

 

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 503523) - Ngày 01/04/2008, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 04/2008/TT-BCT về việc hướng dẫn đăng ký kế hoạch sản xuất, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu.

* (SMS: 503552) - Ngày 31/03/2008, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 916/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế tiếp nhận Đơn yêu cầu kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ.

* (SMS: 503529) - Ngày 31/03/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn 481/TTg-KTTH về việc tăng cường các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu và bảo đảm cân đối, quản lý giá cả các mặt hàng thiết yếu.

GIAO THÔNG

 

* (SMS: 503547) - Ngày 31/03/2008, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT/CA-QP-YT-GTVT-KH&CN quy định về tiêu chuẩn và lắp đặt, sử dụng tín hiệu còi, đèn của xe ưu tiên.

* (SMS: 503508) - Ngày 28/03/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 36/2008/NĐ-CP về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

XÂY DỰNG

 

* (SMS: 503567) - Ngày 07/04/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 519/TTg-VX về việc xây dựng Bảo tàng Hà Nội.

 

* (SMS: 503541) - Ngày 03/04/2008, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 04/2008/QĐ-BXD về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng".

 

* (SMS: 503545) - Ngày 03/04/2008, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông báo 123/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp về điều chỉnh giá và hợp đồng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

 

VĂN HÓA - THÔNG TIN

* (SMS: 503512) - Ngày 28/03/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 45/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nghệ thuật biểu diễn Việt Nam đến năm 2010.

* (SMS: 503533) - Ngày 19/03/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 07/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành Danh mục vùng có điều kiện địa lý đặc biệt áp dụng tần suất thu gom và phát tối thiểu 1 lần/tuần.


GIÁO DỤC

 

* (SMS: 503535) - Ngày 31/03/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 12/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành Quy chế đào tạo và cấp Giấy chứng nhận Vô tuyến điện viên Hàng hải.

 

* (SMS: 503578) - Ngày 31/03/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2689/BGDĐT-KT&KĐ về việc hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2008.

* (SMS: 503503) - Ngày 28/03/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 11/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

* (SMS: 503527) - Ngày 25/03/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 10/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương trình khung giáo dục đại học trình độ cao đẳng ngành giáo dục đặc biệt thuộc khối ngành sư phạm.

 

NÔNG NGHIỆP

 

* (SMS: 503551) - Ngày 02/04/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 50/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh.

 

* (SMS: 503504) - Ngày 27/03/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 49/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Danh mục Thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.

 

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

 

* (SMS: 503555) - Ngày 03/04/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2157/VPCP-CCHC về việc báo cáo thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân, Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 và Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

* (SMS: 503539) - Ngày 03/04/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 16/2008/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin.

 

* (SMS: 503540) - Ngày 03/04/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 17/2008/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông.

 

* (SMS: 503531) - Ngày 02/04/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 14/2008/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

* (SMS: 503532) - Ngày 01/04/2008, Chính phủ ban hành Nghị định 37/2008/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

* (SMS: 503530) - Ngày 31/03/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 13/2008/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Vụ Tổ chức cán bộ.

 

* (SMS: 503534) - Ngày 28/03/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 11/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

 

* (SMS: 503518) - Ngày 26/03/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 09/2008/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế.

 

* (SMS: 503519) - Ngày 26/03/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 10/2008/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản.

* (SMS: 503432) - Ngày 26/03/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 44/2008/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quy định hoạt động, một số chính sách và tổ chức quản lý Nhà nước đối với Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai.

LĨNH VỰC KHÁC

 

* (SMS: 503528) - Ngày 31/03/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 476/TTg-NN về việc xử lý sạt lở, ổn định bờ hệ thống sông Đà, sông Hồng và hạ lưu sau đập thủy điện Hòa Bình.

* (SMS: 503511) - Ngày 31/03/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 08/2008/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2008.

* (SMS: 503546) - Ngày 28/03/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 26/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 154/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi.

* (SMS: 503461) - Ngày 27/03/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 1977/VPCP-XDPL về việc thực hiện Luật phá sản.

* (SMS: 503525) - Ngày 18/03/2008, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 289/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch phân công thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2008 theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BTP ngày 16/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.